9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Dârülerkam ne amaçla kullanılmıştır?


 2. Cevap: İslam'ın ilk davet ve eğitim merkezi Açıklama: 3. Fetretü'l-Vahiy nedir?


 4. Cevap: Hz. Peygamber'e inen ilk vahiyden sonra vahyin bir süre kesilmesi Açıklama: 5. Kâfirûn suresinin müşriklerin İslam davetine karşı tepkileriyle bağlantısını açıklayınız.


 6. Cevap: Kâfirûn suresi, müşriklerin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) kendi tanrılarına ibadet etme teklifini reddettiğini ifade eder. Sure, Müslümanların ve müşriklerin inanç farklılığını ve ortak ibadetin mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Açıklama:

  Kâfirûn suresi, İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar ve müşrikler arasındaki dini çatışmayı ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'a (c.c.) olan sarsılmaz inancını göstermektedir. 7. Müşriklerin İslam'a karşı çıkmalarına sebep olan dört faktörü açıklayınız.


 8. Cevap: * Atalarının geleneklerine bağlılık * Ekonomik ve siyasi kaygılar * Ahiret inancının reddi * Kabileler arasındaki rekabet Açıklama:

  Müşrikler, İslam'ın putperestliklerini reddetmesini, mevcut düzenlerine zarar verme potansiyelini, ahiret sorumluluğunu ve kabileler arası eşitliği içermesini tehdit olarak algılamışlardır. 9. Boykot Yılları'nda Müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskıları sıralayınız.


 10. Cevap: - Yiyecek girişini yasaklamak - Alışverişi engellemek - Sosyal ve ekonomik baskı uygulamak Açıklama:

  Boykot Yılları'nda Müşrikler, Müslümanları dize getirmek için onlara açlık çektirme, ticaret yapmalarını engelleme ve sosyal olarak dışlama gibi çeşitli baskılar uyguladılar. 11. Boykot Yılları'nın sona ermesine katkıda bulunan iki nedeni belirtiniz.


 12. Cevap: - Hz. Ebu Talib ile Hz. Hatice'nin vefatı - Kâbe'ye giderek boykotu kıranların baskısı Açıklama:

  Hz. Ebu Talib ile Hz. Hatice'nin vefatı, Boykot Yılları'nın bitmesine zemin hazırladı. Ayrıca, boykot antlaşmasına uymayanlar Kâbe'ye giderek antlaşmayı yırtarak boykotun sürmesini engellediler. 13. Hz. Peygamber'in çocukluk dönemini nerede ve kimlerin yanında geçirdiğini açıklayınız.


 14. Cevap: Hz. Peygamber, çocukluğunun büyük bir kısmını Beni Sa'd yurdunda, sütannesi Halime ve sütkardeşleriyle birlikte geçirmiştir. Açıklama:

  Hz. Peygamber'in sütannelere verilme âdeti, Arap toplumunda o dönemde yaygındı. 15. Hz. Peygamber'e hangi sıfatla Mustafa denir?


 16. Cevap: Seçilmiş Açıklama:

  Mustafa, "seçilmiş" anlamına gelen bir sıfattır. Hz. Peygamber'e bu sıfat, Allah tarafından seçilmiş olması nedeniyle verilmiştir. 17. Cahiliye döneminde Mekke'nin ekonomik faaliyetlerini üç örnekle açıklayınız.


 18. Cevap: Mekke'nin ekonomik faaliyetleri şunları içerir: * Ticaret * Ziraat * Hayvancılık Kâbe'nin tamirinde Açıklama: 19. Hacerülesved'in yerine konulması hususundaki anlaşmazlık nasıl çözüldü?


 20. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.) Hacerülesved'i bir örtüye koydu ve her kabileden bir kişi örtünün bir ucundan tutarak taşıdı ve Hz. Muhammed (s.a.v.) onu yerine yerleştirdi. Açıklama:

  Bu anlaşmazlık, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakemliği sayesinde çözüldü. Kureyşliler, Kâbe'nin kapısından ilk giren kişinin kararına uymayı kabul ettiler ve ilk giren Hz. Muhammed (s.a.v.) oldu. 21. Peygamberimizin Hira'da tefekkür günleri hakkında üç örnek veriniz.


 22. Cevap: * Putlara tapmanın anlamsızlığını düşünmesi, * Toplumundaki kötülüklere çözüm araması, * Kendisi ve kavmi için doğru yolu bulmaya çalışması Açıklama:

  Hz. Peygamber'in Hira'da geçirdiği süre, onun derin tefekkürler yaptığı ve peygamberliğe hazırlandığı bir dönemdi. Bu dönemde, toplumsal sorunlar, insanlığın kaderi ve doğru yol üzerinde yoğun bir şekilde kafa yordu. 23. Peygamberimizin peygamberlik öncesi durumunu açıklayınız.


