2021-2022 9.Sınıf Tarih Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Tarih dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Tarih dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Tarih dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

30 Mart 2022  

Eski Türk toplumlarında soyu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boy    B) Oguş    C) Urug    D) İl    E) Bodun

30 Mart 2022  

I. Sınıf ayrımı belirgin derecede vardı
II. Göçebe yaşam biçimi vardı.
III. Din adamları imtiyaz sahibiydi
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Eski Türk toplumları için doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

30 Mart 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre daha büyük (kapsamlı)'tür?

A) Boy    B) Oguş    C) Budun    D) İl    E) Bod

30 Mart 2022  

Eski Türk sosyal hayatında aile bütün sosyal bünyenin çekirdeği durumundaydı. Kan akrabalığına dayanıyordu. Türk ailesi küçük aile'' tipindeydi.
Buna göre;
I. Evlenen erkek veya kız, baba ocağından hisselerini alarak aileden ayrılıdı.
II. Ev en küçük oğlana kalırdı.
III. Ailede tek eşlilik yaygındı.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

30 Mart 2022  

I. Demir ilk kez bu kültürde işlenmiştir.
II. Dört tekerlikli arabalar görülmüştür.
III. Atlı göçebe kültürünün Orta Aysa'da yayılmasını sağlamıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Karasuk Kültürü için doğrudur?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

30 Mart 2022  

Bu kültür Orta Asya'da en geniş alana sahip olan kültürdür. İlk kez tuçntan ve altından eşyalara bu kütürde rastlanmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen Orta Asya kültürü hangisidir?

A) Afanesyevo Kültürü     B) Andronova Kültürü 
C) Karasuk Kültürü           D) Tagar Kültürü
E) Anav Kültürü

30 Mart 2022  

Anav Kültürü ile ilgili olarak;
I. Batı Türkistan’da Aşkabat yakınlarında kurulmuştur.
II. Orta Asya’nın en eski kültürüdür. 
III. At ilk defa bu kültürde bulunmuştur
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

30 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya kültür merkezlerinden biri değildir?

A) Anav Kültürü              B) Afanesyevo Kültürü
C) İskit Kültürü                D) Karasuk Kültürü 
E) Andronova Kültürü 

30 Mart 2022  

Müslümanlar hangi halife döneminde Türklere komşu olmuştur?

A) Hz. Osman                B) Hz. Ömer
C) Hz. Ebubekir             D) Hz. Ali
E) Ebu Talip

30 Mart 2022  

Hz. Ebu Bekir'in halifelik döneminde aşağıdaki olaylardan hangisi yaşanmamıştır?

A) İslam devleti içerisinde karışıklıklar olmuştur.
B) Ridde Savaşları yapılmıştır.
C) Bizansla savaşılmıştır.
D) Suriye fethine çıkılmıştır.
E) Yermük savaşı yapılmıştır.

30 Mart 2022  

I. İslam'ın yayılışına engel olan bölgelere askeri seferler yapılmıştır.
II. İbadet hürriyeti tanınmıştır.
III. Kültür ve medeniyet ile İslam'a yarar sağlayacak yerler fethedilmiştir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dört halife döneminde gerçekleşmiştir?

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız III        E) Yalnız II

30 Mart 2022  

İlk halife aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Osman            B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Ali                    D) Hz. Ömer
E) Hz. Talip

30 Mart 2022  

Kelime anlamı olarak birinin yerine geçmek anlamına gelen, İslam devlet başkanına verilen isim hangisidir?

A) Kağan        B) Hükümdar        C) Kral
D) Halife         E) Hilafet

30 Mart 2022  

Günümüzde Ravza-i Mutahhara olarak adlandırılan Peygamber efendimizin kabri hangi şehirdedir?

A) Medine   B) Mekke   C) Şam   D) Taif   E) Tebük

30 Mart 2022  

Ta'if sefi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) 630 yılında yapılmıştır.
B) Taiflilere karşı yapılmıştır.
C) Taif halkı kısa sürede teslim olmuştur.
D) Müslümanlar tarafından müşriklere karşı düzenlenmiştir.
E) Taiflilerin Huneyn'e yardı etmesinden dolayı düzenlenmiştir.

30 Mart 2022  

* Arabistan dışına yapılan ilk seferdir.
* Yolculuk sırasında bür çok kavim müslüman olmuştur.
Yukarıda verilenler hangisinin sonucudur?

A) Ta'if Seferi                B) Huneyn Seferi
C) Mute Savaşı             D) Tebük Seferi
E) Hayberin Fethi

30 Mart 2022  

Arap yarımadasındaki son putperest tehditin ortadan kaldırıldığı savaş hangisidir?

A) Ta'if Seferi            B) Huneyn Seferi
C) Mute Savaşı         D) Mekke'nin Fethi
E) Hayberin Fethi

30 Mart 2022  

Cahiliye döneminden beri süregelen ve Mekke'nin fethinden sonrada Peygamberimizin izni ile Kabe'nin anahtarını korumakla görevli olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ebubekir                B) Hz. Osman
C) Osman bin Talha         D) Hz. Ali
E) Bilal Habeşi

30 Mart 2022  

* Hicaz bölgesinde İslam'ın yayılışının önündeki engeller ortadan kalktı.
* Müşriklerin Müslümanlara karşı olan düşmanlığı sona ermiştir.
Yukarıdaki verilenler hangisinin sonucudur?

A) Mekke'nin Fethi        B) Hudeybiye Antlaşması
C) Uhud Savaşı             D) Ta'if Seferi
E) Huneyn Seferi

30 Mart 2022  

I. Kimsenin malına dokunulmamıştır.
II. Genel af ilan edilmiştir.
III. Esirler serbest bırakılmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Mekke Fetinden sonra Peygamber efendimizin yaptığı davranışlardandır?

A) Yalnız II        B) Yalnız III        C) I ve II
D) I, II ve III       E) II ve III