9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Arkelerin ekstrem ortamlarda yaşama mekanizmalarını açıklayınız.


 2. Cevap: Arkeler, özelleşmiş enzimlere, dayanıklı proteinlere ve aşırı koşullara uyum sağlayan hücre duvarına sahiptir. Açıklama:

  Arkelerin, yüksek sıcaklık, düşük pH ve yüksek tuzluluk gibi ekstrem ortamlarda hayatta kalmasına izin veren adaptasyonları vardır. 3. Bitkilerin ekolojik açıdan doğaya faydaları hakkında bilgi veriniz.


 4. Cevap: Bitkiler fotosentez yoluyla oksijen salar, karbon dioksiti soğurur, toprak erozyonunu önler, yaşam ortamı sunar ve su döngüsüne katkı sağlar. Açıklama:

  Bitkiler, atmosferdeki yaşam için gerekli olan oksijenin büyük bir kısmını üreterek, canlıların soluk almasını sağlar. Karbondioksit ise fotosentez sırasında hammadde olarak kullanılır ve bu sayede atmosferdeki karbondioksit dengesi korunur. Bitkiler ayrıca toprak erozyonunu önleyen bir bariyer görevi görür, hayvanlara yaşam alanı sağlar ve suyun yeryüzünde tutulmasına yardımcı olarak su döngüsüne katkı sağlar. 5. Solucanların hangi fizyolojik özelliği onların vücut yüzeyinden solunum yapmalarına olanak tanır?


 6. Cevap: Cilt solunumu Açıklama:

  Solucanların derileri nemli olup yüzeyderi solunumuna elverişlidir. 7. Kuşların solunum sistemi nasıl çalışır?


 8. Cevap: Kuşlar akciğer solunumu yapar ve akciğerleri, çok sayıda hava kesesine bağlıdır. Hava keseleri, kuşların daha uzun süre uçmalarını sağlayan ekstra oksijen depolar. Açıklama:

  Kuşların benzersiz solunum sistemleri, onların uzun süre yüksek irtifalarda uçmalarını sağlar. 9. Anton van Leeuwenhoek'un canlılar dünyasına yaptığı en önemli katkıyı açıklayın.


 10. Cevap: Anton van Leeuwenhoek, sperm hücrelerini ve bakterileri inceleyerek mikroorganizmaları keşfetmiştir. Açıklama:

  Leeuwenhoek, kumaşları incelemek için geliştirdiği mikroskopları kullanarak sperm hücrelerini ve bakterileri gözlemledi. Bu gözlemleri sayesinde mikroorganizmaların varlığını keşfetti ve hücre biliminin gelişmesine önemli katkı sağladı. 11. Çekirdeğin yapısında yer alan dört ana kısmı açıklayınız.


 12. Cevap: * Çekirdek zarı * Çekirdek sıvısı * Çekirdekçik * Kalıtım materyali (kromatin) Açıklama:

  Çekirdek, hücrenin kontrol merkezidir ve genetik bilgiyi içerir. Çekirdek zarı, çekirdeği sitoplazmadan ayırır. Çekirdek sıvısı, çekirdeğin içi boşluğunu dolduran ve organeller içeren bir sıvıdır. Çekirdekçik, ribozom üretiminde rol oynar. Kromatin ise DNA ve proteinlerden oluşmuş ve genetik bilgiyi taşıyan yapıdır. 13. Lizozomların işlevlerini ve hücredeki önemini yazınız.


 14. Cevap: - Hücre içi sindirim - Yabancı maddelerin (bakteri, virüs) etkisizleştirilmesi - Bozulmuş organellerin ortadan kaldırılması (otofaji) - Spermin yumurtaya girmesine yardımcı olma Açıklama:

  Lizozomlar, hücrenin "sindirim sistemidir" ve hücrenin sağlıklı çalışması için hayati öneme sahiptir. 15. Kloroplastların yapı ve işlevleri hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Kloroplastlar, fotosentez tepkimelerini gerçekleştiren yeşil renkli plastitlerdir. Çift katlı zarla çevrilidir ve tilâkoit adı verilen klorofil taşıyan zar sistemine sahiptir. Stroma, granum ve tilâkoit olmak üzere üç ana bölgeden oluşur. Işık enerjisini kullanarak CO2 ve sudan glikoz ve oksijen üretirler. Açıklama:

  Kloroplastlar, bitkilerin enerji üretiminden sorumlu önemli bir organel türüdür. Fotosentez sayesinde besin zinciri için hayati öneme sahip glikozu üretirler. 17. Hayvan hücreleri hangi ortamda su kaybederek büzülür?


 18. Cevap: Hipertonik ortam Açıklama:

  Hipertonik ortam, yoğunluğu hücre yoğunluğundan fazla olan bir ortamdır. Bu ortamda hücreler, su kaybederek plazmoliz olur. 19. Endositoz ve ekzositoz arasındaki temel farkı açıklayınız.


 20. Cevap: Endositoz, maddelerin hücre içine alınmasıyken ekzositoz, maddelerin hücre dışına çıkarılmasıdır. Açıklama:

  Endositoz, hücre zarının içeriye kıvrılmasıyla oluşurken ekzositoz, hücre zarının keseciklerinin hücre dışına açılmasıyla oluşur. 21. İkili adlandırma sistemini açıklayınız.


 22. Cevap: Her bir tür için biri cins ismi, diğeri o türü niteleyen isim olmak üzere Latince iki kelimeden oluşan iki kelimeden oluşan bir adlandırma sistemidir. Açıklama:

  İkili adlandırma sistemi, türlerin bilimsel olarak adlandırılmasını kolaylaştırır ve evrensel bir anlayış sağlar. 23. Bakterilerin temel yapılarını listeleyiniz.


