2021-2022 9.Sınıf Kimya Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Kimya dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Kimya dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Kimya dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

30 Mart 2022  

Aşağıdaki kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz.
a. Moleküler katılar
b. İyonik katılar.
c. Kovalent katılar.
d. Metalik katılar.

(....) Moleküller arasındaki çekim kuvveti: dipol -dipol, london veya hidrojen olabilir. Bu katıların erime ve kaynama noktaları diğerlerine göre daha düşüktür.
(....) Pozitif iyonların belirli bir düzene göre yerleşmesiyle oluşan katılardır. Metalik bağ ile birbirlerine bağlanırlar.
(....) Ametal atomların elektornlarını ortaklaşa kullanması sonucu oluşan katılardır.
(....) Zıt yüklü iyonları bir arada tutan kuvvetler elektrostatik çekme kuvveti sonucu oluşan katılardır.

30 Mart 2022  

Aşağıda verilen kavramların tanımlarını yapınız.

a. Amorf Katılar:
.................. .................... ................... ..............
b. Kristal Katılar:
.................. .................... ................... ..............

30 Mart 2022  

Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz.
* akışkan -- * buharlaşma -- * artar -- * akıcılık
* viskozite -- * çekim kuvveti -- * sıcaklık -- * düşer

a. Sıvıların en önemli özelliği ............. olmalarıdır.
b. Sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirence ................. denir.
c. Sıvıların akmaya karşı meyilli olmasına ............. denir.
d. Sıvıların özelliğini moleküller arasındaki ................. belirler.
e. ................... etkisi viskoziteyi etkileyen faktörler arasındadır.
f. Sıvının yeterli enerjiyi alarak sıvı yüzeyindeki taneciklerin sıvıdan ayrılmasında .............. denir.
g. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti arttığı zaman buharlaşma hızı ..............
h. Ortam sıcaklığı arttığı zaman buharlaşma hızı ...................

30 Mart 2022  

Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

(....) Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.
(....) Kaynama sıvının sadece yüzeyinde gerçekleşir.
(....) Buharlaşma yavaş gerçekleşir.
(....) Kaynamada kabarcıklar oluşur.
(....) Buharlaşma için çok fazla enerji gerekir.
(....) Kaynama için gereken enerji miktarı buharlaşmadan fazladır.
(....) Saf sıvılarda kaynama sürecinde sıcaklık sabittir.
(....) Buharlaşma maddenin cinsine ve saflığına bağlıdır.
(....) Kaynama belirli bir sıcaklık ve basınçta gerçekleşir.
(....) Kaynama süreci çok yavaştır.

30 Mart 2022  

* Normal şartlarda elektriği iletmezler.
* Kaynama noktaları yüksektir.
* İyonları bir arada elektrostatik çekme kuvveti tutar.
Yukarıda verilenler hangi kristal katı maddenin özelliğidir?

A) Moleküler katılar        B) Kovalent katılar
C) Metalik katılar            D) İyonik katılar
E) Amorf katılar

30 Mart 2022  

İyonik katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Genellikle anyonlar katyonlardan daha büyüktür.
B) Anyonların oluşturduğu boşluklara katyonlar yerleşmiştir.
C) İyonik bileşikler serttir.
D) Moleküller arasındaki çekim kuvveti dipol-dipol'dur.
E) Örgü yapıları ve birim hücreleri birbirinden farklı olabilir.

30 Mart 2022  

İyonik katıları oluşturan zıt yüklü iyonları bir arada tutan kuvvetlere ......................... kuvveti denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Elektrostatik çekme    B) Nötron çekme
C) Atomik çekme             D) Kovalent çekme
E) Moleküler çekme

30 Mart 2022  

Kristal katılar kimyasal türleri bakımından dörde ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu dört türden biri değildir?

A) İyonik katılar            B) Moleküler katılar
C) Amorf katılar            D) Kovalent katılar
E) Metalik katılar

30 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kristal katılara örnek gösterilemez?

A) Tuz            B) Plastik        C) İyot
D) Elmas        E) Çinko

30 Mart 2022  

Amorf katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Serttirler
B) Şıkıştırılamazlar
C) Geometrik şekilleri yoktur.
D) Tereyağı bir amorf katıdır.
E) Elmas bir amorf katıdır.

30 Mart 2022  

Katı maddeler ...................... ve ............................. katılar olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) amorf ve çinko            B) çinko ve kristaller
C) kristal ve amorf           D) sert ve amort
E) kristal ve sert

30 Mart 2022  

Katıların ısıtıldığında farklı davranışlar sergilemesinin nedeni katıları bir arada tutan kuvvetlerdir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri bu kimyasal türler arasındadır?
I. Atom
II. İyon
III. Molekül

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve III
D) I ve II             E) Yalnız III

30 Mart 2022  

Fiziksel değişim nedir? Bir kaç cümle ile açıklayınız.

.................. .................... ................... ..............

.................. .................... ................... ..............

30 Mart 2022  

Hİdrojen bağı nedir? Kısaca aşağıya açıklayınız.

.................. .................... ................... ..............

.................. .................... ................... ..............

30 Mart 2022  

Kalıcı dipol nedir? Kısaca açıklayınız.

.................. .................... ................... ..............

.................. .................... ................... ..............

03 Mart 2022  

* Sıvı haldeyken en soğuk maddelerden biridir.
* Temas ettiği her şeyi dondurur.
* Gaz halinde atmosferde yüzde 78 oranında bulunur.
Yukarıda özellikleri verilen madde hangisidir?

A) Oksijen        B) Hidrojen        C) Karbondioksit
D) Azot            E) Fosfor

03 Mart 2022  

Buharlaşırken ortamda ısı alarak ortam sıcaklığının düşmesine sebep olan maddelere ............................ denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Soğutucu akışkanlar    B) Isıtıcı akışkanlar
C) Yarı akışkanlar                D) Sıcaklık değiştiriciler
E) Isı değiştiriciler

03 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi LPG'nin kullanım alanlarından biri değildir?

A) Elektrik üretimi        B) Sıcak hava eldesi
C) Tarım alanında         D) Seramik ve cam sanayi
E) Metal işleme

03 Mart 2022  

Nem ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Atmosferdeki su buharına nem denir.
B) Nem miktarı sıcaklığa ve zamana göre değişir.
C) Nem atmosferde çiğ olarak görülebilir.
D) Nem miktarının az olması durumunda solunum yolu rahatsızlığı olabilir.
E) Nem fazla olduğu zaman boğaz kuruluğuna neden olur.

03 Mart 2022  

I. Besinlerin sindirimi ve emilimi
II. Vücut ısının dengelenmesi
III. Eklemlerin kayganlığının sağlanması
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri suyun sayesinde olmaktadır?

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve II
D) I ve III            E) Yalnız III