9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Hangisi suyun insan vücudundaki temel işlevlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Sindirim ve emilim       B) Kalori sağlama          
  C) Termoregülasyon          D) Hareket kolaylaştırma   
  E) Hücre aktivitesi                                    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Su kalori içermeyen ancak metabolik reaksiyonlarda aracı olarak görev yapan bir maddedir. 3. Tatlı su kaynaklarının yüzde kaçı buzullar ve buz tabakalarında bulunur?

  A) %10    B) %30    C) %60    D) %90    E) %99    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Dünya'daki tatlı suyun büyük kısmı buzullar ve buz tabakalarında donmuş halde bulunur. 5. Suyun sertliği, aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Çözünmüş kalsiyum ve magnezyum iyonlarının miktarı
  B) Suyun pH değeri
  C) Suyun sıcaklığı
  D) Suyun basıncı
  E) Suyun hız

 6. Cevap: A Açıklama:

  Suyun sertliği, içinde çözünmüş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının miktarına bağlıdır. 7. Yağmur suyu, içmeden önce neden arıtılmalıdır?

  A) Kimyasal atık içerebileceği için
  B) Bakteri içerebileceği için
  C) Yüksek oranda oksijen içerebileceği için
  D) Yüksek oranda hidrojen içerebileceği için
  E) Yüksek oranda nitrat içerebileceği için

 8. Cevap: B Açıklama:

  Yağmur suyu, atmosferdeki kirleticileri topladığı için bakteri içerebilir ve içmeden önce arıtılmalıdır. 9. Gelecekteki iklim değişikliklerine neden olan sera gazlarından biri hangisidir?

  A) Su buharı        B) Oksijen         
  C) Karbondioksit    D) Azot            
  E) Hidrojen                            

 10. Cevap: C Açıklama:

  Sera gazları arasında karbondioksit, Dünya'nın ısınmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. 11. Plastiklerin çevreye verdiği zararlardan biri hangisidir?

  A) Hava kirliliğine neden olurlar.
  B) Toprakta birikirler ve bitki gelişimini engellerler.
  C) Okyanuslarda deniz canlılarına zarar verirler.
  D) İnsan sağlığına olumsuz etkileri yoktur.
  E) Plastikler geri dönüştürülebilir, bu nedenle çevreye zararlı değildir.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Plastik atıklar doğada uzun süre bozulmaz ve okyanuslarda deniz canlılarına ciddi şekilde zarar verir. 13. Organik sıvıların endüstriyel alanda kullanılmalarından kaynaklanan çevresel sorunlardan biri hangisidir?

  A) Hava kirliliği      B) Su kirliliği       
  C) Toprak kirliliği    D) Hepsi              
  E) Hiçbiri                                   

 14. Cevap: D Açıklama:

  Endüstriyel olarak kullanılan organik sıvılar, çeşitli şekillerde su, toprak ve havayı kirletebilir. 15. Hangi hâl değişiminde maddenin tanecikleri en düzensiz hâle geçer?

  A) Erime    B) Buharlaşma    C) Süblimleşme    D) Yoğuşma    E) Donma    

 16. Cevap: C Açıklama:

  Süblimleşmede katı doğrudan gaza geçer ve tanecikleri en düzensiz hâle ulaşır. 17. Hangi hâl değişiminde maddenin tanecikleri arasındaki boşluk en fazla artar?

  A) Erime    B) Buharlaşma    C) Süblimleşme    D) Yoğuşma    E) Donma    

 18. Cevap: B Açıklama:

  Buharlaşmada sıvı gaz hâline geçer ve tanecikleri arasındaki boşluk en fazla artar. 19. Hangi hâl değişiminde maddenin yoğunluğu azalır?

  A) Erime    B) Buharlaşma    C) Süblimleşme    D) Yoğuşma    E) Donma    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Buharlaşmada madde sıvı hâlden gaz hâline geçtiği için yoğunluğu azalır. 21. LPG'nin bileşenleri nelerdir?

  A) Metan ve etan
  B) Propan ve bütan
  C) Bütan ve propan
  D) Karbon dioksit ve su buharı
  E) Azot ve oksijen

 22. Cevap: C Açıklama:

  LPG, bütan ve propan gazlarından oluşan bir karışımdır. 23. Sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) hangi özellik kazandırılır?

  A) Katılaşma    B) Yükselme    C) Buharlaşma    D) Sıvılaşma    E) Yoğunlaşma    

 24. Cevap: D Açıklama:

  LPG, basınç altında sıvılaştırılır, böylece yüksek miktarlarda taşınabilir ve depolanabilir. 25. Aşağıdakilerden hangisi kovalent katıların bir özelliğidir?

  A) Yüksek erime noktaları
  B) Düşük kaynama noktaları
  C) Metalik bağ ile bağlanırlar
  D) Serbest hareketli elektronlar içerirler
  E) İyonik bağ ile bağlanırlar

 26. Cevap: A Açıklama:

  Kovalent katılarda atomlar kovalent bağlarla bağlanırlar ve bu bağlar güçlüdür, bu da onlara yüksek erime noktaları kazandırır. 27. Bir sıvının buharlaşma hızını hangi faktör azaltır?

