2021-2022 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

03 Mart 2022  

Bir iş yaparken;
I. Niyetimizin temiz olması
II. Şiddet kullanmamız
III. Tevekkül sahibi olmamız
verilenlerden hangisi veya hangileri doğru davranıştır?

A) Yalnız II              B) I ve II
C) II ve III                D) I ve III
E) I, II ve III

03 Mart 2022  

Kuran'a göre müslümanlara en güzel örnek ............................ 'dir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) peygamberimiz      B) annemiz
C) babamız                   D) kitabımız
E) sahabelerimiz

03 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin davranışlarından biri değildir?

A) Cana yakındı
B) İnsanlara hoşgörülüydü
C) İşleri zorlaştırırdı
D) Yumuşak huyluydu
E) Öfkesine sahip çıkardı

03 Mart 2022  

I. Başlarken besmele çekmek
II. Yemeği önünden yemek
III. Yemeği sağ elle yemek.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yemek yeme adabı arasındadır?

A) Yalnız II           B) I ve II
C) II ve III             D) I ve III
E) I, II ve III

03 Mart 2022  

Peygamber efendimizin;
I. Yemeği sağ eliyle ve önünden 
II. Çocuklara selam vermesi
III. Elbisesini temiz tutması
hareketlerinden hangisi veya hangileri Peygamberimizin tertipli ve düzenli olduğunu gösterir?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

03 Mart 2022  

I. İffet - Namus
II. Haya - Edep
III. Takva - Liyakat
Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

03 Mart 2022  

Peygamber efendimiz giyiminde ......................... önem vermiştir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) sadeliğe                             B) gösterişe
C) altına                                 D) cazibeye
E) başkalarının düşüncesine

03 Mart 2022  

I. Kibirli olmak
II. Düzenli olmak
III. Aceleci olmamak
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hoş görülen davranışlar arasındadır?

A) Yalnız II        B) I ve II            C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

03 Mart 2022  

................................. salih amellerdendir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilemez?

A) Sadaka vermek              B) Tebessüm etmek
C) Yemek yemek                D) Güzel söz söylemek
E) Hayırlı evlat yetiştirmek

03 Mart 2022  

I. Alışverişte hoşgörülü olmak
II. Alışverişte hoşgörülü olmak
III. Alçakgönlüllü olmak.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru davranıştır?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

03 Mart 2022  

Peygamber efendimizi örnek alan biri;
I. Onun ahlakını 
II. Onun dini anlaşıyını
III. Onun tevekkülünü
verilen ifadelerden hangisi veya hangilerini örnek alır?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

03 Mart 2022  

I. Hz. Aişe
II. Hz. Fatma
III. Hz. Osman
Yukarıda verilen sahablerden hangisi veya hangileri AshabıKiram'dır?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

03 Mart 2022  

Hılfu’l-Fudul  daha çok aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgiildir?

A) Ramazan ayı
B) Yardımlaşma
C) Adalet
D) Savaşma
E) Akrabalara iyi davranma

03 Mart 2022  

Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliği’ne katılması ............... önem verdiğini gösterir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Eğitime         B) Adalete        C) Gençliğe
D) Sevgiye        E) Okumaya

03 Mart 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Suffe                       B) Musab bin Umeyr
C) Akaba biatı            D) Reci olayı
E) Bi’rimaune olayı

03 Mart 2022  

Ashabı Suffe kimlere denir?

A) Savaşlarda sancaktarlık yapanlara
B) Diğer ülkelere mesaj taşıyanlara
C) Köle iken sonradan özgür olanlara
D) Peygamberimizi doğrudan görenlere
E) İslam ilmini öğrenip öğretenlere

03 Mart 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Peygamberimiz için doğru değildir?

A) Babasını doğmadan kaybetmiştir.
B) Süt annesinin yanında 2 yıl kalmıştır.
C) 6 yaşında annesini kaybetmiştir.
D) İlk eşi Hz. Hatice'dir 
E) Annesinin vefatından sonra dedesiyle 8 yaşına kadar yaşamıştır.

03 Mart 2022  

I. Can, mal ve namus güvenliğinden bahseder.
II. Kan davası güdülmemesinden bahseder. 
III. Faizin haram olduğundan bahseder.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri veda hutbesinin değindiği konular arasındadır?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

03 Mart 2022  

I. Nebiyy-i zî-şân Efendimiz örtünme çağına girmiş bir genç kızdan daha hayâlı idi. Hoşlanmadığı bir şey gördüğünde bu durum, mübârek vech-i pâkinden hemen anlaşılırdı.
II. Hayâ ancak hayır kazandırır.
III. Hayânın hepsi hayırdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri haya ile ilgilidir?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

03 Mart 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Hayânın pek çok mertebesi vardır.
B) Hayâ, kötülüklerden ve her istediğini yapmaktan alıkoyan insanî bir duygu ve takvânın ayrılmaz bir parçasıdır
C) Haya tek kısımdan oluşur ve bu kısma fıtri haya denir.
D) Kul, hayâ sâhibi olmadıkça takvâ sâhibi olamaz.
E) Hayânın îmân ile de sıkı bir alâkası mevcuttur.