Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Su tasarrufu için bireysel ve toplumsal önerilerde bulununuz.


 2. Cevap: Su kullanımını azaltmak, yağmur suyu toplamak, damlayan muslukları tamir etmek ve farkındalık yaratmak. Açıklama:

  Su tasarrufu için pratik ve etkili yöntemleri sıralar. 3. Su tasarrufu için alınabilecek önlemler nelerdir?


 4. Cevap: Gereksiz su israfından kaçınmak, bozuk muslukları tamir ettirmek, çamaşır ve bulaşık makinelerini dolu çalıştırmak. Açıklama:

  Bu önlemler, su israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına yardımcı olur. 5. Plastiklerin çevreye verdiği zararlar hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: * Uzun süre doğada bozulmamaları (1000 yıla kadar) * Yakıldıklarında zararlı kimyasal maddeler içeren dumanlar yaymaları * Deniz canlılarına zarar vermeleri * Yeraltı sularına zararlı kimyasalların karışmasına neden olmaları * Petrol üretiminin yüzde 4'ünü tüketmeleri Açıklama:

  Plastikler, dayanıklılıkları ve kullanım kolaylıkları nedeniyle yaygın olarak kullanılmakta ancak çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. 7. Deterjanların su ve su canlıları üzerindeki etkilerini açıklayınız.


 8. Cevap: * Toksik etkileri * Yapılarındaki fosfatlar nedeniyle: * Yosunların aşırı büyümesine ve çoğalmasına neden olmaları * Sulardaki çözünmüş oksijen miktarını azaltmaları * Bu durumun su canlıları için tehdit oluşturması Açıklama:

  Deterjanlar, temizlikte yaygın olarak kullanılır ancak su ekosistemleri için zararlı etkileri bulunmaktadır. 9. Maddenin hâl değişimlerinin isimlerini ve örneklerini veriniz.


 10. Cevap: Erimek: Katıdan sıvıya (buz -> su) Buharlaşmak: Sıvıdan gaza (su -> su buharı) Süblimleşmek: Katıdan gaza (karbon dioksit kuru buz -> gaz) Yoğuşmak: Gazdan sıvıya (su buharı -> su damlacığı) Donmak: Sıvıdan katıya (su -> buz) Kırağılaşmak: Gazdan katıya (su buharı -> kar kristali) Açıklama:

  Maddenin hâl değişimleri, ısı alması veya vermesiyle meydana gelir. 11. Suyun farklı fiziksel hâllerinin canlılar için önemini tartışınız.


 12. Cevap: Suyun katı hâli (buz), canlıların kış koşullarında yaşamalarına yardımcı olur. Sıvı hâli (su), yaşam için gereklidir. Gaz hâli (su buharı), su döngüsü ve yağışın oluşumunda rol oynar. Açıklama:

  Suyun fiziksel hâlleri, canlılar için hayatta kalma ve uyum sağlama açısından çok önemlidir. 13. Üç tane moleküler katı örneği veriniz.


 14. Cevap: Üç tane moleküler katı örneği veriniz.ne moleküler katı örneği veriniz. Açıklama:

  Üç tane moleküler katı örneği veriniz. Cevap: * İyot * Kuru buz (katı CO2) * Naftalinoleküler katı örneği veriniz. Cevap: * İyot * Kuru buz (katı CO2) * Naftalin 15. İyonik katıların çeşitlerini yazınız.


 16. Cevap: * Basit iyonik katılar (NaCl gibi) * Kompleks iyonik katılar (Na2SO4 gibi) * Çift iyonlu katılar (CaF2 gibi) Açıklama: 17. Buharlaşma hızını artıran üç faktörü belirtiniz.


 18. Cevap: * Yüksek sıcaklık * Geniş yüzey alanı * Düşük nem Açıklama:

  Sıcaklık arttıkça molekülün kinetik enerjisi artar, bu nedenle buharlaşma hızı da artar. Geniş yüzey alanı daha fazla molekülün buharlaşmasına izin verir. Düşük nem, havada daha az su molekülü olduğu anlamına gelir, bu nedenle sıvı yüzeyinden uzaklaşan moleküller havadaki moleküllerle daha az etkileşime girerler. 19. Gazların yoğunlukları hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Gazların yoğunlukları katı ve sıvılara göre daha düşüktür. Açıklama:

  Gaz tanecikleri birbirinden uzakta bulunduğu için aynı hacimde daha az tanecik barındırırlar. 21. Hâl değişim grafiklerindeki bölgelerin temel özelliklerini açıklayınız.


 22. Cevap: * I. Bölge (Katı): Sıcaklık artar, hâl değişimi olmaz, madde homojendir. * II. Bölge (Erime/Donma): Sıcaklık sabit kalır, katı erir/sıvı donar, madde heterojendir. * III. Bölge (Sıvı/Gaz): Sıcaklık tekrar artar, hâl değişimi olmaz, madde homojendir. Açıklama:

  Hâl değişim grafikleri, bir maddenin sıcaklık ve zaman arasındaki ilişkisini gösterir ve hâl değişimlerinin nasıl meydana geldiğini anlamamıza yardımcı olur. 23. "Gizli erime ısısı" terimini tanımlayınız.


 24. Cevap: Gizli erime ısısı, bir katının tamamen sıvı hale geçmesi için gereken ısı miktarıdır; sıcaklıkta bir artışa neden olmaz. Açıklama:

  Gizli erime ısısı, maddenin molekülleri arasındaki bağları kırmak için kullanılır ve maddenin hâlini değiştirir, ancak sıcaklığını değiştirmez. 25. Plazmanın üç tane özelliğini yazınız.


