Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları CEVAPLARI

 1. Sıvıların kaynama noktası nedir?

  A) Sıvının donma noktası ile aynıdır.
  B) Sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklıktır.
  C) Sıvının yoğunluğunun en düşük olduğu sıcaklıktır.
  D) Sıvının buharlaşması sonucu oluşan gazın yoğunluğunun en yüksek olduğu sıcaklıktır.
  E) Hiçbiri doğru değil.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Sıvıların kaynama noktası, sıvının buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklıktır. Bu noktada sıvının yüzeyinde kabarcıklar oluşmaya başlar ve sıvı hızla buharlaşır. Sıvıların kaynama noktası, sıvının özelliklerine ve çevre koşullarına göre değişebilir. 3. Sıvıların yüzey gerilimi nedir?

  A) Sıvı moleküllerinin diğer sıvı molekülleriyle olan çekişmesidir.
  B) Sıvı moleküllerinin katı yüzeylerle olan çekişmesidir.
  C) Sıvı moleküllerinin gaz molekülleriyle olan çekişmesidir.
  D) Sıvı moleküllerinin aralarındaki çekim kuvvetidir.
  E) Hiçbiri doğru değil.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Sıvıların yüzey gerilimi, sıvı moleküllerinin katı yüzeylerle olan çekişmesinden kaynaklanan bir fenomen olarak tanımlanabilir. Sıvı molekülleri, kendileriyle aynı türdeki diğer moleküllerle güçlü bir çekim kuvveti sergilerler ve bu nedenle bir arada dururlar. Ancak, yüzeylerine yakın olan moleküller, çekim kuvvetleri dengesiz olduğu için yüzeye doğru bir kuvvet uygularlar. Bu kuvvet, sıvının yüzeyindeki moleküllerin bir arada kalmasını sağlar ve yüzey gerilimi olarak adlandırılır. 5. Hangisi bir katının kimyasal özelliklerinden biri değildir?

  A) Asit-baz özellikleri            B) Oksidasyon sayısı              
  C) Elektromanyetik kuvvetler       D) Redoks tepkimelerine katılım   
  E) İyonik karakter                

 6. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Elektromanyetik kuvvetlerdir. Bir katının kimyasal özellikleri, oksidasyon sayısı, asit-baz özellikleri, redoks tepkimelerine katılım ve iyonik karakter gibi özelliklerden oluşur. Ancak elektromanyetik kuvvetler, katının kimyasal özellikleri ile ilgili bir faktör değildir. 7. Hangisi katıların erime noktasını etkileyen faktörlerden biridir?

  A) Atomun elektronegatifliği    B) Moleküler şekil             
  C) Kovalent bağ uzunluğu        D) İyonik yarıçap              
  E) Kristal yapısı              

 8. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E) Kristal yapılarıdır. Katıların erime noktalarını etkileyen faktörler arasında, kristal yapıları, kovalent ve iyonik bağ uzunlukları, atomların elektronegatiflikleri ve iyonik yarıçapları yer almaktadır. Kristal yapıları, katıların moleküler düzenlemesi ile ilgilidir ve bu düzenlemenin sıcaklığa karşı olan direnci erime noktasını belirleyen bir faktördür. Bu soru, katıların özellikleri ve yapıları hakkında bilgi sahibi olmayı gerektirir. 9. Sıvıların özellikleri nelerdir?

  A) Belirli bir şekli ve hacmi vardır, sıkıştırılamazlar, kolayca akarlar
  B) Belirli bir şekli ve hacmi vardır, sıkıştırılabilirler, kolayca akarlar
  C) Belirli bir şekli ve hacmi yoktur, sıkıştırılamazlar, kolayca akarlar
  D) Belirli bir şekli ve hacmi yoktur, sıkıştırılabilirler, kolayca akarlar
  E) Hiçbiri doğru değil

 10. Cevap: A Açıklama: 11. Sıvıların yüzey gerilimi nedir?

  A) Sıvının yoğunluğu
  B) Sıvının akışkanlığı
  C) Sıvının ısı kapasitesi
  D) Sıvının yüzeyindeki moleküller arasındaki çekim kuvveti
  E) Hiçbiri doğru değil

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D olan bu soruda, sıvıların yüzey gerilimi, sıvının yüzeyindeki moleküller arasındaki çekim kuvvetine bağlı olarak oluşan gerilimi ifade eder. Bu kuvvet, yüzeydeki moleküllerin iç kısımdaki moleküllere göre daha az çevrelenmiş olmalarından kaynaklanır. 13. Sıvıların kaynama noktası nedir?

