2021-2022 9.Sınıf Kimya Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Kimya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Kimya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Kimya dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen elementlerden hangisi periyodik cetvelde farklı gruptadır?

A) He    B) Ne    C) CI    D) Kr    E) Xe

05 Kasım 2021  

I. NaOh : Sodyum Hidroksit
II. H2So4: Sülfirik asit
III. NaHCO3: Sodyum bikarbonat
Yukarıda verilen bileşik ve isimlerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve III        C) I ve II
D) II ve III          E) I, II ve III

05 Kasım 2021  

Bileşiklerle ilgili olarak;
I. Saf maddelerdir.
II. Erime ve kaynama noktaları sabittir.
III. Yoğunlukları sabittir.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
D) II ve III         E) I, II ve III

05 Kasım 2021  

Aristo'ya göre eğer bir madde ıslak ve sıcak ise bu madde ............... 'dır.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) ateş   B) hava   C) su   D) toprak   E) bileşik

05 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Cabir Bin Hayyam'ın kimyaya kazandırdıklarından biri değildir?

A) Eritme                    B) Su banyosu
C) Amonyak                D) Buharlaştırma
E) Süzme

05 Kasım 2021  

Simya ile ilgili olarak;
I. Teorik bir temele dayanır.
II. Deneme yanılma yoluyla çalışma yapar.
III. Sistematik bilgi birikimi oluşturmaz.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III          E) I, II ve III

05 Kasım 2021  

I. Bileşiminde metal bulunan bileşikleri inceler.
II. Metal bulunan madenlerden metal ve alaşım elde etmeyi amaçlar.
III. Bu alanda çalışan kişilere Kimya mühendisi denir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri metalürji alanı için doğrudur?

A) I ve III        B) Yalnız I        C) I ve II
D) II ve III       E) I, II ve III

05 Kasım 2021  

I. Yapısında karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını inceler.
II. Petrol ve petrol ürünleri inceleme alanındadır.
III. Bir kimya disiplindir.
Organik kimya ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

05 Kasım 2021  

I. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını inceler.
II. Asit, baz, su, tuz gibi mineralleri inceler.
III. İnorganik maddelerin doğada nasıl bulunduğunu ve hangi şartlarda bulunduğunu inceler.
Anorganik kimya ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

05 Kasım 2021  

Canlı organizmaların kimyasal yapısını inceleyen ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri ele alan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Analitik kimya            B) Biyokimya
C) Fizikokimya                D) Polimer kimya
E) Anorganik kimya

05 Kasım 2021  

Kimyasal bileşiklerin tanınması ve miktarlarının belirlenmesi işlemlerini kapsayan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Analitik kimya              B) Biyokimya
C) Fizikokimya                  D) Polimer kimya
E) Anorganik kimya

05 Kasım 2021  

I. Canlı organizmaların yapı taşları olan proteinleri
II. Nükleik asitleri
III. İlaçların vücuttaki etkisini
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri biyokimyanın inceleme alanındadır?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız II

05 Kasım 2021  

Analitik kimya için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) bileşiklerin tanınması ve miktarlarının belirlenmesi işlemlerini kapsayan disiplin dalıdır.
B) Boya, ilaç, kozmetik gibi endüstriyel alanda yararlanılır.
C) Tıp alanında yararlanılır.
D) Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceler.
E) Arkeoloji alanında da yararlanılır.

05 Kasım 2021  

Sembolü Ag olan element aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyot   B) Bakır   C) Altın   D) Gümüş   E) Demir

05 Kasım 2021  

Günlük hayatta sık karşılaşılan elementlerden olan bakırın simgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cr    B) Cu    C) Ba    D) Pb    E) Mn

05 Kasım 2021  

Elementler için aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Tek tür atomlardan meydana gelir.
B) Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrılamazlar.
C) Günümüzde 118 tane element vardır.
D) Ayırt edeci özellikleri bulunur.
E) Formüllerle gösterilir.

05 Kasım 2021  

I. Saf maddelerdir.
II. Sembollerle gösterilir.
III. Homojendir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri elementler için doğrudur?

A) I, II ve III            B) II ve III        C) I ve III
D) I ve II                 E) Yalnız II

05 Kasım 2021  

Aynı protan sayısına sahip tek tip atomların bir araya gelerek oluşturduğu yapaya ne denir?

A) Element        B) Molekül        C) Nötron
D) Elektron        E) Atom

05 Kasım 2021  

İlaçları geliştiren, laboratuvarda analizini yapan meslek alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eczacı                            B) Kimyager
C) Kimya Öğretmeni        D) Biyoloji Öğretmeni
E) Metalürji Mühendisi

05 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi kimya alanı ile ilgili başlıca meslekler arasında sayılmaz?

A) Eczacı                           B) Kimyager
C) Kimya Öğretmeni       D) Biyoloji Öğretmeni
E) Metalürji Mühendisi