9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Su kaynaklarının kirletilmesinin olumsuz etkileri nelerdir?

  A) Su kaynaklarındaki canlı yaşamı etkiler.
  B) Su kaynaklarının kullanımını sınırlar.
  C) Su kaynaklarındaki suyun pH değerini değiştirir.
  D) Su kaynaklarında oluşan kirlilik atmosferdeki gazları azaltır.
  E) Su kaynaklarındaki kirleticiler suyun içinde çözünerek faydalı hale gelir.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Su kaynaklarındaki canlı yaşamı etkiler. Su kaynaklarının kirletilmesi doğal yaşamı, ekosistemi, su kalitesini ve insan sağlığını olumsuz etkiler. Su kaynaklarındaki kirleticiler suyun içinde çözünerek suya yayılır ve canlılar için zehirli hale gelir. Ayrıca, su kaynaklarındaki kirlilik suyun kullanımını sınırlayabilir ve su kaynaklarının ekonomik değerini azaltabilir. 3. Su kirliliği, insanlar için önemli bir sorundur. Hangisi doğru bir ifadedir?

  A) Sadece denizlerde su kirliliği vardır.
  B) Sadece suyu içmek su kirliliğinden etkilenmektedir.
  C) Su kirliliği, su kaynaklarını kirleten kimyasallar ve organik maddeler gibi çeşitli faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir.
  D) Su kirliliği, sadece balıkların yaşam alanlarını etkiler.
  E) Su kirliliği, doğal bir süreçtir ve insanlar için zararlı değildir.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C'dir. Su kirliliği, çeşitli faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir. Bunlar arasında endüstriyel atıklar, tarım ilaçları, kanalizasyon atıkları ve diğer organik maddeler yer alır. Su kirliliği, insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturabilir, özellikle de su kaynakları içme ve kullanma suyu olarak kullanılıyorsa. 5. Toprak kirliliği, birçok insan için önemli bir sorundur. Hangisi doğru bir ifadedir?

  A) Toprak kirliliği, sadece endüstriyel faaliyetler nedeniyle ortaya çıkar.
  B) Toprak kirliliği, sadece toprakta bulunan kimyasal maddelerin sebep olduğu bir sorundur.
  C) Toprak kirliliği, sağlık problemlerine neden olabilen kimyasal maddelerin toprağa yayılması sonucu oluşur.
  D) Toprak kirliliği, sadece çiftliklerde sorun teşkil eder.
  E) Toprak kirliliği, doğal bir süreçtir ve insanlar için zararlı değildir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) Toprak kirliliği, sağlık problemlerine neden olabilen kimyasal maddelerin toprağa yayılması sonucu oluşur. Toprak kirliliği, endüstriyel faaliyetler, tarım ilaçları, evsel atıklar, madencilik ve nükleer atıklar gibi birçok farklı kaynak nedeniyle oluşabilir. Bu kirlilikler, toprağa yayıldığında bitkilerin büyümesini engelleyebilir veya toksik maddelerin gıdalara bulaşmasına neden olabilir. Bu da insan sağlığına ciddi zararlar verebilir. Dolayısıyla, toprak kirliliği önemli bir sorundur ve insanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. 7. Su kaynaklarının kirlenmesine neden olan faktörler arasında hangisi yer almaz?

  A) Endüstriyel atıklar         B) Tarım ilaçları
  C) Kimyasal gübreler        D) Havada dolaşan meteorlar
  E) Hiçbiri

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Havada dolaşan meteorlar. Su kaynaklarının kirlenmesine neden olan faktörler arasında endüstriyel atıklar, tarım ilaçları, kimyasal gübreler gibi insan kaynaklı faktörler yer almaktadır. Bu faktörler su kaynaklarına sızarak suyun kirlenmesine sebep olurlar. Havada dolaşan meteorlar doğal bir faktör olmakla birlikte su kaynaklarının kirlenmesine neden olmazlar. 9. Aşağıdakilerden hangisi suyun arıtılması için kullanılan bir yöntem değildir?

  A) Filtreleme       B) Ozmoz        C) Elektroliz
  D) Klorlama        E) Hiçbiri

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Elektroliz" olan bu soru, suyun arıtılması için kullanılan yöntemler hakkında bilgi ölçmektedir. Filtreleme, ozmoz ve klorlama suyun arıtılması için yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Elektroliz ise suyun ayrıştırılması için kullanılan bir yöntemdir ve arıtma için kullanılmaz. 11. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin sebeplerinden biri değildir?

  A) Sanayi atıkları       B) Otomobil egzozları   
  C) Yangınlar             D) Su kaynakları        
  E) Rüzgar               

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneği "Su kaynakları" olmayan bir seçenektir. Hava kirliliğinin birçok sebebi vardır, ancak su kaynakları bu sebeplerden biri değildir. Hava kirliliği sebepleri arasında sanayi atıkları, araç egzozları, yangınlar ve diğer faktörler yer alabilir. 13. Hangisi sera gazlarından biri değildir?

