Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar)

Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar) CEVAPLARI

 1. Gizli davet döneminde İslam'a davet edilen kişilerden üç örnek veriniz.


 2. Cevap: Hz. Hatice, Hz. Ebu Bekir, Bilâl-i Habeşî Açıklama: 3. İlk Müslümanların genel özelliklerini belirtiniz.


 4. Cevap: İlk Müslümanlar arasında gençler, zenginler, fakirler, köleler, hürler ve soylu kişiler bulunuyordu. Onlar, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davetine yakınlıklarından, güvenilirliklerinden ve doğru zamanda ulaşmalarından dolayı olumlu cevap vermişlerdi. Açıklama:

  İslam'ın ilk aşamalarında, gençler yeni dini benimsemeye daha yatkındı ve Hz. Muhammed (s.a.v.), davetini yaymak için bu kişilere öncelik verdi. 5. Müşriklerin İslam davetine karşı üç farklı tepki türünü belirtiniz.


 6. Cevap: * Alay ve iftira (Hz. Muhammed'e kâhin, şair, mecnun gibi lakaplar takılması) * Baskı ve işkence (Yâsir ailesi üyelerinin şiddete maruz kalması) * Teklifler ve uzlaşma (Hz. Muhammed'e (s.a.v.) siyasi güç, mal mülk veya ortak ibadet gibi teklifler yapılması) Açıklama:

  Müşrikler, İslam'ın yayılmasını engellemek için çeşitli yollar denediler ve bu tepkiler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) kararlılığına ve Allah'ın (c.c.) korumasına rağmen Müslümanların başına büyük sıkıntılar getirdi. 7. Habeşistan'a hicret eden ilk grup Müslümanlar kaç kişiden oluşmaktaydı.


 8. Cevap: 11 erkek ve 4 kadın Açıklama:

  Habeşistan'a ilk hicret eden grup 11 erkek ve 4 kadından oluşuyordu. 9. Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olmalarında etkili olan olayları açıklayınız.


 10. Cevap: - Hz. Hamza: Hz. Peygamber'e yapılan hakaretin ardından Hz. Ebu Cehil'i yaralaması - Hz. Ömer: Kardeşi ve eniştesinin okuduğu Kur'an ayetlerini duyması Açıklama:

  Hz. Hamza, Hz. Peygamber'e yapılan hakarete karşı öfkelenerek Müslüman oldu. Hz. Ömer ise Kur'an ayetlerini dinledikten sonra İslam'ın doğruluğuna kanaat getirdi ve Müslüman oldu. 11. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dedesinin torununa verdiği isim neydi?


 12. Cevap: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dedesi, torununa Muhammed adını vermiştir. Açıklama: 13. Hz. Peygamber'in en çok bilinen adını ve anlamını belirtiniz.


 14. Cevap: Muhammed, "övgüye değer bütün güzellikleri ve iyilikleri kendinde toplayan kişi" anlamına gelir. Açıklama:

  Hz. Peygamber'in bu adı, Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçmektedir. 15. Hilfü'l-Fudûl antlaşmasının amaçları nelerdir?


 16. Cevap: Hilfü'l-Fudûl antlaşmasının amaçları, zulme ve haksızlığa uğrayanlara yardım etmek, Mekke'de ticari güvenliği sağlamak ve toplumda yardımlaşmayı teşvik etmekti. Açıklama:

  Antlaşma, Mekkeli tüccarlar arasında haksızlıkların önlenmesi ve mazlumların korunması amacıyla yapılmıştır. 17. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlikten önce evlendiği kişi kimdir? Özelliklerini belirtiniz.


 18. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlikten önce Hz. Hatice ile evlenmiştir. Hz. Hatice iffetli, zengin ve Kureyş'in ileri gelenlerinden biriydi. Açıklama:

  Hz. Hatice, "Tâhire" lakabıyla tanınırdı ve Peygamber Efendimize (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kendisini destekleyen ilk kişiydi. 19. Peygamberimizin (s.a.v.) emanetlere karşı tavrını üç örnekle açıklayın.


 20. Cevap: 1. Mekkelilerin değerli eşyalarını kendisine emanet etmesi 2. Emanetleri hicret esnasında sahibine sağlam bir şekilde teslim etme emri 3. Emanete hıyanetin asla hoş görülmeyeceğinin vurgusu Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) emanetlere karşı titizliği, insanların ona güven duymasında ve onu örnek bir kişilik olarak kabul etmesinde etkili olmuştur. 21. Ebu Süfyan'ın, Kral Herkül'e söylediği gerçekleri açıklama yapınız.


 22. Cevap: * Hz. Peygamber'in soyunun temiz olduğunu, * Kavimlerinden daha önce peygamberlik iddiasında bulunan olmadığını, * Hz. Muhammed'in (s.a.v.) daha önce hiç yalan söylemediğini, * Ahdine vefa gösterdiğini belirtti. Açıklama:

  Ebu Süfyan, başlangıçta Hz. Peygamber'i yalanlamak istedi ancak amigosunun ve diğer Mekkelilerin de huzurunda bulunmasından dolayı gerçekleri söylemek zorunda kaldı. Bu gerçekler, Hz. Peygamber'in üstün ahlakını ve peygamberlik iddiasının meşruiyetini gösterdi. 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Peygamberimizin (s.a.v.) doğum tarihi Fil Vakası'ndan yaklaşık elli gün sonra gerçekleşmiştir.
  2. (.....) Peygamberimizin (s.a.v.) dedelerinin adı Abdullah'tır.
  3. (.....) Resulullah (s.a.v.) Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi doğmuştur.
  4. (.....) Peygamberimizin (s.a.v.) babasının adı Abdullah'tır.
  5. (.....) Abdülmuttalib, torununa Muhammed adını vermiştir.
  6. (.....) Akika kurbanı, doğumun yedinci gününde kesilir.
  7. (.....) Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu ev Safâ Tepesi'nin yakınında bulunmaktadır.
  8. (.....) Muhammed ismi, ataları tarafından kullanılmıştır.
  9. (.....) Abdullah, ticaret için Şam'a gitmek üzere yola çıkmıştır.
  10. (.....) Peygamberimizin (s.a.v.) doğumundan önce Medine'deki dayılarının yanına götürülmüştür.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Birinci Akabe Biati
  b. Hz. Mus'ab b. Umeyr
  c. Dârünnedve
  d. Ebu Seleme ve Ümmü Seleme
  e. Sürâka b. Mâlik
  f. Sevr Mağarası
  g. Büreyde b. Husayb
  h. Habeşistan
  1. Mekkeli Müslümanların hicret ettiği ilk ülke
  2. Hz. Peygamberin Yesrib'e hicret ettiği yer
  3. Eslem kabilesinin reisi
  4. Peygamberi öldürmek isteyen müşriklerin toplandığı yer
  5. Peygamberi korumak için Hz. Ali'nin yattığı yer
  6. Yesrib'e öğretmen olarak gönderilen sahabe
  7. İkinci Akabe Biati'nde anlaşma yapılan yer
  8. Peygamberin hicretine engel olmak isteyen ancak sonradan Müslüman olan kişi
  9. Müslümanlara hicret izni veren kişi
  10. Mekke'den Yesrib'e hicret eden ilk Müslümanlar

 26. Cevap: 1.h, 2.f, 3.g, 4.c, 5.f, 6.b, 7.a, 8.g, 9.a, 10.d Açıklama:

  Hz. Peygamber, Mekke'de Müslümanlara zulmedildiği için hicret etmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar) Detayları

Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar) 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEKKE YILLARI
  1. Boykot Yılları
  2. Habeşistan’a Hicret
  3. Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman Oluşları
  4. İsra ve Miraç
  5. Mekke’de İslam Davetine Tepkiler
  6. Risalet ve Peygamberimiz
  7. Taif Yolculuğu
  8. Yeni Yurt Arayışı
  9. Yesrib’e Hicret

Ayrıca Lise Hz. Muhammed'in hayatı 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde 9.sınıflar için yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam'ın ilk takipçilerinin çeşitliliğini ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) davete yaklaşımını anlayacaklardır.

Öğrenciler, İslam'ın ilk yıllarında Müslümanların karşılaştıkları zorlukları ve bu zorluklara karşı Hz. Muhammed'in (s.a.v.) tavrını anlayacaklardır.

Öğrenciler, Habeşistan'a hicret eden ilk Müslüman grubun sayısını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Hz. Hamza ve Hz. Ömer'in Müslüman olmalarına neden olan olayları anlayacaklardır.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ismi ve dedesinin rolü hakkında temel bilgilere sahip olunması.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in isimleri ve anlamları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, sivil toplumun sosyal adalet ve yardımlaşmadaki önemini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eşi Hz. Hatice hakkında bilgi edinecek ve ilk Müslümanlar arasında kadınların rolünü takdir edeceklerdir.

Peygamberimizin (s.a.v.) emanetlere riayet etme konusunda gösterdiği özen ve bu özenin toplumda yarattığı güven ortamı.

Hz. Peygamber'in ahlakının üstünlüğünü, peygamber olmadığına dair iddiaların asılsızlığını ve vahyin doğruluğunu kavramak.

* Peygamberimizin (s.a.v.) doğum tarihini öğrenmek. * Peygamberimizin (s.a.v.) dedelerinin kim olduğunu öğrenmek. * Peygamberimizin (s.a.v.) doğum ayını ve gecesini öğrenmek. * Peygamberimizin (s.a.v.) babasının kim olduğunu öğrenmek. * Peygamberimizin (s.a.v.) adını kimin verdiğini öğrenmek. * Akika kurbanının ne zaman kesildiğini öğrenmek. * Peygamberimizin (s.a.v.) doğum yerini öğrenmek. * Muhammed isminin daha önce kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek. * Peygamberimizin (s.a.v.) babasının neden Medine'ye gittiğini öğrenmek. * Peygamberimizin (s.a.v.) doğumundan önceki olayları öğrenmek.

Hz. Peygamber'in hicret nedenlerini ve hicret yolculuğunu anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Hz. Muhammed'in Hayatı 2.Dönem 1.Sınav - Klasik (9.Sınıflar) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri