Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi CEVAPLARI

 1. 9.sınıf kimya sorusu
  Tablodaki numaralandırılmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A) (I) O2–      (II) Molekül       (III) O2
  B) (I) CI–       (II) Atom          (III) H2
  C) (I) Br        (II) Molekül       (III) Ba
  D) (I) Na       (II) Atom           (III) CI2
  E)  (I) K+      (II) Molekül       (III) Ca

 2. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B şıkkıdır. Tablodaki numaralandırılmış boşluklara "(I) CI–", "(II) Atom", "(III) H2" yazılmalıdır. Bu soru, kimyadaki elementlerin sembollerini, molekül yapılarını ve iyonlarını tanıma becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. 3. kimya 9.sınıf
  X, Y ve Z baş grup elemenlerinin nötr atomları için tablodaki bilgiler verilmiştir.
  Buna göre;
  I. X il Y arasında XY iyonik bileşiği oluşur
  II. Y'nin Lewis yapısı>kimya şeklindedir.
  III. Z bileşiklerinde 2+ iyon yükü alır.
  verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I        B) I ve II        C) I ve III
  D) II ve III         E)  I, II ve III

 4. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) I ve II'dir. I ifadesi doğrudur çünkü X il Y arasında iyonik bir bileşiğin oluşması mümkündür. II ifadesi doğrudur çünkü Y'nin Lewis yapısı verilen şekildedir. III ifadesi ise yanlıştır. Çünkü Z bileşiklerinin 2+ iyon yükü alması belirtilmemiştir. 5. 9.sınıf kimya sorusu 
  Kararlı iyonlarının Lewis yapıları yukarıdaki gibi olan Ca ve Cl atomlarının oluşturacağı bileşiğin formülü ve  bağ türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) Ca+2Cl-1    İyonik     
  B) Ca2Cl          Kovalent
  C) CaCl2         Kovalent
  D) CaCl2         İyonik
  E)  Ca2Cl         İyonik

 6. Cevap: D Açıklama:

  doğru cevap D şıkkı olacaktır. Çünkü Ca ve Cl atomları arasındaki bağ iyoniktir ve bileşiğin formülü CaCl2'dir. Bu soru, öğrencilerin kararlı iyonların Lewis yapılarını ve bağ türlerini anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır. 7. I. İyonik bağlar
  II. Kovalent bağlar
  III. Metalik bağlar
  IV. Hidrojen bağları
  Yukarıda verilen bağ türlerinden hangisi ya da hangileri atomlar arası bağ türüdür?

  A) Yalnız IV             B) I ve II                C) I, II ve III
  D) I, II ve IV             E)  I, II, III ve IV

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C şıkkıdır, yani I, II ve III bağ türleri atomlar arası bağ türlerini temsil eder. İyonik bağlar, iyonlar arasında oluşan elektriksel çekim kuvvetine dayanır. Kovalent bağlar, atomlar arasında elektron paylaşımıyla oluşur. Metalik bağlar ise metal atomlarının denge durumunda serbestçe hareket eden elektronlar arasındaki çekime dayanır. Hidrojen bağları ise hidrojen atomunun elektronegatif bir atomla oluşturduğu zayıf bağlardır. 9. periyodik tablo
  Periyodik cetvelde yer alan elementlerin özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Atom çapı 3 yönünde artar.
  B) İyonlaşma enerjisi 1 yönünde genellikle artar.
  C) Atom numarası 2 yönünde artar.
  D) Metalik özellik 4 yönünde artar.
  E) Ametalik özellik 1 yönünde artar.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Atom numarası 2 yönünde artar'dır. - A ifadesi doğrudur. Atom çapı genellikle soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artar. - B ifadesi doğrudur. İyonlaşma enerjisi genellikle soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artar. - C ifadesi yanlıştır. Atom numarası periyodik cetvelde soldan sağa doğru artar. - D ifadesi doğrudur. Metalik özellikler periyodik cetvelde soldan sağa doğru artar. - E ifadesi doğrudur. Ametalik özellikler periyodik cetvelde sağdan sola doğru artar. 11. 9.sınıf kimya sorusu
  Nötr halindeki katman elektron dağlımı verilen X elementi için;
  I. Periyodik sistemde 4. periyot 3A grubunda bulunur.
  II. Değerlik elektron sayısı 4'tür.
  III. Atom numarası 14'tür.
  yargılarından hangileri doğrudur??

  A) Yalnız III.        B) I ve II.        C) I ve III.
  D) II ve III.           E) I, II ve III.

 12. Cevap: D Açıklama:

  doğru cevap D şıkkıdır. II ve III yargıları doğrudur. II. yargıda belirtilen değerlik elektron sayısı 4 olduğu için ve III. yargıda verilen atom numarası 14 olduğu için bu yargılar doğrudur. I. yargı ise yanlıştır çünkü 4. periyot 3A grubunda bir elementi belirtmez. 13. Lewis atom yapısı
  Elif, 4, 7N, 10Ne ve 12 Mg atomlarının Lewis yapılarını yukarıdaki gibi yazmıştır.
  Buna göre Elif, hangi atomların Lewis yapılarını doğru yazmıştır?

  A) Be ve N            B) N ve Ne
  C) Mg ve Be         D) Ne ve Mg
  E) Be ve N

 14. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Ne ve Mg'dir. Elif, Ne atomunun Lewis yapısını doğru bir şekilde yazmıştır, çünkü Ne atomunda 8 değerlik elektronu bulunur ve Lewis yapısında sekiz nokta ile temsil edilir. Ancak, Mg atomunun Lewis yapısını yanlış yazmıştır, çünkü Mg atomunda 2 değerlik elektronu bulunur ve Lewis yapısında iki nokta ile temsil edilir. 15. 2.periyot 2A grubunda bulunan elementin nötron sayısı, proton sayısından 3 fazladır.
  Bu elementin kütle numarası kaçtır?

  A) 11    B) 12    C) 13    D) 14    E) 15

 16. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A seçeneğidir (11). Soruda belirtilen element 2. periyot 2A grubunda bulunuyor, bu nedenle proton sayısı 2'dir. Nötron sayısı ise proton sayısından 3 fazla olduğu belirtiliyor, yani nötron sayısı 2 + 3 = 5'tir. Kütle numarası ise proton sayısıyla nötron sayısının toplamıdır, yani 2 + 5 = 7'dir. Doğru cevap 11 olmalıdır. Özür dilerim ve teşekkür ederim, hatamı düzelttiğiniz için. 17. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı iki atom için ,
  I. Periyodik cetveldeki yerleri aynıdır.
  II. Kütle numaraları farklıdır.
  III. Sembolleri aynıdır.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) I,II ve III         B) I ve II        C) I ve III
  D) II ve III           E) Yalnız III

 18. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) I, II ve III'dür. I. İfade doğrudur çünkü proton sayıları aynı olduğunda atomlar aynı periyodik cetvelde yer alır. II. İfade doğrudur çünkü proton sayıları aynı olsa bile nötron sayıları farklı olduğunda atomların kütle numaraları farklı olur. III. İfade doğrudur çünkü proton sayıları aynı olduğunda atomların sembolleri aynı olur. 19. Bazı maddeler ve içerdikleri kuvvetli etkileşimler aşağıda verilmiştir.
  I. Zn (k)                      a. İyonik bağ
  II. NaCI(k)                  b. Metalik bağ
  III. Elmas                   c. Kovalent bağ
  IV. Buz
  Buna göre bu maddeler ile içerdileri kuvvetli etkileşimlerin eşeleştirilmesi hangisinde doğru yapılmıştır?

  kimya sorusu şıkları

 20. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C seçeneğidir. Çünkü Zn (çinko) iyonik bağa sahip bir madde, NaCl (sodyum klorür) iyonik bağa sahip bir madde, Elmas kovalent bağa sahip bir madde ve Buz hidrojen bağına sahip bir maddedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Detayları

Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 08 Ocak 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Testini Çöz tıklayın. Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KİMYA BİLİMİ
  1. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
  2. Kimyanın Sembolik Dili
  3. Kimyanın Uğraş Alanları
  4. Simyadan Kimyaya

Ayrıca

Periyodik tabloyu kullanarak element sembollerini ve farklı kimyasal bileşikleri anlaması hedeflenir.

Baş grup elementlerinin özelliklerini ve iyonik bileşik oluşumunu anlamaktır.

İyonik bağ oluşturan elementlerin bileşik formülasyonunu doğru bir şekilde belirleyebilmeleri hedeflenir.

Bağ türlerini tanıma ve farklı bağ türlerini ayırt etme becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Periyodik cetveldeki elementlerin özelliklerini ve periyodik trendleri anlamaktır.

Periyodik tablodaki elementlerin yerlerini ve özelliklerini anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Atomların Lewis yapısını doğru bir şekilde çizme becerisini ve değerlik elektronlarının yerleşimini anlamaktır. Lewis yapısı, atomun değerlik elektronlarını ve bu elektronların kimyasal bağlarda nasıl paylaşıldığını gösteren bir gösterimdir.

Periyodik tablodaki elementlerin kütle numaralarını ve proton-nötron ilişkisini anlama becerisini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Kazanım olarak, öğrencilerin periyodik cetveldeki elementlerin yerlerini, sembollerini, proton ve nötron sayılarını anlamaları beklenir.

Farklı maddelerin bağ türlerini anlamalarını ve bu bağ türlerini doğru bir şekilde eşleştirmelerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi sınavı 9.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Mengen Aşçılar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.