9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Medine pazarının kurulması hangi açıdan önemliydi?


 2. Cevap: Müslümanların ekonomik alanda Yahudilerin üstünlüklerine ortak olmalarını sağlamıştır. Açıklama:

  Pazarın kurulmasıyla Müslümanlar, kendi ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirebilme imkânı bulmuş ve Yahudilerin ticaret üzerindeki tekelini kırmışlardır. 3. Seriyye ve gazve nedir? Üçer örnek veriniz.


 4. Cevap: Seriyye: * Bedir Seriyyesi * Nuh Seriyyesi * Hamraü'l-Esed Seriyyesi Gazve: * Bedir Gazvesi * Uhud Gazvesi * Hendek Gazvesi Açıklama:

  Seriyye, Hz. Peygamber'in doğrudan katılmadığı, sahabiler tarafından yönetilen seferlerdir. Gazve ise Hz. Peygamber'in bizzat sevk ve idare ettiği savaşlardır. 5. Reci Olayı hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: * İslam'ı öğretmek üzere Hz. Peygamber tarafından gönderilen 10 muallimin Adel ve Kare kabileleri tarafından pusuya uğramasıdır. * Sonucunda 9 sahabe şehit edilmiştir. * Mekke müşriklerinin intikam planının bir parçasıdır. Açıklama:

  Reci Olayı, Hz. Peygamber'e ve İslam'a karşı yapılan bir saldırıdır. 7. Uhud Savaşı'nda Ebu Bera kabilesine ne yaşandı?


 8. Cevap: Kabile reisi Âmir b. Tufeyl tarafından Müslüman elçilerin şehit edilmesi ve kalanların saldırıya uğraması Açıklama:

  Bi'r-i Maune faciası olarak bilinen olayda, kabile reisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in gönderdiği elçileri şehit ederek Müslümanlara saldırdı. 9. Mekke'nin fethinin sonuçları nelerdir?


 10. Cevap: * Mekke'nin fethiyle müşriklerin otoritesi yıkıldı. * İslam, Mekke'nin merkezinde yayılmaya başladı. * Müslümanların sayısı hızla arttı. * Mekke, İslam Devleti'nin merkezi haline geldi. * Arap Yarımadası'nda İslam'ın hâkimiyeti güçlendi. Açıklama:

  Mekke'nin fethi, İslam'ın yayılmasında ve Arap Yarımadası'nda birleşmesinde dönüm noktası niteliğinde bir olaydı. 11. Hudeybiye Antlaşması'nın Mekke'nin fethine zemin hazırlayan yönlerini tartışınız.


 12. Cevap: * Antlaşma, Mekkelilerin itibarını zedeledi ve Arap kabileleri üzerindeki etkilerini azalttı. * Antlaşma, Müslümanlara Arap Yarımadası'nın dört bir yanına İslam'ı davet etme fırsatı verdi. * Müslümanların sayısı antlaşmanın ardından hızlı bir şekilde arttı. * Antlaşmanın bozulması, Hz. Peygamber'in Mekke'yi fethetmesine meşru bir gerekçe sağladı. Açıklama:

  Hudeybiye Antlaşması, Mekke'nin fethine giden yolda Müslümanlara avantajlar sağladı ve Mekkelilerin zayıflamasına yol açtı. 13. Kaynukaoğulları'nın Medine'den sürülme nedenini belirtiniz.


 14. Cevap: Kaynukaoğulları, Medine Sözleşmesi'ne aykırı hareketler sergilemiş ve Hz. Peygamber'e suikast girişiminde bulunmuşlardır. Açıklama:

  Kaynukaoğulları, Müslüman bir kadına tacizde bulunmuş ve Hz. Peygamber'in canına kast etmiştir. 15. Nadiroğulları'nın Medine Sözleşmesi'ni nasıl ihlal ettiklerini yazınız.


 16. Cevap: Nadiroğulları, Hz. Peygamber'e suikast girişiminde bulunmuş ve Müslümanların Hendek Savaşı'nda müşriklere destek vermiştir. Açıklama:

  Nadiroğulları, Medine Sözleşmesi'nin güvenlik ve destek hükümlerini ihlal ederek Müslümanlara hainlik etmişlerdir. 17. İslam davet mektuplarının sonucu ne olmuştur?


 18. Cevap: * Bazı hükümdarlar ve kabile reisleri Müslüman olmuştur. * Bazıları cizye vermeyi kabul etmiştir. * Bazıları ise İslam'ı kabul etmemiştir. Açıklama:

  Metinde, Hz. Peygamber'in davet mektuplarını gönderdiği hükümdarlar ve kabile reislerinden bazılarının Müslüman olduğunu, bazılarının cizye vermeyi kabul ettiğini, bazılarının ise İslam'ı kabul etmediği belirtilmektedir. 19. Peygamberimizin Veda Haccı'nda vurguladığı temel hak ve özgürlükler hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: * Kul hakkına riayet * Kadınların hakları * Müminlerin kardeşliği * Irk ve statünün önemsizliği Açıklama:

  Veda Hutbesi, insan hakları ve eşitliği açısından önemli bir metindir. Hz. Muhammed (s.a.v.), bu hak ve özgürlükleri vurgulayarak Müslümanlara sorumluluklarını ve birbirlerine karşı olan görevlerini hatırlatmıştır. 21. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vefatını haber alan Hz. Ebu Bekir'in söylediği ayet hangisidir?


 22. Cevap: Âl-i İmrân Suresi, 144. ayet Açıklama:

  Hz. Ebu Bekir, bu ayetle Müslümanları Peygamberimizin vefatının ardından sarsılmamaları ve Allah'a olan inancını kaybetmemeleri için uyarmıştır. 23. Medine Dönemi'nde yaşanan savaşlardan üçünü örneklendiriniz.


 24. Cevap: * Bedir Savaşı * Uhud Savaşı * Hendek Savaşı Açıklama:

  Bu savaşlar, Medine Dönemi'nde Müslümanlar ile müşrikler arasında yaşanmış önemli olaylardır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hz. Peygamber, 62 yaşında vefat etti.
  2. (.....) Veda Haccı, Hicretin 9. yılında gerçekleşti.
  3. (.....) Hz. Peygamber'in cenazesini Hz. Ali yıkadı.
  4. (.....) Müslümanlar, cenaze namazını imamla kıldılar.
  5. (.....) Hz. Peygamber, Uhud Kabristanına defnedildi.
  6. (.....) Veda Hutbesi, Arafat'ta verildi.
  7. (.....) Hz. Peygamber'in son hitabesi, Veda Hutbesi'ydi.
  8. (.....) Veda Haccı'na yalnızca Muhacirler katıldı.
  9. (.....) Hz. Peygamber'in hastalığı, Ramazan'da başladı.
  10. (.....) Hz. Muhammed, 633 yılında vefat etti.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 27. Aşağıdaki olayları meydana geliş zamanlarıyla eşleştirin:

  Olaylar:
  1. Nadiroğullarının şehirden sürülmesi
  2. Bedir Savaşı sonrası Kaynukaoğullarının Medine’den çıkarılması
  3. Hudeybiye dönüşü
  4. Hayber’in fethi
  5. Hendek Savaşı sonrası Kureyzaoğullarının cezalandırılması
  6. Hz. Peygamber’e suikast girişimi sonrası
  Zamanlar:
  * Hicretten önce
  * Hicretin 1. yılı
  * Hicretin 3. yılı
  * Hicretin 5. yılı
  * Hicretin 6. yılı
  * Hicretin 8. yılı

 28. Cevap: : 1. Hicretten önce 2. Hicretin 2. yılı 3. Hicretin 6. yılı 4. Hicretin 7. yılı 5. Hicretin 5. yılı 6. Hicretin 8. yılı Açıklama:

  Kronolojik sıralama dikkate alınmıştır. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Peygamberimizin (s.a.v.) kabri ile minberi arasındaki alan, "........."
  2. Ravza-i Mutahhara, "........." anlamına gelir.
  3. Hz. Ömer, Hz. Peygamber'in ölümünü duyduğunda, "........." iddiasında bulundu.
  4. Hz. Ebu Bekir, "........." diyerek Müslümanları sakinleştirdi.
  5. "........." suresi, Hz. Muhammed'in de bir peygamber olduğunu belirtir.
  6. "........." dönemi, Peygamberimizin Medine'ye hicret etmesiyle başlar.
  7. "........." Savaşı, Mekke'nin Fethi'nden sonra meydana geldi.
  8. "........." Antlaşması, Mekke'nin Fethi'ne giden yolda atıldı.
  9. ".........", Peygamberimizin (s.a.v.) vefat ettiği yıl olarak bilinir.
  10. ".........", Hz. Muhammed'in öğretilerinin toplandığı kitaptır.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE YILLARI
  1. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler
  2. Heyetlerle Görüşmeler
  3. İslam’a Davet Mektupları
  4. Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
  5. Nifak ve Münafıklar
  6. Peygamberimizin Vefatı
  7. Seriyye ve Gazveler
  8. Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Ayrıca 9.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Medine'deki ekonomik düzenlemelerinin önemini anlar.

Öğrenci, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) katıldığı ve katılmadığı seferleri sınıflandırır.

Öğrenciler, Hz. Peygamber döneminde yaşanan önemli olayları öğrenebilecektir.

Bi'r-i Maune faciasının nedenlerini ve sonuçlarını öğrenmek

Öğrenciler, Mekke'nin fethinin İslam tarihi ve Arap Yarımadası için önemini kavrayabileceklerdir.

Öğrenciler, Hudeybiye Antlaşması'nın Mekke'nin fethinin önünü nasıl açtığını analiz edebileceklerdir.

Hz. Peygamber'in, antlaşmalara uymayan ve saldıran gruplara karşı hoşgörü göstermediğini anlama.

Hz. Peygamber'in, anlaşmaları bozan ve hainlik yapan gruplara karşı mücadele ettiğini anlama.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in davet mektuplarının sonuçlarını öğrenebilecekler.

Öğrenciler, İslam'ın insan haklarına verdiği önemi anlayacaklardır.

Hz. Ebu Bekir'in vefat sonrası Müslümanlara verdiği mesajı kavramak

Medine Dönemi'ndeki önemli savaşları tanımak

1. Hz. Peygamber'in vefat yaşı hakkında bilgi sahibi olmak. 2. Veda Haccı'nın gerçekleştiği yılı bilmek. 3. Hz. Peygamber'in cenaze işlemlerini öğrenmek. 4. Cenaze namazının kılınış şekliyle ilgili doğru bilgiye ulaşmak. 5. Hz. Peygamber'in defnedildiği yeri tespit etmek. 6. Veda Hutbesi'nin verildiği yeri bilmek. 7. Veda Hutbesi'nin Hz. Peygamber'in son hitabesi olduğunu öğrenmek. 8. Veda Haccı'na katılanların kapsamını bilmek. 9. Hz. Peygamber'in hastalığının başladığı zamanı tespit etmek. 10. Hz. Peygamber'in vefat yılını bilmek.

İslam tarihinin önemli olaylarını ve bunların meydana geliş zamanlarını belirleme becerisi kazandırmak.1.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.