9.Sınıf Biyoloji Test Soruları

9.Sınıf Biyoloji Test Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Biyoloji Test Soruları CEVAPLARI

 1. Hangisi doğrudur?

  A) Virüsler, antibiyotikler ile tedavi edilirler.
  B) Virüsler, bağışıklık sistemi tarafından yok edilebilirler.
  C) Virüsler, antibiyotik direncine sahiptirler.
  D) Virüsler, hücre bölünmesi ile ürerler.
  E) Virüsler, sadece insanlarda hastalık yaparlar.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Virüsler, bağışıklık sistemi tarafından yok edilebilirler. Antibiyotikler, bakterilerin çoğalmasını engelleyen veya öldüren ilaçlardır ve virüslerin çoğalması için gerekli olan hücre mekanizmalarına etki etmezler. Virüsler, kendilerine özgü bir yapıya sahiptirler ve hücre içinde çoğalırlar. 3. Hangisi doğru değildir?

  A) HIV, AIDS hastalığına neden olur.
  B) COVID-19, yeni bir virüstür.
  C) Kızamık, bir virüs hastalığıdır.
  D) Grip virüsü, her yıl farklı bir şekilde ortaya çıkar.
  E) Tüberküloz, bir bakteri hastalığıdır.

 4. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Tüberküloz, bir bakteri hastalığıdır." olarak verilmiştir. Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis adlı bir bakterinin neden olduğu bir hastalıktır ve bu seçenek doğru bir ifade değildir. 5. Aşağıdakilerden hangisi mantarların çoğalma yöntemlerinden biri değildir?

  A) Bölünme                B) Tomurcuklanma
  C) Sporlarla üreme     D) Tohumlarla üreme
  E) Kök ayrımı

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Tohumlarla üreme"dir. Mantarlar, tohum üretmezler ve tohumlarla üremezler. Bunun yerine, mantarlar genellikle sporlarla ürerler ve bazıları da bölünme veya tomurcuklanma yoluyla ürerler. 7. Aşağıdakilerden hangisi mantarların yapısından biridir?

  A) Kök    B) Yaprak    C) Çiçek    D) Gövde    E) Damar

 8. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneğidir, yani mantarların yapısında gövde bulunur. Mantarlar, bitkiler gibi kök, yaprak veya çiçek gibi yapılarına sahip değillerdir. Bunun yerine, genellikle bir gövde veya şapka şeklinde bir yapıya sahiptirler. 9. Aşağıdakilerden hangisi kuşların özelliklerinden biri değildir?

  A) Tüyleri vardır.                    B) Sıcakkanlıdırlar.                 
  C) Uçabilirler.                       D) Akciğerleri daha gelişmiştir.     
  E) Karasal ortamda yaşayabilirler.   

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Akciğerleri daha gelişmiştir. Kuşlar, sıcakkanlı, tüylü ve uçabilen omurgalı hayvanlardır. Ayrıca, akciğerleri diğer omurgalılara göre daha gelişmiştir, bu sayede yüksek rakımlarda ve oksijen seviyesi düşük ortamlarda bile uçabilirler. 11. Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlardan biri değildir?

  A) Yengeç                B) Karınca    C) Denizyıldızı
  D) Sümüklüböcek    E) Kurbağa

 12. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Kurbağa omurgasız hayvanlardan biri değildir. Kurbağalar omurgalı hayvanlar sınıfına aittirler. Soruda verilen seçenekler arasından omurgasız hayvanları tespit etmek istenmektedir. Seçenekler arasında sadece kurbağa omurgalı hayvanlar sınıfına ait olduğundan cevap E seçeneği olacaktır. Yani, kurbağalar, omurgalı hayvanlar sınıfına ait oldukları için omurgasız hayvanlardan biri değildirler. 13. Aşağıdakilerden hangisi mantarların yayılmasına katkıda bulunabilir?

  A) Düzenli hijyen uygulamaları          B) İyi havalandırılmış ortam           
  C) Sıcak ve kuru hava koşulları         D) Besin kaynaklarına kolay erişim     
  E) Nemli ve karanlık ortam koşulları   

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Nemli ve karanlık ortam koşullarıdır. Mantarlar, nemli ve karanlık ortamlarda yayılıp çoğalabilen organizmalardır. Bu nedenle, nemli ve kötü havalandırılan ortamlar mantarların yayılmasına katkıda bulunabilir. Mantarların yayılmasını önlemek için ortamın temiz ve havalandırılmış olması önemlidir. 15. Aşağıdakilerden hangisi mantarların ekonomik olarak önemli bir kullanım alanıdır?

  A) Gıda üretimi                B) Tekstil üretimi            
  C) Yakıt üretimi               D) İnşaat malzemesi üretimi   
  E) Tıbbi ilaç üretimi         

 16. Cevap: A Açıklama:

  Soru, mantarların ekonomik kullanım alanlarından hangisinin önemli olduğunu sormaktadır. Mantarların gıda üretimi, tıbbi ilaç üretimi, inşaat malzemesi üretimi, yakıt üretimi ve tekstil üretimi gibi çeşitli kullanım alanları vardır, ancak en önemli kullanım alanı gıda üretimidir. Mantarlar, dünya genelinde önemli bir besin kaynağı olarak tüketilmekte ve ticari olarak yetiştirilmektedir. 17. Hangisi kuşların özelliklerinden biri değildir?

  A) Uçmak için özelleşmiş kanatları vardır.
  B) Sıcak kanlıdırlar.
  C) Tüylerle kaplıdırlar.
  D) Solunum için akciğerler kullanırlar.
  E) Yumurtalarını döllenme sonrası doğrudan bırakırlar.

 18. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E seçeneğidir, yani "Yumurtalarını döllenme sonrası doğrudan bırakırlar" ifadesi yanlıştır. Kuşlar, döllenme sonrası yumurta bırakırlar ancak bu yumurtalar genellikle kuluçka süreci için dişi tarafından kuluçkalanır ve yavrular yumurtadan çıktıktan sonra bir süre daha ana-baba tarafından beslenirler. 19. Hangisi bitkilerin özelliklerinden biri değildir?

  A) Fotosentez yaparak organik madde üretirler.
  B) Heterotrof beslenirler.
  C) Hücre duvarları selülozdan oluşur.
  D) Hücreleri plastidler içerir.
  E) Üreme organları çiçeklerdir.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B şıkkıdır çünkü bitkiler heterotrof değil, ototrof canlılardır ve kendi besinlerini üretmek için fotosentez yaparlar. Bitkilerin diğer özellikleri arasında hücre duvarlarındaki selüloz, plastidler içeren hücreler, ve üreme organlarının çiçekler olduğu bulunur. 21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Mantarlar tek hücreli canlılardır.
  B) Mantarlar yalnızca bitkisel dokuları parazit olarak kullanır.
  C) Mantarlar fotosentez yaparak besin üretirler.
  D) Mantarlar çürük yapabilen bir etkiyle besinleri parçalayarak besinlerini alırlar.
  E) Mantarlar sadece besin zincirinin en üstünde yer alan tüketicilerdir.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı D) Mantarlar çürük yapabilen bir etkiyle besinleri parçalayarak besinlerini alırlar'dır. Mantarlar, heterotrofik organizmalar olarak, diğer organizmaların dokularını parçalayarak besinlerini elde ederler. Bazı mantar türleri parazit olarak hareket ederken, bazıları da çürükçül mantarlar olarak bilinir ve ölü bitki materyalleri, odun, yaprak döküntüleri vb. materyalleri parçalayarak besinlerini elde ederler. 23. Aşağıdaki mantar türlerinden hangisi zehirli mantarlar arasında yer almaz?

  A) Kuzugöbeği                B) Şapkalı küf mantarı      
  C) Çörek mantarı             D) Karaciğer mantarı        
  E) Zehirli toksin mantarı   

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Çörek mantarı'dır. Çünkü çörek mantarı, yenilebilir olduğu kadar oldukça lezzetli ve besleyicidir. Ancak diğer mantar türleri zehirli olabilir ve tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. 25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi mantarların yayılmasını sağlayan bir faktördür?

  A) Yüksek sıcaklıklar              B) Düşük nem seviyeleri           
  C) İzole edilmiş yaşam alanları    D) Yeterli besin kaynakları       
  E) Karanlık ortamlar              

 26. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D şıkkıdır: "Yeterli besin kaynakları". Mantarlar, doğada yeterli besin kaynaklarına sahip oldukları zaman hızla yayılırlar. Bu nedenle, mantarların hızlı büyümesi için doğru besin kaynaklarının bulunması çok önemlidir. Mantarlar, özellikle nemli ortamlarda gelişirler ve havanın nemi arttıkça yayılma hızları da artar. 27. Hangi protist türü fotosentetik pigmentlere sahip olduğu için kloroplastlara sahiptir?

  A) Amipler       B) Algler                C) Protozoalar
  D) Mantarlar    E) Helminthler

 28. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Algler"dir. Algler, fotosentetik pigmentlere sahip oldukları için kloroplastlara sahiptirler. Kloroplastlar, bitkilerde bulunan ve fotosentez yapmalarını sağlayan yapılar olan organellerdir. Algler, çeşitli yaşam alanlarında bulunabilen farklı türleri olan protozoalar gibi diğer protist türlerinden farklı olarak, fotosentetik pigmentleri sayesinde kendi besinlerini üretebilirler. Bu soru, biyoloji öğrencileri ve ilgilenen herkes için faydalı olabilir. 29. Hangi protist türü parazit olarak insanlarda malarya hastalığına sebep olur?

  A) Dinoflagellatlar    B) Eugozealar    C) Amipler
  D) Ciliatlar                E) Apikompleksler

 30. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevabı "E) Apikompleksler"dir. Malarya hastalığı, Plasmodium adı verilen apikomplekslerin sebep olduğu bir paraziter enfeksiyondur. Plasmodium, sivrisinekler tarafından insanlara bulaşır ve bu hastalık yılda milyonlarca insanı etkiler. Diğer seçenekler arasında, dinoflagellatlar deniz suyunda bulunan ve kırmızı gelgit gibi olaylara neden olan alglerdir. Euglenozoa, flagellum adı verilen bir yapıya sahip olan bir protist grubudur. Amipler, hareketli bir hücreye sahip olan ve bazı türleri insanlarda enfeksiyonlara neden olan bir protist grubudur. Ciliatlar, tüy benzeri yapılar olan kirpikleri olan bir protist grubudur. 31. Bitkiler, tohumlarının çimlenmesi için aşağıdaki şartlardan hangisine ihtiyaç duyarlar?

  A) Yeterli oksijen             B) Yeterli ışık               
  C) Yeterli su                  D) Yeterli toprak besinleri   
  E) Tüm seçenekler doğrudur.   

 32. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı seçenekleri arasında bulunan tüm şartlar tohumların çimlenmesi için gerekli olmakla birlikte, tohumların çimlenmesi için en önemli şart yeterli su kaynağıdır. Tohumların su alması çimlenme sürecinin başlaması için gereklidir. Yeterli oksijen kaynağı, yeterli ışık ve toprak besinleri de tohumların çimlenmesi için önemlidir, ancak su kaynağı en temel gerekliliktir. 33. Aşağıdakilerden hangisi bir çiçek yapısının parçası değildir?

  A) Stamen    B) Pistil    C) Sepal    D) Çiçek sapı    E) Kök

 34. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Kök"tür. Kök, bitkilerin toprak altındaki yapılarından biridir ve çiçek yapısının bir parçası değildir. Bitkilerde, çiçekler genellikle stamen, pistil, sepal ve çiçek sapından oluşur. 35. Protistlerin özellikleri nelerdir?

  A) Sadece tek hücreli organizmalardır, çekirdekleri bulunur, ökaryotik hücre yapısına sahiptirler.
  B) Sadece çok hücreli organizmalardır, çekirdekleri bulunmaz, prokaryotik hücre yapısına sahiptirler.
  C) Hem tek hücreli hem de çok hücreli organizmalar olabilirler, çekirdekleri bulunmaz, ökaryotik hücre yapısına sahiptirler.
  D) Hem tek hücreli hem de çok hücreli organizmalar olabilirler, çekirdekleri bulunur, prokaryotik hücre yapısına sahiptirler.
  E) Hem tek hücreli hem de çok hücreli organizmalar olabilirler, çekirdekleri bulunur, ökaryotik hücre yapısına sahiptirler.

 36. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevabı E seçeneğidir. Protistler, tek hücreli veya çok hücreli olabilen, ökaryotik hücre yapısına sahip olan ve çekirdekleri bulunan canlılardır. 37. Protistlerin çoğu hangi ortamlarda yaşarlar?

  A) Karada yaşarlar.
  B) Tatlı su kaynaklarında yaşarlar.
  C) Denizlerde yaşarlar.
  D) Sadece insanların vücudunda yaşarlar.
  E) Hiçbir ortamda yaşamazlar.

 38. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "B) Tatlı su kaynaklarında yaşarlar." olarak verilmiştir. Protistler, tek hücreli canlılar olarak çeşitli ortamlarda yaşayabilirler, ancak çoğunlukla tatlı su kaynaklarında bulunurlar. Bu ortamlarda plankton olarak besin zincirlerinin temel halkalarından birini oluştururlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Biyoloji Test Soruları Detayları

9.Sınıf Biyoloji Test Soruları 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Biyoloji Test Soruları Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Biyoloji Test Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Biyoloji Test Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Biyoloji Test Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASI
  1. Canlılar Alemleri ve Özellikleri
  2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Ayrıca 9.sınıf biyoloji 2.dönem 2.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Virüslerin antibiyotikler ile tedavi edilemeyeceği, ancak bağışıklık sisteminin doğal savunma mekanizmalarının etkili olduğu öğrenilir.

Temel tıbbi bilgilerini hatırlama yeteneklerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Biyolojide mantarların çoğalma yöntemleri hakkında temel bir anlayışı test etmektedir.

Biyoloji ve botanik alanındaki temel bilgileri test etmek için tasarlanmıştır ve biyolojik organizmaların farklı yapılarını anlama becerisini ölçer.

Kuşların özelliklerini tanımak.

Öğrenciler, hayvanların omurgalı ve omurgasız olarak iki büyük gruba ayrıldığını, omurgalı hayvanlar sınıfına örnek olarak kurbağaların da dahil olduğunu öğrenirler.

Mantarların yayılmasını etkileyen faktörleri açıklayabilirim.

Mantarların ekonomik kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu alanları ayırt edebilmektir.

Biyoloji ve hayvan çeşitliliği konularındaki bilgiyi ölçmektedir.

Bitkilerin ototrof canlılar olduğunu ve fotosentez yaparak kendi besinlerini ürettiklerini anlamak.

Mantarların beslenme biçimlerini ve bu beslenme biçiminin ekosistemlerdeki önemini anlamak önemlidir.

Zehirli mantarların tehlikesine dair farkındalık yaratmak amacıyla sorulmuş olabilir ve kazanım olarak mantarların zehirlenmeye neden olan türlerini ayırt edebilme becerisini geliştirir.

Biyoloji alanında mantarların yayılım faktörlerini öğrenme.

Protistler, farklı özellikleriyle diğer canlıların arasından sıyrılarak kendine özgü bir canlılık sergilerler ve birçoğu, bitkilerin yaptığı gibi fotosentez yapabilirler.

protistlerin çeşitli türlerine ve özelliklerine aşina olma ve belirli bir protist türünün insanlarda hastalığa neden olabilme yeteneğini anlama kazanımını ölçmek için tasarlanmıştır.

Bitkilerin çimlenme sürecini anlamak ve tohumların çimlenmesi için gerekli şartları bilmektir.

Bitki anatomisi hakkındaki temel bilgilerini anlamalarını sağlamaktır.

Biyoloji alanında genel bir bilgiyi sınamaktadır.

Protistlerin yaşam alanları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Biyoloji Test Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Biyoloji Test Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 9 kere doğru, 26 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Biyoloji Test Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Biyoloji Test Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Biyoloji Test Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji Test Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.