  A) Sıvının katılaşma noktası
  B) Sıvının sıcaklık değeri, buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu nokta
  C) Sıvının yoğunluğu
  D) Sıvının yüzey gerilimi
  E) Hiçbiri doğru değil

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Sıvıların kaynama noktası, sıvının sıcaklık değeri, buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olduğu noktadır. Bu noktaya kaynama noktası denir. Bu noktada sıvı, gaz haline geçer. Kaynama noktası, sıvının özelliklerine bağlı olarak değişebilir. 15. Bir kristal katıyı tanımlayın ve kristal yapı nedir?

  A) Bir kristal katı, moleküllerin, iyonların veya atomların düzenli bir yapıda düzenlenmesiyle oluşan bir katıdır. Kristal yapı, katının düzenli moleküler veya atomik düzenlemesini ifade eder.
  B) Bir kristal katı, herhangi bir madde halidir ve herhangi bir şekil ve hacimde olabilir. Kristal yapı, madde içindeki atomların düzenli düzenlemesini ifade eder.
  C) Bir kristal katı, atomik düzlem düzenlemeleri ile oluşan bir sıvıdır. Kristal yapı, sıvının hareketli moleküllerini ifade eder.
  D) Bir kristal katı, moleküllerin, iyonların veya atomların düzensiz bir şekilde bir araya geldiği bir katıdır. Kristal yapı, madde içindeki atomların düzensiz düzenlemesini ifade eder.
  E) Bir kristal katı, moleküllerin, iyonların veya atomların düzensiz bir şekilde bir araya geldiği bir sıvıdır. Kristal yapı, sıvının hareketli moleküllerini ifade eder.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Bir kristal katı, moleküllerin, iyonların veya atomların düzenli bir yapıda düzenlenmesiyle oluşan bir katıdır. Kristal yapı, katının düzenli moleküler veya atomik düzenlemesini ifade eder. Kristal yapılar, düzenli geometrik şekiller ve simetri özellikleri gösterirler ve bu nedenle kristaller belirli bir yönde kırılırlar (bölünürler). 17. Hangisi bir katının yoğunluğunu etkileyen faktörler arasında yer almaz?

  A) Katıdaki atomların veya moleküllerin kütlesi.
  B) Katının sıcaklığı.
  C) Katının hacmi.
  D) Katının kristal yapısı.
  E) Atmosferik basınç.

 18. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Atmosferik basınç"tir. Katıların yoğunluğunu etkileyen faktörler arasında, katının hacmi, kütlesi, sıcaklığı ve kristal yapısı yer alır. Atmosferik basınç, ancak gazların yoğunluğunu etkiler, katıların değil. 19. Bir kristal katının kristal yapısındaki birim hücre, hangi özellikleri gösterir?

  A) Katının şeklini ve hacmini tanımlar.
  B) Katının kimyasal özelliklerini belirler.
  C) Katının erime noktasını etkiler.
  D) Katının yoğunluğunu belirler.
  E) Katının elektriksel iletkenliğini etkiler.

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Katının şeklini ve hacmini tanımlar. Bir kristal katının kristal yapısı, birim hücre adı verilen tekrarlayan yapıların oluşturduğu düzenli bir yapıdır. Birim hücre, kristalin şeklini ve hacmini belirleyen en küçük tekrarlanan yapıdır. Bu nedenle, bir kristal katının şekli ve hacmi birim hücrenin özelliklerine bağlıdır. 21. Katıların erime noktalarını etkileyen faktörler nelerdir?

  A) Katının atomlarının veya moleküllerinin kütlesi
  B) Katının sıcaklığı
  C) Katının hacmi
  D) Katının kristal yapısı
  E) Tümü doğru

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani katının erime noktasını etkileyen faktörlerden biri katının kristal yapısıdır. Katıların kristal yapısı, atomların veya moleküllerin nasıl düzenlendiğini belirler ve erime noktasını etkiler. Diğer faktörler arasında katının kütlesi, sıcaklığı ve hacmi de yer alabilir. 23. Sıvıların özellikleri nelerdir ve bu özellikler sıvıların gaz ve katılardan farklılaşmasını nasıl sağlar?