 24. Cevap: * Kitap okuma ve yazma bilmiyordu, * Şaşırmış ve yol bulmakta zorlanıyordu, * Doğru rüyalar görüyordu, * Kendisine selam verildiğini duyuyordu Açıklama:

  Hz. Peygamber'in peygamberlik öncesi durumu, onun sıradan bir insan olduğunu, ancak olağanüstü hâller yaşayarak peygamberliğe hazırlandığını gösterir. Bu hâller, onun peygamberlik görevi için seçilmiş olduğunu ve vahyin gelmesine zemin hazırladığını ifade eder. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Peygamberin çocukluk yıllarında Sevgili Peygamberimiz, arkadaşlarına göre farklılığı ve üstün karakteri hissediliyordu.
  2. (.....) Hz. Peygamber, yaşayış tarzı olarak akranlarıyla benzer özellikler gösteriyordu.
  3. (.....) Mekkeliler Hz. Peygambere "el emin" (güvenilir kişi) olarak hitap ederlerdi.
  4. (.....) Hz. Peygamber, emanetlere riayet konusunda titiz davranmazdı.
  5. (.....) Hz. Peygamber, vefakârlık abidesi değildi.
  6. (.....) Hz. Peygamber, haksız rekabetlerin olduğu bir toplumda örnek alınan bir şahsiyetti.
  7. (.....) Hz. Peygamber, ilk vahyin ardından büyük bir korku yaşamadı.
  8. (.....) Hz. Peygamber, hicret esnasında emanetleri sahiplerine sağlam bir şekilde teslim etmedi.
  9. (.....) Hz. Peygamber, dürüst ve başarılı bir tüccardı.
  10. (.....) Hz. Peygamber, müşfik bir baba, iyi bir aile reisiydi.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 27. Eşleştirme Soruları:

  1. (...) Hilfü'l-Fudûl
  2. (...) Sevgili Peygamberimizin ilk eşi
  3. (...) Peygamberimizin ticarette ortağı
  4. (...) Peygamberi uyaran Hıristiyan rahip
  5. (...) Peygamberimizin amcası
  6. (...) Yemenli bir tüccarın zulme maruz kaldığı yer
  7. (...) Peygamberimizin amcasıyla gitmek istediği şehir
  8. (...) Peygamberimiz için ticaret kervanında iş veren kişi
  9. (...) Peygamberimizin gençlik yıllarında meşgul olduğu meslek
  10. (...) Peygamberimizin evinde toplantı düzenleyen kişi
  Eşleştirme Seçenekleri:
  a. Abdullah b. Cüd'an
  b. Busra
  c. Ebu Talib
  d. Hz. Hatice
  e. Hz. Peygamber
  f. Hilfü'l-Fudûl
  g. Bahira
  h. Kais b. Saib
  ı. Mekke
  i. Şam

 28. Cevap: 1. f 2. d 3. h 4. g 5. c 6. ı 7. i 8. f 9. ı 10. a Açıklama:

  Sorular, Peygamberimizin hayatının 3. konusu olan "Peygamberimizin Gençlik Dönemi" anlatımıyla ilişkilidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEKKE YILLARI
  1. Boykot Yılları
  2. Habeşistan’a Hicret
  3. Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman Oluşları
  4. İsra ve Miraç
  5. Mekke’de İslam Davetine Tepkiler
  6. Risalet ve Peygamberimiz
  7. Taif Yolculuğu
  8. Yeni Yurt Arayışı
  9. Yesrib’e Hicret

Ayrıca 9.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Öğrenciler, Kâfirûn suresinin İslam'ın temel inançlarını ve müşriklerin tepkilerine karşı verilen ilahi cevabı anlamada önemini anlayacaklardır.

Müşriklerin İslam'ı kabul etmemelerinin arkasındaki temel sebepleri anlar.

Öğrenciler, Boykot Yılları'nda Müşriklerin Müslümanlara uyguladığı baskıların neler olduğunu öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Boykot Yılları'nın sona ermesinin iki nedenini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in çocukluk dönemi hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in isimleri ve anlamları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Peygamberimizin (s.a.v.) anlaşmazlıkları çözmedeki adaleti ve bilgeliği.

Hz. Peygamber'in peygamberliğe hazırlanma sürecinin önemini ve bireysel tefekkürün değerini kavramak.

Peygamberliğin bir lütuf olduğunu, peygamberlerin seçilmiş kişiler olduğunu ve vahyin doğaüstü bir olay olduğunu kavramak.

* Hz. Peygamberin peygamberlik öncesi ahlaki olgunluğunu öğrenmek. * Emanetin önemini kavramak. * Vefakârlığın değerini anlamak. * Hz. Peygamberin örnek alınan bir şahsiyet olduğunu bilmek. * İslamiyet öncesi toplumun ahlaki durumuna dair fikir edinmek. * Hz. Peygamberin ticarette dürüstlüğünün önemini kavramak. * Aile hayatındaki sorumlulukların bilincine varmak

Öğrencilerin Peygamberimizin gençlik yıllarındaki önemli olayları ve kişileri hatırlamalarına ve aralarındaki bağlantıları anlamalarına katkı sağlar

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri