2021-2022 9.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Matematik dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

10 Mayıs 2022  

Bir çalışan maaşının 1 / 3 ünü kiraya, 1 / 4 mutfak giderlerine, 1 / 5 ini yol masrafına ve 2 / 3 nü de bankaya yatırdığında geriye 200 lirası kalmıştır.
Buna göre bu çalışanın aylık maaşı ne kadardır?

A) 1000   B) 1200   C) 1500   D) 1800   E) 2000

10 Mayıs 2022  

70 kg tuzlu su karışımının yüzde 90'i sudur. Bu karışıma 2 kg daha tuz konulursa yeni karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?

A) 10    B) 12    C) 12,5    D) 15    E) 15,5

10 Mayıs 2022  

x ve y tam sayılardır ve
1 < x < 9,
4 < y < 12
olduğuna göre 2x - y ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 11    B) 12    C) 15    D) 29    E) 43

10 Mayıs 2022  

3,5,7 sayılarına tam olarak bölüne bilen en büyük üç basamaklı sayının rakamları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 23    B) 20    C) 19    D) 18    E) 14

10 Mayıs 2022  

4,5,8 sayılarına tam bölüne bilen en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?

A) 140    B) 120    C) 160    D) 200    E) 240

10 Mayıs 2022  

Rakamları birbirinden farklı beş basamaklı 34a7b sayısı 9 ile tam bölünürken 5 ile bölümünden kalan 3 dir.
Buna göre a + b değerinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 10    B) 12    C) 13    D) 15    E) 18

10 Mayıs 2022  

Bir muhasebeci beş basamaklı bir doğal sayıyı yazarken sayının yüzler basamağındaki sayıyı 9 alması gerekirken 7 almıştır.
Buna göre muhasebecinin yazdığı sayı baştaki sayıdan kaç eksiktir?

A) 100    B) 2    C) 200    D) 20    E) 2000

10 Mayıs 2022  

78x5b sayısı 15 ile tam bölüne bildiğine göre x kaç farklı değer alabilir?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

10 Mayıs 2022  

37a51 sayısı üçe tam bölüne bildiğine göre a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 12    B) 15    C) 18    D) 20    E) 21

10 Mayıs 2022  

451xy sayısı 20'ye tam bölüne bildiğine göre x kaç farklı değer alabilir?

A) 7    B) 4    C) 9    D) 10    E) 1

10 Mayıs 2022  

Rakamları farklı en büyük üç basamaklı pozitif tam sayı ile rakamları farklı en küçük iki basamaklı tam sayının farkı kaçtır?

A) 1085    B) 889    C) 989    D) 900    E) 798

10 Mayıs 2022  

a ve b asal sayı olup
a / b = 72 / 81
olduğuna göre b - a kaçtır?

A) 8    B) 4    C) 3    D) 2    E) 1

10 Mayıs 2022  

n bir doğal sayıdır ve
A= 1 + 2 + 3 + 4 +. ....... + n
B= 10 + 11 + 12 +.......n
olduğuna göre A - B kaçtır?

A) 100    B) 50    C) 45    D) 39    E) 20

10 Mayıs 2022  

A sayısının 3 ile bölümünden bölüm B kalan 2 dir. B sayısının 4 ile bölümünden bölüm C kalan 3 tür.
Buna göre A'ın 12 ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 10    B) 11    C) 12    C) 8    D) 5