Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Bakterilerin hücresel yapısını tanımlayınız ve prokaryotik hücre ile ökaryotik hücre arasındaki temel farkları belirtiniz.


 2. Cevap: Bakteriler, prokaryotik hücre yapılarına sahiptir, yani çekirdek zarları ve zarlı hücre organelleri yoktur. Ökaryotik hücrelerden farklı olarak, sadece ribozom taşırlar. Açıklama:

  Prokaryotik hücreler, ökaryotik hücrelere göre daha basittir ve zarlı hücre organelleri içermezler. Bakteriler, prokaryotik hücre yapısına sahip tek hücreli organizmalardır. 3. Bakterilerin beslenme tiplerini çeşitlendiriniz ve her biri için bir örnek veriniz.


 4. Cevap: * Ototrof: Fotosentez veya kemosentez yoluyla kendi besinlerini üretirler. (Örn: Siyanobakteriler) * Heterotrof: Organik maddelerle beslenirler. (Örn: Escherichia coli) * Parazit: Diğer canlılardan beslenirler. (Örn: Salmonella) Açıklama:

  Bakteriler, çeşitli beslenme tiplerine sahiptir ve doğadaki besin zincirlerinde önemli roller oynarlar. 5. Mantarların doğada oynadığı rolleri açıklayınız.


 6. Cevap: Ayrıştırıcı mantarlar, organik atıkları inorganik maddelere dönüştürür ve madde döngüsünde rol oynarlar. Bazı mantar türleri, bitkilerle karşılıklı faydaya dayalı ortak yaşamlar oluşturur ve bitkilerin topraktan besin almasını kolaylaştırır. Açıklama:

  Öğrenciler, mantarların doğadaki rollerini kavrayabilir. 7. Omurgalı hayvanları karakterize eden yapısal özellik hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: Omurga Açıklama:

  Omurgalı hayvanların en belirgin özelliği, sırt kısmında bulunan omurlardan oluşan omurgadır. 9. Viral hastalıklara karşı bağışıklığı sağlamak için kullanılan serumlar nedir?


 10. Cevap: Koruyucu serumlar Açıklama:

  Viral hastalıklara karşı bağışıklığı sağlamak için kullanılan serumlar, virüse karşı savunma sağlayan interferon denilen proteini içerir. 11. Hücrenin keşfi nasıl gerçekleşti?


 12. Cevap: Mikroskobun icadı ile hücrenin keşfi mümkün olmuştur. Açıklama:

  Hollandalı bilim insanı Zacharias Janssen içbükey ve dışbükey mercekler kullanarak 9 kat büyütme gücüne sahip ilk mikroskobu icat etmiştir. Marcello Malpighi mikroskobu kullanarak kılcal damarlardaki kan akışını inceleyerek ilk bilimsel keşfi gerçekleştirmiştir. 13. Endoplazmik retikulumun iki çeşidini ve aralarındaki farkı belirtiniz.


 14. Cevap: Endoplazmik retikulumun iki çeşidi vardır: * Granüllü endoplazmik retikulum (RER) * Granülsüz (düz) endoplazmik retikulum (SER) Açıklama:

  RER, üzerinde ribozomlar bulunan bir endoplazmik retikulum türüdür ve protein sentezinde rol oynar. SER ise ribozom içermez ve lipid sentezi, detoksifikasyon ve hücre içi kalsiyum depolanması gibi işlevleri yerine getirir. 15. Endoplazmik retikulumun hücredeki farklı fonksiyonlarını açıklayınız.


 16. Cevap: - Protein ve yağ moleküllerinin üretimi ve salgılanması - Lipit sentezi - İlaç ve alkol gibi zararlı maddelerin detoksifikasyonu (zararsız hâle getirilmesi) - Glikojen parçalanması - Steroid hormonların sentezi - Kasılma için gerekli olan kalsiyum iyonlarının depolanması (çizgili kas hücrelerinde) Açıklama:

  Endoplazmik retikulum, hücredeki en önemli organellerden biridir ve çok çeşitli metabolik faaliyetlerden sorumludur. 17. Hücre zarından küçük moleküllerin geçişini sağlayan iki pasif taşıma mekanizmasını açıklayınız.