  A) Karbondioksit (CO2)    B) Metan (CH4)           
  C) Ozon (O3)              D) Hidrojen (H2)         
  E) Su buharı (H2O)       

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani su buharı sera gazlarından biridir. Sera gazları, atmosferde birikerek dünya yüzeyinin ısısını artırırlar ve küresel iklim değişikliğine yol açarlar. Su buharı da sera etkisi yaratan gazlardan biridir, ancak diğer gazlar kadar uzun ömürlü değildir. 15. Hangisi biyolojik kirlilik kaynaklarından biri değildir?

  A) Pestisitler            B) Sanayi atıkları       
  C) Bakteri ve virüsler    D) Evsel atıklar         
  E) Tarım atıkları        

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "Bakteri ve virüsler" olan bu soru, biyolojik kirlilik kaynakları hakkında bir sorudur. Biyolojik kirlilik, çevreye yayılan canlı organizmaların zararlı etkilerinden kaynaklanır. Bu soruda, pestisitler, sanayi atıkları, evsel atıklar ve tarım atıkları biyolojik kirlilik kaynakları olarak belirtilirken, bakteri ve virüsler kaynak olarak gösterilmemiştir. 17. Hava kirliliğine neden olan kaynaklardan hangisi daha az CO2 salınımına neden olur?

  A) Kömür yakma               B) Doğalgaz yakma           
  C) Petrol yakma              D) Biyokütle yakma          
  E) Nükleer enerji üretimi   

 18. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) Doğalgaz yakma şeklindedir. Çünkü doğalgazın yanma işlemi sonucu diğer fosil yakıtlara göre daha az CO2 salınımı gerçekleşir. Ancak yine de doğalgazın da çevresel etkileri olduğu ve sürdürülebilir alternatiflerin araştırılması gerektiği unutulmamalıdır. 19. Bir gölde bulunan suya kirlilik kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisi verilemez?

  A) Endüstriyel atıklar               B) Evsel atıklar                    
  C) Tarım ilaçları                    D) Yağmur suyu                      
  E) Sanayi bacasından çıkan gazlar   

 20. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Yağmur suyu" olarak verilmiştir, yani yağmur suyu bir kirlilik kaynağı değildir. Endüstriyel atıklar, evsel atıklar, tarım ilaçları ve sanayi bacalarından çıkan gazlar göl suyunun kirlenmesine neden olabilen faktörlerdir. Bu nedenle, göldeki suyun kirliliğini önlemek için bu faktörlerin kontrol edilmesi gerekmektedir. 21. Su kirliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) İnsan sağlığı üzerinde ciddi etkileri vardır.
  B) Sadece yer altı su kaynakları kirlenebilir.
  C) Ekolojik dengenin bozulmasına yol açar.
  D) Balık ölümlerine neden olabilir.
  E) Tarım ve hayvancılık faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Sadece yer altı su kaynakları kirlenebilir" ifadesidir ve yanlıştır. Su kirliliği hem yer altı hem de yer üstü su kaynaklarını etkileyebilir. Su kirliliği, insan sağlığı, ekolojik dengeler ve balık ölümleri gibi çeşitli olumsuz etkilere neden olabilir. Su kirliliği, tarım, hayvancılık, endüstriyel faaliyetler ve evsel atıklar gibi farklı kaynaklardan kaynaklanabilir. 23. Sanayileşme, teknolojik gelişmeler, nüfus artışı ve artan tüketim gibi etkenler sonucu, atmosferde birikerek hava kirliliğine neden olan gaz, toz ve partiküllerin miktarı giderek artmaktadır. Hava kirliliğine neden olan unsurlar hangileridir?

  A) Sadece gazlar
  B) Sadece toz ve partiküller
  C) Hem gazlar hem de toz ve partiküller
  D) Yalnızca ozon tabakası
  E) Yalnızca karbon emisyonları

 24. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir, yani hem gazlar hem de toz ve partiküller hava kirliliğine neden olur. Sanayileşme, ulaşım, enerji üretimi, tarım gibi insan faaliyetleri sonucu açığa çıkan gazlar (örneğin kükürt dioksit, azot oksitler, karbon monoksit) atmosferde birikerek hava kirliliğine neden olurken, toz ve partiküller de özellikle inşaat, madencilik, sanayi gibi faaliyetler sonucu havada asılı kalır ve solunum yolu ile insan sağlığını tehdit eder. 25. Su kaynakları, özellikle tatlı su kaynakları, çevre için hayati öneme sahiptir. Ancak endüstriyel faaliyetler, evsel atıklar, tarımsal faaliyetler ve çeşitli sanayi faaliyetleri gibi nedenlerle su kaynakları ciddi bir şekilde kirletilebilmektedir. Su kirliliğinin sebepleri nelerdir?

