Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik)

Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik) CEVAPLARI

 1. Aristo'nun yapay sınıflandırma yönteminin temel özelliklerini belirtiniz.


 2. Cevap: Carolus Linnaeus'un canlıları sınıflandırma yöntemi, benzer yapı ve özelliklere sahip canlıları hiyerarşik bir sistemde gruplandıran ikili adlandırma yöntemidir. Açıklama:

  Linnaeus, her türe, cins adını ve tür adını içeren ikili bir isim verdi ve bu isimlerin Latince olarak kullanılmasını önerdi. Bu yöntem, canlıların tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını kolaylaştırdı. 3. Tam parazit bitkiler hakkında üç örnek veriniz.


 4. Cevap: Raflesia, Hydnora, Balanophora Açıklama:

  Tam parazit bitkiler, fotosentez yapamayan ve tüm besinlerini başka bitkilerden alan bitkilerdir. Raflesia, dünyanın en büyük çiçeğine sahip parazit bitkidir ve ev sahibi ağacın dallarına tutunarak beslenir. Hydnora, Güney Afrika'ya özgü bir parazit bitkidir ve ev sahibi bitkinin köklerinden beslenir. Balanophora, nemli ormanlarda bulunan bir parazit bitkidir ve ev sahibi bitkinin kök sistemine tutunarak beslenir. 5. Omurgasız hayvan gruplarının özelliklerini sıralayınız.


 6. Cevap: Süngerler: En basit yapıya sahiptir ve sinir sistemi ilk bu grupta görülür. Sölenterler: Bölmelere ayrılmış sindirim sistemleri vardır. Solucanlar: Gerçek vücut boşluğuna sahip canlılardır. Yumuşakçalar: Kitinden yapılmış dış iskeletleri vardır. Eklem bacaklılar: Trake solunumu yaparlar. Derisidikenliler: Tamamı denizlerde yaşar ve solungaç solunumu yaparlar. Açıklama:

  Öğrenciler, omurgasız hayvan gruplarının özelliklerini ayırt edebilir. 7. Sürüngenlerin deri örtüsü ile ilgili üç özellik veriniz.


 8. Cevap: * Keratinden yapılmış pullarla veya kemiksi plakalarla kaplıdır. * Deri, büyümeyi engellediğinden zaman zaman yenilenir. * Bazı sürüngenlerde renk değiştirme yeteneği sağlar. Açıklama:

  Sürüngenlerin deri örtüsü, onları karasal yaşama uyumlu hale getirmiştir ve koruyucu bir işlev görür. 9. Virüs nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Virüsler, protein kılıf ile sarılmış ve genetik materyal (DNA veya RNA) içeren zorunlu hücre içi parazitlerdir. Canlı dışındaki ortamlarda kristalleşirler ve metabolik aktivite gerçekleştiremezler. Açıklama:

  Virüsler, ne canlı ne de cansız olarak sayılabilen ve yalnızca canlı bir hücrenin içinde canlılık gösteren geçiş formlardır. 11. Çekirdekçik nedir? Açıklayınız.


 12. Cevap: Çekirdekçik, çekirdekte bulunan ve ribozom üretiminde rol oynayan bir yapıdır. Açıklama:

  Çekirdekçik, ribozomal RNA (rRNA) ve ribozomal proteinlerin sentezinde yer alır. Ribosomlar, protein sentezinden sorumludur. 13. Ribozomların hücre içindeki görevini açıklayınız.


 14. Cevap: Ribozomlar, hücrenin protein sentezinden sorumlu organellerdir. Protein sentezi, ribozomların büyük ve küçük alt birimlerinin mRNA ve tRNA ile birleşmesiyle gerçekleşir. Açıklama:

  Ribozomlar, hücrenin yaşamsal fonksiyonları için gerekli olan proteinleri sentezler. Protein sentezi, hücrenin büyümesi, onarımı ve metabolik faaliyetleri için esastır. 15. Bitki hücrelerinde bulunan plastit çeşitlerini yazınız.


 16. Cevap: Kloroplastlar, kromoplastlar ve lökoplastlar Açıklama:

  Plastitler, bitki hücrelerinde çeşitli işlevleri yerine getiren bir organel grubudur. 17. Hücre zarının yapısını açıklayan görüşün adı nedir?


 18. Cevap: Akıcı-mozaik zar modeli Açıklama:

  Akıcı-mozaik zar modeli, hücre zarının yapısını protein, lipit ve karbonhidrat moleküllerinin oluşturduğunu açıklar. 19. Hücre zarında gerçekleşen aktif taşımanın işleyişini tanımlayınız.


 20. Cevap: Aktif taşıma, moleküllerin hücre zarından enerji harcanarak, yoğunluğun az olduğu ortamdan yoğunluğun fazla olduğu ortama taşınmasıdır. Açıklama:

  Aktif taşıma, hücre zarı üzerindeki taşıyıcı proteinler yardımıyla gerçekleşir ve hücre için ATP enerjisi gerektirir. 21. Aristoteles'in canlı sınıflandırması hakkında bilgi veriniz.


