2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26)

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) CEVAPLARI

 1. İlk hızı 80 km / h olan bir aracın 10 saatlik hareketinden sonra son hızı 100 km / s'tir. Buna göre aracın almış olduğu ivme ne kadardır?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

 2. Cevap: B

 3. Bir uçak 1000 km'lik bir uzaklığı 1 s 40 dk'da almaktadır. Buna göre bu uçağın sürati kaç km / d' dir?

  A) 150    B) 120    C) 110    D) 100    E) 90

 4. Cevap: D

 5. Arasındaki mesafe 300 m olan A ile B arasındaki bir yolda bir koşucu saniyede 60 saniyede alan bir koşucunun sürati aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 5 m/s    B) 10 m/s    C) 15 m/s    D) 20 m/s    E) 25 m/s

 6. Cevap: A


 7. 9.sınıf fizik sorusu
  10 N ağırlığındaki cisim 50 N büyüklüğündeki F kuvveti ile yerden 20 m yukarı taşınıyor.
  Buna göre F kuvvetinin yaptığı iş kaç Joule olur?

  A) 500     B) 800     C) 1000     D) 1100    E) 1200

 8. Cevap: C


 9. fizik iş sorusu
  Sürtünmesiz yatay bir yolda m ve 2m kütleli cisimlere F ve 2F kuvvetleri şekildeki gibi etki ediyor. Cisimler eşit yol aldığında;
  F kuvvetinin yaptığı işin, 2F kuvvetinin yaptığı işe oranı W1/W2 kaçtır ?

  A) 1/4     B) 1/2     C) 1     D) 2    E) 4

 10. Cevap: B

 11. 4 kg kütleli bir cismi sabit hızla 20 m yüksekliğe makara ile 5 saniyede çıkaran bir işçinin gücü kaç watt'tır? (g=10 m/s2)

  A) 80     B) 120     C) 160     D) 360     E) 400

 12. Cevap: C

 13. Düz bir yolda bir araca ait hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.
  hız zaman grafiği
  Bu aracın K, L M bölgelerindeki kinetik enerji değişimleri sırasıyla Ek, El, Em olduğuna göre enerji değişimleri arasındaki ilişki nedir?

  A) Ek > El > Em        B) Em > El > Ek
  C) El > Em > Ek        D) Ek = El = Em
  E) Em > Ek > El

 14. Cevap: E


 15. sürtünme kuvveti sorusu
  Cisim yatay yol alarak K noktasından L ye geldiğine göre hangi kuvvetler iş yapmıştır?

  A) Yalnız F1     B) F1ve F2         C) F1, F2 ve F3
  D) F3 ve F4      E) F1, F2, F3 ve F4

 16. Cevap: D

 17. Bir cisim 300 W güç harcanarak 10 m yüksekliğe 5 s'de ancak çıkartılabiliyor.
  Hareket boyunca cismin hızı sabit olduğuna göre, cismin kütlesi kaç kg’dır? (g=10 m/s2)

  A) 10    B) 15     C) 20     D) 30     E) 35

 18. Cevap: B

 19. K noktasındaki cisme F = 10 N büyüklüğündeki kuvvet L noktasına kadar uygulanıyor. KL arası sürtünmesiz, L den sonrası sürtünmelidir.
  sürtünme sorusu fizik 9.sınıf
  Cisim L noktasından sonra 8m ilerleyebildiğine göre sürtünme kuvveti kaç N'dur?

  A) 40     B) 25     C) 20     D) 10     E) 8

 20. Cevap: B

 21. Sürtünme kuvvetinin 10 N olduğu doğrusal yoldaki bir cisim F=25 N luk kuvvetin etkisiyle K noktasından L noktasına götürüyor.
  fizik iş sorusu
  Buna göre net kuvvetin yaptığı iş kaç J dür?

  A) 25     B) 50     C) 75     D) 100     E) 125

 22. Cevap: C

 23. Yerçekimi ivmesinin g olduğu bir yerde m kütleli cismin yerden yüksekliği h; potansiyel enerjisi E'dir. Bu cisme ait grafikler Şekil I, II ve III' de verilmiştir.
  kütle ve potansiyel enerji grafik sorusu
  Buna göre hangi grafiklerin çizimi doğrudur?

  A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve II
  D) II ve III      E) I, II ve III

 24. Cevap: E

 25. Zeynep 12 metre doğusunda bulunan dolaptan çantasını alarak dolabın 5 metre güneyinde bulunan kardeşi Önder'e veriyor.
  Buna göre Zeynep’in hareketi boyunca toplam yer değiştirmesi kaç metredir?