  A) Sıvıların molekülleri katılardan daha düzenli bir şekilde sıralanır ve gazlardan daha az düzensiz bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle sıvılar, gazlardan daha yoğun ve katılardan daha hareketli bir yapıya sahiptirler.
  B) Sıvıların molekülleri katılardan daha az düzensiz bir yapıya sahiptir, ancak gazlardan daha fazla hareketli bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle sıvılar, katılardan daha az sert ve gazlardan daha yoğun bir yapıya sahiptirler.
  C) Sıvıların molekülleri katılardan daha az düzenli bir yapıya sahiptir, ancak gazlardan daha yoğun bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle sıvılar, gazlardan daha az hareketli ve katılardan daha hareketli bir yapıya sahiptirler.
  D) Sıvıların molekülleri gazlardan daha yoğun bir yapıya sahip olmasına rağmen, gazların hareketli yapısı nedeniyle sıvılardan daha hareketli bir yapıya sahiptirler.
  E) Sıvıların özellikleri gaz ve katıların özelliklerinden farklılaşmaz, bu üç hal arasında sadece hacim ve şekil farkı vardır.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Sıvıların molekülleri katılardan daha az düzenli bir yapıya sahiptir, ancak gazlardan daha fazla hareketli bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle sıvılar, katılardan daha az sert ve gazlardan daha yoğun bir yapıya sahiptirler. 25. Katı bir madde sıvı hale geçerken hangi tür enerji kullanılır?

  A) Isı enerjisi         B) Işık enerjisi       
  C) Elektrik enerjisi    D) Mekanik enerji      
  E) Manyetik enerji     

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A'dır, yani katı bir madde sıvı hale geçerken ısı enerjisi kullanılır. Bu süreç sıvılaştırma olarak bilinir ve maddenin ısı enerjisi alması gereklidir. Bu enerji, katı maddenin moleküllerinin düzenli yapılarını kırmak ve serbest hareket etmelerini sağlamak için kullanılır. 27. Bir maddenin kimyasal değişime uğraması ne anlama gelir?

  A) Maddenin kimyasal bileşimi değişir, yeni bir madde oluşur.
  B) Maddenin fiziksel özellikleri değişir, ancak kimyasal bileşimi aynı kalır.
  C) Maddenin moleküler yapısı değişir, ancak kimyasal bileşimi aynı kalır.
  D) Maddenin sadece rengi değişir, ancak diğer özellikleri aynı kalır.
  E) Maddenin sadece sıcaklığı değişir, ancak diğer özellikleri aynı kalır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneğidir, yani bir maddenin kimyasal değişime uğraması, maddenin kimyasal bileşiminin değiştiği ve yeni bir madde oluştuğu anlamına gelir. Bu, genellikle bir kimyasal reaksiyon sonucunda gerçekleşir, örneğin oksidasyon, asit-baz reaksiyonları veya yanma gibi. Kimyasal değişimler, fiziksel değişimlerden farklıdır, çünkü fiziksel değişimlerde madde halindeki değişimler gibi maddenin kimyasal bileşimi değişmez. 29. Buzun erimesi fiziksel bir değişim midir, yoksa kimyasal bir değişim midir?

  A) Fiziksel bir değişimdir.
  B) Kimyasal bir değişimdir.
  C) Hem fiziksel hem de kimyasal bir değişimdir.
  D) Ne fiziksel ne de kimyasal bir değişimdir.
  E) Buzun erimesi bir değişim değildir.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Fiziksel bir değişimdir. Buzun erimesi, maddenin hal değiştirmesi olarak kabul edilir ve buzun suya dönüşmesi fiziksel bir süreçtir. Buzun erimesi sırasında kimyasal bağlar bozulmaz ve buzun bileşimi değişmez. Dolayısıyla, bu bir kimyasal değişim değil, fiziksel bir değişimdir. 31. Buzun erimesi fiziksel bir değişim midir, yoksa kimyasal bir değişim midir?

  A) Fiziksel bir değişimdir.
  B) Kimyasal bir değişimdir.
  C) Hem fiziksel hem de kimyasal bir değişimdir.
  D) Ne fiziksel ne de kimyasal bir değişimdir.
  E) Buzun erimesi bir değişim değildir.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Fiziksel bir değişimdir. Buzun erimesi sırasında buzun hal değiştirmesi gerçekleşir ve buzun suya dönüşmesi ile birlikte sadece fiziksel özellikleri değişir, ancak buzun kimyasal bileşimi değişmez. Bu nedenle buzun erimesi fiziksel bir değişimdir. 33. Fiziksel bir değişim ile kimyasal bir değişim arasındaki temel fark nedir?

  A) Kimyasal bir değişim, yeni bir madde oluştururken fiziksel bir değişim oluşturmaz.
  B) Fiziksel bir değişim, maddenin kimyasal bileşiminde bir değişiklik yapar.
  C) Kimyasal bir değişim, maddenin fiziksel özelliklerinde bir değişiklik yapar.
  D) Fiziksel bir değişim, yeni bir madde oluştururken kimyasal bir değişim oluşturmaz.
  E) Her iki değişim türü de aynı sonuçları verir.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir. Fiziksel bir değişim, maddenin fiziksel özelliklerinde bir değişiklik yapar ancak kimyasal bileşiminde bir değişiklik yapmaz. Kimyasal bir değişim ise, maddenin kimyasal bileşiminde bir değişiklik yapar ve yeni bir madde oluşur. Dolayısıyla, fiziksel bir değişim ve kimyasal bir değişim arasındaki temel fark, maddenin fiziksel özelliklerinde veya kimyasal bileşiminde bir değişiklik yapmalarıdır 35. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel bir özelliktir?

  A) Asitlerin metal ile reaksiyona girerek hidrojen gazı çıkarması
  B) Sıcaklığın, maddenin hacmini değiştirmesi
  C) Alkalin bir çözeltinin renk değiştirmesi
  D) Bir elementin diğer bir elementle birleşerek bileşik oluşturması
  E) Gazların genleşerek sıvılaşması

 36. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "B) Sıcaklığın, maddenin hacmini değiştirmesi"dir. Fiziksel özellikler, maddenin kimyasal yapısını değiştirmeden gözlemlenebilen özelliklerdir. Sıcaklık, maddenin hacmini değiştirerek fiziksel bir özellik gösterir. 37. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir özelliktir?

  A) Suyun kaynama noktası    B) Metalin parlaklığı      
  C) Demirin paslanması       D) Camın kırılganlığı      
  E) Taşın yoğunluğu         

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Demirin paslanması" dır. Kimyasal bir özellik, bir maddenin kimyasal yapı ve bileşimine bağlı olan özelliklerdir ve maddenin başka bir maddeyle etkileşimini içerir. Demirin paslanması, demirin oksijen ve su ile kimyasal bir reaksiyona girerek pas haline dönüşmesiyle gerçekleşir. Bu bir kimyasal değişimdir. 39. Hangisi bir hidrojen bağı oluşturabilen bir bileşiktir?

  A) CH4    B) CO2    C) NH3    D) H2O    E) HBr

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) H2O" olan bu soruda, hidrojen bağı kavramı ve hangi bileşiklerin hidrojen bağı oluşturabileceği sorulmuştur. Hidrojen bağı, hidrojen atomunun negatif yüklü bir elektron çiftiyle bağlandığı bir moleküler bağdır. Bu soruda seçenekler arasından yalnızca H2O molekülü hidrojen bağı oluşturabilir, çünkü hidrojen atomu, oksijen atomundan elektron çifti alarak molekülün diğer ucuyla bağ yapar. Dolayısıyla, doğru cevap seçeneği D'dir. 41. Dipol-dipol etkileşimi, hangi tipte moleküller arasında meydana gelir?

  A) İyonik moleküller      B) Polar moleküller      
  C) Apolar moleküller      D) Kovalent moleküller   
  E) Organik moleküller    

 42. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Polar moleküller olarak verilmiştir. Dipol-dipol etkileşimi, moleküllerin pozitif ve negatif yük dağılımları nedeniyle polar moleküller arasında meydana gelir. Bu etkileşim, moleküller arasındaki elektrostatik çekim kuvvetlerinden kaynaklanır. 43. Kovalent bağın gücü nedir?