 18. Cevap: - Difüzyon: Moleküllerin yoğunluk farkından dolayı yüksek konsantrasyonlu ortamdan düşük konsantrasyonlu ortama geçişi. - Osmoz: Su moleküllerinin yarı geçirgen bir zara karşı yüksek su potansiyelli ortamdan düşük su potansiyelli ortama geçişi. Açıklama:

  Pasif taşıma mekanizmaları, hücrenin ATP harcaması gerektirmez. 19. Hücre zarından küçük moleküllerin yoğunluk farklarına bağlı olarak geçişine ne denir?


 20. Cevap: Difüzyon Açıklama:

  Difüzyon, moleküllerin yüksek yoğunlukta oldukları ortamdan düşük yoğunlukta oldukları ortama doğru yaptıkları yer değiştirme hareketidir. 21. Linnaeus'un canlı sınıflandırmasındaki tür kavramını açıklayınız.


 22. Cevap: Linnaeus, türü benzer özelliklere sahip, birbirleriyle çiftleşerek verimli yavrular üreten bir canlı grubunu tanımlamak için kullandı. Açıklama:

  Linnaeus'un tür kavramı, canlıların sınıflandırılmasında ve yeni türlerin tanımlanmasında büyük öneme sahiptir. 23. Tür kavramını açıklayınız.


 24. Cevap: Ortak bir atadan gelen, yapı ve işlev bakımından benzer özellikler taşıyan ve doğal koşullarda çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular verebilen bireyler topluluğuna tür denir. Açıklama:

  Tür kavramı, canlıların sınıflandırılmasında temel bir birimdir. 25. Bitkilerin beslenme türlerini açıklayınız.


 26. Cevap: Bitkiler, fotosentetik ototroflardır ve kendi besinlerini fotosentez yoluyla üretirler. Açıklama:

  Bitkiler güneş ışığını, su ve karbondioksiti kullanarak fotosentez yoluyla glikoz üretirler. Bu nedenle fotosentetik ototrof olarak sınıflandırılırlar. 27. Bitkilerin ürettiği maddelerin önemi nedir?


 28. Cevap: Bitkiler tarafından üretilen maddeler, canlıların besin zinciri yoluyla diğer canlılara aktarılır ve besin kaynağı olur. Ayrıca bitkiler, atmosferde oksijen salarlar ve erozyonu önlerler. Açıklama:

  Bitkilerin ürettiği glikoz, nişasta ve diğer organik maddeler, besin zinciri yoluyla diğer canlılara geçerek enerji kaynağı olur. Bitkiler ayrıca büyük miktarlarda oksijen salarak atmosferik dengeyi korur ve toprağı bitkisel örtü ile kaplayarak erozyonu önler. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Bitkiler, fotosentez için karbondioksiti kullanır.
  2. (.....) Hücre duvarı, bitki hücrelerinin hayatta kalması için gereklidir.
  3. (.....) Klorofil, bitkilerde yeşil rengi veren pigmenttir.
  4. (.....) Mitokondri, hücrenin enerji santralleridir.
  5. (.....) Ribozomlar, protein sentezinde görev alır.
  6. (.....) Golgi aygıtı, hücrenin postanesidir.
  7. (.....) Lizozomlar, hücrenin sindirim organelleridir.
  8. (.....) Endoplazmik retikulum, hücrenin ulaşım sistemidir.
  9. (.....) Çekirdek, hücrenin kontrol merkezidir.
  10. (.....) Hücre zarı, hücreyi dış ortamdan ayırır.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Eşleştirmeleri yapın:

  * Nüllü endoplazmik retikulum
  * Granülsüz endoplazmik retikulum
  * Golgi aygıtı
  * Lizozom
  * Peroksizom
  * a) Zar sistemlerini yapar
  * b) Sindirim yapar
  * c) Proteinleri salgılar
  * d) Yağ molekülleri sentez eder
  * e) Depolama yapar

 32. Cevap: 1.a 2.d 3.c 4.b 5.e Açıklama:

  Metinde verilen her organel, ilgili işlevleriyle eşleştirilmiştir. 33. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Canlıları belirli kurallara göre gruplandırmaya ...... denir.
  2. Aristo, canlıları ilk kez ...... ve ...... olarak iki ana grup altında toplamış ve daha sonra alt gruplara ayırmıştır.
  3. Organların görev benzerliğini dikkate alan sınıflandırmaya ...... sınıflandırma denir.
  4. Aynı görevde kullanılan fakat farklı kökenlere sahip organlara ...... organ denir.
  5. Linnaeus, Aristo'nun sınıflandırmasını geliştirerek daha ...... bir sınıflandırma sistemi önermiştir.
  6. Türlerin tanımlanmasında dikkate alınan kavrama ...... kavramı denir.
  7. Tür kavramı, canlıların ...... yoluyla tanımlanır.
  8. Canlıların sınıflandırılması ...... sonucu yapılır.
  9. Canlılar, morfolojik benzerliklerine göre ..... gruplara ayrılır.
  10. Canlı çeşitliliğine ...... denir.

