Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Endüstride su hangi amaçlardan biri için kullanılmaz?

  A) Çözücü            B) Soğutma sıvısı   
  C) Taşıma maddesi    D) Gübre olarak     
  E) Enerji kaynağı                        

 2. Cevap: D Açıklama:

  Su endüstride gübre olarak kullanılmaz. 3. Aşağıdakilerden hangisi su tasarrufu için önerilen bir yöntem DEĞİLDİR?

  A) Sulama sistemlerinde damla sulama kullanma
  B) Muslukları diş fırçalarken ve tıraş olurken kapatma
  C) Çamaşır ve bulaşıkları doluyken yıkama
  D) Suyu daha uzun süre kaynatma
  E) Bozuk muslukları onarma

 4. Cevap: D Açıklama:

  Suyu daha uzun süre kaynatmak su tasarrufu değil, israfa neden olur. 5. Kükürt oksitlerin atmosferdeki etkisi nedir?

  A) Sera gazı etkisi yaratırlar
  B) Güneş ışığını yansıtarak soğutma etkisi yaratırlar
  C) Ozon tabakasını inceltirler
  D) Bulut oluşumunu hızlandırırlar
  E) Fotosentez hızını artırırlar

 6. Cevap: B Açıklama:

  Kükürt oksitler, atmosferdeki Güneş ışığını yansıtarak soğutma etkisi yaratırlar. 7. Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinden biri hangisidir?

  A) Akciğer kanseri      B) Göz tahrişi         
  C) Diş eti hastalığı    D) Romatizma           
  E) Böbrek taşı                                 

 8. Cevap: B Açıklama:

  Hava kirliliği, özellikle solunum problemlerine neden olarak göz tahrişine yol açabilir. 9. Deterjanların sulardaki canlılara verdiği zararlardan biri hangisidir?

  A) Sudaki oksijen miktarını azaltırlar.
  B) Fotosentezi engellerler.
  C) Suyun dengesini bozarlar.
  D) Deniz canlılarının avlanmasını kolaylaştırırlar.
  E) Deterjanlar sulardaki canlılar için zararsızdır.

 10. Cevap: A Açıklama:

  Deterjanlardaki fosfatlar yosunların aşırı çoğalmasına neden olur ve bu da suda çözünmüş oksijen miktarının azalmasına yol açar. 11. Ozon tabakasının incelmesine neden olan kimyasallardan biri hangisidir?

  A) Kloroflorokarbonlar (CFC'ler)
  B) Su buharı
  C) Karbondioksit
  D) Metan
  E) Oksijen

 12. Cevap: A Açıklama:

  CFC'ler gibi klor ve flor içeren kimyasallar, ozon tabakasını incelterek zararlı ultraviyole ışınlarının Dünya'ya ulaşmasına neden olur. 13. Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı hâlinin bir özelliğidir?

  A) Belirli şekil ve hacim    B) Akışkanlık               
  C) Düşük yoğunluk            D) Sıkıştırılabilirlik      
  E) Öteleme hareketi                                      

 14. Cevap: A Açıklama:

  Katıların belirli şekil ve hacimleri vardır. 15. Suyun hâl değiştirerek yeryüzü ve atmosfer arasında gerçekleştiği döngüye ne ad verilir?

  A) Hâl döngüsü        B) Su döngüsü        
  C) Buhar döngüsü      D) Yoğuşma döngüsü   
  E) Yağmur döngüsü                          

 16. Cevap: B Açıklama:

  Su döngüsü, suyun hâl değiştirerek yeryüzü ve atmosfer arasındaki sürekli dolaşımını ifade eder. 17. Suyun hangi fiziksel hali vücut için hayati önem taşır?

  A) Katı    B) Sıvı    C) Gaz    D) Plazma    E) Amorf    

 18. Cevap: B Açıklama:

  İnsan vücudundaki su oranı %55-75 arasında değişir ve su besinlerin sindirimi, emilimi, vücut ısısının dengelenmesi ve eklemlerin kayganlığının sağlanması için gereklidir. 19. İyonik katıları bir arada tutan kuvvetler nelerdir?

  A) Kovalent bağlar
  B) Elektrostatik çekme kuvvetleri
  C) London etkileşimleri
  D) Hidrojen bağları
  E) Dipol-dipol etkileşimleri

 20. Cevap: B Açıklama:

  İyonik katılarda zıt yüklü iyonlar elektrostatik çekme kuvvetleriyle bir arada tutulur. 21. Hangi maddenin kaynama noktası daha düşüktür?

  A) Su    B) İyot    C) NaCl    D) CO2    E) Naftalin    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Moleküler katı olan iyotun kaynama noktası, London etkileşimlerinin zayıf olması nedeniyle nispeten düşüktür. 23. Bir sıvının viskozitesinin yüksek olması ne anlama gelir?

