9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Virüsler, aşağıdakilerden hangisi olmadan çoğalamazlar?

  A) Hücre zarı     B) DNA veya RNA    C) Kapsid
  D) Ribozom       E) Enzim

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) DNA veya RNA'dır. Virüsler, kendi başlarına çoğalamazlar ve hücrelere enfekte olarak çoğalırlar. Bunun için virüslerin içinde DNA veya RNA gibi genetik materyal bulunması gereklidir. 3. Bir hücre, virüslerin enfekte olmasını hangi yapılarla engeller?

  A) Ribozomlar               B) Hücre zarı              
  C) Kloroplastlar            D) Golgi cisimcikleri      
  E) Endoplazmik retikulum   

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir yani hücre zarı. Hücre zarı, hücreyi dış ortamdan ayıran ince bir tabaka olup, hücre içindeki yapıları korurken, zarın seçici geçirgenliği sayesinde istenmeyen moleküllerin hücreye girmesini engeller. Virüsler, hücrelere enfekte olarak çoğalmak için hücre zarını geçmek zorundadırlar. Hücre zarının seçici geçirgenliği virüslerin girişini engellese de bazı virüsler hücrenin savunma sistemlerini aşarak hücreye girebilmektedir. 5. Aşağıdakilerden hangisi antibiyotiklerin bakteriler üzerindeki etkilerinden biridir?

  A) Bakterilerin hücre duvarını tahrip etme
  B) Bakterilerin DNA'sını parçalama
  C) Bakterilerin oksijen ihtiyacını arttırma
  D) Bakterilerin besin kaynaklarını azaltma
  E) Bakterilerin hücre zarını geçirgen hale getirme

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Bakterilerin hücre duvarını tahrip etmek, antibiyotiklerin bakteriler üzerindeki etkilerinden biridir. Antibiyotikler, bakterilerin hücre duvarını tahrip ederek bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engellerler. Bu, bakterilerin ölmesine neden olur ve enfeksiyonların tedavisinde etkili bir yöntemdir. Bakterilerin hücre zarı, DNA'sı, besin kaynakları veya oksijen ihtiyacı gibi diğer yapılarına doğrudan müdahale etmeyi amaçlamazlar. 7. Arkelerin hücre duvarı yapısı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Hücre duvarı çevresinde bir kapsül bulunur.
  B) Hücre duvarı çoğunlukla proteinlerden oluşur.
  C) Hücre duvarı peptidoglikan içerir.
  D) Hücre duvarı sıvı geçirgen değildir.
  E) Hücre duvarı bazı arkelerde hiç bulunmaz.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır, çünkü arkelerin hücre duvarı çevresinde kapsül bulunmaz. Arke hücre duvarları genellikle proteinlerden oluşur ve çoğunlukla peptidoglikan içermez. Hücre duvarı sıvı geçirgen değildir ve bazı arkelerde hiç bulunmazlar. 9. Bakterilerin çoğalma şekillerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mayalanma    B) Fotosentez    C) Nitrojen bağlama
  D) Bölünme        E) Solunum

 10. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Bölünme" dir. Bakterilerin çoğalması, hücre bölünmesi yoluyla gerçekleşir. Bu işlem, bir hücrenin kendini ikiye bölerek iki yeni hücre oluşturmasıyla gerçekleşir. Bu süreçte, her yeni hücre, orijinal hücrenin genetik materyalinin bir kopyasını içerir. 11. Hangisi bakterilerin hastalık yapıcı özelliklerinden biri değildir?

  A) Zehirli madde üretme
  B) Bağışıklık sistemi tepkilerini azaltma
  C) Organizmanın savunma mekanizmalarını uyararak enfeksiyonu yok etme
  D) Hücre zarı üzerinde toksin oluşturma
  E) Hücre içi parazit olarak yaşama

 12. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Organizmanın savunma mekanizmalarını uyararak enfeksiyonu yok etme"dir. Bakterilerin hastalık yapıcı özelliklerinden biri olarak kabul edilen diğer seçenekler arasında zehirli madde üretme, bağışıklık sistemi tepkilerini azaltma, hücre zarı üzerinde toksin oluşturma ve hücre içi parazit olarak yaşama sayılabilir. 13. Hangisi bakterilerin faydalı etkilerinden biri değildir?