 24. Cevap: Bakterilerin temel yapılarını listeleyiniz.rilerin temel yapılarını listeleyiniz. Açıklama:

  Bir bakterinin sitoplazma, DNA, ribozom, hücre duvarı, hücre zarı, kamçı ve pilus gibi temel yapılarını sıralayınız. 25. Mantarların beslenme şekilleri hakkında bilgi veriniz.


 26. Cevap: Mantarlar ayrıştırıcı beslenen organizmalardır. Yani, ölü organik maddelerden besinlerini elde ederler. Açıklama:

  Bu soru, mantarların beslenme alışkanlıkları hakkında bilgiyi anlama becerisini ölçer. 27. Derisi dikenlilerin önemli bir özelliğini açıklayınız.


 28. Cevap: Destek ve koruma görevi gören dikenler Açıklama:

  Derisi dikenliler, vücutlarını kaplayan dikenler sayesinde destek ve koruma sağlarlar. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Bitkiler, fotosentez için ışık enerjisine ihtiyaç duyar.
  2. (.....) Hücre çekirdeği, hücrenin yönetim merkezidir.
  3. (.....) Omurgalılar, omurgaları bulunan hayvanlardır.
  4. (.....) DNA, kalıtsal bilgilerin taşıyıcısıdır.
  5. (.....) Proteinler, canlıların yapı taşlarıdır.
  6. (.....) Ekosistemler, birbirine bağlı canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu topluluklardır.
  7. (.....) Karbondioksit, solunum sonucu oluşan bir atık gazdır.
  8. (.....) Metabolizma, canlıların enerji dönüşümlerinin tümüdür.
  9. (.....) Evrim, canlıların zaman içindeki değişim sürecidir.
  10. (.....) Genetik, kalıtımın incelendiği bilim dalıdır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Basit difüzyon
  b. Kolaylaştırılmış difüzyon
  c. Osmoz
  d. İzotonik ortam
  e. Hipertonik ortam
  1. Seçici geçirgen zardan suyun az yoğun ortamdan yoğun ortama geçişi
  2. Gazların fosfolipit tabakadan geçişi
  3. Hücrenin yoğunluğu ile dış ortamın yoğunluğu eşit olması
  4. Suyun hücre zarındaki taşıyıcılar yardımıyla geçişi
  5. Hücrenin yoğunluğundan daha fazla yoğunluğa sahip dış ortam

 32. Cevap: 1. c 2. a 3. d 4. b 5. e Açıklama:

  Eşleştirmeler, farklı taşıma yöntemleri ve dış ortamın yoğunluk farklılıklarına göre hücrenin tepkileriyle ilgilidir. 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Süngerler, zemine bağlı olarak yaşayan en basit organizasyona sahip ........ dir.
  2. Süngerlerin vücudundaki açıklıklar sayesinde ........ gerçekleşir.
  3. Süngerler, yakaladığı ........ sindirir.
  4. Süngerler, ........ üreyebilir.
  5. Çift eşeyli süngerlere ........ denir.

 34. Cevap: 1. Hayvanlardır 2. Gaz alışverişi, besin alımı ve atıkların uzaklaştırılması 3. Mikroskobik organizmalar ve organik parçacıkları 4. Eşeyli ve eşeysiz 5. Hermafrodit Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASI
  1. Canlılar Alemleri ve Özellikleri
  2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Ayrıca 9.sınıf biyoloji dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, arkelerin benzersiz yapılarını ve ekstrem koşullara uyum sağlama yeteneklerini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, bitkilerin doğaya sağladığı ekolojik faydaları anlayabilirler.

Solucanların solunum sistemini anlamayı sağlar.

Kuşların solunum sisteminin özelliklerini ve önemini açıklayabilir.

Öğrenciler Anton van Leeuwenhoek'un mikroorganizmaları keşfetmesinin hücre biliminin gelişimindeki önemini kavrar.

Öğrenci, çekirdeğin yapısını ve işlevlerini anlar.

Öğrenciler, lizozomların hücresel metabolizmadaki rolünü anlayacaktır.

Öğrenci, kloroplastların yapısını, işlevlerini ve önemini anlayacaktır.

Hücrelerin farklı yoğunluktaki ortamlardaki davranışlarını anlama

Hücre zarının taşıma mekanizmalarını anlama.

İkili adlandırma sisteminin önemi ve işleyişi kavranır. Bakterilerin sınıflandırma kriterleri nelerdir? Açıklama: Bakterilerin hücre şekli, solunum ve beslenme tipi, kimyasal boyalarla boyanması, hastalık yapma durumu gibi özelliklerine göre sınıflandırıldığını açıklayınız. Kazanım: Bakterilerin sistematik sınıflandırması hakkında bilgi sahibi olmak.

Bir bakterinin temel yapıları hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenciler, mantarların heterotrof beslenen organizmalar olduğunu öğreneceklerdir.

Derisi dikenlilerin vücut yapısının ayırt edici özelliklerini öğrenme.

1. Fotosentez sürecini anlamak. 2. Hücrenin temel yapısını öğrenmek. 3. Omurgalı hayvanların özelliklerini bilmek. 4. DNA'nın önemini kavramak. 5. Proteinlerin hücrelerdeki rolünü öğrenmek. 6. Ekosistemlerin yapısını ve işleyişini anlamak. 7. Solunum sürecinin ürünlerini tanımak. 8. Metabolizmanın canlılar için önemini kavramak. 9. Evrim kavramını anlamak. 10. Genetiğin kalıtım konusundaki rolünü öğrenmek.

Taşıma mekanizmalarını ve hücrelerin dış ortamdaki konsantrasyon farklılıklarına tepkilerini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.