 22. Cevap: Aristoteles, canlıları dış görünüşlerine ve organlarının işlevlerine göre bitkiler ve hayvanlar olarak iki ana gruba ayırdı. Açıklama:

  Aristoteles'in sınıflandırması, canlıların görev benzerliğine ve analog yapılarına dayanıyordu. 23. Protistlerin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdikleri organelleri açıklayınız.


 24. Cevap: Sitoplazmadaki organeller Açıklama:

  Protistler, yaşam faaliyetlerini mitokondri, kloroplast ve golgi cisimciği gibi organellerde gerçekleştirir. 25. Arkelerin prokaryotlar ve ökaryotlarla arasındaki farklarından üç tanesini sıralayınız.


 26. Cevap: - Ribozom yapısı - DNA'nın histon proteinlerine sarılması - Antibiyotiklere direnç Açıklama:

  Arkeler, ribozom yapıları ökaryotlara benzerken, DNA'ları histon proteinlerine sarılıdır ve antibiyotiklere karşı dirençlidirler. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Difüzyon, yüksek yoğunluklu ortamdan düşük yoğunluklu ortama doğru gerçekleşen molekül hareketini ifade eder.
  (.....) 2. Basit difüzyonda moleküller, fosfolipit tabakadan doğrudan geçebilir.
  (.....) 3. Kolaylaştırılmış difüzyonda moleküller, taşıyıcı proteinler veya kanallar aracılığıyla zardan geçer.
  (.....) 4. Diyaliz, seçici geçirgen zardan suyun difüzyonudur.
  (.....) 5. Osmoz, yüksek yoğunluklu ortamdan düşük yoğunluklu ortama doğru suyun difüzyonudur.
  (.....) 6. Hücrenin turgor basıncı, suyun hücre zarına yaptığı basınçtır.
  (.....) 7. İzotonik ortamda hücrenin osmotik basıncı ile turgor basıncı birbirine eşittir.
  (.....) 8. Hipertonik ortamda hücreler su kaybeder ve büzülür.
  (.....) 9. Hipotonik ortamda bitki hücreleri su alır ve şişer.
  (.....) 10. Hemolize uğramış hücrelerde hücre zarı parçalanmıştır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  1. a. Deri
  2. b. Kemik
  3. c. Kan
  4. d. Kas
  5. e. Sinir
  Eşleştirme için önermeler:
  * Taşırıcı doku
  * Duyu organı
  * Hareket organı
  * İskelet
  * Koruyucu doku

 30. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d 5. e Açıklama:

  Taşırıcı doku: Kan Duyu organı: Sinir Hareket organı: Kas İskelet: Kemik Koruyucu doku: Deri 31. Boşlukları Doldurun

  a. Suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçişine ______ denir.
  b. Hücrenin su kaybederek büzülmesine ______ denir.
  c. Hücrenin su alarak şişmesine ______ denir.
  d. Hücre yoğunluğundan daha az yoğunluğa sahip dış ortam ______ ortam olarak adlandırılır.
  e. Hücrenin turgor basıncını azaltan ve emme kuvvetini artıran ______ ortamda bulunur.

 32. Cevap: a. Osmoz b. Plazmoliz c. Deplazmoliz d. Hipotonik e. Hipertonik Açıklama:

  Boşluklar, hücrelerin farklı yoğunluktaki ortamlardaki tepkileri ve taşıma ile ilgili terimlerle ilgilidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik) Detayları

Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASI
  1. Canlılar Alemleri ve Özellikleri
  2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Ayrıca 9.sınııf biyoloji dersi sene sonu yazılı soruları, yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Linnaeus'un ikili adlandırma sisteminin canlıları sınıflandırmada nasıl kullanıldığını anlayabilecektir.

Öğrenciler, tam parazit bitkilerin farklı örneklerini tanıyabilirler.

Öğrenciler, omurgasız hayvan gruplarının temel özelliklerini anlayabilir.

Sürüngenlerin deri örtüsünün yapısını ve işlevlerini açıklayabilir.

Virüslerin özellikleri ve doğası hakkında bilgi edinmek.

Öğrenci, çekirdekçiklerin işlevini anlar.

Öğrenciler, ribozomların protein sentezindeki rolünü anlarlar.

Öğrenci, bitki hücrelerinde bulunan plastit çeşitlerini öğrenecektir.

Hücre zarının yapısını anlar.

Hücre zarının enerji gerektiren taşıma mekanizmalarını anlama.

Öğrenciler, Aristoteles'in canlı sınıflandırmasının ana ilkelerini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler protistlerin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdikleri organelleri kavrayacaktır.

Öğrenciler arkelerin prokaryotlar ve ökaryotlarla arasındaki farkları anlayacaktır.

* Difüzyon ve osmozun doğasını ve önemini anlama. * Hücre zarı yapısını ve işlevlerini kavrama. * İzotonik, hipertonik ve hipotonik ortamların hücreler üzerindeki etkilerini anlama. * Diyalizin böbrek hastalıklarının tedavisindeki rolünü takdir etme. * Hücresel turgorun bitkilerdeki önemini anlama.

Canlılardaki temel doku çeşitlerini belirleyebilir.

Hücrelerde meydana gelen iyon ve su hareketlerini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Biyoloji Sene Sonu Yazılı Soruları - 9.Sınıflar (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.