2021-2022 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

19 Aralık 2021  

Allah’ın sevgisine ulaşmak için ideal,örnek bir Müslüman beş özelliğe sahiptir. 
Önem sırasına göre ve ana başlıklar ile yazınız?

I) .................. .................... ..................
II)  .................. .................... ..................
III)  .................. .................... ..................
IV)  .................. .................... ..................
V)  .................. .................... ..................

19 Aralık 2021  

İslamda'ki bilgi kaynaklarını önem sırasına göre yazınız?

I)  .................. .................... ..................
II)  .................. .................... ..................
III)  .................. .................... ..................

19 Aralık 2021  

Şirk İnancının 2 madde halinde tanımlayınız.

a)
 .................. .................... ..................
 .................. .................... ..................
 .................. .................... ..................
 .................. .................... ..................
b)
 .................. .................... ..................
 .................. .................... ..................
 .................. .................... ..................
 .................. .................... ..................

19 Aralık 2021  

Allah’a olan imanımızı, sevgimizi koruyan, güçlendiren davranışları ana başlıklarını yazıp birer örnek veriniz?

a-…………………… Misal:……………………………
b-…………………… Misal:……………………………
c-…………………… Misal:……………………………
d-…………………… Misal:……………………………

19 Aralık 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

(...) Allah insanı akıllı, irade sahibi ve üstün bir varlık olarak yaratmıştır.
(...) Bugün sahip olduğumuz imkanların pek çoğu insanın araştırma ve merak duygusu sayesinde geliştirilmiştir.
(...) İnsan aklıyla iyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt eder.
(...) Özgür iradeye sahip olan insan kendinden başka kimseye karşı sorumlu değildir.
(...) Kur'an-ı Kerim insanı Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak nitelendirmiştir.
(...) İnsan sadece maddi yönlü bir varlıktır.
(...) İnsan sahip olduğu üstün özellikler sayesinde gücü sınırsızdır.
(...) Din tüm zamanlarda tüm toplumlarda bulunmuştur.
(...) Dinimizde her insan Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeye eğilimli olarak dünyaya gelir.
(...) Tevhid inancını en mükemmel şekilde içerine ve yansıtan din İslamdır.

08 Kasım 2021  

İnsanın bilgiye ulaşmasının çeşitli süreçleri bulunmaktadır. Ancak onun bilgiye asıl ulaşmasını sağlayan sahip olduğu bir güçtür.
İnsandaki bu güç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duyu   B) Hayal   C) Sezgi   D) Akıl   E) Vehim

08 Kasım 2021  

Fatih: “Kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden, gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. Zıddı ise inkârdır.” dedi.
Fatih’in arkadaşlarına tanımını yaptığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbadet    B) Ahlak    C) İman    D) İkrar    E) İlim

08 Kasım 2021  

I. Yalan üzerinde birleşmesi mümkün olmayan bir topluluk tarafından nakledilmiş olması.
II. Nakledenlerin sayısında azalmanın olmaması.
III. Olayı/haberi nakledenlerin görmüş-duymuş olması.
Yukarıda bahsedilen haber çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mütevatir Haber        B) Gercek Haber
C) Yalan Haber              D) Meşhur Haber
E) Garip Haber

08 Kasım 2021  

Bir adam: Yâ Resûlallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedi. Resûlullah : Allah’a ibadet et ve O’na hiçbir şeyi ortak koşma, namaz kıl, zekât ver, akrabalık ilişkilerini gözet, buyurdu.”
Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir?

A) İman bilgi ilişkisi          B) İman ikrar ilişkisi
C) İman amel ilişkisi         D) İman ihlas ilişkisi
E) İman tasdik ilişkisi

08 Kasım 2021  

Hz. Peygamber’in İslam’ı tebliğ ettiği dönemde Mekkelilerin de Allah inançları vardı. Ancak Allah’a aracısız ulaşılamayacağını düşündüklerinden, bazı varlıkları ona ortak tutuyorlardı. Bu varlıklar bazen bir kabilenin ölmüş büyüklerinden biri iken bazen Allah’ı temsil ettiğine inanılan bir simge olabiliyordu.
Metinde sözü edilen inanç şekli Kur’an’da hangi kavramla ifade edilmektedir?

