9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Suyun canlılar için önemi nedir?


 2. Cevap: Suyun kaynakları ve türleri hakkında bilgi veriniz. Açıklama:

  Suyun canlı organizmaların yaşamı sürdürmesi, metabolik süreçler, sıcaklık düzenleme ve hareketlilik için gerekli olduğunu açıklar. 3. İnsan vücudundaki su dengesi yaşa göre nasıl değişir?


 4. Cevap: İnsan vücudundaki suyun oranı yeni doğanlardan yetişkinlere doğru azalır. Açıklama:

  Yeni doğanların vücutlarının yaklaşık %75-80'i su iken, yetişkinlerin vücutlarının yaklaşık %55-75'i sudan oluşur. 5. Suyun sertliği ne demektir, açıklayınız.


 6. Cevap: Suyun içinde çözünmüş kalsiyum ve magnezyum gibi iyonların fazla olması durumudur. Açıklama:

  Sert su, sabunla köpürmez, lezzetli değildir ve çökelti bırakır. 7. Yağmur suyu içilebilir mi, gerekçelendiriniz.


 8. Cevap: Yağmur suyu, içilebilirlik için arıtılmalıdır. Hava kirliliği, kimyasal atıklar ve diğer kirleticiler yağmur suyuna geçebilir. Açıklama:

  Yağmur suyunu içmeden önce bakteri, toz ve kirleticilerden temizlenmesi gerekir. 9. Organik sıvıların endüstriyel kullanımlarından üç tane örnek veriniz.


 10. Cevap: * İlaç * Plastik * Boya Açıklama:

  Organik sıvılar, çeşitli endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 11. Ağır metallerin çevreye zararlarını yazınız.


 12. Cevap: * Zehirli olmaları * Toprakta ve suda birikerek canlılara zarar vermeleri * İnsan sağlığına olumsuz etkileri * Kanser, nörolojik bozukluklar, bağışıklık sistemi sorunları Açıklama:

  Ağır metaller, doğal olarak bulunan ancak insan faaliyetleri nedeniyle çevreye salındığında ciddi sağlık ve çevre sorunlarına neden olan metallerdir. 13. Maddenin hâl değişimlerinin günlük hayattaki uygulamalarını yazınız.


 14. Cevap: Soğutma (buzdolabı, klima) Isıtma (kalorifer, elektrikli soba) Gaz yakıtları (LPG, LNG) Deodorantlar (gaz olarak püskürtür) Açıklama:

  Maddenin hâl değişimleri, günlük hayatta çeşitli uygulamalarda kullanılır ve hayatımızı kolaylaştırır. 15. Plazma hâlinin özelliklerini ve örneklerini veriniz.


 16. Cevap: Özellikleri: Pozitif ve negatif yükler serbestçe hareket eder, yüksek enerji, belirli şekil ve hacim yok. Örnekleri: Güneş, yıldırımlar, flüoresan lambalar Açıklama:

  Plazma, maddenin çok yüksek sıcaklıklarda veya elektriksel akıma maruz kaldığında oluşan özel bir hâlidir. 17. Kovalent katıların yapısal özelliklerini açıklayınız.


 18. Cevap: Kovalent katılar, kovalent bağlarla birbirine bağlanan moleküllerden oluşmuştur. Ağ yapısında birbirine kenetlenen moleküller, sağlam bir yapı oluşturur. Açıklama:

  Kovalent bağlar, atomların elektronlarını paylaşarak oluşturduğu güçlü bağlardır. Ağ yapısı, kovalent katılara yüksek sertlik ve yüksek kaynama noktası kazandırır. 19. Metalik bağ nedir?


 20. Cevap: Metalik bağ, metalik katılarda pozitif iyonlar etrafındaki elektronların serbestçe hareket ettiği bir bağ türüdür. Açıklama:

  Pozitif iyonlar, metal atomlarının elektronlarını kaybederek oluşur. Serbest hareketli elektronlar, metallerin elektrik ve ısıyı iletme, parlaklık ve yumuşaklık gibi özelliklerine neden olur. 21. Gazların neden sıkıştırılabildiğini açıklayınız.