  A) Sadece evsel atıklar
  B) Sadece sanayi faaliyetleri
  C) Sadece tarımsal faaliyetler
  D) Hem evsel atıklar hem de sanayi faaliyetleri
  E) Yalnızca su kaynaklarının doğal özellikleri

 26. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Hem evsel atıklar hem de sanayi faaliyetleri" şeklindedir. Endüstriyel faaliyetler, evsel atıklar ve tarımsal faaliyetler gibi insan kaynaklı nedenler su kaynaklarının kirlenmesine neden olabilir. Su kaynaklarının korunması ve temizliği için bu kaynakların kullanımı sırasında atıkların kontrol altında tutulması ve doğru arıtım yöntemlerinin kullanılması önemlidir. 27. Plazma nerede bulunur?

  A) Sadece laboratuvarlarda
  B) Atmosferin üst tabakalarında
  C) Yıldızların içinde
  D) Güneşin yüzeyinde
  E) Tüm cevaplar doğrudur

 28. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Tüm cevaplar doğrudur" olarak verilmiştir. Plazma, yıldızların içinde, güneşin yüzeyinde ve atmosferin üst tabakalarında doğal olarak bulunurken, laboratuvarlarda da üretilmektedir. 29. Plazmanın kullanım alanları nelerdir?

  A) Aydınlatma, lazerler ve tıbbi tedaviler
  B) Yüzey temizliği, metal kesme ve kaynak yapma
  C) Yüksek hızlı roket motorları
  D) Elektronik cihazların üretimi
  E) Tüm cevaplar doğrudur

 30. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani tüm cevaplar doğrudur. Plazma, farklı endüstrilerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Örneğin, aydınlatma, lazerler ve tıbbi tedavilerde kullanılırken, yüzey temizliği, metal kesme ve kaynak yapmada da kullanılır. Ayrıca, yüksek hızlı roket motorlarında ve elektronik cihazların üretiminde de kullanılmaktadır. 31. Plazma lazerler, neden diğer lazerlerden daha güçlüdür?

  A) Plazma lazerler, daha yüksek frekansta çalışır.
  B) Plazma lazerler, daha fazla enerji üretir.
  C) Plazma lazerler, daha fazla ışık yoğunluğuna sahiptir.
  D) Plazma lazerler, daha geniş bir dalga boyu yelpazesinde çalışır.
  E) Plazma lazerler, daha hızlı ışık darbeleri üretir.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı, C şıkkı olan "Plazma lazerler, daha fazla ışık yoğunluğuna sahiptir."dir. Plazma lazerler, yüksek yoğunluklu plazma kullanarak çalışır ve diğer lazerlerden daha yüksek ışık yoğunluğu üretirler. Bu da onların daha güçlü olmasını sağlar. Plazma lazerler, özellikle endüstriyel kesim ve malzeme işleme gibi uygulamalarda kullanılır. 33. Gazlar, sıkıştırılabilen ve kolayca yayılabilen maddelerdir. Gazların özellikleri nelerdir?

  A) Sıkıştırılamaz ve yayılamazlar
  B) Sıkıştırılabilirler ve yayılabilirler
  C) Yalnızca sıkıştırılabilirler
  D) Yalnızca yayılabilirler
  E) Yalnızca sıvılaştırılabilirler

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı, B şıkkı olan "Sıkıştırılabilirler ve yayılabilirler"dir. Gazlar, belirli bir hacimde herhangi bir şekle sığabilecekleri için sıkıştırılabilirler. Ayrıca, gaz molekülleri arasındaki mesafeler oldukça büyük olduğu için, gazlar kolayca yayılabilirler. Gazların bu özellikleri, endüstriyel uygulamalardan atmosferik olayların modellenmesine kadar birçok alanda önemlidir. 35. Plazmanın özellikleri nelerdir?

  A) Yüksek sıcaklıkta oluşur, elektriksel olarak iletken, manyetik alana tepki verir
  B) Düşük sıcaklıkta oluşur, elektriksel olarak yalıtkandır, manyetik alana tepki vermez
  C) Ortamın sıcaklığına bağlı olarak oluşur, elektriksel olarak iletken değildir, manyetik alana tepki verir
  D) Ortamın basıncına bağlı olarak oluşur, elektriksel olarak iletken değildir, manyetik alana tepki vermez
  E) Hiçbiri doğru değil

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda, plazmanın özellikleri sorulmaktadır. Plazma, yüksek sıcaklıkta oluşan, elektriksel olarak iletken olan ve manyetik alana tepki veren bir fiziksel durumdur. Bu özellikleri nedeniyle, plazmalar birçok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. 37. Plazmaların kullanım alanları nelerdir?

