9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik)

9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) CEVAPLARI

 1. Suyun endüstriyel kullanımlarını listeleyiniz.


 2. Cevap: Ham madde, çözücü, soğutucu ve enerji kaynağı olarak. Açıklama:

  Suyun endüstride üretim süreçlerinde, temizlemede, ısı aktarımı ve elektrik üretimde kullanıldığını belirtir. 3. Su kaynaklarının korunmasının önemini açıklayınız.


 4. Cevap: Su kaynaklarının sınırlı olması ve bilinçsiz kullanımının kıtlık ve açlığa yol açabileceği vurgulanır. Açıklama:

  Suyun yenilenemeyen bir kaynak olduğunu ve kirliliğe karşı hassas olduğunu belirtir. 5. Hava kirleticilerinden üç örnek yazınız.


 6. Cevap: Azot oksitler, karbon dioksit, kükürt oksitler. Açıklama:

  Bu kirleticiler, insan sağlığına ve çevreye zarar verir. 7. Sera etkisini açıklayınız.


 8. Cevap: Güneş ışınlarının Dünya'ya girmesine izin veren ancak ısıyı hapseden atmosferdeki gazların etkisidir. Açıklama:

  Bu gazlar, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine neden olur. 9. Atmosferdeki sera gazlarının artmasının neden olduğu iki iklim değişikliği etkisini belirtiniz.


 10. Cevap: * Küresel ısınma * Hava olaylarındaki aşırılıklar (seller, fırtınalar, kuraklıklar) Açıklama:

  Sera gazlarının artması, Dünya'nın atmosferinde daha fazla ısı tutulmasına neden olarak iklim değişikliğine ve olumsuz etkilere yol açmaktadır. 11. Maddenin fiziksel hâllerini ve özelliklerini açıklayınız.


 12. Cevap: Kati: Tanecikleri arasında boşluk yok, belirli şekil ve hacim, yüksek yoğunluk. Sıvı: Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar, belirli hacim, akışkan. Gaz: Tanecikleri arasında en fazla boşluk, çok düşük yoğunluk, akışkan. Plazma: Tanecikleri serbestçe hareket eder, belirli şekil ve hacim yok, yüksek enerji. Açıklama:

  Maddenin fiziksel hâlleri, taneciklerinin birbirlerine göre konumları ve hareketleriyle belirlenir. 13. Moleküler katıları oluşturan bileşikler hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: Moleküler katılar, moleküller arasındaki dipol-dipol etkileşimleri, London etkileşimleri veya hidrojen bağları ile bir arada tutulan bileşiklerdir. Açıklama:

  Moleküler katılar kovalent bağlıdır ve kristal yapıları yoktur. 15. İyonik katıları bir arada tutan kuvvetleri nedir?


 16. Cevap: İyonik katıları bir arada tutan kuvvetler, zıt yüklü iyonları bir arada tutan elektrostatik çekme kuvvetleridir. Açıklama:

  İyonik katılar, iyonik bağlarla birbirine bağlı iyonlardan oluşur. 17. Üç tane moleküler katı örneği veriniz.


 18. Cevap: * İyot (I2) * Sülfür (S8) * Karbondioksit (CO2) Açıklama:

  Moleküler katılar, moleküller arası kuvvetlerle birbirine bağlanan katılardır. 19. Viskoziteyi etkileyen faktörleri listeleyiniz.


 20. Cevap: * Molekül arası etkileşimler * Sıcaklık Açıklama:

  Molekül arası etkileşimler, sıvıdaki moleküllerin birbirine ne kadar güçlü bağlandığını gösterir. Sıcaklık arttıkça molekül arası etkileşimler azalır, bu nedenle viskozite azalır. 21. Gazların düzensizlik hakkında çeşitlerini yazınız.


 22. Cevap: * Öteleme hareketi * Dönme hareketi * Titreşim hareketi Açıklama:

  Gaz tanecikleri sürekli hareket halindedir ve bu hareketler çok düzensizdir. 23. Gazların basınç uygulamasının nedenini belirtiniz.


 24. Cevap: Gaz tanecikleri hem birbirleriyle hem de kabın çeperleriyle çarpışarak basınç uygularlar. Açıklama:

  Gaz taneciklerinin hareketleri sonucu kabın duvarlarına çarpmaları basınç oluşmasına neden olur. 25. Saf suyun hâl değişim deneyinde kullanılan üç temel ekipmanı belirtiniz.


