2021-2022 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


9.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

11 Mayıs 2022  

İslam tarihine Bi'rimaune faciası olarak geçen olayla ilgili olarak;
I. 70 kişilik mümin kafilesi şehit edilmiştir.
II. Süleymanoğulları kabilesi tarafından şehit edilmişlerdir.
III. Müslümanlar barış antlaşması yapmıştır.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II         B) I ve II         C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

11 Mayıs 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi Medine'de gerçekleştirilen ekonomi alanında ki olaylardan biridir?

A) Ashab-ı Suffle                    B) Medine sözleşmesi
C) Nüfus sayımı                     D) Kıblenin değişimi
E) Medine pazarının kurulması

11 Mayıs 2022  

Kıblenin Mescid-i Haram olduğunu müjdeleyen ayet hicretin kaçıncı yılında indirilmiştir?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

11 Mayıs 2022  

Müslümanlar kıbleyi Mescidi Haram olmadan önce neresi olarak seçiyorlardır?

A) Mekke         B) Kudüs        C) Yemen
D) Şam            E) Antakya

11 Mayıs 2022  

Peygamber efendimiz Medine'de bir pazar kurmuş ve bu pazarda ticari prensipler belirlemiştir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu ticari prensipler arasında değildir?

A) Hile yasaklanmıştır.
B) Kandırma ve sahtekarlık yasaklanmıştır.
C) Ticaretin temel esası güven üzerine kurulmuştur.
D) Ticari hürriyet kısıtlanmıştır.
E) Ticarette cahiliye döneminden kalma kötü alışkanlıklar kaldırılmıştır.

11 Mayıs 2022  

Ezan ilk kim tarafından ve ne zaman okunmuştur?

A) Hz.Bilal -- Hicretin birinci yılı
B) Hz. Bilal -- Hicretin ikinci yılı
C) Hz. Zeyd -- Hicretin birinci yılı
D) Hz. Zeyd -- Hicretin ikinci yılı
E) Hz. Ömer -- Hicretin birinci yılı

11 Mayıs 2022  

Ezan namaza çağrı dışında insanlara İslamın üç temel ilkesini de hatırlatır.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu üç temel ilke arasında gösterilir?
I. Allah'ın varlığı ve birliği
II. Hz. Peygamberin Allah'ın elçisi olduğu
III. Asıl kurtuluşun namazda olduğu

A) I, II ve III         B) I ve II         C) II ve III
D) I ve III             E) Yalznı I

11 Mayıs 2022  

Allah'a karşı kulluğu göstermek ve namaz vakitlerini bildirmek için yapılan çağrıya ........... denir.
Yukarıda bırakılan boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Sela   B) Çağrı   C) Ezan   D) İlahi   E) Kuran

11 Mayıs 2022  

Peygamber efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman ilk işi nüfus sayımı yapmak olmuştur. Bu sayım sonucu Medine'de yaklaşık kaç Müslüman tespit edilmiştir?

A) 1000   B) 1100   C) 1400   D) 1500   E) 2000

11 Mayıs 2022  

Medine sözleşmesi ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Medine'de ki huzuru sağlamak için imzalanmıştır.
B) Müslüman olmayan Araplar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında imzalanmıştır.
C) Tarihteki ilk anasayal metin olarka geçmektedir.
D) Medine vesikası olarak da adlandırılır.
E) 601 yılında imzalanmıştır.

11 Mayıs 2022  

I. Müslümanlar ikişerli olarak kardeş ilan edilmiştir.
II. Antlaşmaya göre insanlar arasında rütbe, şeref gibi statü gözetilmemiştir.
III. Medine halkı göç edenlere maddi ve manevi anlamda destek olacaklardır.
Muhacirler ile Ensarlar arsında imzalanan kardeşlik antlaşması ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II         B) Yalnız III        C) I ve II
D) I, II ve III        E) II ve III

11 Mayıs 2022  

Kelime anlama olarak yardım edenler, destekleyenler anlamına gelen ve Hicret sonrası göç edenlere yardım edenlere verilen isim hangisidir?

A) Ensar            B) Muhacir         C) Mümin
D) Muahat        E) Yesrib

11 Mayıs 2022  

Muhacirler ile Medineli Müslümanlar arasında imzalanan kardeşlik antlaşması hangisidir?

A) Akabe biatı                B) Muahat
C) Kadeş                         D) Ensar antlaşması
E) Muhacir antlaşması

11 Mayıs 2022  

Medinedeki kimsesiz müslümanların ve Medine halkının eğitimi için kurulan kuruma ne denir?

A) Mescid-i Nebi             B) Ashab-ı Suffe
C) Medrese                      D) Sıbyan mektebi
E) Darülfünun

11 Mayıs 2022  

I. Müslümanların cemaatle namaz kıldığı yerdir.
II. Önemli meselelerin görüşüldüğü yerdir.
III. Müslümanların birlik ve beraberliğinin sağlandığı yerdir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Mescid-i Nebi için doğrudur?

A) I ve II         B) II ve III        C) I, II ve III
D) I ve III        E) Hiçbiri

11 Mayıs 2022  

Peygamber efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman kimin evinde bir süre misafir olarak kalmıştır?

A) Ebu Talip                 B) Ebubekir
C) Ebu Eyyub               D) Hz. Osman
E) Hz. Hüseyin

11 Mayıs 2022  

Önceleri Yesrib ismiyle anılan ve daha sonra peygamber şehri olarak anılan şehir hangisidir?

A) Mekke         B) Medine        C) Taif
D) Yemen        E) İstanbul