2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26)

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) CEVAPLARI

 1. Bir cisim, 10 N kuvvetle yatay olarak 5 metre hareket ettirildi. Cismin kinetik enerjisi ne kadardır?

  A) 50 J    B) 25 J    C) 100 J    D) 10 J    E) 5 J

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) 50 J'dir. Cismin kinetik enerjisi, 1/2 x m x v^2 formülüyle hesaplanır. Verilen bilgileri kullanarak, cismin hareket etmesi için gerekli olan iş W = F x d = 10 N x 5 m = 50 J olarak bulunur. Bu iş, cismin kinetik enerjisine eşittir. Dolayısıyla, cismin kinetik enerjisi de 50 J olur. 3. Bir araba, 1000 N kuvvetle sabit hızda ilerlerken 30 saniye boyunca çalıştırılır. Arabanın işi nedir?

  A) 300 J    B) 3000 J    C) 30,000 J    D) 300,000 J    E) 3,000,000 J

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği olan 3000 J'dir. Arabanın işi, kuvvetin yaptığı işin zamanla çarpımıdır. Sabit hızda ilerlediği için arabaya etki eden net kuvvet sıfırdır, dolayısıyla arabaya etki eden kuvvet enerjiye dönüşmez. Bu nedenle, arabaya harcanan iş, başlangıçta ve sonunda arabada depolanan kinetik enerji miktarları arasındaki farktır. Arabanın hızı sabit olduğu için, kinetik enerji sabittir ve harcanan iş da sabit kalır. 5. Bir arabaya 1000N kuvvet uygulandı ve araba 10 metre boyunca hareket etti. Arabanın yaptığı iş nedir?

  A) 100 Nm    B) 1000 N    C) 10 Nm    D) 10000 Nm    E) 10000 J

 6. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) 10000 J'dir. Arabanın yaptığı iş, kuvvetin yol boyunca çarpımıdır ve SI birimleri ile ifade edilirse, Newton metre (Nm) veya Joule (J) olarak ölçülür. Bu soruda, 1000N kuvvetin 10 metre boyunca uygulandığından bahsediliyor, dolayısıyla iş 1000N x 10m = 10000J olacaktır. 7. Bir arabayı 30 saniye boyunca 10 m/s hızda hareket ettiren 1000 N kuvvetin yaptığı iş nedir?

  A) 10,000 J    B) 20,000 J    C) 30,000 J    D) 40,000 J    E) 50,000 J

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu soruda yapılması gereken iş, hareket eden bir arabanın kinetik enerjisi hesaplanarak kuvvetin yaptığı işin bulunmasıdır. Kinetik enerji formülü, 1/2 * m * v^2 şeklindedir. Burada m arabanın kütlesi, v ise hızıdır. Soruda verilen hız 10 m/s olduğu için, kinetik enerji = 1/2 * m * (10)^2 = 50m joule olur. Kuvvetin yaptığı iş ise, W = F * d = 1000N * 30m = 30,000 joule olur. Cevap, C şıkkıdır. 9. Bir asansör 1000 kg ağırlığındaki bir yükü 10 metre yüksekliğe kaldırmak için 10 saniye boyunca çalıştı. Asansörün gücü nedir?

  A) 100 W                B) 1000 W    C) 10,000 W
  D) 100,000 W        E) 1,000,000 W

 10. Cevap: C Açıklama:

  Soru, bir asansörün 1000 kg ağırlığındaki bir yükü 10 metre yüksekliğe kaldırmak için 10 saniye boyunca çalıştığı durumda asansörün gücünü sormaktadır. Bu soruyu cevaplamak için öncelikle kullanacağımız formülü bilmemiz gerekiyor: Güç = İş / Zaman. İş, ağırlığın yüksekliğe kaldırılması için harcanan enerjiyi temsil eder ve formülü İş = Ağırlık x Yükseklik x Gravitasyon Sabiti olarak hesaplanır. Gravitasyon sabiti, yaklaşık olarak 9.81 m/s^2'dir. Bu bilgileri kullanarak, asansörün gücünü hesaplayabiliriz: Güç = İş / Zaman = (1000 kg x 10 m x 9.81 m/s^2) / 10 s = 9810 W. Dolayısıyla, doğru cevap C seçeneği olan 10.000 W'dir. 11. Bir arabaya 1000 N kuvvet uygulandığında, araba 10 m/s hızla hareket ediyor. Arabanın kinetik enerjisi nedir?

  A) 5.000 J    B) 10.000 J    C) 50.000 J    D) 100.000 J    E) 500.000 J

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu soru, bir arabanın belirli bir kuvvetle hareket ederken sahip olduğu kinetik enerjinin hesaplanmasını istemektedir. Kinetik enerji, bir nesnenin hareketi nedeniyle sahip olduğu enerjidir ve formülü 1/2 x Kütle x Hız^2 şeklindedir. Bu bilgileri kullanarak, soruda verilen bilgileri doğru bir şekilde uygulayabiliriz. Verilen kuvvet, arabayı hareket ettiren net kuvvettir ve net kuvvet, bir nesnenin hızını değiştiren faktördür. Dolayısıyla, arabayı hareket ettiren net kuvvet ile kinetik enerji arasında bir bağlantı vardır. Bu bağlantıya göre, arabanın kinetik enerjisini hesaplayabiliriz: Kinetik Enerji = 1/2 x Kütle x Hız^2 = 1/2 x M x V^2 = 1/2 x 1000 kg x (10 m/s)^2 = 50.000 J. Doğru cevap C seçeneği olan 50.000 J'dir. 13. Bir makine, bir yükü 2 dakikada 2000 J'lık bir güçle kaldırır. Makinenin iş yapma gücü nedir?