 34. Cevap: 1. Sınıflandırma 2. Bitkiler, Hayvanlar 3. Yapay 4. Analog 5. Kapsamlı 6. Tür 7. Çiftleşme 8. Gözleme 9. Taksonomik 10. Biyolojik çeşitlilik Açıklama:

  Canlılar, benzerlik ve farklılıklarına göre gruplandırılarak sınıflandırılır. Aristo, canlıları bitkiler ve hayvanlar olarak sınıflandırmış, yapay sınıflandırma yönteminde organların görev benzerliği dikkate alınır. Tür kavramı, canlıların çiftleşme yoluyla tanımlanmasında kullanılır. Linnaeus, morfolojik benzerliklere dayalı kapsamlı bir sınıflandırma sistemi önermiştir. Canlı çeşitliliğine biyolojik çeşitlilik denir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASI
  1. Canlılar Alemleri ve Özellikleri
  2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Ayrıca Lise 9.sınıf biyoloji dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* Öğrenciler, prokaryotik ve ökaryotik hücreler arasındaki temel farkları anlayabileceklerdir. * Öğrenciler, bakterilerin benzersiz hücresel yapılarını ve prokaryot olmalarının önemini kavrayabileceklerdir.

* Öğrenciler, bakterilerin farklı beslenme tiplerini anlayabileceklerdir. * Öğrenciler, bakterilerin ekosistemlerdeki rollerini takdir edebileceklerdir. Bakterilerin biyolojik önemi hakkında bilgi veriniz. Cevap: Bakteriler, doğadaki azot ve karbon döngüsünde rol oynar, atıkları ayrıştırır, madde döngüsüne katkıda bulunur ve biyoteknolojik uygulamalarda kullanılır. Açıklama: Bakteriler, ekolojik dengeyi korumak, endüstriyel süreçlerde kullanılmak ve insan sağlığını etkilemek gibi çok çeşitli biyolojik öneme sahiptir. Kazanım: Öğrenciler, bakterilerin biyosferde oynadığı önemli rolleri ve insan yaşamına olan katkılarını anlayacaklardır.

Öğrenciler, mantarların ekosistemlerdeki önemini anlayabilir.

Omurgalıların karakteristik özelliğini anlamayı sağlar.

Virüslerin neden olduğu hastalıkların korunma ve tedavisine yönelik yöntemleri anlamak.

Öğrenciler hücre keşfinin mikroskop icadıyla mümkün olduğunu anlar.

Öğrenciler, endoplazmik retikulumun iki çeşidi ve işlevleri arasındaki farkı anlarlar

Öğrenciler, endoplazmik retikulumun çok yönlü işlevlerini anlayacaktır.

Hücre zarından küçük moleküllerin geçişini anlar.

Difüzyon kavramını anlama

Öğrenciler, Linnaeus'un tür kavramının canlı sınıflandırmadaki rolünü anlayabileceklerdir.

Türlerin tanımlanması ve önemi kavranır.

Öğrenciler bitkilerin beslenme türünü ve fotosentezin önemini anlarlar.

Öğrenciler bitkilerin ürettiği maddelerin önemini ve canlılar üzerindeki etkilerini anlarlar.

1. Fotosentez sürecini anlama. 2. Bitki hücrelerinin yapısını bilme. 3. Klorofilin fotosentezdeki rolünü anlama. 4. Mitokondrinin hücredeki önemini anlama. 5. Ribozomların protein sentezindeki görevini bilme. 6. Golgi aygıtının hücredeki işlevini anlama. 7. Lizozomların sindirimdeki rolünü bilme. 8. Endoplazmik retikulumun hücredeki önemini anlama. 9. Çekirdeğin hücredeki kontrol rolünü anlama. 10. Hücre zarının hücre için önemini anlama.

Ökaryotik hücre organellerinin işlevlerini anlama

Canlıların sınıflandırılması ve kullanılan ölçütler hakkında bilgi sahibi olur

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.