  A) Sıvı kolayca akar.
  B) Sıvı yavaş akar.
  C) Sıvı çok katıdır.
  D) Sıvı iyi bir iletkendir.
  E) Sıvı düşük yoğunluğa sahiptir.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Viskozite, bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Yüksek viskozite, sıvının yavaş aktığı anlamına gelir. 25. Metalik katılar genellikle hangi özelliğe sahiptir?

  A) Yüksek sertlik           B) Düşük iletkenlik        
  C) Kolay kırılganlık        D) Yüksek parlamalık       
  E) Düşük erime noktaları                               

 26. Cevap: D Açıklama:

  Metalik bağ, elektronların serbestçe hareket etmesini sağlar, bu da metallerin yüksek iletkenliğine ve parlaklığına neden olur. 27. Yoğuşma, aşağıdaki süreçlerden hangisidir?

  A) Sıvının gaza dönüşmesi      B) Gazın sıvıya dönüşmesi     
  C) Katının sıvıya dönüşmesi    D) Sıvının katıya dönüşmesi   
  E) Gazın katıya dönüşmesi                                    

 28. Cevap: B Açıklama:

  Yoğuşma, gaz halindeki maddenin sıvı hale dönüşmesidir. 29. Bir gazın bağıl nemi arttığında, gerçek sıcaklığa göre hissedilen sıcaklık nasıl değişir?

  A) Daha yüksek hissedilen
  B) Daha düşük hissedilen
  C) Aynı hissedilen
  D) Sıcaklıkta bir değişiklik olmaz
  E) Verilen bilgilerden belirlenemez

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bağıl nem arttığında hava daha fazla su buharı içerir. Bu, aynı gerçek sıcaklıkta bile havanın daha sıcak hissetmesine neden olur. 31. Hangi işlem gazların sıvılaşmasını sağlar?

  A) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç
  B) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç
  C) Düşük sıcaklık ve yüksek basınç
  D) Düşük sıcaklık ve düşük basınç
  E) Sadece yüksek sıcaklık

 32. Cevap: C Açıklama:

  Gazların sıvılaşması için düşük sıcaklık ve yüksek basınç gerekir. 33. Hangi özellik, gazların bir kabın hacmini tamamen doldurma yeteneğini ifade eder?

  A) Sıkıştırılabilirlik    B) Genleşebilirlik       
  C) Yaygınlık              D) Düzensizlik           
  E) Akıcılık                                        

 34. Cevap: C Açıklama:

  Yaygınlık, gazların bir kabın hacmini tamamen doldurma özelliğidir. 35. Bir gazın basıncı, hangi değişkenlere bağlıdır?

  A) Hacim ve miktar              B) Sıcaklık ve hacim           
  C) Miktar ve sıcaklık           D) Hacim, miktar ve sıcaklık   
  E) Hacim, sıcaklık ve basınç                                   

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bir gazın basıncı, hacmi, miktarı ve sıcaklığı ile doğru orantılıdır. 37. Plazma hangi koşullarda oluşur?

  A) Yüksek sıcaklık ve düşük basınç
  B) Düşük sıcaklık ve yüksek basınç
  C) Yüksek sıcaklık ve yüksek basınç
  D) Düşük sıcaklık ve düşük basınç
  E) Orta sıcaklık ve orta basınç

 38. Cevap: C Açıklama:

  Plazmalar genellikle yüksek sıcaklık ve yüksek basınç altında oluşur. 39. Plazmanın nötr olmasının nedeni nedir?

  A) Pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısına eşittir.
  B) Pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısından fazladır.
  C) Negatif iyon sayısı pozitif iyon sayısından fazladır.
  D) Elektron sayısı proton sayısından fazladır.
  E) Elektron sayısı proton sayısından azdır.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Plazmada pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısına eşittir, bu nedenle elektriksel olarak nötrdür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN HALLERİ
  1. Gazlar
  2. Katılar
  3. Maddenin Fiziksel Halleri
  4. Plazma
  5. Sıvılar
 • DOĞA VE KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Su ve Hayat

Ayrıca Lise 9.sınıf kimya dersi 2.dönem sonu sınava hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Endüstride suyun kullanım alanlarını anlama

Su tasarrufu yöntemlerini anlama

Hava kirliliğinin çevresel etkileri

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri

Deterjanların çevresel etkilerini anlama.

Ozon tabakasındaki incelmenin nedenlerini ve sonuçlarını anlama.

Maddenin hâllerinin özelliklerini ayırt edebilme

Su döngüsünü tanımlayabilme

Maddenin fiziksel halleri

Katıların yapısı

Moleküler katıların özellikleri

Sıvıların viskozitesini anlamak

Metalik katıların özelliklerini anlamak

Maddenin hal değişimlerini anlamak

Bağıl nem ve hissedilen sıcaklık

Gazların sıvılaşması

Gazların temel özelliklerini tanımlama.

Gazların basınç özelliğini etkileyen faktörleri belirleme.

Maddenin plazma hâlinin oluşumunu açıklamak.

Maddenin plazma hâlinin elektriksel özelliklerini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 12 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 60 kere doğru, 60 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Sınava Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.