2021-2022 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Kasım 2021  

Cahiliye döneminde Arap yarım adasında çöllerde yaşamını sürdüren kişilere ne denirdi?

A) Köle            B) Bedevi        C) Hür
D) Hadari        E) Mevali

09 Kasım 2021  

Cahiliye dönemindeki Haniflerle ilgili olarak;
I. Hz. İbrahim'in dinine inanan kişilere denirdi.
II. Sayıları çok fazlaydı.
III. Allah'ın varlığına ve birliğine inanırlardı.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I            B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III              E) I, II ve III

09 Kasım 2021  

Fil olayı ile ilgili olarak;
I. Peygamberimiz doğmadan önce olmuştur.
II. Kabe'yi yıkmaya gelen bir ordudan bahsedilmektedir.
III. Ordu Allah tarafından gönderilen ebabil kuşlarının taşıdığı çakıl taşları ile dağıtılmıştır.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I            B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III              E) I, II ve III

09 Kasım 2021  

Aşağıda verilen aylardan hangisinde yapılan savaş Ficar Savaşlarına örnek değildir?

A) Muharrem                B) Recep
C) Zilkade                      D) Zilhicce
E) Ramazan

09 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Arap yarım adasında şiire çok önem verilirdi.
B) Arap yarım adasında hitabet çok ilerlemişti.
C) Arap yarım adasında şairlere değer verilirdi.
D) Şairlerin yazdıkları güzel şiirler Mekke kapısına asılırdı.
E) Bu askılara Yedi Askı denirdi.

09 Kasım 2021  

Cahiliye döneminde Arap yarım adasında şehirlerde yaşayan yerlilere ..................... denirdi.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Mevali            B) Bedevi        C) Hür
D) Hadari           E) Köleler

09 Kasım 2021  

I. İslam öncesi Araplarda okuma yazma oranı çok düşüktü.
II. Bir kabilenin şair ve hatibi o kabilenin kahramanı sayılırdı.
III. Araplar İslam öncesinde yazıkları şiirleri Kabe duvarına asarlardı.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız II        E) I, II ve III

09 Kasım 2021  

I. İslam öncesi Araplarda çöllerde konar-göçer olarak yaşayanlara bedevi denirdi.
II. İslam öncesi Araplarda köy, kasaba ve şehirde yaşayanlara hadari denirdi.
III. İslam öncesi Araplarda Mekke ve Medinede yaşayanlara aristokrat denirdi.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız II        E) I, II ve III

09 Kasım 2021  

I. Dünyanın her yerini inkar ve zulüm kaplamıştı.
II. Emniyet ve güven hissi kaybolmuştu.
III. Hak ve hukuk gözetilmiyordu.
Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri risalet öncesi dünyanın durumu için doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız I         E) I, II ve III

09 Kasım 2021  

I. İman
II. İbadet
III. Ahlak
Peygamber efendimizin hayatı yukarıda verilenlerden hangisini veya hangilerini kapsamaktadır?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız II

09 Kasım 2021  

Hanifler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Sayıları çok azdı.
B) Hz. İbrahim'in dinine bağlıydılar.
C) Putperestliği redderdi.
D) Sorumlu oldukları ibadetleri yerine getirirdiler.
E) Kureyş'in yanlış inançlarına karşı çıkmaktaydılar.

09 Kasım 2021  

Cahiliye döneminde Arap yarım adasında yazılan en güzel şiirler Kabe duvarlarına asılırdı ve asılan bu şiirlere ............................... denirdi.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Muallakat-ı Seb'a            B) Ümmü'l Kura
C) El Beytü'l haram             D) El Mescid'ül haram
E) Rifade

09 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Mekke İslamiyette mukaddes bir şehirdir.
B) İslam dinin de şehirlerin anası olarak adlandırılmıştır.
C) Yer yüzünün ilk mabedi Mescidi Aksa'dır.
D) Mekke şehri Kuran-ı Kerimde harem olarak geçmektedir.
E) Peygamber efendimizin doğduğu şehir Mekke'dir.

09 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Medine'de önceleri ziraat yapılmaktaydı.
B) Yahudilerin Medine'ye gelmesi ile ziraat anlayışı değişmiştir.
C) Medine'nin ilk ismi Yesrib'tir.
D) Medine ismini Hz. İbrahim'den almıştır.
E) Yahudiler Medine'ye tefecilik getirmişlerdir.

09 Kasım 2021  

I. Save Gölü'nün kuruması
II. Kisra'nın saray burçlarının yıkılması
III. Bin yıldan beri sönmeyen ateşin sönmesi
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamber efendimiz doğduğu gece yaşanmıştır?

A) I, II ve III            B) I ve II        C) I ve III
D) II ve III               E) Yalnız III

09 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Peygamberimizin babası Abudullah yüzündü diğer gençlerde olmayan nura sahipti.
B) Amine hamileyken Abdullah hayatını kaybetti.
C) Abdullah bir ticaret gezisinde iken Şam'da vefat etti.
D) Abdullah Kureyş'in Beni Haşim kolundandır.
E) Amine Kurey'şin Beni Zühre kolundandır.

09 Kasım 2021  

I. Nikah merasimi burada yapılırdı.
II. Erkek çocuklar burada sünnet edilirdi.
III. Ordu komutanları savaş sancağını buradan alırdı.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Nedve kurulu için doğrudur?

A) I ve II            B) Yalnız III        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

09 Kasım 2021  

İslam öncesi Arap yarım adasında haram aylarda yapılan savaşlara ................ savaşları denirdi.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Fecir   B) Ficar   C) Fetih   D) Fıtrat   E) Fırat

28 Ekim 2021  

Hz. Muhammed'in ahlakı neye bağlıdır?

A) Mekke        B) Medine     C) Kuran-ı Kerim
D) Yesrib        E) Ummul Kura

28 Ekim 2021  

Peygamberimiz ahlakını ..................... almıştır.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) annesinden              B) dedesinden
C) Kuran'dan                D) hocasından
E) kitaplardan