 26. Cevap: * Termometre * Isıtıcı * Izgara Açıklama:

  Saf suyun hâl değişim deneyinde termometre sıcaklığı ölçmek için, ısıtıcı suyu ısıtmak için ve ızgara deney tüpünü tutmak için kullanılır. 27. Plazma nedir? Açıklayınız.


 28. Cevap: Maddenin gaz hâlindeki atomuna enerji verilerek elektronların iyon hâline geçtiği, böylece serbest elektronlar ve iyonların oluştuğu madde hâlidir. Açıklama:

  Plazma, iyonize bir gazdır ve elektriksel olarak nötr olmasına rağmen elektriği iyi iletir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Gazların yoğunluğu katılardan düşüktür.
  (.....) 2. Gazlar yüksek sıcaklıklarda genleşirler.
  (.....) 3. Gazlar sıkıştırılamazlar.
  (.....) 4. Gaz molekülleri birbirleriyle çarpışarak basınç uygularlar.
  (.....) 5. Gazlar belirli şekilleri vardır.
  (.....) 6. Gazlar bulundukları kapları tamamen kaplarlar.
  (.....) 7. Gazların molekülleri birbirinden çok uzaktır.
  (.....) 8. Gazlar birbirleriyle karışamazlar.
  (.....) 9. Gazlar öteleme, dönme ve titreşim hareketlerini yapabilirler.
  (.....) 10. Gazların bağıl nemi bulunmaz.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 31. Eşleştirmeleri Yapın

  1. Tatlı suyun büyük kısmı
  2. Denizlerde bulunan su
  3. Fotosentez için kullanılan su
  4. Tatlı su kaynakları
  5. Endüstride kullanılan su oranı
  6. İnsan vücudundaki su oranı
  7. Su döngüsü için gereken zaman
  8. Dünyadaki suyun %97'si
  9. Suyunun çoğunu buzulların oluşturduğu kaynaklar
  10. Tatlı suyun canlılar için önemi
  Önermeler
  a. Yeryüzündeki su kaynakları
  b. Canlıların yaşaması için gerekli olması
  c. Akarsular, göller, denizler, okyanuslar
  d. %3
  e. %22
  f. Bitkiler
  g. Tuzlu su
  h. Buzullar ve buz tabakaları
  ı. Yıllar
  j. %55-75

 32. Cevap: 1. h 2. g 3. f 4. c 5. e 6. j 7. ı 8. g 9. h 10. b Açıklama:

  Soru, su ile ilgili çeşitli kavramları eşleştirmeyi amaçlamaktadır. Önermeler arasındaki ilişkiler, suyun Dünya'daki durumu, kullanımı ve önemi hakkında bilgi sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Detayları

9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN HALLERİ
  1. Gazlar
  2. Katılar
  3. Maddenin Fiziksel Halleri
  4. Plazma
  5. Sıvılar
 • DOĞA VE KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Su ve Hayat

Ayrıca 9.sınıf kimya dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Suyun endüstriyel önemini kavrar.

Su kaynaklarının korunmasının hayati önemini anlar.

Hava kirleticilerinin çeşitlerini tanımak.

Sera etkisinin oluşumunu ve sonuçlarını anlamak

Öğrenciler, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçlarını anlayacaktır.

Maddenin fiziksel hâllerini ve özelliklerini tanımlayabilme.

Moleküler katıların yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olunur.

İyonik katıların yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olunur.

Moleküler katı örneklerini tanıma.

Viskoziteyi etkileyen faktörleri anlama.

Gazların düzensizlik çeşitleri hakkında bilgi edinme.

Gazların basınç uygulamasının nedenini anlama.

Saf suyun hâl değişim deneyi için gerekli ekipmanları tanımlayabilme.

Plazma hâlinin tanımını anlamak.

* Gazların temel özelliklerini anlamak. * Gazların sıkıştırılabilirliğini, genleşebilirliğini ve yoğunluğunu açıklamak. * Gazların kinetik enerjisi ve basınç oluşturma yeteneğini tanımlamak. * Gazların belirli bir hacim veya şekle sahip olmadığını anlamak. * Gazların birbirleriyle karışabildiğini ve düzensiz bir yapıya sahip olduğunu açıklamak

Öğrenciler, su kaynakları, suyun canlılar için önemi ve su tasarrufunun gerekliliği hakkında bilgiler edinecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya Sene Sonu Yazılı Soruları (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.