 22. Cevap: Gaz taneciklerinin çok hızlı hareket etmesi ve aralarındaki çekim kuvvetlerinin az olması nedeniyle gazlar sıkıştırılabilir. Açıklama:

  Gaz tanecikleri birbirine yaklaştığında, hızları düşer ve hareketleri kısıtlanır, bu da gazın hacminin azalmasına neden olur. 23. Gazların yayılma özelliğini örneklendiriniz.


 24. Cevap: * Odanın bir köşesinde bırakılan parfüm kokusunun kısa sürede odayı doldurması * Sıcak havanın yükselerek tavana doğru yayılması * Bir balonun patladığında gazların ortama yayılması Açıklama:

  Gaz tanecikleri çok hızlı hareket eder ve birbirleriyle çarpışırlar, bu da gazların kapladıkları hacmi sürekli olarak genişletmelerine neden olur. 25. Buharlaşma ve yoğuşma süreçlerinde gerçekleşen baskı değişimini açıklayınız.


 26. Cevap: * Buharlaşma: Sıvıdan gaz haline geçen moleküller, ortamın basıncından bir miktarını alır ve bu da ortam basıncının düşmesine neden olur. * Yoğuşma: Gazdan sıvı haline geçen moleküller, ortamın basıncına katkıda bulunur ve bu da ortam basıncının artmasına neden olur. Açıklama:

  Buharlaşma ve yoğuşma sırasında baskı değişimleri, moleküllerin hâl değişimleri sırasında ortamdan enerji alması veya vermesiyle ilgilidir. 27. Suyun donma noktasını Kelvin ve Fahrenheit ölçeklerinde ifade ediniz.


 28. Cevap: * Kelvin: 273 K * Fahrenheit: 32 °F Açıklama:

  Sıcaklık ölçekleri arasındaki dönüşümler için aşağıdaki formüller kullanılabilir: * Kelvin = Celcius + 273 * Fahrenheit = Celcius x 1,8 + 32 29. Plazmanın kullanım alanlarından üç örnek veriniz.


 30. Cevap: * Floresan ampuller * Plazma TV'ler * Tıbbi uygulamalar (sterilizasyon, kanamayı durdurma) Açıklama:

  Plazma, günlük hayatımızda birçok alanda kullanılmaktadır. 31. Plazma hâli ile gaz hâli arasındaki fark nedir?


 32. Cevap: Plazma hâli, iyonize gazdır ve nötr atom, molekül, pozitif ve negatif yüklü iyonlardan oluşurken, gaz hâli nötr moleküller ve atomlardan oluşur. Açıklama:

  Plazma ve gaz hâlleri, taneciklerin yapısı ve etkileşimleri açısından farklılık gösterir. 33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Maddenin katı, sıvı ve gazdan oluşan 4 hâli vardır.
  (.....) 2. Plazma, maddenin katı hâlidir.
  (.....) 3. Plazma, Güneş'ten daha büyük bir maddedir.
  (.....) 4. Plazma, iyonize gazlara denir.
  (.....) 5. Plazma, gaz hâli gibi belirli şekil ve hacme sahiptir.
  (.....) 6. Plazmalarda pozitif ve negatif yükler eşittir.
  (.....) 7. Plazmalar, manyetik alanlarla yerlerinde tutulamaz.
  (.....) 8. Mum alevi, bir plazma örneğidir.
  (.....) 9. Plazma, yaşamın birçok alanında kullanılmaz.
  (.....) 10. Plazma, elektrik akımını iyi iletir.

