9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1

9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 CEVAPLARI

 1. Bir bardağa soğuk su konulduğunda bardağın sıcaklığı düşer. Bunun nedeni nedir?

  A) Suyun kinetik enerjisinin artması
  B) Suyun potansiyel enerjisinin azalması
  C) Suyun moleküllerinin hareketi yavaşlaması
  D) Suyun kütlesinin azalması
  E) Suyun yoğunluğunun artması

 2. Cevap: C Açıklama:

  Sıcaklık moleküllerin kinetik enerjisiyle ilgilidir. Moleküllerin hareketi yavaşladığında sıcaklık düşer. 3. Bir tencerede su kaynatırken üzerine bir kapak konulur. Kapağın amacı nedir?

  A) Suyun daha çabuk kaynamasını sağlamak
  B) Suyun sıcaklığını kontrol etmek
  C) Suyun soğumasını önlemek
  D) Suyun buharlaşmasını azaltmak
  E) Suyun taşmasını önlemek

 4. Cevap: C Açıklama:

  Kapak, suyun temas ettiği hava miktarını azaltarak suyun soğumasını önler. 5. Aşağıdakilerden hangisi sıcağın bir maddeden diğerine aktarılma şekli değildir?

  A) İletkenlik    B) Işıma    C) Konveksiyon    D) Buharlaşma    E) Isı alımı    

 6. Cevap: E Açıklama:

  Isı alımı, bir maddenin sıcaklığını artırma işlemidir, bir aktarılma şekli değildir. 7. Bir maddenin iç enerjisini artırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

  A) Maddeye fiziksel iş yapmak
  B) Maddeye ısı vermek
  C) Maddenin sıcaklığını düşürmek
  D) Maddeyi sıkıştırmak
  E) Maddenin potansiyel enerjisini azaltmak

 8. Cevap: B Açıklama:

  Isı vermek, bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisini artırır ve dolayısıyla iç enerjisini artırır. 9. Fahrenheit, Celsius ve Kevlin dereceleri arasındaki ilişkiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlış kaydedilmiş?

  A) 0 °C = 273,16 K     B) 212 °F = 100 °C    
  C) 100 °F = 37,8 °C    D) 32 °F = 0 °C       
  E) 50 °C = 122 °F                            

 10. Cevap: C Açıklama:

  100 °F = 37,8 °C yerine 37,78 °C olmalıdır. 11. Aynı sıcaklıkta ölçüm yapan üç termometrenin duyarlıkları farklılık gösterir. Bu durumda hangisinin duyarlığı en yüksektir?

  A) 0,2 °C sıcaklık değiisiminde göstergesinde gözlenebilir hareket meydana gelen termometer
  B) 0,3 °C sıcaklık değiisiminde göstergesinde gözlenebilir hareket meydana gelen termometer
  C) 0,4 °C sıcaklık değiisiminde göstergesinde gözlenebilir hareket meydana gelen termometer
  D) 0,5 °C sıcaklık değiisiminde göstergesinde gözlenebilir hareket meydana gelen termometer
  E) Hiçbiri

 12. Cevap: A Açıklama:

  Duyarlık, küçük sıcaklık değiisimlerine karşı göstergede daha belirgin hareketle tepki verme yeteneğidir. Dolayyyyala, 0,2 °C sıcaklık değiisiminde göstergesinde gözlenebilir hareket meydana gelen termometrenin duyarlığı en yüksektir. 13. Sıvılı termometrelerin duyarlığını etkileyen değişkenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sıvının cinsi
  B) Haznedeki sıvının hacmi
  C) Skaladaki bölmelerin aralığı
  D) Kılcal borunun uzunluğu
  E) Kılcal borunun eğimi

 14. Cevap: C Açıklama:

  Skaladaki bölmelerin aralığı ne kadar küçük olursa, termometrenin duyarlığı o kadar yüksek olur. 15. 80 °C'lik bir sıcaklık, Celsius derecesine göre kaç Kelvin derecedir?

  A) 253 K    B) 273 K    C) 353 K    D) 453 K    E) 553 K    

 16. Cevap: C Açıklama:

  T(K) = T(°C) + 273 olduğundan, 80 °C = 80 + 273 = 353 K olur. 17. Hangi olayda maddenin iç enerjisinin artmasıyla gaz hâline geçişi gözlenir?

  A) Yüzeyden buharlaşma    B) Süblimleşme           
  C) Kaynama                D) Donma                 
  E) Erime                                           

 18. Cevap: C Açıklama:

  Kaynama, maddenin iç enerjisinin artmasıyla gerçekleşen ve maddenin sıvıdan gaz hâline geçtiği bir buharlaşma türüdür. 19. Aşağıdakilerden hangisi maddenin erimesinde belirleyici bir faktör değildir?

  A) Kütle            B) Sıcaklık        
  C) Basınç           D) Maddenin türü   
  E) Erime ısısı                         

 20. Cevap: C Açıklama:

  Maddenin erimesi, dışarıdan aldığı ısıyla belirlenir ve basınçla ilişkili değildir. 21. Bir sıvının kaynama sıcaklığı üzerinde etkili olan faktör hangisidir?

  A) Sıvının hacmi                 B) Sıvının yüzeyindeki basınç   
  C) Sıvının sıcaklığı             D) Sıvının yoğunluğu            
  E) Sıvının özgül ısısı                                           

 22. Cevap: B Açıklama:

  Kaynama sıcaklığı, sıvının yüzeyindeki basınçla doğru orantılıdır. 23. Hâl değişimi olaylarından hangisi, gaz hâlindeki bir maddenin sıvı hâle geçmesiyle oluşur?

  A) Yoğuşma    B) Donma    C) Süblimleşme    D) Erime    E) Kırağılaşma    

 24. Cevap: A Açıklama:

  Yoğuşma, gaz hâlindeki bir maddenin sıvı hâle geçme sürecidir. 25. Soğuk bölgelerdeki evlerin pencerelerinin genellikle daha küçük olmasının nedeni hangisidir?

  A) Isı yalıtımını artırmak için
  B) Evlerin daha estetik görünmesi için
  C) Pencerelerin temizlenmesini kolaylaştırmak için
  D) Pencerelerin kırılarak zarar görmesini önlemek için
  E) Daha fazla güneş ışığı almamak için

 26. Cevap: A Açıklama:

  Küçük pencereler, ısı kaçışını azaltmaya yardımcı olarak ısı yalıtımını artırır. 27. Yaşam alanlarındaki ısı kaybı için öne sürülen aşağıdaki faktörlerden hangisi doğrudur?

  A) Isı yalıtımının olmaması
  B) Pencerelerin küçük olması
  C) Kalın duvarlar
  D) Kapıların sıkıca kapatılması
  E) Yüksek tavanlar

 28. Cevap: A Açıklama:

  Isı yalıtımı olmadığında ısı kaybı artar. 29. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın bir sonucu DEĞİLDİR?

  A) Deniz seviyesinin yükselmesi
  B) Kuraklık
  C) Canlı çeşitliliğinin artması
  D) Orman yangınlarının sıklığı
  E) Denizlerin ısınması

 30. Cevap: C Açıklama:

  Küresel ısınma canlı çeşitliliğini azaltırken, orman yangınlarının sıklığını artırır. 31. Bir bakır çubuğun boyu 100 cm'dir. Çubuk 50 °C ısıtıldığında boyunda yaklaşık kaç cm uzama meydana gelir? (Bakırın doğrusal genleşme katsayısı 1,7 x 10^-5 /°C'dir.)