  A) Yararlı probiyotiklerin üretilmesi
  B) Toprağın verimliliğinin artması
  C) Gıda ürünlerinin korunması
  D) İnsülin üretiminde kullanılmaları
  E) Kemoterapi tedavisinde kullanılmaları

 14. Cevap: E Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "E" şıkkıdır. Bakteriler, probiyotiklerin üretimi, toprağın verimliliğinin artması ve gıda ürünlerinin korunması gibi birçok faydalı etkiye sahiptirler. Ancak, kemoterapi tedavisinde kullanılmaları veya insülin üretimi için kullanılmaları bazı insanlar için faydalı olsa da genel olarak faydalı olarak kabul edilmezler. Bakterilerin faydalı ve zararlı etkilerinin iyi anlaşılması, sağlık, gıda üretimi ve tarım gibi birçok alanda önemlidir. 15. Hangi canlı alemindeki organizmalar, fotosentez yaparak kendi besinlerini üretebilirler?

  A) Hayvanlar    B) Mantarlar    C) Bitkiler
  D) Protistler      E) Bakteriler

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Bitkiler. Fotosentez, bitkilerin yapabildiği bir süreçtir. Bu süreçte, bitkiler güneş enerjisini kullanarak karbon dioksit ve suyu birleştirirler ve bu sayede şeker ve oksijen üretirler. Diğer canlılar, bu şekerleri ve oksijeni enerji kaynağı olarak kullanırlar. Fotosentez, Dünya'daki yaşamın devamını sağlayan temel süreçlerden biridir. 17. Aşağıdakilerden hangisi bir ökaryotik hücrenin özelliği değildir?

  A) Gerçek çekirdeği vardır.
  B) Kromozomları hücre zarı içinde yer almaktadır.
  C) Ribozomları hücre içinde serbest olarak bulunur.
  D) Hücre zarı, sitoplazma ve organelleri vardır.
  E) Genellikle çok hücreli organizmaların yapısında yer alır.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Ribozomları hücre içinde serbest olarak bulunur." şeklindedir. Ökaryotik hücreler, gerçek çekirdekleri, hücre zarı, sitoplazma ve organelleri olan, kromozomları hücre zarı içinde yer alan ve genellikle tek hücreli veya çok hücreli organizmaların yapısında yer alan hücrelerdir. Ribozomlar ise, ökaryotik hücrelerde sitoplazmada serbestçe veya endoplazmik retikulumda bağlı olarak bulunabilirler. Bu soru ökaryotik hücrelerin genel özelliklerine ait bir bilgiyi sorgulamaktadır. 19. Hangi canlı alemindeki organizmalar, nemli ve sıcak ortamları tercih ederler ve çoğunlukla çürüyen materyallerde yaşarlar?

  A) Hayvanlar    B) Mantarlar    C) Bitkiler
  D) Protistler     E) Bakteriler

 20. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B seçeneği olan mantarlar. Mantarlar nemli ve sıcak ortamları tercih ederler, çürüyen materyallerde yaşarlar ve doğal çevrenin geri dönüşüm sürecinde önemli bir role sahiptirler. 21. Arkelerin önemi nedir?

  A) Gıda üretiminde kullanılırlar.
  B) Antibiyotiklerin üretiminde kullanılırlar.
  C) Nanoteknolojik uygulamalarda kullanılırlar.
  D) Hastalıkların tedavisinde kullanılırlar.
  E) Doğal yaşamın dengesi için önemlidirler.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) Antibiyotiklerin üretiminde kullanılırlar. Arkealar, özellikle de ekstremofil arkealar, hayatta kalmak için son derece zorlu koşullara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, bilim adamları, arkealarda bulunan enzimlerin biyoteknolojide kullanılmasını araştırmaktadırlar. Ayrıca arkealar, antibiyotiklerin üretiminde kullanılan enzimlerin kaynağı olarak da hizmet edebilirler. 23. Aşağıdakilerden hangisi eklembacaklıların bir özelliği değildir?

