2021-2022 9.Sınıf Biyoloji Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Biyoloji dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Biyoloji dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Biyoloji dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Biyoloji 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

30 Mart 2022  

Bakteriler ...................... solunum ve ......................... yapabilirler.
Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangisi gelmelidir?

A) oksijenli - oksijensiz
B) oksijenli - fermantasyon
C) fermantasyon - oksijensiz
D) oksijensiz - oksijenli
E) fermantasyon - oksijenli

30 Mart 2022  

I. Bakterilerin uyum gücü yüksektir.
II. Neredeyse her ortamda yaşayabilirler.
III. Faydalı ve zararlı türleri mevcuttur.
Bakterilerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

A) I ve II          B) Yalnız II        C) I, II ve III
D) II ve III        E) Yalnız III

30 Mart 2022  

Bakterilerde sitoplazmada dağınık halde bulunun DNA dışında, sitoplazma sayıları 1 ile 10 arasında değişen küçük halkasal yapıdaki DNA parçacıklarına ne denir?

A) Pilus  B) Kamçı  C) Kuyruk  D) Plazmit  E) Piramit

30 Mart 2022  

* Hücre şekline
* Sonum ve beslenme tipine
* Kimyasal boyalarla boyanmasına
* Hastalık yapma durumuna
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi bakterileri gruplandırırken kullanılır?

A) 4    B) 3    C) 2    D) 1    E) Hiçbiri

30 Mart 2022  

Mantarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Tek veya çok hücreli olabilirler.
B) Sporla veya tohumla ürerler.
C) Selülozdan yapılmış hücre duvarları vardır.
D) Nişasta depolar.
E) Ototrof canlılardır.

30 Mart 2022  

Bakterilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Tek hücreli canlılardır.
B) Birçok ortamda bulunur.
C) Tümü zararlı canlılardır.
D) Dna'ları halka şeklindedir.
E) Prokoryot hücreli canlılar arasındadır.

30 Mart 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi gruplandırılmış canlı alemleri arasında değildir?

A) Bakteriler        B) Mantarlar        C) Bitkiler
D) İnsanlar          E) Hayvanlar

30 Mart 2022  

Binomial adlandırmada bir türün özelliğini belirten sıfat olun ve o türü tanımlamak için kullanılan kelime hangisidir?

A) Tamamlayıcı ad        B) Tanımlayıcı ad
C) Cins adı                      D) Tür adı
E) Belirtme ad

30 Mart 2022  

Canlıların sınıflandırmasında Tür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İlk ortaya atan bilim insanı JOhn Ray'dır.
B) Yapı ve işlev bakımından ortak özellikler taşıyan canlılar topluluğudur.
C) Kromozom sayısı diğer türlerden farklıdır, aynı olamaz.
D) Çiftleşmede kısır olmayan canlılar oluşur.
E) Ortak atadan gelen canlılar topluluğudur.

30 Mart 2022  

Yapı ve işlev bakımından benzer olan, ortak atadan gelen ve çiftleştiklerinde verimli döller verebilen topluluk hangisidir?

A) Alem    B) Tür    C) Cins    D) Aile    E) Sınıf

30 Mart 2022  

Fiogenetik sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi en büyük kategoridir?

A) Şube    B) Alem    C) Sınıf    D) Cins    E) Tür

30 Mart 2022  

Doğal sınıflandırmada canlıların akrabalık derecelerini belirlemek için aşağıda verilen taksonomik kriterlerden hangisi yanlıştır?

A) DNA ve protein benzerliği
B) Vücut simetrisinin benzerliği
C) Fizyolojik benzerlikler
D) Homoloji benzerliği
E) Analog benzerlikler

30 Mart 2022  

I. Doku benzerliği dikkate alınmaz.
II. Organ benzerliği dikkate alınmaz.
III. Türleri ayırmak için taksonomik karekterler dikkate alınır.
Doğal sınıflandırma ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I        B) I ve II        C) II ve III
D) I, II ve III      E) Yalnız III

30 Mart 2022  

Canlıların sınıflandırılması için gerekli kriterleri ve kuralları belirleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taksis         B) Taksonomi        C) Ekoloji
D) Biyoloji       E) Sismoloji

30 Mart 2022  

Doğadaki canlıların akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına ......................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Gruplandırma            B) Sınıflandırma
C) Ayrıma                       D) Eşleştirme
E) Bölümleştirme

30 Mart 2022  

İnsan vücudu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Trilyonlarca hücreden oluşur.
B) Her bir hücre içerisinde yaklaşık 500 çeşit enzim vardır.
C) Hücre içerisinde on binlerce organel vardır.
D) Her hücre saniyede milyonlarca biyokimyasal tepkime gerçekleştirir.
E) Her hücre kendi içerisinde iş bölümü yapan farklı organallere sahiptir.

30 Mart 2022  

Sitoplazma hücre içerisinde sürekli hareket içerisindedir.
Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçersinde bulunan maddelerin hareketli yapısı olması
B) Canlının hücre hareketini hızlandırması
C) Hücre içeriğini homojen hale getirmesi
D) Çekirdeğin sabit durmasının engellenmesi
E) Hücre zarının geçirgenliğinin kolaylaştırılması

30 Mart 2022  

* Enzimler
* ATP
* Mineraller
* Tuzlar
* Gazlar
* Proteinler
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi sitoplazma içerisinde bulunur?

A) 6    B) 5    C) 4    D) 3    E) 2

30 Mart 2022  

Sitoplazmada bulunan su miktarı yüzde kaç değerleri arasındadır?

A) 60 - 70        B) 70 - 80        C) 80 -90
D) 70 -90         E) 60 - 80

30 Mart 2022  

Sitoplazma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Ökaryot hücrelerde hücre zarı ile çekirdek arasında bulunur.
B) Prokoryot hücrelerde hücre zarı içerisindeki tüm alanı doldurur.
C) Prokoryot hücrelerde yaşamsal faaliyetler büyük oranda burada oluşur.
D) Ökoryot hücrelerde yaşamsal faaliyetlerin bir bölümü burada oluşur.
E) Prokoryot ve Ökoryot hücrelerde katı bir yapıda bulunur.