  A) 5     B) 12     C) 13     D) 17     E) 20

 26. Cevap: D Açıklama:

  Zeynep, 12 metre doğusundaki dolaptan çantasını alır ve dolabın 5 metre güneyinde bulunan kardeşi Önder'e verir. Bu durumda Zeynep, doğudan güneye doğru 5 metre yer değiştirmiştir. Toplamda ise 12 + 5 = 17 metre yer değiştirmiştir. Ancak, soruda Zeynep'in hareketi boyunca TOPLAM yer değiştirmesi istendiği için, dolabın olduğu konumdan hareket ettiği dolabın olduğu konuma kadar olan 12 metreyi de dikkate almalıyız. Dolayısıyla, Zeynep'in hareketi boyunca toplam yer değiştirmesi 12 + 5 = 17 metredir. 27. İki araç doğrusal bir yolda 15 m/s ve 20 m/s sabit hızlarla birbirine doğru harekete başlıyor.
  Araçlar 3 s sonra karşılaştıklarına göre başlangıçta aralarındaki mesafe kaç metredir?

   A) 20     B) 35     C) 70     D) 140     E) 105

 28. Cevap: E Açıklama:

  İlk aracın hızı 15 m/s, ikinci aracın hızı ise 20 m/s olarak verilmiştir. Her iki araç da birbirine doğru hareket etmektedir. İki aracın karşılaşması için eşit sürede aynı mesafeyi kat etmeleri gerekmektedir. Verilen bilgilere göre araçlar 3 saniye sonra karşılaşmaktadır. İlk aracın 3 saniyede katettiği mesafe: Hız = Mesafe / Zaman 15 m/s = Mesafe / 3 saniye Mesafe = 15 m/s * 3 saniye = 45 metre İkinci aracın 3 saniyede katettiği mesafe: Hız = Mesafe / Zaman 20 m/s = Mesafe / 3 saniye Mesafe = 20 m/s * 3 saniye = 60 metre Başlangıçta araçlar arasındaki mesafe: Başlangıçta araçlar arasındaki mesafe = Toplam mesafe - İlk aracın 3 saniyede katettiği mesafe - İkinci aracın 3 saniyede katettiği mesafe Başlangıçta araçlar arasındaki mesafe = 60 metre + 45 metre = 105 metre 29. 15 m/s hızla ilerleyen bir araçta sürücü, önüne bir köpek çıkınca frene basarak 3 s de duruyor.
  Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir?

  A) 2     B) 3     C) 5     D) 7     E) 10

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) 5 İvme, bir cismin hızındaki değişimi ifade eder. İvme, hız değişimiyle doğru orantılıdır. Verilen bilgilere göre araç 15 m/s hızla ilerliyor ve 3 saniyede duruyor. Durma süresi boyunca aracın hızı 15 m/s'den 0 m/s'ye düşüyor, yani hızdaki değişim 15 m/s - 0 m/s = 15 m/s oluyor. İvme, hızdaki değişim sürenin tersine orantılı olduğundan, ivme = hız değişimi / süre = 15 m/s / 3 s = 5 m/s² olur. 31. Bir araç 10 m/s hızla giderken hızını 3 s de 25 m/s ye çıkarıyor.
  Buna göre aracın ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 dir?

  A) 2     B) 3     C) 5     D) 7     E) 10

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) 5" seçeneğidir. İvme, hızın zamana göre değişim hızıdır. İvme, hızın farkını zamanla böleriz. Verilen bilgilere göre aracın başlangıç hızı 10 m/s, son hızı ise 25 m/s'dir. Bu hız değişimi 3 saniyede gerçekleşmektedir. İvme hesaplamak için kullanacağımız formül: İvme = (Son Hız - Başlangıç Hızı) / Zaman İvme = (25 m/s - 10 m/s) / 3 s İvme = 15 m/s / 3 s İvme = 5 m/s² 33. Birim zamandaki hız değişimi, Fizikte hangi terimle ifade edilir?

  A) Konum        B) Yol                     C) İvme
  D) Sürat           E) Yerdeğiştirme

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İvme. Birim zamandaki hız değişimi, fizikte "ivme" terimi ile ifade edilir. İvme, bir cismin hızındaki değişimi birim zamana bölerek elde edilen bir ölçüdür. İvme, hızın zamana bağlı değişimini gösterir ve bir cismin hızının artması, azalması veya yön değiştirmesi durumunda ortaya çıkar. 35. Başlangıçta yan yana duran iki otomobil aynı yönde 50 km/h ve 80 km/h sabit hızlarla harekete başlıyorlar.
  Buna göre, 2 saat sonra aralarındaki mesafe kaç km olur?