A) Küfür   B) Fısk   C) Şirk   D) Nifak    E) Fesat

08 Kasım 2021  

• “Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.” (Nahl suresi, 78. ayet)
• “Bu (Kur’an), kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” (Bakara suresi, 2. ayet)
Verilen ayetlerde;
I. selim akıl,
II. doğru haber,
III. salim duyular
bilgi kaynaklarından hangilerine yer verilmiştir?

A) Yalnız I.         B) I ve II.             C) I ve III.
D) II ve III.          E) I, II ve III.

08 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Allah’a iman etmenin tanımı içinde yer almaz?

A) Allah’ın 14 sıfatına eksiksiz inanmak
B) Allah’a Tevhid inancı içinde inanmak
C) Allah’ın en yüce varlık olduğuna inanmak
D) Allah’ın dediklerini uygulamak
E) Allah’a Hristiyanlık ve Yahudilikteki gibi insan özelliği vermeden ve aciz özellikler vermeden inanmalıyız.

08 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

A) Yahudiler ve Hıristiyanlar, Allah’ın varlığına inanırlar 
B) Allah’ın varlığına inandığımız halde Allah’a insan özellikleri verirsek iman etmemiş oluruz 
C) David, İsaac, Jouseef gibi isimler Hıristiyanların Peygambere inandığını gösterir 
D) İslamiyet’te Allah’a inanılırken sadece Allah’ın var olduğuna inanılır.
E) Yahudiler ve Hıristiyanlar, Allah’a şirk koşarlar ve iman esaslarından bazılarını inkar ederler.

08 Kasım 2021  

I. Güzel işlerin en başında ilim gelir.
II. İnsan akıl nimeti ve öğrenme yeteneği ile donatılmıştır.
III. Allah (c.c) insana değer vererek onu diğer varlıklardan üstün kılmıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız III       E) I, II ve III

08 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) İnsan bilgiye İslam'ın üç kaynağı ile varır.
B) Bilgi edinme yollarının hepsi birbirleriyle irtibatlıdır.
C) İslam düşüncesinde selim akıl, doğru haber ve salim duyular herkes için geçerli bilgi kaynağıdır.
D) Bu üç nesnel bilgi kaynağı haricinde özel bilgi kaynakları da vardır.
E) Rüya özel bilgi kaynaklarından olmasına rağmen hiç bir şekilde rağbet edilmemesi gerekmektedir.

08 Kasım 2021  

I. İlim, bir şeyi olduğu gibi ve gerçeğe uygun şekilde bilmektir.
II. Bir şey hakkında düşünerek derin bilgi ve anlayışa marifet denmektedir.
III. Bilginin temel kaynağı her şeyi bilen Allah'tır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I            B) Yalnız III        C) I ve II
D) I ve III              E) I, II ve III

08 Kasım 2021  

I. Vahiy
II. Selim akıl
III. Salim duyular
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri İslam'da bilginin kaynakları arasındadır?

A) Yalnız I            B) Yalnız III        C) I ve II
D) I ve III              E) I, II ve III

08 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından biri değildir?

A) Yüzü yıkamak
B) Başın dörtte birini mesh etmek
C) Ayakları yıkamak
D) Ağza ve buruna su vermek.
E) Elleri dirseklerle birlikte yıkamak.

08 Kasım 2021  

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Namaz ibadetinin temel şartı temizliktir.
B) Namaz kılacak kişinin giysileri ve namaz kılınacak yeri temiz olmalıdır.
C) Kirli bir ortamda namaz kılınmaz.
D) Namazdan önce abdest almak sünnettir.
E) Temiz olmayan giysilerle namaz kılınmaz.

08 Kasım 2021  

I. Ağza su alıp çalkalamak.
II. Burna su çekip iyice temizlemek
III. Bütün bedeni hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri gusül abdestinin farzlarındandır?

A) I, II ve III            B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız III            E) Yalnız II