Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar

Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Öz ısının tanımını yapınız.


 2. Cevap: Öz ısı, bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını bir birim değiştiren ısı miktarıdır. Açıklama: 3. Saf maddelerde donma olayını açıklayınız.


 4. Cevap: Donma, bir sıvı maddenin dış ortama ısı vererek taneciklerinin arası uzaklıkların küçülmesi ve hareketlerinin yavaşlaması sonucu katılaşma işlemidir. Sıvının katılaştığı sıcaklığa donma sıcaklığı denir. Saf maddelerin donma sıcaklığı, erime sıcaklığına eşittir. Açıklama:

  Donma olayı, sıvı haldeki maddenin ısı vererek katı hale geçmesiyle oluşan fiziksel bir değişmedir. Donma sıcaklığı, maddenin türüne bağlı olarak değişir ve maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. 5. Isıl genleşme nedir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Isıl genleşme, maddenin sıcaklığındaki artış nedeniyle hacminde meydana gelen artışa denir. Açıklama:

  Isı alan bir maddenin atomları veya molekülleri daha hızlı hareket etmeye başlar ve bu da aralarındaki mesafenin artmasına neden olur. 7. Suyun genleşme özelliği günlük yaşamda hangi ürünlerin yapımında kullanılmıştır?


 8. Cevap: Termostat, yangın alarmı, gaz alarmı, elektrik sigortası, metal termometre Açıklama:

  Bu ürünler maddelerin genleşme özelliğinden yararlanılarak üretilmiştir. 9. Esneklik potansiyel enerjisini açıklayınız.


 10. Cevap: Esneklik, kuvvet etkisiyle şekli değişen cismin kuvvet kalkınca ilk hâline dönmesidir. Esneklik potansiyel enerjisi ise, bir cismin şeklinin değişmesiyle ortaya çıkan potansiyel enerjidir. Açıklama:

  Esneklik potansiyel enerjisi, bir yayı germek veya bir maddeyi bükmek gibi işlemlerle depolanabilir. Cisim serbest bırakıldığında, depolanan esneklik potansiyel enerjisi diğer enerji türlerine dönüşür. 11. Sarmal yayların esneklik potansiyel enerjisinin yaydaki sıkışma miktarına bağlı olduğunu açıklayınız.


 12. Cevap: Yayın esneklik potansiyel enerjisi, yaydaki sıkışma miktarının karesiyle doğru orantılıdır. Çünkü yay sıkıştırıldıkça esneklik kuvveti artar ve bu da yayın depolanan enerjisinin artmasına neden olur. Açıklama:

  Esneklik kuvveti, yaydaki deformasyona karşı koyan kuvvettir. Yay sıkıştırıldığında, esneklik kuvveti artar ve yay daha fazla enerji depolar. 13. Enerji tasarrufu için günlük yaşamda hangi adımlar atılabilir?


 14. Cevap: * Flamanlı ampuller yerine tasarruflu ampuller kullanmak * Kullanılmayan odaların ışıklarını söndürmek * Sensörlü aydınlatma ve musluk sistemlerini tercih etmek * Yakın mesafeler için yürümek veya bisiklet kullanmak Açıklama:

  Bu önlemler, enerji tüketimini azaltmaya ve enerji tasarrufu sağlamaya yardımcı olur. 15. Hareketin temel kavramları nelerdir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Hareketin temel kavramları referans noktası, konum, yörünge, yol ve yer değiştirmedir. Açıklama:

  Referans noktası hareketin belirtildiği sabit nokta, konum referans noktasına olan yönlü uzaklık, yörünge hareketlinin izlediği yolun geometrik şekli, yol alınınan uzunluk, yer değiştirme ise ilk ve son konum arasındaki yönlü uzaklıktır. 17. İvme-kuvvet grafiğinin eğiminin neyi gösterdiğini belirtiniz.


 18. Cevap: Kütlenin tersi Açıklama:

  İvme-kuvvet grafiği, ivmenin kuvvetle doğru orantılı olduğunu gösterir. Grafiğin eğimi, bu doğru orantılılığın sabitini verir. Sabit ise kütlenin tersidir. 19. Newton'ın İkinci Hareket Yasasını formüle ediniz.


 20. Cevap: → Fnet = m . → a Açıklama:

  İkinci Hareket Yasası, bir cismin ivmesinin, o cisme etki eden net kuvvetle doğru orantılı, kütlesiyle ise ters orantılı olduğunu ifade eder. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Gemi suda hareket ederken, su gemiye sürtünme kuvveti uygular.
  2. (.....) Araba yol üzerinde hareket ederken, yol arabaya sürtünme kuvveti uygular.
  3. (.....) Astronot Dünya çevresinde dolanırken, Dünya astronot üzerinde sürtünme kuvveti oluşturmaz.
  4. (.....) Salıncakta sallanırken, salıncak oturağı çocuğa sürtünme kuvveti uygular.
  5. (.....) Halterci ağırlığı kaldırdığında, ağırlık halterciye sürtünme kuvveti uygular.
  6. (.....) Çocuk arabayı iterken, araba çocuğa eşit büyüklükte ama zıt yönde sürtünme kuvveti uygular.
  7. (.....) Temas eden iki yüzey birbirine göre hareketsizse, statik sürtünme kuvveti oluşur.
  8. (.....) Temas eden iki yüzey birbirine göre hareket hâlindeyse, kinetik sürtünme kuvveti oluşur.
  9. (.....) Kinetik sürtünme kuvveti, statik sürtünme kuvvetinden daha küçüktür.
  10. (.....) Araçların fren yapması sırasında, lastikler ile zemin arasında statik sürtünme kuvveti oluşur.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Enerji eşdeğerliği
  b. Vücut ısısını korumak
  c. Vücut metabolizması
  d. Enerji dengeyi sağlama
  e. Bazal metabolizma
  f. Günlük enerji gereksinimi
  g. Kaliteli beslenme
  h. Bazal metabolizma hızı
  ı. Fiziksel etkinlik
  i. Enerji girişi
  1. Vücudumuzun hiç hareket etmediği zaman harcadığı enerji miktarı
  2. Aldığımız besinler vücudumuzun gereksinimlerinden fazla olduğunda oluşan durum
  3. Çeşitli yiyeceklerden yeterli miktarlarda beslenme yoluyla sağlanır
  4. Vücudun enerji sağlamak için karbonhidrata ihtiyacı vardır
  5. Vücudun harcadığı enerji miktarını artırır
  6. Vücudumuzun işlemesi için gereklidir
  7. Enerjinin bir türden diğerine çevrilmesi
  8. Vücut ısısını ayarlamak önemlidir
  9. Vücudun hareketsiz olduğu anda toplam enerji tüketimi
  10. Vücudumuzun çalışmasını sağlamak için aldığı toplam enerji

 24. Cevap: 1. e 2. i 3. g 4. a 5. ı 6. c 7. a 8. b 9. e 10. i Açıklama:

  Soru, vücudumuzun enerji kullanımıyla ilgili eşleştirmeleri içermektedir. 25. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. Bir cismin üzerine yapılan işe ........ denir.
  2. İş, kuvvetin cismin hareketi yönündeki ........ 'dir
  3. İşin birimi ........ 'dir
  4. Bir cismin hareketli olması hâlinde sahip olduğu enerjiye ........ denir
  5. Bir cismin konumu ile ilgili olarak sahip olduğu enerjiye ........ denir
  6. Bir cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına ........ denir
  7. İşin tanımı, ........ yapılır
  8. İş, bir cisim üzerine ........
  9. Bir cismin iş yapabilmesi için ........ öyledir.
  10. İş yapan cismin enerjisi ........ denir

 26. Cevap: a. iş b. bileşeni c. joule d. kinetik enerji e. potansiyel enerji f. mekanik enerji g. enerji transferi h. kuvvet uygulanması i. enerjiye sahip olması j. artar Açıklama:

  İş, bir cismin üzerinde yapılan ve cismin hareket enerjisini değiştiren bir büyüklüktür. İşin birimi joule'dür. Bir cismin hareketli olması hâlinde sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Bir cismin konumu ile ilgili olarak sahip olduğu enerjiye ise potansiyel enerji denir. Bir cismin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına mekanik enerji denir. İşin tanımı, enerji transferi olarak yapılır. İş, bir cisim üzerine kuvvet uygulanmasıyla yapılır. Bir cismin iş yapabilmesi için enerjiye sahip olması gerekir. İş yapan cismin enerjisi artar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar Detayları

Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ENERJİ
  1. Enerji Kaynakları
  2. Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri
  3. İş, Güç ve Enerji
  4. Mekanik Enerji
  5. Verim

Ayrıca Fizik dersi 2.dönme 1.yazılı soruları, lise 9.sınıflar için cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Öz ısı kavramını tanımlama ve açıklayabilme.

Öğrenciler, donma olayını açıklayarak hâl değişimleri konusundaki anlayışlarını geliştirirler.

Öğrenciler, ısıl genleşmenin tanımını ve nedenlerini açıklayabilir.

Öğrenciler, maddelerin genleşme özelliğinin günlük yaşamda birçok ürünün yapımında kullanıldığını öğrenir.

Öğrenciler, esneklik potansiyel enerjisini tanımlayabilir ve örnekleyebilir.

* Öğrenciler, sarmal yayların esneklik potansiyel enerjisinin yaydaki sıkışma miktarına bağlı olduğunu anlarlar. * Öğrenciler, esneklik kuvvetinin neden olduğu enerji depolama sürecini açıklayabilirler.

Öğrenciler, enerji tasarrufu için günlük yaşamda alınabilecek adımları öğrenirler.

Hareketin temel kavramlarını tanımlayabilir.

Öğrencilerin ivmenin kuvvet ve kütle ile olan ilişkisini anlamalarını sağlamak.

Dinamiğin Temel Yasasını formüle etmeyi öğrenmek.

* Sürtünme kuvvetinin oluşum şartlarını tanımlama. * Statik ve kinetik sürtünme kuvvetini ayırt etme

* Vücudun enerji kullanımı ve enerji dengesini anlar.

* Öğrenciler iş kavramını ve özelliklerini anlayabilecektir. * Öğrenciler iş birimini ve işin nasıl tanımlandığını öğrenebilecektir. * Öğrenciler kinetik enerji, potansiyel enerji ve mekanik enerji arasındaki farkı kavrayabilecektir

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Fizik 2.Dönem 1.Yazılı (KLASİK) - 9.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri