2021-2022 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

03 Mart 2022  

I. İnsan için yaratılan evren, insana emanettir.
II. İnsan ,evreni istediği gibi kullanabilir.
III. İslâm dini; beden, elbise, çevre ve kalp temizliğine önem vermiştir
Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

03 Mart 2022  

İslam’da ...................... ibadetlerin ön şartı kabul edilmiştir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) niyet         B) besmele        C) takva
D) temizlik    E) tevekkül

03 Mart 2022  

İbadet ..................... korur, güçlendirir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) sevabı         B) imanı        C) ihlası
D) takvayı        E) temkini

03 Mart 2022  

I. Besmele
II. Niyet
III. Elleri temiz toprağa iki kere vurarak, yüzün ve kolların tamamını meshetmek
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri teyemmümün farzlarıdır?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

03 Mart 2022  

I. Ağız içinin yıkanması,
II. Burnun içini yıkamak.
III. Bedenin her yerini yıkamak,
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri guslün farzları arasındadır?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

03 Mart 2022  

Politeizmle ilgili olarak;
I. Birden çok tanrıya inanmak, tapınmak manalarına gelmektedir. 
II. Politeistik inanç sistemlerinde, tanrılar bireysel yetenek, ihtiyaç, hikâye, arzu ve özelliklere sahip karmaşık kişilikler olarak ortaya çıkar.
III. Politeistik bir panteonda, tanrıların birden çok ismi olabilir ve her isim tanrının belirli bir rolüne veya hikâyesine gönderme yapıyor olabilir. 
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 

A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

03 Mart 2022  

Tektanrıcılık veya ..............., tek bir tanrının varlığına ya da Tanrı'nın birliğine duyulan inanç olarak tanımlanır. Etimolojik açıdan, Yunanca mono (tek) ve theoi (tanrı) sözcüklerinden türemiştir.
Yukarıda verilen boşluğua hangisi getirilmelidir?

A) Bahailik           B) Kaodaizm        C) Dürzîlik
D) Monoteizm    E) Sihizm

03 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Sünnet-i müekkede değildir?

A) Yatsı namazının ilk sünnetini kılmak
B) Dişleri temiz tutmak
C) Selamlaşmak
D) Öğlen namazının ilk ve son sünnetini kılmak
E) Kamet almak

03 Mart 2022  

Sünnet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değilidir?

A) Kelime anlamı olarak; yol, adet, gidişat gibi anlamlara gelmektedir.
B) Peygamber efendimizin farz ve vacip dışında yaptığı davranışlar bütünüdür.
C) Kuran-ı Kerim'le birlikte dinimizin temel kaynakları arasındadır.
D) Kurnan-ı Kerim'in anlaşılabilmesi için sünnete ihtiyaç duyarız.
E) Sünneti inkar eden kişi dinden çıkar. 

03 Mart 2022  

Vacip ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değilidir?

A) Farz ibadeti kadar kuvvetlidir.
B) Sünnet ibadetinden daha kuvvetlidir.
C) Vacip ibadetlerinin yapılması beklenir.
D) Vacip ibadetini yerine getirmeyen kimse günah işlemiş olur.
E) Vacibi inkar eden kişi dinden çıkmış olmaz.

03 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi vacip ibadetlerden biri değildir?

A) Kurban kesmek
B) Fıtır sadakası vermek
C) Bayram namazı kılmak
D) Cenaze namazı kılmak
E) Vitir namazı kılmak

07 Şubat 2022  

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz-ı ayn'a örnektir?

A) Kuran-ı Kerimi ezberlemek
B) Toplum için zorunlu olan işleri yapmak
C) Cenaze namazını kılmak
D) Umreye gitmek
E) Zekat vermek

07 Şubat 2022  

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi farz-ı kifaye'ye örnektir?

A) Cuma namazı             B) Cenaze namazı
C) Bayram namazı         D) Zekat
E) Hac

07 Şubat 2022  

Allah'ın müminlerden yapılmasını kesin kesin olarak istediği ibadetlere ............. ibadetleri denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Farz              B) Vacip        C) Mubah
D) Mendup      E) Sünnet

07 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın yapılmasını emrettiği davranışlardan biri değildir?

A) Farz               B) Vacip            C) Mekruh
D) Mendup       E) Sünnet

07 Şubat 2022  

Dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla zorunlu tutulan kişiye ................ denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Mümin                         B) Mükellef
C) El'ali-i Mükellef           D) Müslüman
E) Kul

07 Şubat 2022  

I. Bütün salih amellerin temel amacı kişiyi Allah'ın (c.c) rızasına ulaştırmaktır.
II. Allah'ın insanların yaptıkları ibadetlere ihtiyacı yoktur.
III. İnsanların Allah'a ibadet etmeye ihtiyaçları vardır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II        B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız II    E) I, II ve III

07 Şubat 2022  

I. Anneye ve babaya saygılı davranma
II. Öğrenilen bilgiyi paylaşma
III. Güler yüzlü olma
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ibadet olarak değerlendirilebilir?

A) I ve II        B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız II    E) I, II ve III

07 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi nafile ibadetine örnektir?

A) Teheccüd namazı     B) Cuma namazı
C) Teraviih namazı        D) Ramazan orucu
E) Bayram namazı

07 Şubat 2022  

 “Ben cinleri ve insanları ancak bana ............. etsinler diye yarattım.”
Yukarıda verilen ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İlim             B) İcabet        C) İbadet
D) İmtihan      E) Tevekkül