2021-2022 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Fizik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Fizik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Fizik dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Fizik 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

07 Şubat 2022  

Skaler bir nicelik olup, aracın gösterge panelinde o anda okunan sürate ....................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Ani hız                   B) Ani sürat        C) Ani ivme
D) Doğrusal sürat    E) Doğrusal hız

07 Şubat 2022  

İlk hızı 80 km / h olan bir aracın 10 saatlik hareketinden sonra son hızı 100 km / s'tir. Buna göre aracın almış olduğu ivme ne kadardır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

07 Şubat 2022  

İvmesi negatif olan bir araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Araç hızlanmaktadır.
B) Araç düzgün doğrusal hareket yapmaktadır.
C) Araç ivmesi değişkendir.
D) Aracın hızı ivme ile aynı yöndedir.
E) Araç ivmesinden dolayı yavaşlamaktadır.

07 Şubat 2022  

İvme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur değildir?

A) Hızı zamanla değişen cisimler ivme yapmaktadır.
B) Düzgün doğrusal hareket yapan cisimlerin ivmesi sıfırdır.
C) İvme miktarı, hız değişiminin geçen zamana oranı ile bulunur.
D) İvme vektrörel bir nicelik değildir.
E) İvme "a" harfi ile gösterilir.

07 Şubat 2022  

Aşağıdaki hareketlerden hangisi ivmeli harekete örnektir?

A) Sabit hızla seyir eden bir bisiklet sürücüsü.
B) Ferrarinin ilk kalkışta 100 km / h hızına ulaşması
C) 90 km / h hızla şehirler arası yol alan bir otobüs.
D) Atılan bir taşın 5 m / s doğrusal hızla ilerlemesi.
E) Bir balonun doğrusal ve düzgün hızla uçması.

07 Şubat 2022  

Hızda birim zamanda meydana gelen vektörel değişikliği ne denir?

A) Hız             B) Sürat            C) İvme
D) Hareket     E) Öteleme

07 Şubat 2022  

Dakikada 50 m yol alan bir araba, 30 dakika boyunca doğrusal bir yönde hareket etmiştir. Buna göre bu araba 30 dakika sonra kaç km yol almıştır?

A) 2    B) 1,5    C) 1    D) 3    E) 0.150

07 Şubat 2022  

Bir uçak 1000 km'lik bir uzaklığı 1 s 40 dk'da almaktadır. Buna göre bu uçağın sürati kaç km / d' dir?

A) 150    B) 120    C) 110    D) 100    E) 90

07 Şubat 2022  

Arasındaki mesafe 300 m olan A ile B arasındaki bir yolda bir koşucu saniyede 60 saniyede alan bir koşucunun sürati aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 m/s    B) 10 m/s    C) 15 m/s    D) 20 m/s    E) 25 m/s

07 Şubat 2022  

Sürat ve hız ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Süratta cismin doğrultusuna bakılmaz.
B) Hız bir cismin belirli bir zaman aralığında yaptığı yer değiştirmedir.
C) Sürat vektörel bir büyüklüktür.
D) Hız vektörel bir büyüklüktür.
E) Sürat verilen belirli bir zaman aralığında cismin ne kadar yol aldığıdır.

07 Şubat 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi titreşim hareketidir?

A) Gitarın tellerinin oynatılması.
B) Karın yağması
C) Rüzgarın hareketi
D) Elektrikli testerenin hareketi.
E) Arabanın hareket etmesi

07 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi öteleme hareketi değildir?

A) Arabanın bir noktadan başka bir noktaya seyir etmesi.
B) Saat içindeki yelkovanın hareket etmesi.
C) Atılan bir okun hedefe doğru ilerlemesi.
D) Yağmurun gökyüzünden yeryüzüne düşmesi.
E) Kuşların güneye doğru göç etmesi

07 Şubat 2022  

Gücü 2000 watt olan bir elektrikli süpürge 5 dakika çalıştırılırsa kaç kJ lük enerji harcar?

A) 600     B) 700     C) 800     D) 1000     E) 2000

07 Şubat 2022  


9.sınıf fizik sorusu
10 N ağırlığındaki cisim 50 N büyüklüğündeki F kuvveti ile yerden 20 m yukarı taşınıyor.
Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule olur?

A) 500     B) 800     C) 1000     D) 1100    E) 1200

07 Şubat 2022  

Bir vinç 12 kilogram kütleli bir yükü bulunduğu yerden 10 metre yukarı 10 saniyede çıkarıyor.
Bu işin yapılması için vincin harcadığı enerji 2000 joule olduğuna göre vincin verimi % kaçtır? (g = 10 m/s2)

A) 90     B) 80     C) 60     D) 50    E) 40

07 Şubat 2022  


fizik iş sorusu
Sürtünmesiz yatay bir yolda m ve 2m kütleli cisimlere F ve 2F kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Cisimler eşit yol aldığında;
F kuvvetinin yaptığı işin, 2F kuvvetinin yaptığı işe oranı W1/W2 kaçtır ?

A) 1/4     B) 1/2     C) 1     D) 2    E) 4

07 Şubat 2022  

Bir araba motoru petroldeki kimyasal enerjiyi arabanın kinetik enerjisine aynı zamanda motordaki ısı ve ses enerjisine çevirir.
9.sınıf fizik araba sorusu
Bu araba motorunun diyagramı yukarıdaki gibi olduğuna göre, bu motorun verimi % kaçtır?

A) 80     B) 60     C) 50     D) 40     E) 20

07 Şubat 2022  

4 kg kütleli bir cismi sabit hızla 20 m yüksekliğe makara ile 5 saniyede çıkaran bir işçinin gücü kaç watt'tır? (g=10 m/s2)

A) 80     B) 120     C) 160     D) 360     E) 400

07 Şubat 2022  

Aşağıda verilen;
I. Joule
II. kg.m2/s2
III. N.m
IV. N/m2
birimlerinden hangileri işin birimi olarak kullanılabilir?

A) Yalnız I     B) I ve IV         C) II ve IV
D) II ve III      E) I, II ve III

07 Şubat 2022  

Düz bir yolda bir araca ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
hız zaman grafiği
Bu aracın K, L M bölgelerindeki kinetik enerji değişimleri sırasıyla Ek, El, Em olduğuna göre enerji değişimleri arasındaki ilişki nedir?

A) Ek > El > Em        B) Em > El > Ek
C) El > Em > Ek        D) Ek = El = Em
E) Em > Ek > El