  A) Eklemli bacaklara sahip olmaları
  B) Vücutlarının üç bölüme ayrılması
  C) Çift tırnaklı olmaları
  D) Solunum organlarının trakeal olması
  E) İç iskelet sistemlerinin kemikli olması

 24. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı seçenekleri arasında verilen özellikler arasında sadece "İç iskelet sistemlerinin kemikli olması" eklembacaklılara özgü değildir, dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Eklembacaklılar, eklemli bacaklara sahip, vücutlarının üç bölüme ayrıldığı, çift tırnaklı oldukları ve solunum organlarının trakeal olduğu omurgasız hayvanlardır. 25. Aşağıdaki organizmalardan hangisi ökaryotik hücrelere sahip değildir?

  A) Bakteri    B) Protist    C) Mantar    D) Arkeler    E) Bitki

 26. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı A şıkkı "Bakteri" dir. Bakteriler prokaryotik hücrelere sahiptirler, yani çekirdekleri yoktur. Diğer şıklar ise ökaryotik hücrelere sahip organizmalardır. Ökaryotik hücreler, çekirdek ve membranla çevrili organeller gibi yapılar içerirler. 27. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlar aleminin özelliklerinden biri değildir?

  A) Heterotrof beslenme
  B) Eşeyli üreme
  C) Dokusuz yapıya sahip olma
  D) İç sindirim sistemine sahip olma
  E) Sinir sistemine sahip olma

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır, hayvanlar aleminin bir özelliği dokusuz yapıya sahip olmamalarıdır. Hayvanlar aleminin ortak özellikleri arasında heterotrof beslenme, eşeyli üreme, iç sindirim sistemine sahip olma ve sinir sistemine sahip olma yer alır. 29. Aşağıdakilerden hangisi protistler aleminin özelliklerinden biri değildir?

  A) Ökaryotik hücre yapısına sahip olma
  B) Genellikle tek hücreli organizmalar olma
  C) Heterotrof veya ototrof beslenme yapısına sahip olabilme
  D) Hareket etme yeteneği
  E) Sinir sistemi bulunması

 30. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Sinir sistemi bulunması. Protistler aleminin özellikleri arasında ökaryotik hücre yapısına sahip olmak, genellikle tek hücreli olmak, heterotrof veya ototrof beslenme yapısına sahip olabilme, hareket etme yeteneği bulunması yer almaktadır. Ancak sinir sistemi bulunması bu alemin özelliklerinden biri değildir. 31. Hangisi canlıların ortak özelliği değildir?

  A) Metabolizmaya sahip olmak
  B) Hücre yapısına sahip olmak
  C) Kendi kendine üreyebilmek
  D) DNA veya RNA gibi genetik materyale sahip olmak
  E) Tüm canlıların ortak özelliği vardır

 32. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E'dir, yani tüm canlıların ortak bir özelliği vardır. Bu özellikler hücre yapısına sahip olmak, metabolizmaya sahip olmak, genetik materyale sahip olmak ve kendilerini üretebilmek gibi özellikleri içerir. 33. Dinozorlar, yeryüzünde bir zamanlar hüküm sürdükleri devirde yaşayan canlılardır. Bu canlılar, çeşitli özellikleriyle sınıflandırılırlar. Aşağıdaki özelliklerden hangisi dinozorların sınıflandırılmasında kullanılmaz?

  A) Vücut boyutu           B) Yeme alışkanlıkları   
  C) Bacak sayısı           D) Kuyruk yapısı         
  E) Deri rengi            

 34. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) Deri rengi" olarak verilmiştir. Dinozorların sınıflandırılmasında deri rengi özelliği kullanılmaz çünkü fosillerde bu özellik gözlemlenememektedir. Dinozorların fosilleri, genellikle kemik yapılarına dayanarak sınıflandırılır. 35. Aşağıdaki organizmalardan hangisi, omurgasız hayvanlar aleminde yer alır?

  A) Köpekbalıkları    B) Kaplumbağalar    C) Karınca
  D) Yılanlar              E) Kuşlar

 36. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Karınca'dır. Omurgasız hayvanlar aleminde yer alan organizmalar, omurgaları olmayan hayvanlardır. Bu hayvanlar arasında sürüngenler, kuşlar ve memeliler gibi omurgalı hayvanlar yer almazlar. Omurgasız hayvanlar aleminde yer alan organizmalar, birçok farklı türde olabilirler ve genellikle eklem bacaklılar, yumuşakçalar, solucanlar ve sölenterler gibi çeşitli alt gruplara ayrılırlar. 37. Hangi canlı grubu diğerlerine göre daha basit yapıya sahiptir?

  A) Mantarlar    B) Arkeler            C) Protistler
  D) Bitkiler        E) Hayvanlar

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Arkeler'dir. Arkeler, diğer canlı gruplarına göre daha basit yapıya sahiptir. Prokaryotik organizmalar olan arkeler, hücre çeperleri ve sitoplazmik zarları diğer canlılardan farklı yapıdadır. 39. Aşağıdakilerden hangisi Bakteriler aleminin özelliklerinden biridir?

  A) Hücreleri gerçek çekirdek içerir.
  B) Fotosentez yaparak kendi besinlerini üretebilirler.
  C) İnsanlarda hastalık yapabilen birçok türü vardır.
  D) Hücrelerinde mitokondri vardır ve aerobik solunum yaparlar.
  E) Kemosentez yaparak kendi besinlerini üretebilirler.

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İnsanlarda hastalık yapabilen birçok türü vardır. Bakteriler aleminin birçok türü insanlar ve diğer canlı organizmalar için patojeniktir, yani hastalık yapabilirler. Bazıları ise faydalıdır ve insan sağlığı için önemlidir. Bakteriler, tek hücreli organizmalardır ve prokaryotik hücre yapısına sahiptirler. Genetik materyalleri hücre zarı dışında yer alan sitoplazmada yer alır ve mitokondri gibi organelleri yoktur. 41. Aşağıdakilerden hangisi Bitkiler aleminin özelliklerinden biridir?

  A) Vücutlarında kalsiyum karbonat birikintileri oluşturarak kendi iskeletlerini oluştururlar.
  B) Hücreleri gerçek çekirdek içerir.
  C) Çoğunlukla hareketsizdirler ve yerinde büyürler.
  D) Sindirim sistemleri vardır ve besinleri emerek alırlar.
  E) Çoğunlukla çürüyen materyallerde yaşarlar ve spor oluşturarak çoğalırlar.

 42. Cevap: C Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı C şıkkıdır, çünkü bitkilerin yerinde büyüyen ve çoğunlukla hareketsiz olmaları bitki aleminin özelliklerindendir. Bitkilerin diğer özellikleri ise fotosentez yapmaları, hücrelerinde kloroplast bulunması, hücre duvarı yapısına sahip olmaları, oksijen üretmeleri ve çoğunlukla eşeysiz üreme yapmalarıdır. 43. Prokaryotik organizmaların özellikleri nelerdir?

  A) Hücre çeperlerinin olması
  B) Hücre zarı ile çevrili çekirdeklerinin olması
  C) Mitokondri, kloroplast ve golgi cihazı gibi organellerinin olmaması
  D) Heterotrof olmaları
  E) Hücrelerinin büyük olması

 44. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkıdır. Prokaryotik organizmalar, hücreleri çevreleyen hücre zarının yanı sıra bir hücre çeperine sahiptirler. Ayrıca, çekirdeklerinde zarla çevrili bir nükleus yerine serbest halde bulunan kromozomlar vardır ve mitokondri, kloroplast ve golgi cihazı gibi organelleri yoktur. Bu organizmalar, çoğunlukla tek hücreli ve fotosentez yapabilen veya heterotrof olan canlılardır. 45. Eukaryotik organizmaların özellikleri nelerdir?