  A) İyonik bağdan daha zayıf             B) İyonik bağdan daha güçlü            
  C) Van der Waals bağından daha güçlü    D) Hidrojen bağından daha güçlü        
  E) Hiçbiri                             

 44. Cevap: B Açıklama:

  Kovalent bağlar, iki ametal atomunun elektronları paylaşarak oluşturdukları bağlardır ve genellikle iyonik bağlardan daha zayıftır. Kovalent bağın gücü, bağlanan atomların elektronegatiflik farkına ve bağdaki elektron sayısına bağlıdır. 45. Kovalent bağlar, molekülün özelliklerini nasıl etkiler?

  A) Sadece fiziksel özelliklerini etkiler
  B) Sadece kimyasal özelliklerini etkiler
  C) Hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerini etkiler
  D) Hiçbir özelliğini etkilemez
  E) Hiçbiri

 46. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerini etkiler" şeklindedir. Kovalent bağlar, moleküllerin kimyasal özelliklerini belirlerken aynı zamanda moleküllerin fiziksel özelliklerini de etkilerler. Bu bağlar, moleküllerin polar veya apolar olmasına, erime noktalarına, kaynama noktalarına, sertliklerine ve diğer özelliklerine katkıda bulunabilirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları Detayları

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları 11 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları Testini Çöz tıklayın. Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN HALLERİ
  1. Gazlar
  2. Katılar
  3. Maddenin Fiziksel Halleri
  4. Plazma
  5. Sıvılar
 • DOĞA VE KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Su ve Hayat

Ayrıca Lise 9.sınıf kimya dersi 2.dönem sonu yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Sıvıların özelliklerini ve kaynama noktasını anlamak.

Fizik dersinde sıvıların özelliklerini anlamak ve yüzey gerilimi gibi kavramları öğrenmek.

Kimyasal özelliklerin çeşitliliği ve önemini anlamak için tasarlanmıştır. Kimyasal özellikler, bir maddenin diğer maddelerle olan tepkileşimlerini belirler ve bu nedenle, kimya biliminde önemli bir yere sahiptir.

Katı maddelerin özelliklerini ve bu özelliklerin hangi faktörlerden etkilendiğini anlayabilirsiniz.

Temel fizik prensiplerini anlayarak sıvıların özelliklerini anlamak ve açıklamak olarak ifade edilebilir.

Fizik dersinde, sıvıların kaynama noktası kavramı ve hesaplaması öğrenilir.

Kimya ve fizik alanlarındaki temel kavramlar ve kristallerin özellikleri hakkında bilgi gerektirir.

Temel kimya prensiplerine ilişkin bilgiyi ölçmektedir.

Kristallerin yapısını ve özelliklerini anlamak için, birim hücrenin tanımını ve özelliklerini anlamak önemlidir.

Kimya alanında katıların özellikleri ve yapıları hakkındaki temel bilgileri test etmektedir.

Sıvıların özelliklerini ve diğer hallerden nasıl farklılaştığını anlamak için test edilmektedir.

Maddenin farklı halleri arasındaki dönüşümler ve bu dönüşümler sırasında hangi tür enerjilerin kullanıldığı konularına aşinalık sağlamaktır.

Kimyasal değişim kavramını anlama kazanımını hedeflemektedir.

Fiziksel ve kimyasal değişim kavramlarını anlamalarını ve bu iki sürecin farkını anlamalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Fiziksel ve kimyasal değişimler arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olur.

Fiziksel değişim ve kimyasal değişim kavramlarını anlamak ve birbirinden ayırt etmektir.

Kimya alanındaki temel fiziksel özelliklerin anlaşılmasını test etmektedir.

Kimyasal ve fiziksel özellikler arasındaki farkı anlama ve tanımlama becerisidir.

Kimya konusundaki temel kavramları anlamayı ve bu kavramları farklı bileşiklere uygulayarak bir sonuca varmayı ölçmektedir.

Kimya alanındaki temel kuvvetlerden biridir ve moleküler yapıların anlaşılmasında önemlidir.

Kovalent bağın yapısını ve gücünü anlamak.

Kovalent bağların moleküllerin özelliklerini nasıl etkilediğini anlayabilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 24 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 133 kere doğru, 160 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılı Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.