 34. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 35. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Katı maddeye ısı verdiğinde sıcaklığı artar.
  b. Saf maddeler için erimenin gerçekleştiği sıcaklık.
  c. Sıvı ve katı karışımının olduğu bölge.
  d. Hâl değişimi gerçekleşmeyen bölge.
  e. Isı verilerek saf maddenin taneciklerinin düzenli hareket etmesi.
  f. Erime noktası
  g. I. Bölge
  h. II. Bölge
  ı. III. Bölge
  i. Serbest hareketle birbiri üzerinden kayma

 36. Cevap: 1. a - I. Bölge 2. b - Erime noktası 3. c - II. Bölge 4. d - G. Bölge 5. e - Serbest hareketle birbiri üzerinden kayma Açıklama:

  Hâl değişim grafiklerinde her bölge, maddenin farklı bir hâl durumunu temsil eder. 37. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Plazma hâli ______________ denir.
  2. Güneş sisteminde bulunan en büyük plazma __________________'dir.
  3. Plazma hâli, ______________ gibi düşünülse de gaz ve plazma hâli birbirinden farklı davranışlar sergiler.
  4. Plazmaların özelliklerinden biri, gaz hâlinde ______________ olduğu hâlde plazma hâlinde ________________ olduğu dur.
  5. Plazmalar, ______________ ile yerlerinde tutulabilir.
  6. İnsan yapımı plazmalar, yaşamın birçok ______________'nda kullanılmaktadır.
  7. Plazma TV'ler ______________ şekilde çalışır.
  8. Plazma ark kaynaklarında ______________ kullanılır.
  9. ______________, bakterileri öldürmek için gıdaların ambalajlanmasında kullanılır.
  10. ______________, kanamayı durdurmak için kullanılır.

 38. Cevap: 1. iyonize olmuş gaz 2. Güneş 3. gazların alt kümesi 4. nötr moleküller ve atomlar, pozitif ve negatif yüklü iyonlar 5. manyetik alanlar 6. alanında 7. plazma küreler 8. plazma ark 9. Plazma 10. Argon plazma Açıklama:

  Verilen metin, plazma hâli hakkında bilgi vermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 5 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN HALLERİ
  1. Gazlar
  2. Katılar
  3. Maddenin Fiziksel Halleri
  4. Plazma
  5. Sıvılar
 • DOĞA VE KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Su ve Hayat

Ayrıca 9.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Suyun canlılar için hayati önemini kavrar.

Canlıların su oranındaki yaşa bağlı değişimleri anlar.

Suyun sertlik kavramını anlamak.

Yağmur suyunun içilebilirliği ve arıtma önemini kavramak.

Öğrenciler, organik sıvıların endüstriyel önemini anlayacaktır.

Öğrenciler, ağır metallerin çevresel ve sağlık üzerindeki risklerini öğrenecektir.

Maddenin hâl değişimlerinin gerçek yaşam uygulamalarını tanımlayabilme.

Plazma hâlinin özelliklerini ve örneklerini tanımlayabilme.

Kovalent katıların yapısal özelliklerini anlama.

Metalik bağın tanımını anlama.

Gazların sıkıştırılabilirliği hakkında bilgi edinme.

Gazların yayılma özelliği hakkında bilgi edinme.

Hâl değişim grafikleri üzerinden buharlaşma/yoğuşma süreçlerini yorumlayabilme.

Sıcaklık birimleri arasındaki dönüşümleri gerçekleştirebilme.

Plazma hâlinin pratik uygulamalarını bilmek.

Plazma ve gaz hâllerinin ayırt edici özelliklerini bilmek.

* Plazma hâlinin tanımını öğrenme. * Plazmanın özelliklerini bilme. * Plazmanın oluşum şartlarını anlama. * Plazmanın kullanım alanlarını tanıma. * Plazma ve gaz hâlinin arasındaki farkları öğrenme.

Saf maddelerin hâl değişim grafikleri üzerinden erime-donma sürecini inceleyebilme.

Plazma hâlinin özelliklerini ve kullanım alanlarını öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.