Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdakilerden hangisi filogenetik sınıflandırmanın temel kategorilerinden biri değildir?

  A) Cins    B) Aile    C) Bölüm    D) Sınıf    E) Âlem    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bölüm, filogenetik sınıflandırmada kullanılan bir kategori değildir. 3. İkili adlandırma sisteminde türlerin adlandırılmasında kullanılan kelimelerden hangisi o türü niteler?

  A) Cins ismi       B) Tür ismi       
  C) Familya ismi    D) Takım ismi     
  E) Sınıf ismi                        

 4. Cevap: B Açıklama:

  İkili adlandırma sisteminde tür ismi, o türü niteleyen kelimeyi ifade eder. 5. Aşağıdakilerden hangisi arkelerin özelliklerinden biridir?

  A) Antibiyotiklere duyarlıdırlar.
  B) Ekstrem ortamlarda yaşayabilirler.
  C) Histonlu DNA taşırlar.
  D) Plazmit DNA'ları yoktur.
  E) Endospor oluştururlar.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Arkeler, yüksek sıcaklık, tuzluluk ve pH gibi ekstrem ortamlarda yaşayabilirler. 7. Bitkilerin fotosentez sonucu saldığı gaz hangisidir?

  A) Oksijen          B) Karbondioksit   
  C) Hidrojen         D) Nitrojen        
  E) Metan                               

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bitkiler, fotosentez yoluyla su ve karbondioksitten glikoz üreterek oksijen gazı açığa çıkarırlar. 9. Aşağıdaki mantar türlerinden hangisi parazit olarak yaşar?

  A) Maya mantarı          B) Küf mantarı          
  C) Ayrıştırıcı mantar    D) Şapkalı mantar       
  E) Liken                                         

 10. Cevap: B Açıklama:

  Küf mantarları, organik madde üzerinde büyüyen ve zarar veren parazit mantarlardır. 11. Derisi dikenlilerde hareket, solunum, beslenme ve boşaltım görevlerini sağlayan yapı hangisidir?

  A) Tüp ayaklar    B) Dikenler    C) Deri    D) Solungaçlar    E) Omurga    

 12. Cevap: A Açıklama:

  Derisi dikenlilerde, hareket, solunum, beslenme ve boşaltım işlevlerini yerine getiren su-damar sistemi ile bağlantılı tüp ayaklar bulunur. 13. İki yaşamlılarda başkalaşımın amacı nedir?

  A) Yavruların erginlere dönüşmesini sağlamak
  B) Su ve karasal ortamlara uyum sağlamasını kolaylaştırmak
  C) Yırtıcılardan korunmayı sağlamak
  D) Üreme başarısını artırmak
  E) Vücut ısılarını düzenlemeyi sağlamak

 14. Cevap: B Açıklama:

  İki yaşamlılar hayatlarının bir kısmını suda, bir kısmını karada geçirirler ve başkalaşım, onların bu farklı ortamlara uyum sağlamasına yardımcı olur. 15. Hangi canlılar zorunlu hücre içi parazitlerdir?

  A) Bakteriler    B) Virüsler    C) Protistler    D) Mantarlar    E) Hayvanlar    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Virüsler, kendilerine ait metabolik aktiviteleri olmadığı için konak hücre içerisinde çoğalmak zorundadırlar. 17. Aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücrede bulunmaz?

  A) Çekirdek        B) Hücre zarı     
  C) Ribozom         D) Sitoplazma     
  E) Hücre duvarı                      

 18. Cevap: E Açıklama:

  Ökaryot hücrelerde hücre duvarı bulunmaz. 19. Hücre çekirdeğinin hangi kısmı kalıtsal bilgiyi depolar?

  A) Çekirdek zarı      B) Çekirdekçik       
  C) Çekirdek sıvısı    D) Kromatin          
  E) Çekirdek poru                           

 20. Cevap: D Açıklama:

  Kromatin, hücrenin kalıtsal bilgisini içeren yapıdır. 21. Hücre zar sistemlerini oluşturan organel hangisidir?

