9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Biyoloji dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Biyoloji dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Biyoloji dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

27 Mayıs 2022  

Omurgasız hayvanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Hayvanlar aleminin en geniş grubudur.
B) Açık kan dolaşımı görülür.
C) İskeletleri kıkırdak ve iç iskeletten oluşur.
D) Büyük bir kısmı eşeysiz ürer.
E) Suda veya karada yaşayabilirler.

27 Mayıs 2022  

Mantarların alglerle birlikte oluşturdukları yaşam birliğine ne denir?

A) Miselyum        B) Hif        C) Sürgün
D) Stoma              E) Liken

27 Mayıs 2022  

Pamuksu yapıya sahip uzantıları bulunan mantar türüne .................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) miselyum        B) hif        C) sürgün
D) stoma              E) liken

27 Mayıs 2022  

Mantarlar için verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Mantar hücreleri bir veya birden fazla çekirdeğe sahiptir.
B) Kök, gövde ve yaprak gibi özellikleri bulunmaz.
C) Genellikle kurak bölgelerde yaşarlar.
D) Sabit organizmalardır.
E) Glikozu glikojen olarak depolarlar.

27 Mayıs 2022  

I. Çoğunlukla çok hücrelidirler.
II. Ayrıştırıcı beslenirler.
III. Bir kısmı parazit olarak yaşar.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri mantarlar için doğrudur?

A) Yalnız I        B) Yalnız II            C) I ve III
D) I ve II           E) I, II ve III

27 Mayıs 2022  

* İlaç
* Kozmetik
* Boya
* Besin kaynağı
* İnşaat
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi bitkilerin kullanım alanları arasında gösterilir?

A) 5    B) 4    C) 3    D) 2    E) 1

27 Mayıs 2022  

I. Mevsimlerin düzenlenmesinde önemlidir.
II. Erozyonun önlenmesinde görevalır.
III. Toprağın zenginleşmesinde önemlidir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bitkilerin yararları arasında gösterilebilir?

A) I ve II         B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III    E) Yalnız III

27 Mayıs 2022  
Bitkilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A) Bitkilerde büyüme ve gelişme yaşam boyu devam eder.
B) Bitkiler yer değiştirme hareketi yapamazlar.
C) Yönelim ve ırganım hareketleri görülür.
D) Maydanoz bir bitki örneğidir.
E) Bitkilerde sadece eşeysiz üreme görülür.
27 Mayıs 2022  

Bitkiler fotosentez yoluyla elde ettiği glikozu kök, gövde, yumru, tohum gibi yapılarda .................... olarak depolarlar.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) karbondihidrat        B) protein        C) nişasta
D) karbon                      E) fosfor

27 Mayıs 2022  

I. Ototrof olarak beslenirler.
II. Gelişmiş organizasyona sahiptirler.
III. Çok hücreli ve üretici canlılardır.
Bitkiler için yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız II         E) Yalnız I

27 Mayıs 2022  

Protistler ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Avlanarak, ayrıştırarak veya parazik üreterek beslenebilirler.
B) Üretici olanlarda kloroplast bulunur.
C) Üretici olanlar denizlerdeki oksijenin büyük çoğunluğunu üretir.
D) Protistler yer değiştiremezler.
E) Eşeyli, eşeysiz ve hem eşeyli hem eşeysiz üreyebilirler.

27 Mayıs 2022  

* Tuzlu göllerde
* Okyanuslarda
* Kaplıca sularında
* Bataklıklarda
* Buzullarda
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi arkelerin yaşam alanları arasında gösterilebilir?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

27 Mayıs 2022  

Arkeler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Fotosentetik arkelerde klorofil yoktur.
B) Arkeler endospor oluşumunda formu vardır.
C) Fotosentetik arkelerde özel bir pigment vardır.
D) Arkelerin ribozomları daha çok ökaryot hücre ribozomlarına benzer.
E) Antibiyotiklerden etkilenmezler.

27 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisinin yapımında bakterilerin yararından bahsedilemez?

A) Sütten yoğurt yapılması
B) Turşu yapımı
C) Sütten peynir yapımı
D) Glikozdan sirke yapılması
E) Pirinç yapımı

27 Mayıs 2022  

I. Organik ve inorganik maddeleri sentezleyebilirler.
II.Tarımsal alanda biyolojik mücadelede kullanılabilirler.
III. Atmasferdeki azot gazının bileşiklerin yapısına katılmasını sağlarlar.
Bakterilerle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) I ve III        C) II ve III
D) I, II ve III       E) Yalnız III

10 Mayıs 2022  

I. Tamamı denizlerde ve okyanuslarda yaşarlar.
II. Gelişmiş anatomiye sahiptirler.
III. Basit düzeyde fizyolojiye sahiptirler.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri dersi dikenliler için doğrudur?

A) I, II ve III        B) II ve II        C) I ve II
D) I ve III            E) Yalnız II

10 Mayıs 2022  

Eklem bacaklılar için verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Dünyadaki hayvanların büyük bir çoğunluğunu oluşturur.
B) Karasal hayata başarılı bir şekilde uyum sağlamıştır.
C) Embriyonel döneminde başkalaşım yaşarlar.
D) Ergin döneminde metamorfoz görülür.
E) Dünya üzerinde geniş alanlara yayılmışlardır.

10 Mayıs 2022  

* Ahtapot
* Mürekkep balığı
* Salyangoz
* Hidra
* Denizanası
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi yumuşakça gurubu içerisinde yer alır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

10 Mayıs 2022  

* Eklem bacaklılardan sonraki ikinci en büyük omurgasız hayvan grubudur.
* Bu grup içerisindeki canlıların büyüklük ve şekilleri çok fazla değişiklik gösterir.
* Tatlı su, tuzlu su veya karada yaşarlar.
* Eşeyli olarak çoğalırlar.
Yukarıda verilenler hangi omurgasız hayvan grubunun özellikleridir?

A) Yumuşakçalar            B) Süngerler
C) Söelnterler                 D) Solucanlar
E) Derisidikenliler

10 Mayıs 2022  

Solucanlar için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Vücutları genelde yuvarlak ve ya yassı şeklindedir.
B) Bazı türleri omurgalı hayvanların sindirim sisteminde parazit şeklinde yaşar.
C) Eşeyli üreme ile çoğalırlar.
D) Rejenerasyonla çoğalma bu grupta görülmez.
E) Çift eşeyli olanlarda hem yumurta hem sperm bulunur.