  A) 0,0085 cm    B) 0,0017 cm    C) 0,0034 cm    D) 0,017 cm    E) 0,034 cm    

 32. Cevap: A Açıklama:

  ΔL = L₀ * α * Δt formülünden, ΔL = 100 cm * 1,7 x 10^-5 /°C * 50 °C = 0,0085 cm 33. Suyun genleşmesi ile diğer sıvıların genleşmesi arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Suyun genleşmesi diğer sıvılardan daha küçüktür.
  B) Suyun genleşmesi diğer sıvılardan daha büyüktür.
  C) Suyun genleşmesi önce küçülür sonra büyür.
  D) Suyun genleşmesi sıcaklıkla doğru orantılı değildir.
  E) Suyun genleşmesi diğer sıvılardan daha düzenlidir.

 34. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, "Suyun hacmi, önce 0 ve 4 °C aralığında küçülmekte, 4 °C’ta en küçük olmakta, 8 °C’ta başlangıç değerine ulaşmakta, bundan sonra da sıcaklıkla sürekli art- maktadır." denilmektedir. 35. Aşağıdakilerden hangisi, bir sıvılı termometrenin duyarlılığını arttırır?

  A) Cam borunun genleşme katsayısının büyük olması
  B) Haznenin dışının parlak olması
  C) Bölmelerin aralığının büyük olması
  D) Hazne hacminin küçük olması
  E) Sıvının genleşme katsayısının küçük olması

 36. Cevap: A Açıklama:

  Duyarlılık, termometrenin ısıya verdiği tepkiyle ilgilidir. Cam borunun genleşme katsayısının büyük olması, sıvının yükselmesi için daha fazla alan sağlar ve bu da termometrenin duyarlılığının artmasına neden olur. 37. Bir metal çubuğun ısıtılması sonucunda uzunluğu %0,01 artıyorsa, çubuğun boyca uzama katsayısı nedir?

  A) 0,0001    B) 0,001    C) 0,01    D) 0,1    E) 1    

 38. Cevap: A Açıklama:

  Boyca uzama katsayısı, bir çubuğun uzunluğundaki değişikliğin orijinal uzunluğuna oranıdır. Bu nedenle, uzama katsayısı = (Uzunluk değişikliği) / (Orijinal uzunluk) = 0,0001'dir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 Detayları

9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENERJİ
  1. Enerji Kaynakları
  2. Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  3. İş, Güç ve Enerji
  4. Mekanik Enerji
  5. Verim

Ayrıca 9.sınıf fizik dersi V. ünite ısı ve sıcaklık konusu test soruları 1, cevap anahtarlı ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

İç enerji ve sıcaklık kavramlarını anlama

Isı transfer mekanizmalarını anlama

Isının aktarılma şekillerini açıklar.

İç enerjinin değişimi ile sıcaklık ve hâl değişimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

Sıcaklık ölçme yöntemleri ve birimleri arasındaki dönüşümleri açıklar.

Bir termometrenin duyarlılık kavramını ve farklı termometrenin duyarlıklarını karşılaştırmayı açıklar.

Sıvılı termometrelerin yapısını ve çalışma prensibini anlamak.

Sıcaklık derecelerini birbirine dönüştürmek.

Isı ve Sıcaklığın Hâl Değişimleri Üzerindeki Etkilerini Anlama

Saf Maddelerin Hâl Değişimlerini İnceleme

Isı ve sıcaklık ile ilgili kavramları anlama.

Hâl değişimlerini tanımlama ve açıklama becerisi kazanma.

Isı ve maddenin ısıl iletkenliği

Isı yalıtımının önemini anlamak

Küresel ısınmanın sonuçlarını bilmek

Isıl genleşmenin miktarını hesaplar.

Isı ve maddenin halleri

Isı ve Sıcaklık: Sıvılı termometrelerin çalışma ilkeleri

Isı ve Sıcaklık: Katıların genleşmesi ve büzülmesi

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 7 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Snıf Fizik V. Ünite - Isı ve Sıcaklık - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.