  A) Yüksek sıcaklık
  B) Büyük yüzey alanı
  C) Düşük nem
  D) Güçlü moleküller arası kuvvetler
  E) Hava hareketi

 28. Cevap: D Açıklama:

  Güçlü moleküller arası kuvvetler, moleküllerin birbirinden ayrılmasını zorlaştırır, bu da buharlaşma hızını azaltır. 29. Hangi gaz özelliği balonların havada yükselmesine neden olur?

  A) Sıkıştırılabilirlik    B) Genleşme              
  C) Yoğunluk               D) Düzensizlik           
  E) Yayılma                                         

 30. Cevap: B Açıklama:

  Gazlar genleşebilirler ve sıcaklık arttığında hacimleri artar. Sıcak hava ile doldurulmuş balonlar çevrelerine göre daha az yoğun olduğu için yükselirler. 31. Hangisi gazların ayırt edici özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Belirli şekilleri ve hacimleri yoktur
  B) Bulundukları kabı tamamen doldururlar
  C) Sıvılara göre daha yoğundurlar
  D) Kolayca yayılırlar
  E) Birbirleriyle karışabilirler

 32. Cevap: C Açıklama:

  Gazların yoğunluğu sıvılara göre daha düşüktür. 33. Hangi birim, gazların miktarını ölçmek için kullanılır?

  A) Atmosfer    B) Mol    C) Litre    D) Kelvin    E) mmHg    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Mol, bir maddede bulunan atom veya molekül sayısını ifade eden bir miktar birimidir. 35. Hangi sıcaklık birimi, gazların mutlak sıcaklığını ölçmek için kullanılır?

  A) Celsius    B) Fahrenheit    C) Kelvin    D) Rankine    E) Newton    

 36. Cevap: C Açıklama:

  Kelvin, gazların mutlak sıcaklığını ölçen bir birimdir ve 0 Kelvin, mutlak sıfırdır. 37. Gazların eşit hacimlerde eşit sayıda taneciğe sahip olması, hangi özelliğini gösterir?

  A) Sıkıştırılabilirlik    B) Genleşebilirlik       
  C) Yaygınlık              D) Düzensizlik           
  E) Avogadro Yasası                                 

 38. Cevap: E Açıklama:

  Avogadro Yasası, eşit hacimdeki gazların eşit sıcaklık ve basınçta eşit sayıda taneciğe sahip olduğunu belirtir. 39. Plazmanın temel özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Belirli şekil ve hacmi yoktur.
  B) Nötr atom ve moleküllerden oluşur.
  C) Gazlar birbirlerine çarparak birbirlerine enerji aktarırlar.
  D) Elektriği iyi iletirir.
  E) Yoğunluğu katılardan daha fazladır.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Plazmalar, gazlar gibi belirli şekil ve hacimleri yoktur. 41. Plazmanın günlük hayatta kullanım alanlarından biri hangisidir?

  A) Floresan lambalar    B) Güneş pilleri       
  C) Yakıt hücreleri      D) Battaryalar         
  E) Kondansatörler                              

 42. Cevap: A Açıklama:

  Floresan lambalar, plazmanın hareketli olduğu maddelere bir örnektir. 43. Plazma, aşağıdakilerden hangisiyle yerinde tutulabilir?

  A) Elektrik akımı       B) Manyetik alanlar    
  C) Kütleçekimi          D) Elastik kuvvetler   
  E) Yüzey gerilimi                              

 44. Cevap: B Açıklama:

  Plazmalar manyetik alanlarla yerlerinde tutulabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN HALLERİ
  1. Gazlar
  2. Katılar
  3. Maddenin Fiziksel Halleri
  4. Plazma
  5. Sıvılar
 • DOĞA VE KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Su ve Hayat

Ayrıca 9.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

İnsan vücudundaki suyun işlevlerini anlama

Tatlı su kaynaklarının dağılımını anlama

Suyun özellikleri ve sertliği

Su kirliliği ve arıtma yöntemleri

Küresel ısınmanın nedenlerini anlama.

Plastiklerin çevresel etkilerini anlama.

Organik sıvıların çevresel etkilerini anlama.

Maddenin hâl değişimlerini tanımlayabilme

Maddenin hâl değişimlerini tanımlayabilme

Maddenin hâl değişimlerinin özelliklerini ayırt edebilme

Endüstriyel uygulamalar

Maddenin hâl değişimi

Katı türlerini sınıflandırmak

Buharlaşma sürecini anlamak

Gazların özellikleri ve genleşme davranışı

Gazların özellikleri

Gazların miktar özelliklerini birimlerle ifade etme.

Gazların sıcaklık özelliklerini birimlerle ifade etme.

Avogadro Yasasını tanımlama ve anlama.

Maddenin plazma hâlinin özelliklerini tanımlamak.

Maddenin plazma hâlinin günlük hayattaki uygulamalarını açıklamak.

Maddenin plazma hâlinin manyetik etkileşimlerini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 25 kere doğru, 41 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.