 26. Cevap: * Elektriksel olarak nötr olmasına rağmen elektriği iyi iletir. * Yüksek sıcaklık ve basınçta oluşur. * Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. Açıklama:

  Plazma, gazlardan farklı özellikler gösterir ve manyetik alanlarla yerinde tutulabilir. 27. Maddenin kaç tane hâli vardır?


 28. Cevap: 4 Açıklama:

  Maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört hâli vardır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Gazların basıncı birim yüzeye uygulanan kuvvettir.
  2. (.....) Hacim, maddenin boşlukta kapladığı alandır.
  3. (.....) Gazların fiziksel özellikleri incelenirken madde miktarı, mol sayısı ile mol kütlesi üzerinden işlem yapılır.
  4. (.....) Bir mol 6,02x1023 tane taneciğe karşılık gelir.
  5. (.....) Sıcaklık arttıkça gaz taneciklerinin hızı ve ortalama kinetik enerjisi azalır.
  6. (.....) 1 atm basınç, 760 mmHg'ye eşittir.
  7. (.....) Kelvin cinsinden sıcaklığa mutlak sıcaklık denir.
  8. (.....) Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla yani Celsius cinsinden sıcaklıkla doğru orantılıdır.
  9. (.....) Saf maddelerin hâl değişim grafiğinde erime süresince sıcaklık sabit kalır.
  10. (.....) Hâl değişimi fiziksel bir olaydır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:

  1. Doğru 2. Doğru 3. Doğru 4. Doğru 5. Yanlış (Sıcaklık arttıkça gaz taneciklerinin hızı ve ortalama kinetik enerjisi artar.) 6. Doğru 7. Doğru 8. Yanlış (Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla yani Kelvin cinsinden sıcaklıkla doğru orantılıdır.) 9. Doğru 10. Doğru 31. Eşleştirmeleri Yapın:

  1. ( ) Kutuplarda bulunan ozon tabakası
  2. ( ) Sera gazları
  3. ( ) Plastiklerin çevreye verdiği zararlar
  4. ( ) Deterjanların su ve canlılar üzerindeki olumsuz etkileri
  5. ( ) Organik sıvıların endüstriyel kullanımları
  6. ( ) Ağır metallerin çevreye etkileri
  7. ( ) Marmara Denizi'nin renk değiştirmesi
  8. ( ) CFC'lerin ozon tabakası üzerindeki etkileri
  9. ( ) İklim değişikliği ve küresel ısınma
  10. ( ) Çöp miktarının artmasındaki plastiklerin rolü
  a) Okyanus ve deniz canlılarına zarar verir.
  b) Sentetik deterjanlar ve fosfatlar
  c) Petrol, aseton, karbon tetraklorür
  d) Plastik torbaların doğada bozulma süresi
  e) Ultraviyole ışınlarını engeller.
  f) Hava kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olur.
  g) Toksik etkileri ve çevreye zararları
  h) Fosfatlar nedeniyle yosunların aşırı çoğalması
  i) İnsan sağlığına olumsuz etkileri
  j) Çeşitli kimyasalların ozon gazını parçalması

 32. Cevap: 1. e 2. f 3. a 4. h 5. c 6. g 7. b 8. j 9. c 10. d Açıklama:

  Verilen ifadeler, su ve toprak kirleticileri ile ilgili çeşitli konuları kapsamaktadır. Eşleştirmeler, bu konular hakkında bilgiyi pekiştirmeyi amaçlamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN HALLERİ
  1. Gazlar
  2. Katılar
  3. Maddenin Fiziksel Halleri
  4. Plazma
  5. Sıvılar
 • DOĞA VE KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Su ve Hayat

Ayrıca 9.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.sınav soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Su tasarrufunun önemini kavrar ve bireysel ve toplumsal sorumlulukların farkına varır. Su tasarrufu için alınabilecek önlemlerden 3 tanesini yazınız.

Su tasarrufu yöntemlerini anlamak ve uygulamak.

Öğrenciler, plastiklerin çevresel etkilerini anlayacaktır.

Öğrenciler, deterjanların su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini kavrayacaktır.

Maddenin hâl değişimlerini ve örneklerini tanımlayabilme.

Suyun farklı fiziksel hâllerinin canlılar için önemini anlayabilme.

Moleküler katıların örnekleri hakkında bilgi sahibi olunur.

İyonik katıların çeşitleri hakkında bilgi sahibi olunur.

Buharlaşma hızını etkileyen faktörleri anlama.

Gazların yoğunlukları hakkında bilgi edinme.

Saf maddelerin hâl değişim grafiklerinin üzerinden erime/donma ve buharlaşma/yoğuşma süreçlerini yorumlayabilme.

Hâl değişim grafikleri üzerinden erime/donma süreçlerini yorumlayabilme.

Plazma hâlinin özelliklerini bilmek.

Maddenin hâllerini bilmek.

1. Gazların basınç kavramını anlama 2. Gazların hacim kavramını anlama 3. Gazların madde miktarı birimi olan molü anlama 4. Bir molün 6,02x1023 tane taneciğe karşılık geldiğini anlama 5. Gazların sıcaklık ile ilişkisini anlama 6. Atmosfer basıncı ve mmHg basınç birimini anlama 7. Mutlak sıcaklık kavramını anlama 8. Gazların kinetik enerjisi ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi anlama 9. Hâl değişim grafiklerini yorumlama 10. Hâl değişimlerinin fiziksel olaylar olduğunu anlama

* Öğrenciler, su ve toprak kirleticileri hakkında bilgi sahibi olurlar. * Öğrenciler, bu kirleticilerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini anlarlar. * Öğrenciler, kirliliği azaltmak için alınabilecek önlemler hakkında bilgi edinirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.