2021-2022 9.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Tarih dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Tarih dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Tarih dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Kasım 2021  

İlk çağlarda yönetimin Tanrı adına Krallar tarafından sağlanması hangi yönetim biçimidir?

A) Teokrasi            B) Monarşi        C) Oligarşi
D) Demokrasi        E) Cumhuriyet

05 Kasım 2021  

Mısırda nom, Sümerlerde site, İyon ve Dorlarda polis adı verilen kavram hangisidir?

A) Ordu            B) Köy        C) Devlet
D) Şehir            E) Kabile

05 Kasım 2021  

Aynı atadan gelen, birbirine kan bağıyla bağlı bulunan büyük insan topluluğuna ................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Aile   B) Kabile  C) Sülale   D) Geçmiş   E) Millet

05 Kasım 2021  

İnsanların kültürlerini, ırk yapılarını kısacası insana ait değerleri ve bu değerlerin gelişimini inceleyen bilim dalı hangisidir?

A) Kronoloji            B) Arkeoloji        C) Antropoloji
D) Filoloji                 E) Epigrafi

05 Kasım 2021  

* Anadolu'da MÖ 3400-1200 yılları arasında yaşanmıştır.
* Mezopotamya'da MÖ 3200-1000 yılları arasında yaşanmıştır.
* Mısırda MÖ 1070-330 yılları arasında yaşanmıştır.
Yukarıda belirtilen çağ hangisidir?

A) Mezolitik        B) Paleeolitik        C) Kalkolitik
D) Tunç                E) Demir

05 Kasım 2021  

* Anadolu'da 2,5 milyon yıl önce başlamış ve MÖ XVI binyıllarına kadar sürmüştür.
* Mezopotamya'da 1,1 milyon yıl önce başlamış ve MÖ XII binyıllarına kadar sürmüştür.
* Mısırda MÖ 8000 -7500 yılları arasında yaşanmıştır.
Yukarıda belirtilen çağ hangisidir?

A) Mezolitik       B) Paleeolitik        C) Kalkolitik
D) Tunç              E) Demir

05 Kasım 2021  

I. Göbeklitepe
II. Çatalhöyük
III. Çayönü
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Anadolu'da yazıdan önce görülen yerleşim bölgeleri arasındadır?

A) I ve II            B) II ve III        C) I, II ve III
D) Yalnız I         E) Yalnız II

05 Kasım 2021  

* Osmanlı devletinin mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır.
* Güneş yılı esasına dayanır.
* Bir yıl 365 gün 6 saattir.
* Mart ayı mali yıl başı olarak kabul edilir.
Yukarıda özellikleri verilen takvim hangisidir?

A) On iki hayvanlı Türk takvimi
B) Hicri takvim
C) Miladi takvim
D) Rumi takvim
E) Celali takvimi

05 Kasım 2021  

Türklerin İslamiyet'i kabul ettikten sonraki kullandıkları takvim aşağıdakilerden hangisidir?

A) On iki hayvanlı Türk takvimi
B) Hicri takvim
C) Miladi takvim
D) Rumi takvim
E) Celali takvimi

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi tarihi bilgi kaynaklarından yazılı kaynaklar arasında değildir?

A) Tabletler            B) Kitabeler        C) Efsaneler
D) Fermanlar         E) Beratlar

05 Kasım 2021  

I. Beratlar
II. Destanlar
III. Menkıbeler
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tarihi bilgi kaynaklarından sözlü kaynaklar arasındadır?

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve III
D) I ve II             E) Yalnız III

05 Kasım 2021  

I. Kendine has özelliklere sahiptir.
II. Somut bilgiler içerir.
III. Yer ve zaman bildirir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tarih biliminde olay için doğrudur?

A) I, II ve III        B) II ve III        C) I ve III
D) I ve II             E) Yalnız III

05 Kasım 2021  

I. Nom
II. Site
III. Polis
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ilk çağda şehirlere verilen isimlerdendir?

A) I, II ve III            B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız III            E) Yalnız II

05 Kasım 2021  

Feodalizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Batı toplumlarına özgü kabul edilmektedir.
B) Merkezi iktidarı yok kabul etmektedir.
C) Kent yaşamına önem kazandırmıştır.
D) Hiç kimse tam anlamıyla hükümran değildir.
E) Siyasal istikrarsızlığa sebep olmuştur.

05 Kasım 2021  

Roma hukukunun temelini oluşturan ve Patricilerin uygulamalarına karşı çıkan pleplerin ayaklanmaları ile gündeme gelen kanun hangisidir?

A) 12 Levha kanunları        B) Hamurabi kanunları
C) Cengizhan kanunları      D) Ortaçağ kanunları
E) Avrupa kanunları

05 Kasım 2021  

İlk çağda On Emir olarak adlandırılan ve Eski Ahit'in ilk on maddesinden oluşan kanunlar hangi uygarlık tarafından benimsenmiştir?

A) Urartular        B) Antik Yunan        C) İbraniler
D) Mısır                E) Persler

05 Kasım 2021  

I. İşlenen suçların cezası daha çok maddi nitelik taşımaktadır.
II. Ölüm ve işkence cezaları vardır.
III. Hayvanları ve bitkileri korumak için de yasaları çıkarmıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Hitit kuralları ve kanunları için doğrudur?

A) I, II ve III        B) I ve III        C) I ve II
D) II ve III           E) Yalnız II

05 Kasım 2021  

I. Hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardı.
II. Taş işçiliğinde gelişmişlerdir.
III. Su kanalları, su bentler ve mezar odaları yapmışlardır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Urartular için doğrudur?

A) Yalnız I            B) Yalnız II        C) I ve II
D) I ve III              E) I, II ve III

05 Kasım 2021  

Mısır ile Hititler arasında imzalanan ve tarihte bilinen ilk barış antlaşması olan antlaşma hangisidir?

A) Kardeş antlaşması        B) Kadeş antlaşması
C) Kars Antlaşması            D) II. Ramses antlaşması
E) Mutavallis antlaşması

05 Kasım 2021  

Sümerlerde yönetici olan rahip veya krallara .......................... denirdi.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Ziggurat        B) Haldi        C) Ensi
D) Tengri           E) Elam