  A) 30     B) 50     C) 60     D) 90     E) 130

 36. Cevap: C Açıklama:

  İlk otomobilin hızı 50 km/h ve ikinci otomobilin hızı 80 km/h olarak verilmiş. İkisi de aynı yönde hareket ediyor. Her iki otomobilin de 2 saat boyunca hareket ettiğini biliyoruz. İlk otomobilin 2 saatte katettiği mesafe: 50 km/h * 2 saat = 100 km İkinci otomobilin 2 saatte katettiği mesafe: 80 km/h * 2 saat = 160 km Aralarındaki mesafe, ikinci otomobilin aldığı mesafeden ilk otomobilin aldığı mesafeyi çıkararak bulunur: 160 km - 100 km = 60 km Sonuç olarak, 2 saat sonra aralarındaki mesafe 60 km olur. 37. Bir aracın sürat metre cihazında okuduğu değer 120 km/h'dir. Bu değerin m/s cinsinden karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 30 m/s        B) 33 m/s        C) 36 m/s
  D) 44 m/s        E) 48 m/s

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) 33 m/s" seçeneğidir. Verilen bilgiye göre aracın sürat metre cihazında okuduğu değer 120 km/h'dir. Bu değeri m/s cinsinden bulmak için km/h değerini m/s'ye dönüştürmemiz gerekmektedir. 1 km = 1000 m 1 saat = 3600 s 120 km/h'yi m/s cinsinden bulmak için: 120 km/h * (1000 m/1 km) * (1/3600 h/s) = 33.33 m/s (yaklaşık olarak) En yakın seçenek "B) 33 m/s" olduğu için doğru cevap bu seçenektir. 39. Bir araç önce 40 m/s hızla ilerliyor, daha sonra 5 s boyunca sabit ivmeli olarak yavaşlıyor ve sonunda duruyor. Buna göre aracın ivmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisine eşittir?

  A) 2 m/s^2        B) 4 m/s^2        C) 6 m/s^2
  D) 8 m/s^2        E) 10 m/s^2

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) 6 m/s^2 İlk olarak, aracın başlangıç hızı 40 m/s olarak verilmiş. Daha sonra araç 5 s boyunca sabit ivmeli olarak yavaşlıyor ve sonunda duruyor. Sabit ivme ile ilerleyen bir cismin hız değişimi, ivme ile çarpılan süre ile hesaplanır. İvmeyi bulmak için aracın başlangıç hızını, süreyi ve son hızı kullanabiliriz. Hız değişimi = ivme * süre Aracın başlangıç hızı 40 m/s ve son hızı 0 (durduğu için) olduğuna göre, hız değişimi -40 m/s olacaktır. Hız değişimi = ivme * süre -40 m/s = ivme * 5 s 41. 200 N kuvvetle 10 s süreyle etkiyen kuvvetin işi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 20 J                B) 200 J            C) 2,000 J
  D) 20,000 J         E) 200,000 J

 42. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) 20,000 J" seçeneğidir. İş, kuvvetin uygulandığı doğrultuda bir cismin yer değiştirmesiyle yapılan enerji transferini ifade eder. İş (W), kuvvetin (F) yer değiştirmesi (d) ile çarpımı olarak hesaplanır: W = F * d. Verilen soruda, kuvvet (F) = 200 N ve süre (t) = 10 s olarak verilmiştir. İş (W) hesaplamak için ise birinci adımda hızı (v) bulmamız gerekmektedir. Bunun için Newton'un 2. hareket yasası kullanılabilir: F = m * a, burada m kütleyi ve a ivmeyi temsil eder. İkinci adımda hızı bulduktan sonra işi hesaplamak için formülü kullanabiliriz: W = F * d. Burada kuvvet (F) = 200 N ve yer değiştirme (d) hız (v) ile sürenin (t) çarpımına eşittir. Sonuç olarak, W = 200 N * v * t = 200 N * v * 10 s = 2000 N * s = 2000 J = 20,000 J. Bu nedenle doğru cevap "D) 20,000 J" seçeneğidir. 43. Bir kaldıraç kullanarak 50 kg ağırlığı olan bir cismi 2 metre yükseğe kaldırmak için yapılan iş nedir?

  A) 500 joule        B) 100 joule        C) 50 joule
  D) 25 joule          E) 10 joule

 44. Cevap: B Açıklama:

  Bir kaldıraç kullanarak bir cismi yükseğe kaldırmak için yapılan iş, cismi kaldırmak için harcanan enerjiyi temsil eder. İş, güç ile zamanın çarpımı olarak hesaplanır. Verilen durumda, kaldıraç kullanılarak 50 kg ağırlığındaki cisim 2 metre yükseğe kaldırılıyor. İş, ağırlık (50 kg) ile yükseklik farkı (2 m) çarpılarak hesaplanır. İş = 50 kg * 2 m = 100 kg·m = 100 joule olarak hesaplanır. 45. Bir cisim yerden 50 m yüksekte bulunan bir pencereden atıldığında yere düşme süresi ne kadardır? (Hava direnci yok kabul edilir.)

  A) 2.2 s    B) 3.2 s    C) 4.2 s    D) 5.2 s    E) 6.2 s

 46. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) 4.2 s" olarak belirlenmiştir. Bir cismin yerden 50 m yükseklikte bulunan bir pencereden atıldığında düşme süresi, hava direnci yok kabul edildiğinde düşüş hızı sabit olacağından serbest düşme hareketinin süresiyle hesaplanabilir. Serbest düşme hareketinde düşme süresi, yerçekimi ivmesi olan g (yaklaşık olarak 9.8 m/s²) kullanılarak hesaplanır. İlgili soruda verilen yükseklik h = 50 m olduğuna göre düşme süresi, 2h/g formülü kullanılarak hesaplanır ve sonuç olarak 4.2 s elde edilir. 47. Bir cismi, 100 N kuvvetle 10 metre yükseğe kaldırmak için gereken iş miktarı nedir?

  A) 10,000 J    B) 1,000 J    C) 100 J    D) 50 J    E) 10 J

 48. Cevap: B Açıklama:

  İş, kuvvetin uygulandığı mesafenin çarpımı olarak hesaplanır: İş = Kuvvet x Mesafe. Verilen soruda, kuvvet 100 N olarak belirtilmiş ve mesafe 10 metre olarak verilmiştir. İşi hesaplamak için bu değerleri kullanırız: İş = 100 N x 10 m = 1000 J. 49. Bir cismi hareket ettirmek için 500 N kuvvet gerekiyorsa, bu cismi 100 m boyunca hareket ettirmek için yapılan iş miktarı nedir?

  A) 50,000 J        B) 5,000 J        C) 500 J
  D) 250 J             E) 100 J

 50. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 50,000 J şeklindedir. İş, bir cismi belirli bir mesafede hareket ettirmek için harcanan enerji miktarını temsil eder. İş (W), kuvvetin (F) mesafe (d) üzerindeki etkileşimini ifade eden W = F * d formülüyle hesaplanır. Verilen soruda, cismi hareket ettirmek için gereken kuvvet 500 N ve hareket edilen mesafe 100 m olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla yapılan iş miktarı W = 500 N * 100 m = 50,000 J olarak hesaplanır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENERJİ
  1. Enerji Kaynakları
  2. Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  3. İş, Güç ve Enerji
  4. Mekanik Enerji
  5. Verim

Ayrıca

Yer değiştirme kavramını anlama, farklı konumlar arasındaki mesafeyi hesaplama.

Bu soruyu doğru yanıtlayarak iki araç arasındaki başlangıç mesafesini hesaplama becerisini geliştirirsiniz

İvme kavramını anlama, hız değişimi ve süre arasındaki ilişkiyi kullanma.

Bu soruyu doğru yanıtlayarak ivme kavramını anlama ve ivme hesaplaması yapabilme becerisini geliştirirsiniz.

İvme kavramını tanıma ve birim zamandaki hız değişimini ifade etme.

Hız, zaman ve mesafe ilişkisini kullanarak aralarındaki mesafeyi hesaplama.

Bu soruyu doğru yanıtlayarak birim dönüşümü yapma becerinizi geliştirirsiniz.

Bu denklemi ivme için çözersek: ivme = -40 m/s / 5 s ivme = -8 m/s^2 Ancak, soruda ivme değeri pozitif olarak istendiği için mutlak değer alarak ivme değerini bulmalıyız: ivme = |-8 m/s^2| = 8 m/s^2 Sonuç olarak, aracın ivmesi 8 m/s^2'ye eşittir.

Bu soruyu doğru yanıtlayarak iş ve enerji ilişkisi konusundaki bilginizi pekiştirirsiniz.

Kaldıraç kullanarak yapılan işi hesaplayabilmek ve enerji dönüşümlerini anlamak.

Serbest düşme hareketinin süresini hesaplama becerisi ve fiziksel formüllerin uygulanması.

Kuvvet, mesafe ve iş arasındaki ilişkiyi anlama, iş hesaplama yeteneği ve enerji birimlerini doğru bir şekilde kullanma.

Bu soru, öğrencinin iş-enerji ilişkisini anlamasını ve uygulamasını gerektirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.