2021-2022 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

28 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yolcuların görevlerinden biri değildir?

A) Yüksek sesle konuşmamak.
B) Kendini ve diğer yolcuları tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmamak.
C) Durağa gelmeden aracı durdurmamak.
D) İnilecek durağa yaklaşıldığında inmek için hazır durmak.
E) Çevredeki kişilerin kişisel alanına saygı duymak.

28 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi trafikte etkili iletişim için gerekli olan özelliklerden biri değildir?

A) Empati                     B) Beden dili
C) Konuşma üslubu    D) Konuşma tonu
E) Konuşma dili

28 Mart 2022  

Özellikle şehir içi trafikte sürücülerin sabırsızlığı sonucu ortaya çıkan öfke duygusu;
I. Sürücülerin doğru karar alabilmesini,
II. Tehlikeli davranışlarda bulunmasını
III. Reflekslerini daha etkili kullanmasını
verilenlerden hangisine veya hangilerine sebep olabilir?

A) I ve II         B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III    E) Yalnız II

28 Mart 2022  

I. Trafik kazaları yalnızca can ve mal kaybına sebep olur.
II. Trafik adabına uyulmadığı taktirde başkalarının yaşam hakkı tehlikeye atılabilir.
III. Trafikte insanların haklarına saygı göstermek dinen bir görevdir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II         B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III    E) Yalnız II

28 Mart 2022  

I. Trafik ortamında olumsuz davranışlarda bulunanları uyarmak vatandaşlık görevidir.
II. Trafikte ortamında en fazla sorumluluk sürücülerdedir.
III. Trafiğin merkezinde de insan vardır.
Trafik adabı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız II

28 Mart 2022  

Trafik ortamında yapılan olumsuz bir davranış;
I. Ölümle sonuçlanan kazalara
II. Yaralanmalara
III. Kişilerin engelli kalmasına
verilenlerden hangisine veya hangilerine sebep olabilir?

A) I ve II         B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III    E) Yalnız II

28 Mart 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Trafik adabı insanların trafik ortamı içinde birbirlerine birbirlerine karşı olan tutum ve davranışlarını kapsar.
B) Milli ve manevi değerler trafik güvenliğinde sürekliliği sağlayan en önemli etmendir.
C) Trafik ortamında sabırlı davranmak trafik adabına uygundur.
D) Trafik ortamında yabancı araçlara yardım etmemek güvenlik açısından önemlidir.
E) Trafikte anlayışlı davranmak trafik kazalarının önüne geçebilir.

28 Mart 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Devletin trafikle ilgili yazılı kuralları bulunmaktadır.
B) Devletin koyduğu kurallara uymayanlar bir takım yaptırımlar ile karşılaşır.
C) Trafik kurallarına uymayanlara en fazla para cezası verilir.
D) Yazılı trafik kuralları trafikteki sorunları en aza indirmek için oluşturulmuştur.
E) Trafikte yazılı olmasa da; ihlali halinde hoş karşılanmayan kurallar da vardır.

28 Mart 2022  

I. Bisiklet sürmek
II. Oyun oynamak.
III. Geçişleri engelleyecek şekilde beklemek.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yaya kaldırımlarında yapılmaması gereken davranışlar arasındadır?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III          E) I, II ve III

28 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisinde emniyet kemeri takmak zorunludur?

A) Minibüs
B) Otobüs
C) Özel durumlarda acil servis görevlileri
D) Şehirler arası otobüs
E) Yakın koruma araçları

28 Mart 2022  

I. Yaya kaldırımlarını kullanmalıdır.
II. Yaya kaldırımının tamamı işgal edilmemelidir.
III. Aydınlatmanın az olduğu alanlarda yayalar açık renk giysiler giymelidir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yayaların mesul olduğu sorumluluklar arasındadır?

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve III
D) I ve II             E) Yalnız II

28 Mart 2022  

I. En az D1 ehliyetine sahip olmalıdır.
II. En az 21 yaşında olmalıdır.
III. M, B, B1, D1 ve F bu kapsamdadır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri otobüs ehliyeti için doğrudur?

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve III
D) I ve II             E) Yalnız II

28 Mart 2022  

Sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosiklet kullanabilmek için hangi tip ehliyete ihtiyaç duyulur?

A) A    B) A1    C) A2    D) B1    E) CE

28 Mart 2022  

Otomobil ve kamyonet kullanabilmek için  hangi tip ehliyete ihtiyaç duyulur?

A) M    B) A1    C) A2    D) B1    E) B

28 Mart 2022  

Herhangi bir sürücü belgesi alacak bireylerin en az hangi kademeden mezun olma şartı aranır?

A) İlkokul                B) Ortaokul        C) Lise
D) Yüksek okul       E) Üniversite

28 Mart 2022  

BE sınıfı sürücü belgesi alacakların en az hangi ehliyete sahip olmaları beklenmektedir?

A) A    B) A2    C) B    D) D    E) D2

28 Mart 2022  

M, A1 ve B2 sınıfı sürücü belgesi alacakların en az hangi yaşı bitirmiş olmaları şarttır?

A) 15    B) 16    C) 17    D) 18    E) 19

28 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ehliyet alma şartlarından biri değildir?

A) Yaş                B) Mal bildirimi
C) Sağlık            D) Deneyim
E) Sınav

28 Mart 2022  

Aday sürücü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Ehliyeti yeni alanları kapsamaktadır ve 2 yıllık süreç olarak belirlenmiştir.
B) Sürücü üzerinde 0.2 üzeri alkol tespit edildiğinde ehliyet geri alınır.
C) Toplamda 50 ceza puanı aşıldığında ehliyete el konulur.
D) Kırmızı ışığın üç kez ihlal edilmesi halinde ehliyeti iptal edilir.
E) Emniyet kemerinin takılmasının üç kez ihlal edilmesi sonucu ehliyet iptal edilir.

28 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sürücü kurslarında teorik olarak verilen derslerden biri değildir?

A) İlk yardım                  B) Trafik ve çevre
C) Direksiyon eğitimi    D) Trafik adabı
E) Araç tekniği