  A) Nüllü endoplazmik retikulum
  B) Granülsüz endoplazmik retikulum
  C) Golgi aygıtı
  D) Lizozom
  E) Peroksizom

 22. Cevap: A Açıklama:

  Nüllü endoplazmik retikulum, hücre zarlarını oluşturmak için yapı taşları görevi görür. 23. Hücresel organellerin işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkabilecek hastalıklara bir örnek aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tay-Sachs hastalığı    B) Alzheimer hastalığı   
  C) Orak hücre anemisi     D) Kanser                
  E) Diyabet                                         

 24. Cevap: A Açıklama:

  Tay-Sachs hastalığı, lizozomlardaki enzim eksikliği nedeniyle ortaya çıkar ve sinir hücrelerinde lipit birikmesine neden olur. 25. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının "akıcı-mozaik zar modeli"nde yer alan bir bileşen DEĞİLDİR?

  A) Fosfolipit    B) Protein    C) Glikolipit    D) Nişasta    E) Kolesterol    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Nişasta hücre zarında bulunmaz. Hücre zarının bileşenleri arasında fosfolipit, protein, glikolipit ve kolesterol yer alır. 27. Hücre zarından büyük moleküllerin taşınması için kullanılan yöntemlerden biri hangisidir?

  A) Difüzyon    B) Osmoz    C) Pinositoz    D) Fagositoz    E) Ekzositoz    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Pinositoz, hücre zarının küçük sıvıları ve çözünmüş maddeleri çevreleyerek hücre içine alması işlemidir. 29. Hangi gözlem, bitkilerdeki çiçek açmama sorunuyla en ilgilidir?

  A) Bitkilerin yaprak uçlarında sararma var.
  B) Bitkilerin bulunduğu toprağın yüzeyinde küf benzeri yapılar var.
  C) Bitkilerin köklerinde toprak yüzeyine çıkıyor.
  D) Bitkilerin bulunduğu toprak sert ve kuru.
  E) Bitkiler hızlı bir şekilde yaprak döküyor.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Topraktaki küf benzeri yapılar, bitki köklerine zarar vererek su ve besin alımını engelleyebilir, bu da çiçek açmama sorununa yol açabilir. 31. "Aktif taşıma" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Küçük moleküllerin az yoğun ortamdan daha yoğun ortama taşınmasıdır.
  B) Bakteriler ve arkelerde görülen bir taşıma yöntemidir.
  C) ATP harcanarak gerçekleşen bir taşıma türüdür.
  D) Hücre dışından hücre içine gerçekleşen bir taşıma türüdür.
  E) Suyun taşınmasında rol oynar.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Aktif taşıma, ATP harcanarak gerçekleşir ve küçük moleküllerin az yoğun ortamdan daha yoğun ortama taşınmasını sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASI
  1. Canlılar Alemleri ve Özellikleri
  2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Ayrıca Lise 9.sınıf biyoloji dersi sene sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan filogenetik sınıflandırma yöntemini anlama.

İkili adlandırma sistemini ve nasıl kullanıldığını anlama.

Prokaryotların çeşitliliğini ve önemini açıklar.

Canlıların Beslenmesi

Mantarların çeşitliliği ve ekolojik rolleri

Derisi dikenlilerin vücut yapısı ve işlevlerini anlama

Canlıların yaşam döngülerini anlama

Virüslerin özellikleri

Ökaryot ve prokaryot hücre yapılarının karşılaştırılması

Hücre çekirdeğinin yapısı ve işlevleri

Nüllü endoplazmik retikulumun işlevini anlar.

Hücresel organel bozukluklarının hastalıklara yol açabileceğini anlar

Hücre zarının yapısını ve bileşenlerini anlamak.

Hücre zarından madde geçiş çeşitlerini anlamak.

Bitki sorunlarının gözlemler yoluyla belirlenmesi

Hücre zarından aktif madde taşınması

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 3 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 15 kere doğru, 33 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Biyoloji Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.