  A) Yıldızların ve galaksilerin oluşumu, güneş enerjisi üretimi, lazerler ve floresan lambaların çalışması gibi alanlarda kullanılır
  B) İnsan vücudunu iyileştirmek için kullanılır
  C) Tıbbi amaçlar için kullanılır
  D) Plazmaların kullanım alanları henüz keşfedilmemiştir
  E) Hiçbiri doğru değil

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Yıldızların ve galaksilerin oluşumu, güneş enerjisi üretimi, lazerler ve floresan lambaların çalışması gibi alanlarda kullanılır" olan bu soru, plazmaların kullanım alanlarını sorgulamaktadır. Plazma, yüksek sıcaklıkta oluşan iyonize gaz halidir ve birçok alanda kullanılmaktadır. Örneğin, yıldızların ve galaksilerin oluşumunda, güneş enerjisi üretiminde, lazerlerin ve floresan lambaların çalışmasında, tıbbi amaçlar için kullanımında ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. 39. Bir gazın yoğunluğu ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Yoğunluk, gazın kütlesinin hacme oranıdır.
  B) Yoğunluk, sıcaklık ve basınç ile değişebilir.
  C) Yoğunluk, gazın moleküler kütle ile doğru orantılıdır.
  D) Yoğunluk, gazın hacmi ile ters orantılıdır.
  E) Yoğunluk, bir gazın kimyasal özellikleri ile ilişkisizdir.

 40. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Yoğunluk, gazın hacmi ile ters orantılıdır." ifadesidir. Yoğunluk, bir gazın kütlesinin hacme oranıdır ve sıcaklık ve basınç gibi koşullar değiştikçe yoğunluk da değişebilir. Ayrıca, gazın moleküler kütle ile doğru orantılıdır. Ancak, yoğunluk gazın hacmi ile ters orantılıdır, yani gazın hacmi azaldıkça yoğunluğu artar. 41. Sıvıların özellikleri nelerdir?

  A) Sıkıştırılabilir, şekilleri değişebilir, belirli bir hacimleri vardır.
  B) Sıkıştırılabilir, şekilleri değişebilir, hacimleri sonsuzdur.
  C) Sıkıştırılamaz, şekilleri değişebilir, belirli bir hacimleri vardır.
  D) Sıkıştırılamaz, şekilleri değişmez, hacimleri sonsuzdur.
  E) Hiçbiri doğru değil.

 42. Cevap: C Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı 8 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MADDENİN HALLERİ
  1. Gazlar
  2. Katılar
  3. Maddenin Fiziksel Halleri
  4. Plazma
  5. Sıvılar
 • DOĞA VE KİMYA
  1. Çevre Kimyası
  2. Su ve Hayat

Ayrıca 9.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Çevre bilinci kazandırmayı hedeflemektedir.

Su kirliliği nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.

Toprak kirliliğinin nedenleri ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Çevre kirliliği ve su kaynaklarının korunması konusunda farkındalık kazanma ve doğru davranışlar sergileme becerisi açıklanabilir.

Suyun arıtılması için kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak ve bu yöntemlerin farklılıklarını anlamak önemlidir.

Hava kirliliğinin ne olduğunu ve neden kaynaklandığını anlaması hedeflenir.

Sera gazları hakkındaki temel bilgilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Biyolojik kirlilik kaynaklarını ve bunların çevre üzerindeki etkilerini anlamaları amaçlanmaktadır.

Çevre ve enerji konularında bilinçlendirmeyi hedefler.

Su kirliliğinin kaynaklarını tanıma ve kontrol etme becerisi.

Su kirliliğinin etkileri ve kaynakları hakkında temel bilgi sahibi olup olmadıklarını test etmeyi amaçlamaktadır.

Çevre kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi sahibi olmaktır.

"Su kaynaklarının kirlenmesine neden olan etkenleri anlama" olarak belirtilebilir.

Plazmanın doğal olarak bulunduğu yerler ve laboratuvarlarda üretimi hakkında bilgi sahibi olunması ve plazmanın farklı alanlarda kullanıldığına dair farkındalığın oluşması sağlanabilir.

Plazmanın çeşitli endüstrilerde kullanıldığını bilmek.

Farklı lazer türleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunların özelliklerini anlama kazanımını ölçmektedir.

Maddenin farklı halleri hakkında bilgi sahibi olma ve gazların özelliklerini anlama kazanımını ölçmektedir.

Plazma fiziksel durumlar ve elektriksel özellikler konusunda temel bilgi sağlamaktadır.

Plazmaların ne olduğunu, özelliklerini ve kullanım alanlarını anlaması hedeflenir.

Bir gazın yoğunluğu ile ilgili temel kavramları anlamak ve yoğunluk ile ilgili doğru/yanlış ifadeleri ayırt edebilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 46 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 364 kere doğru, 290 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.