  A) 20 W    B) 40 W    C) 60 W    D) 80 W    E) 100 W

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "40 W" şeklindedir. İş yapma gücü, bir makinenin ne kadar hızlı iş yaptığını gösteren bir ölçüttür ve watt cinsinden ifade edilir. İş yapma gücü, işin yapıldığı süreye ve yapılan işin miktarına bağlıdır. Bu soruda, bir makinenin 2 dakikada 2000 J'luk bir güçle kaldırdığı bir yük verilmiştir. Bu durumda, makinenin iş yapma gücü hesaplanabilir. İş yapma gücü, yapılan işin miktarının zamana bölünmesiyle bulunur. İş yapma gücü = yapılan iş / zaman. Verilen bilgilere göre, yapılan iş 2000 J ve zaman 2 dakikadır (120 saniye). Böylece, iş yapma gücü 2000 J / 120 saniye = 16.67 W olur. Ancak soruda watt cinsinden cevap istendiği için, iş yapma gücü 16.67 W'ın 2'ye bölünmesiyle 40 W olarak bulunur. Bu soru, temel fizik bilgilerinin ölçüldüğü bir test sorusudur ve fizik öğrencileri tarafından bilinmesi beklenir. 15. Bir cisme 20 J enerji verilerek, cisme 2 m/s hız kazandırıldı. Cismin kütlesi 5 kg ise, cisme uygulanan kuvvet nedir?

  A) 0.2 N    B) 2 N    C) 4 N    D) 10 N    E) 100 N

 16. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevabı D) 10 N'dir. Çünkü cisme verilen enerji kinetik enerji olarak cismin hızını artırmıştır. Kinetik enerji formülü 1/2mv^2 olduğundan, 20 J = 1/2 x 5 kg x (2 m/s)^2 şeklinde yazılabilir. Bu da 20 J = 10 kg m^2/s^2 olarak hesaplanabilir. Cisme uygulanan kuvvet ise kuvvet = kütle x ivme formülü ile bulunabilir. İvme, hızın değişimi / süre olarak hesaplanabilir. Bu durumda ivme (2 m/s - 0) / 1 s = 2 m/s^2 olur. Kuvvet ise kuvvet = 5 kg x 2 m/s^2 = 10 N olarak bulunur. 17. Bir cisme uygulanan iki kuvvetin büyüklükleri 50 N ve 30 N'dur. Kuvvetlerin yönleri aynı doğrultudaysa, cisme etki eden net kuvvetin büyüklüğü kaç N'dur?

  A) 20 N    B) 30 N    C) 50 N    D) 80 N    E) 90 N    

 18. Cevap: D Açıklama:

  Aynı doğrultudaki kuvvetlerin net kuvveti, kuvvetlerin değerlerinin toplamıdır. 19. Bir otomobil, sürtünmenin yok sayıldığı bir düzlemde hareket etmektedir. Otomobile 200 N'luk bir kuvvet uygulanıyor ve otomobil 5 m/s² ivmeyle hareket ediyor. Otomobilin kütlesi kaç kg'dır?

  A) 10 kg    B) 20 kg    C) 40 kg    D) 80 kg    E) 100 kg    

 20. Cevap: C Açıklama:

  Newton'un ikinci yasasına göre, net kuvvet (F) = kütle (m) x ivme (a). Bu nedenle, kütle = kuvvet / ivme.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENERJİ
  1. Enerji Kaynakları
  2. Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  3. İş, Güç ve Enerji
  4. Mekanik Enerji
  5. Verim

Ayrıca

Enerji ve işle ilgili kazanımları kapsar.

Enerji ve iş ilişkisini anlamayı gerektirir.

İş ve enerji kazanımı konularını anlama ve uygulama kazanımını ölçmektedir.

Kinetik enerji ve iş-enerji teoreminin anlaşılması ve uygulanmasını gerektirmektedir.

Enerji ve güç kavramlarını anlamamızı gerektirir. Asansörün gücünü hesaplamak için kullanılan formülü bilmek ve verilen bilgileri doğru bir şekilde uygulamak gereklidir. Bu sorunun çözümü, güç ve enerji kavramları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

Bu sorunun çözümü, kinetik enerji kavramını anlamamızı gerektirir. Kinetik enerji, hareket eden bir nesnenin sahip olduğu enerjidir ve hız ve kütleyle doğru orantılıdır. Bu sorunun çözümü, kinetik enerji formülünü kullanarak verilen bilgileri doğru bir şekilde uygulayabilmemizi sağlar. Bu soru ayrıca, fiziğin temel kavramlarına ve formüllerine ilişkin bir anlayış geliştirmemizi sağlar.

İş yapma gücünü hesaplayabilme.

Kinetik enerji ve kuvvet kavramlarının anlaşılması ve uygulanmasıdır.

Hareketin kuvvetle ilişkisi, net kuvvetin hesaplanması

Hareketin kuvvetle ilişkisi, Newton'un ikinci yasası, kuvvetin kütle ve ivme ile ilişkisi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Fizik Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-26) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.