  A) Hücre çeperlerinin olmaması
  B) Hücre zarı ile çevrili çekirdeklerinin olması
  C) Fotosentez yapmaları
  D) Tek hücreli olmaları
  E) Dış çevreye bağımlı olmamaları

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Hücre zarı ile çevrili çekirdeklerinin olması. Eukaryotik organizmaların en belirgin özelliği, hücrelerinin çekirdeklerinin bulunmasıdır. Bu hücreler, hücre zarı ile kaplıdır ve daha kompleks bir yapıya sahiptir. Ayrıca, birçok eukaryotik organizma, özellikle bitkiler ve algler, fotosentez yapabilirler ancak bu, eukaryotik organizmaların genel bir özelliği değildir. Eukaryotik organizmalar, tek hücreli olabileceği gibi çok hücreli de olabilirler ve dış çevreye bağımlıdırlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   noname
22 Aralık 2023

ya bunu ne zaman yaptınız, bi' de zormuş. yeni nesil soru yok ki.


9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı 8 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • CANLILAR DÜNYASI
  1. Canlılar Alemleri ve Özellikleri
  2. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Ayrıca 9.sınıf biyoloji 2.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

"Virüslerin çoğalması için DNA veya RNA'nın varlığı gereklidir" olarak ifade edilebilir.

Hücre zarının yapısını ve görevini anlayabilirler.

Bu soru, öğrencilerin antibiyotiklerin nasıl çalıştığını ve bakterilerin hücre duvarını tahrip etme yoluyla enfeksiyonların tedavisinde nasıl kullanılabileceğini öğrenmelerini sağlar.

Biyoloji alanındaki temel bilgileri hatırlama ve anlama kazanımını ölçmektedir.

"Bakterilerin çoğalma şekilleri arasında hücre bölünmesi vardır ve bu işlem, bir hücrenin kendini ikiye bölerek iki yeni hücre oluşturmasıyla gerçekleşir." şeklindedir.

Biyoloji veya tıp alanında bakterilerin özellikleri hakkında temel bilgileri test etmeyi amaçlamaktadır.

Bakterilerin faydalı ve zararlı etkileri hakkında bilgi sahibi olmak, sağlık ve gıda alanlarında karşılaşılan problemlere çözüm üretmede faydalıdır.

Canlıların farklı beslenme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bitkilerin fotosentez yaparak kendi besinlerini üretebildiklerini anlamak.

Ökaryotik hücrelerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini açıklamak.

Mantarların doğal çevre ve ekosistemlerdeki önemini anlayabilirler.

Arkelerin biyoteknolojik uygulamalar ve antibiyotiklerin üretiminde kullanılabilen enzimler kaynağı olarak kullanılabilirler.

Eklembacaklıların özelliklerini tanımlayabilme ve farklı hayvan gruplarının anatomik farklılıklarını anlama becerilerini ölçmeyi amaçlar.

Biyolojide temel organizma sınıflandırması ve hücre yapılarına yönelik temel bilgileri ölçmeyi amaçlar.

Hayvanlar aleminin ortak özelliklerini tanıyabilmektir.

Biyoloji dersinde, protistler aleminin özelliklerini ve farklı organizmaların beslenme, hareket etme ve hücre yapısı gibi özelliklerini öğrenerek, canlıların çeşitliliği ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilirim.

Biyolojik bilginin temel ilkelerinden biri olan canlıların ortak özelliklerinin anlaşılmasını gerektirir.

Canlıların sınıflandırılmasına ilişkin temel bilgilerini ölçmektedir.

Omurgasız hayvanlar alemindeki organizmaların çeşitli alt gruplarını tanımlayabilme.

Biyoloji bilgisinin değerlendirilmesini amaçlar.

Biyoloji dersinde Bakteriler aleminin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.

Bitki aleminin özelliklerini tanıyarak bitkileri diğer canlılardan ayırabilme yeteneğini kazanmalarıdır.

Prokaryotik organizmaların özelliklerini anlayabilme ve ayırt edebilme.

Biyoloji dersinde öğrenciler, prokaryotik ve eukaryotik hücrelerin özelliklerini ayırt edebilirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 18 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 142 kere doğru, 167 kere yanlış cevap verilmiş.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.