2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13)

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) CEVAPLARI

 1. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, hangi Habeş kralı tarafından korundu?

  A) Habeş Kralı Necaşi      B) Habeş Kralı Aksum      
  C) Habeş Kralı Amhara      D) Habeş Kralı Oromo      
  E) Habeş Kralı Somalili   

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan "Habeş Kralı Necaşi" olan bu soruda, Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, Necaşi'nin hoşgörüsü ve koruması altında bulundular. Necaşi, İslam'a ve Müslümanlara karşı dostane bir tavır takınmıştı ve bu nedenle Müslümanlar, Habeşistan'da güvende hissettiler. 3. İlk Müslümanlardan biri olan Hz. Hamza, hangi savaşta şehit düştü ve hangi unvanla anılır?

  A) Bedir Savaşı, "Aslanlar Aslanı"
  B) Uhud Savaşı, "Aslanlar Aslanı"
  C) Hendek Savaşı, "Kılıçların Efendisi"
  D) Hayber Savaşı, "Aslanlar Aslanı"
  E) Mute Savaşı, "Kılıçların Efendisi"

 4. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Hamza, Uhud Savaşı'nda şehit düşmüştür ve "Aslanlar Aslanı" unvanıyla anılmaktadır. Hz. Hamza, İslam'ın ilk dönemlerinde Müslümanların koruyucusu olarak bilinir ve savaşlarda önemli bir rol oynamıştır. 5. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlikten önce evlendiği kişi kimdir? Özelliklerini belirtiniz.


 6. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlikten önce Hz. Hatice ile evlenmiştir. Hz. Hatice iffetli, zengin ve Kureyş'in ileri gelenlerinden biriydi. Açıklama:

  Hz. Hatice, "Tâhire" lakabıyla tanınırdı ve Peygamber Efendimize (s.a.v.) ilk vahiy geldiğinde kendisini destekleyen ilk kişiydi. 7. Peygamberimizin Hira'da tefekkür günleri hakkında üç örnek veriniz.


 8. Cevap: * Putlara tapmanın anlamsızlığını düşünmesi, * Toplumundaki kötülüklere çözüm araması, * Kendisi ve kavmi için doğru yolu bulmaya çalışması Açıklama:

  Hz. Peygamber'in Hira'da geçirdiği süre, onun derin tefekkürler yaptığı ve peygamberliğe hazırlandığı bir dönemdi. Bu dönemde, toplumsal sorunlar, insanlığın kaderi ve doğru yol üzerinde yoğun bir şekilde kafa yordu. 9. Hz. Peygamber'in doğumunun ardından verilen ziyafete ne ad verilir?

  A) Akika           B) Velîme         
  C) Şükür yemeği    D) Hayır yemeği   
  E) Fidye                             

 10. Cevap: A Açıklama:

  Doğumun ardından verilen ziyafete akika denir. 11. Hz. Peygamber'e verilen "Mustafa" ismi hangi anlama gelmektedir?

  A) Allah'ın elçisi    B) Seçilmiş          
  C) Övgüye değer       D) Şefaatçi          
  E) Müjdeleyici                             

 12. Cevap: B Açıklama:

  "Mustafa" ismi "seçilmiş" anlamına gelir. 13. Dârülerkam nerede bulunmaktadır?

  A) Medine'de    B) Mekke'de    C) Taif'te    D) Kudüs'te    E) Şam'da    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Dârülerkam, Hz. Peygamber'in İslam'ı gizli olarak tebliğ ettiği evdir ve Mekke'de bulunmaktadır. 15. İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olanların çoğunluğu hangi yaş grubundaydı?

  A) 40 yaş üstü        B) 30-40 yaş arası   
  C) 20-30 yaş arası    D) 15-20 yaş arası   
  E) 10-15 yaş arası                         

 16. Cevap: D Açıklama:

  İlk Müslümanların çoğunluğu 15-20 yaş arasındaydı. Hz. Ali, Talha b. Ubeydullah gibi birçok sahabi henüz 15 yaşına gelmeden Müslüman olmuştur. 17. Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin İslam'ı kabullenmelerine engel teşkil eden bir yanlış algıdır?

  A) Peygamberin insan olması
  B) Peygamberin mucizeler göstermesi
  C) Peygamberin zengin olması
  D) Peygamberin hükümdar olması
  E) Peygamberin ahiret inancını yayması

 18. Cevap: A Açıklama:

  A seçeneği, müşriklerin peygamberin insan olamayacağı düşüncesini İslam'ı kabullenmemelerinin nedeni olarak metinde belirtilmektedir. 19. Müşriklerin İslam'a karşı tavır almalarında hangi kabile rekabeti önemli rol oynamıştır?

  A) Hâşimoğulları ile Kureyşoğulları
  B) Ümeyyeoğulları ile Hâşimioğulları
  C) Mahzumoğulları ile Hâşimoğulları
  D) Mekkeliler ile Medineliler
  E) Kureyş kabileleri ile Yahudiler

 20. Cevap: C Açıklama:

  C seçeneği, metinde Ebu Cehil'in mensup olduğu kabileyle Peygamberimiz'in kabilesi arasındaki rekabetin Müşriklerin İslam düşmanı olmalarında etkili olduğu belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEKKE YILLARI
  1. Boykot Yılları
  2. Habeşistan’a Hicret
  3. Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman Oluşları
  4. İsra ve Miraç
  5. Mekke’de İslam Davetine Tepkiler
  6. Risalet ve Peygamberimiz
  7. Taif Yolculuğu
  8. Yeni Yurt Arayışı
  9. Yesrib’e Hicret

Ayrıca

İslam tarihi ve Sahabe'nin yaşamları hakkında bilgi sahibi olma kazanımını desteklemektedir.

İslam tarihi ve sahabe hakkında bilgiyi ölçmektedir.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) eşi Hz. Hatice hakkında bilgi edinecek ve ilk Müslümanlar arasında kadınların rolünü takdir edeceklerdir.

Hz. Peygamber'in peygamberliğe hazırlanma sürecinin önemini ve bireysel tefekkürün değerini kavramak.

İslami gelenekler hakkında bilgi sahibi olmak

Hz. Peygamber'in isimlerini ve anlamlarını bilmek

Öğrenciler, Dârülerkam'ın İslam'ın ilk dönemindeki önemini ve yerini bilirler.

Peygamberimizin davetine ilk icabet edenlerin özelliklerini belirleyebilme

Müşriklerin yanlış peygamber algısını anlar.

Kabile rekabetinin İslam'a karşı tavır almada oynadığı rolü anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.