2021-2022 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Kimya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Kimya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Kimya dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

10 Mayıs 2022  

Maddenin hal değişimi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Hal değiştirme kimyasal bir süreçtir.
B) Hal değiştirme sonucu maddenin kimyasal yapısı sabit kalır.
C) Sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.
D) Sıvı karbon dioksitin yangın söndürücülerine pompalanması basınç ile hal değişimidir.
E) Basınç hal değişimindeki kriterlerden bir tanesidir.

10 Mayıs 2022  

I. Isıtıldığına
II. Soğutulduğunda
III. Dış basınç değiştirildiğinde
Yukarıda verilenlerden hangileri maddenin hal değiştirmesinde rol oynar?

A) I ve III          B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) Yalnız I        E) I, II ve III

10 Mayıs 2022  

I. Hızı
II. Kinetik enerji
III. Hacim
Yukarıda verilenlerden hangisi gazlarda sıcaklığa bağlı olarak sıcaklıkla doğru orantılıdır?

A) Yalnız I        B) Yalnız II        C) I ve II
D) II ve III         E) I, II ve III

10 Mayıs 2022  

Sıcaklık ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Gazın davranışlarını etkileyen önemli faktörlerden biridir.
B) Termometre ile ölçülür.
C) Kelvin cinsinden ölçüldüğünde bağıl sıcaklığı verir.
D) Kelvin cinsinden ölçüldüğünde T harfi ile gösterilir.
E) Calsius cinsinden ölçüldüğünde t harfi ile gösterilir.

10 Mayıs 2022  

I. Maddenin boşlukta kapladığı alan denir.
II. Gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir.
III. V harfi ile gösterilir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hacim için doğrudur?

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve III
D) I ve II             E) Yalnız I

10 Mayıs 2022  

I. Manometre ile ölçülür.
II. P harfi ile gösterilir.
III. Birim hacimdeki tanecik sayısı, hızı ve çarpışma sayısıyla bağlantılıdır.
Gaz basıncı ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II          B) I, II ve III        C) I ve III
D) II ve III        E) Yalnız III

10 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Yükseklik arttıkça atmosfer basıncı azalır.
B) Atmosfer basıncı her yerde aynı değildir.
C) İnsanlar olarak bulunduğumuz yerden atmosfer basıncını hissedemeyiz.
D) Atmosfer basıncı yüksekliğe göre değişiklik göstermez.
E) Atmosfer basıncı deniz seviyesinde 1 atmosferdir.

10 Mayıs 2022  

Hangisi ile atmosfer basıncını ölçebiliriz?

A) Barometre        B) Termometre     C) Kronometre
D) Manometre      E) Altimetre

10 Mayıs 2022  

I. Sıcaklık
II. Basınç
III. Hacim
IV. Madde miktarı
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gazların fiziksel davranışlarını değiştiren etmenler arasında gösterilir?

A) I ve III                B) I ve IV        C) I, II ve III
D) I, II , III ve IV     E) III ve IV

10 Mayıs 2022  

Sıcaklığın, nem, güneş ve rüzgar hızı gibi değişkenler hesaplanarak değerlendirilmesi hangi kavram ile açıklanır?

A) Bağıl sıcaklık                B) Net sıcaklık
C) Gerçek sıcaklık            D) Değişken sıcaklık
E) Hissedilen sıcaklık

10 Mayıs 2022  

Doygunluk noktasına ulaşan hava aşağıda verilen olaylardan hangisini yapar?

A) Yağış ile su baharını boşaltır.
B) Kırağınlaşma ile su buharını boşaltır.
C) Rüzgar ile su buharını o bölgeden uzaklaştırır.
D) Nem miktarını sabitler.
E) Doygunluk noktasını artırır.

10 Mayıs 2022  

Kendi memleketinden bahseden Mert bulunduğu yerde havanın çok kurak olduğunu hava içerisinde su buharı olmadığını söylemiştir.
Buna göre Mert'in bahsettiği hava hangisidir?

A) Kuru hava               B) Kurak hava
C) Kurak iklim              D) Bağıl hava
E) Değişken hava

10 Mayıs 2022  

Belirli bir sıcaklıkta hava içerisinde bulunan su buharı miktarının, havanın o sıcaklıkta taşıyabileceği maksimum su buharı miktarına oranına ne denir?

A) Buhar                      B) Nem        C) Bağıl Nem
D) Maksimum Nem   E) Değişken Buhar

10 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Su döngüsüyle buharlaşan su havadaki suyun hacminin yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturur.
B) Sıcaklık değişikliğinde havadaki su miktarı değişmez.
C) Havada su buharı, azot, oksijen gibi gazlar bulunur.
D) Sıcak hava soğuk havaya oranla daha fazla su tutabilir.
E) Hava sıcaklığının değişmesiyle havadaki gaz miktarı değişmez.

10 Mayıs 2022  

Havadaki su buharı miktarına ........... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Yağmur              B) Çiği        C) Nem
D) Gaz Kütlesi        E) Dolu