Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Kuba'ya varış olayı İslam tarihinde hangi öneme sahiptir?

  A) İslam'ın doğduğu olaydır
  B) İlk İslam devletinin kurulduğu olaydır
  C) İlk müslümanların bir araya gelip cemaat oluşturdukları olaydır
  D) İslam'ın yayılmasına en büyük katkıyı sağlayan olaydır
  E) Tüm seçenekler doğru değil

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C" seçeneğidir ve Kuba'ya varış olayı, ilk müslümanların bir araya gelip cemaat oluşturdukları önemli bir olaydır. Bu olay, İslam tarihinde cami, birlik ve dayanışma gibi önemli kavramların oluşumuna katkı sağlamıştır. 3. Kuba'ya varış olayının İslam'ın yayılmasına etkisi nedir?

  A) İslam'ın yayılmasına büyük bir hız kazandırmıştır
  B) İslam'ın yayılmasına çok az bir etkisi olmuştur
  C) İslam'ın yayılmasına herhangi bir etkisi olmamıştır
  D) İslam'ın yayılmasını engellemiştir
  E) Tüm seçenekler yanlıştır

 4. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) İslam'ın yayılmasına büyük bir hız kazandırmıştır" şeklindedir. Peygamberimiz (s.a.v) ve sahabelerinin Kuba'ya varışı, Müslümanların bir arada yaşayarak İslam'ı öğrenmelerine ve bu sayede İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağlamalarına olanak tanımıştır. Bu nedenle, İslam'ın yayılması açısından Kuba'ya varış olayı oldukça önemlidir. 5. Peygamberimiz Medine'ye hicret edince neler oldu?

  A) Medine'de müslümanların sayısı hızla arttı ve İslam devleti kuruldu
  B) Medine'de müslümanların sayısı azaldı ve İslam yayılması durdu
  C) Peygamberimiz ve müslümanlar Medine'de baskı altına alındı
  D) Peygamberimiz Medine'de sadece birkaç gün kaldıktan sonra geri döndü
  E) Tüm seçenekler yanlıştır

 6. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Medine'de müslümanların sayısı hızla arttı ve İslam devleti kuruldu. Peygamberimiz Medine'ye hicret edince, İslam'ın yayılması hızlandı ve Medine'de müslümanların sayısı arttı. Bu durum, İslam'ın yayılmasına ve İslam devletinin kurulmasına olanak sağladı. 7. Mescid-i Nebi'de bulunan önemli yapılar nelerdir ve ne amaçla kullanılırlar?

  A) İbadet edilen ana mekan olan cami, Peygamber'in kabri, Rıdvan ağacı ve minber bulunur.
  B) Zemzem kuyusu, mihrap, minber, müezzin mahalli ve mezarlık bulunur.
  C) Sıbyan mektebi, evliyaullah makamı, çeşitli mezarlar ve dershane bulunur.
  D) Kütüphane, arşiv, hocalar odası, ve şadırvan bulunur.
  E) Mescid-i Nebi'de önemli yapı yoktur, sadece cami vardır.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A seçeneğidir. Mescid-i Nebi'de bulunan önemli yapılar arasında cami, Peygamber'in kabri, Rıdvan ağacı ve minber bulunmaktadır. Cami, Müslümanların ibadetlerini yapmak için kullandığı ana mekandır. Peygamber'in kabri, Mescid-i Nebi'ye hacılar tarafından ziyaret edilen önemli bir yerdir. Rıdvan ağacı ve minber ise İslam tarihinde önemli olayların yaşandığı yerlerdir. 9. "Allah yolunda hicret edenler ancak kendi yurtlarından çıkarılanlar veya öldürülenlerdir" ayeti hangi olaya işaret eder?

  A) Peygamberimizin hicretine    B) Bedir Savaşı'na             
  C) Hendek Savaşı'na             D) Mekke'nin fethine           
  E) Hudeybiye Antlaşması'na     

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkı olan "Peygamberimizin hicretine" işaret eder. Ayet, Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmesiyle ilgili olarak indirilmiştir. Peygamberimiz'in hicreti İslam tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu soru, İslam tarihi ve Peygamberimizin hayatı hakkındaki bilgiyi ölçmeyi amaçlamaktadır. 11. "Muhakkak ki, Allah'ın arzı geniştir. Öyleyse göç edin ve Allah yolunda mallarınızı harcayın" hadisi hangi olaya işaret eder?

  A) Peygamberimizin hicretine    B) Uhud Savaşı'na              
  C) Hendek Savaşı'na             D) Mekke'nin fethine           
  E) Hudeybiye Antlaşması'na     

 12. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkı olan Peygamberimizin hicretine işaret etmektedir. Peygamberimiz ve Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç etmişlerdir. Bu hadis, Müslümanların Allah'ın emri doğrultusunda kendilerini güvende tutmak için göç etmelerini ve mallarını Allah yolunda harcamalarını öğütlemektedir. Bu hadis ayrıca müminlere cesaret vererek zorlu bir sürece girerken Allah'ın yardımının olduğunu hatırlatmaktadır. 13. Müslümanların hicreti nedir ve neden gerçekleşti?

  A) Müslümanların hicreti, İslam'ın yayılması ve güvenli bir ortamda ibadet etmek için gerçekleştirdikleri göçe denir.
  B) Müslümanlar, Mekke'de zulme maruz kalmış ve İslam'ı serbestçe yaşayamamışlardır.
  C) Müslümanlar, Medine'de bir toplum oluşturmak ve İslam'ı yaymak istemişlerdir.
  D) Hicret, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir.
  E) Tüm Müslümanlar hicret etmek zorundaydı, bu emir Kur'an'da açıkça belirtilmiştir.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B" olan bu soruda Müslümanların hicretinin ne olduğu ve neden gerçekleştiği sorulmuştur. Hicret, Müslümanların Mekke'de zulme maruz kalmaları ve İslam'ı serbestçe yaşayamamaları nedeniyle gerçekleştirdikleri göçe denir. Bu göç İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir. 15. Hicret nasıl gerçekleşti ve hangi olaylar yaşandı?

  A) Müslümanlar, gizlice Mekke'den kaçarak Medine'ye doğru yola çıktılar. Bu yolculuk sırasında pek çok zorlukla karşılaştılar.
  B) Peygamberimiz, Medine'ye davet alan Müslümanlarla birlikte yola çıktı. Yolda birçok kez durmak zorunda kaldılar ve pek çok düşmanla karşılaştılar.
  C) Hicret sırasında Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir, bir mağarada saklandılar ve burada düşmanlardan saklandılar.
  D) Mekkeliler, Müslümanların kaçtığını fark edince onları takibe başladılar ve savaş çıktı.
  E) Hicret sırasında pek çok Müslüman hayatını kaybetti, ancak sonunda Medine'ye ulaşılmayı başardılar.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Müslümanların hicreti, İslam'ın yayılması ve güvenli bir ortamda ibadet etmek için gerçekleştirdikleri göçe denir. Peygamberimiz ve Müslümanlar, Mekke'de zulme maruz kalmış ve İslam'ı serbestçe yaşayamamışlardı. Hicret, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir. Hicret, Müslümanların İslam'ın yayılması için verdikleri mücadelede önemli bir adımdır ve İslam'ın tarihinde büyük bir öneme sahiptir. 17. Müslümanların hicreti nedir ve neden gerçekleşmiştir?

  A) Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç etmiştir.
  B) Hicret, İslam'ın başlangıcının tarihi olarak kabul edilir.
  C) Müslümanların Mekke'de maruz kaldığı zulüm ve baskılar nedeniyle gerçekleşmiştir.
  D) Peygamber Efendimiz'in Mekke'de kabul görmediği için, Medine'de daha fazla takipçi kazanmak için gerçekleştirilmiştir.
  E) Müslümanlar Medine'de daha rahat bir yaşam sürdürmek istedikleri için hicret etmişlerdir.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Müslümanların Mekke'de maruz kaldığı zulüm ve baskılar nedeniyle gerçekleşmiştir. Müslümanların hicreti, İslam'ın tarihi açısından oldukça önemli bir olaydır. Müslümanlar, Mekke'de maruz kaldıkları zulüm ve baskılar nedeniyle Peygamber Efendimiz önderliğinde Medine'ye göç etmiştir. Bu olay, İslam'ın yayılmasında ve İslam toplumunun oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. Müslümanların Medine'de kurdukları toplum, İslam'ın ilk devleti olarak kabul edilir. 19. Hicretin tarihi ve önemi nedir?

  A) Hicret, 610 yılında gerçekleşmiştir ve İslam tarihinin en önemli olaylarından biridir.
  B) Hicret, 622 yılında gerçekleşmiştir ve İslam takviminin başlangıcıdır.
  C) Hicret, 630 yılında gerçekleşmiştir ve İslam'ın yayılmasına yardımcı olmuştur.
  D) Hicret, 632 yılında gerçekleşmiştir ve Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra önem kazanmıştır.
  E) Hicretin tarihi önemi yoktur, sadece Müslümanların Medine'ye göç ettiği bir olaydır.

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Hicret, 622 yılında gerçekleşmiştir ve İslam takviminin başlangıcıdır. Bu olay, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır, çünkü Müslümanların zulüm ve baskılardan kaçarak Medine'ye göç etmesi, İslam'ın yayılması ve güçlenmesinde büyük rol oynamıştır. Ayrıca, hicret, İslam toplumunun oluşmasına ve İslam devletinin kurulmasına da zemin hazırlamıştır. 21. İsra ve Miraç'ın tarihi ve önemi nedir?

  A) İsra ve Miraç, 610 yılında gerçekleşmiştir ve İslam tarihinin en önemli olaylarından biridir.
  B) İsra ve Miraç, 622 yılında gerçekleşmiştir ve İslam'ın yayılmasına yardımcı olmuştur.
  C) İsra ve Miraç, 630 yılında gerçekleşmiştir ve İslam'ın gücünü artırmıştır.
  D) İsra ve Miraç'ın tarihi önemi yoktur, sadece Peygamber Efendimiz'in özel bir deneyimiydi.
  E) İsra ve Miraç, İslam tarihinde büyük bir dönüm noktasıdır ve İslam'ın doğuşuna işaret eder.

 22. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir. İsra ve Miraç, Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Kudüs'e götürülmesi ve oradan semaya yükselmesi olaylarıdır. İslam tarihi için büyük bir öneme sahiptir ve İslam'ın doğuşuna işaret eder. Bu olaylar, İslam dininin ilkeleri açısından da önemlidir ve Müslümanlar tarafından büyük bir saygıyla anılır. 23. Peygamberimiz neden Taif'e gitti ve bu yolculuk hangi döneme denk gelmektedir? Ayrıntılı bir şekilde açıklayınız.

  A) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
  A) Peygamberimiz, Mekke'den kaçarak Taif'e sığındı.
  B) Peygamberimiz, İslam'ı yaymak için Taif'e gitti ve 10. yılın Ramazan ayına denk geldi.
  C) Peygamberimiz, Yesrib'e doğru yolculuk ederken Taif'e uğradı ve burada müslümanları ziyaret etti.
  D) Peygamberimiz, Yesrib'e varmadan önce Mekke'den kaçarak Taif'e sığındı ve burada bir süre kaldı.
  E) Peygamberimiz'in Taif'e gitme sebebi açık değildir.

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Peygamberimiz, İslam'ı yaymak amacıyla Mekke'den Taif'e gitti ve bu yolculuk 10. yılın Ramazan ayına denk geldi. Taif'te ise halkın İslam'a karşı olumsuz tepkisiyle karşılaştı ve şiddetli bir şekilde taşlandı. Bu olay Peygamberimiz'in hayatındaki zorlu dönemlerden biridir. 25. İsra ve Miraç olayı sırasında Peygamber Efendimiz kimlerle karşılaştı?

  A) Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Yusuf
  B) Hz. İsa, Hz. İdris ve Hz. İbrahim
  C) Hz. İdris, Hz. İlyas ve Hz. Yakub
  D) Hz. Cebrail, Hz. Mikail ve Hz. İbrahim
  E) Hz. Cebrail, Hz. Mikail ve Allah

 26. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneğidir. Peygamber Efendimiz İsra ve Miraç olayı sırasında Hz. Cebrail, Hz. Mikail ve Hz. İbrahim ile karşılaşmıştır. 27. Boykot yılları sırasında Müslümanlar ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldılar?

  A) Yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşadılar.
  B) Kendi aralarında anlaşmazlıklar yaşadılar.
  C) Hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldılar.
  D) Sosyal hayattan tamamen dışlandılar.
  E) Hiçbir zorlukla karşılaşmadılar.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. Boykot yılları, Müslümanların yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşadıkları zorlu bir dönemdi. İngilizlerin ürünlere ambargo koyması nedeniyle, Müslümanlar birçok temel ihtiyaç maddesinde sıkıntı yaşadılar. 29. Taif Yolculuğu, Peygamberimiz için neden önemlidir?

  A) Peygamberimiz, burada İslam'ı yaymak için önemli bir fırsat yakalamıştır.
  B) Peygamberimiz, burada ilk mucizevi olayını gerçekleştirmiştir.
  C) Peygamberimiz, burada diğer Arap kabileleri ile dostane ilişkiler kurmuştur.
  D) Peygamberimiz, burada İslam'ın yayılmasını önlemek için savaşmıştır.
  E) Hiçbiri.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A. Peygamberimiz, Mekke'de İslam'ı yaymak için mücadele ederken, Taif'e bir yolculuk yapmıştır. Bu yolculuk, Peygamberimiz için oldukça zorlu geçmiştir. Taif'te İslam'ı kabul etmeyen insanlar tarafından taşlanmış ve dışlanmıştır. Ancak bu yolculuk, Peygamberimiz için önemlidir çünkü burada İslam'ı yaymak için yeni bir fırsat yakalamıştır. Taif yolculuğu, Peygamberimizin İslam'ı yayma çabaları ve sabrı hakkında bir örnek teşkil etmektedir. 31. Taif Yolculuğu, Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?

  A) Sabrını ve dayanıklılığını gösterir.
  B) İyimserliğini ve umutlu olmayı gösterir.
  C) İnsan sevgisini ve merhametini gösterir.
  D) Tevazuunu ve alçakgönüllülüğünü gösterir.
  E) Hiçbiri.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Sabrını ve dayanıklılığını gösterir. Taif Yolculuğu, Peygamberimizin Mekke'de yaşadığı zulüm ve baskılar sonrasında yaptığı bir yolculuktur. Peygamberimiz, Taif halkının İslam'a karşı tutumuyla karşılaştığında şiddetli bir dirençle karşılaşmıştır. Ancak Peygamberimiz, sabrını ve dayanıklılığını koruyarak halka tebliğini sürdürmüştür. Bu olay, Peygamberimizin sabrı ve dayanıklılığı ile ilgili önemli bir örnek olarak kabul edilir. 33. Hz. Ömer (r.a.) Müslüman olduktan sonra nasıl bir değişim göstermiştir?

  A) Daha önce Müslüman olmayanları cezalandırmaya başladı
  B) Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki çatışmalarda savaşmaya başladı
  C) İslam’ın yayılmasına büyük katkılarda bulundu
  D) Hz. Peygamber’e düşmanlık etmeye başladı
  E) Çok az bir değişim gösterdi

 34. Cevap: C Açıklama:

  Cevap Anahtarı: C) İslam’ın yayılmasına büyük katkılarda bulundu. Hz. Ömer (r.a.), İslam'ı kabul ettiği andan itibaren önemli bir değişim göstermiştir. Daha önce Müslümanlara karşı düşmanca tavırlar sergilerken, İslam'ı kabul etmesiyle birlikte Müslümanlar arasında saygın bir yer edindi. İslam'ın yayılmasına büyük katkılar sağlayan Hz. Ömer, İslam devletinin genişlemesinde ve güçlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu değişim, onun adaletli ve güçlü liderliği sayesinde gerçekleşmiştir. 35. Hz. Hamza (r.a.) Müslüman olduktan sonra neler yaptı?

  A) Müslümanlara önderlik etti
  B) Mekkelilere karşı savaşmaya başladı
  C) İslam’ın yayılmasına katkıda bulundu
  D) Birçok kişinin Müslüman olmasına vesile oldu
  E) Hepsi

 36. Cevap: E Açıklama:

  Cevap: E) Hepsi. Hz. Hamza (r.a.), İslam'ın erken dönemlerinde İslam'ın yayılmasına katkıda bulunmuş, birçok kişinin Müslüman olmasına vesile olmuş ve Müslümanlara önderlik etmiştir. Ayrıca, Müslümanlara karşı düşmanca tutum takınan Mekkelilere karşı da savaşmıştır. Bu soru, İslam tarihinde önemli bir kişi olan Hz. Hamza'nın hayatına ve Müslümanlar için oynadığı role dair bilgi edinmeyi hedeflemektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE YILLARI
  1. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler
  2. Heyetlerle Görüşmeler
  3. İslam’a Davet Mektupları
  4. Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
  5. Nifak ve Münafıklar
  6. Peygamberimizin Vefatı
  7. Seriyye ve Gazveler
  8. Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Ayrıca Lise 9.sınıf peygamberimizin hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları; 3. ve 4. üniteki sorulardan hazırlanmıştır

İslam tarihindeki önemli olaylara ve bu olayların İslam toplumuna etkilerine aşina olmalarını sağlamaktır.

Tarihi olayların İslam'ın yayılımına olan etkisini anlayabilme ve İslam'ın yayılmasındaki faktörleri analiz edebilme becerisi kazanılır.

Peygamberimizin hicreti, İslam'ın yayılması ve İslam devletinin kurulması açısından önemli bir dönüm noktasıdır.

Tarihi yerlerin önemini anlamak.

İslam tarihi ve Peygamberimizin hayatı hakkında bilgi sahibi olması ve bunu anlaması beklenir.

İslam tarihindeki önemli olaylardan biri olan Peygamberimizin hicreti hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

İslam tarihi ve İslam'ın yayılışı hakkında bilgi sahibi olmaları ve Müslümanların hicretinin önemini anlamaları beklenir.

Hicret'in ne olduğunu ve neden gerçekleştirildiğini açıklamak.

İslam tarihindeki önemli olayları ve Müslümanların tarihteki rolünü anlama.

Hicretin tarihi ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak.

İsra ve Miraç olayının tarihini ve önemini anlamalarını ve İslam dininin temel olayları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı hedefler.

"tarihi olayların sebep-sonuç ilişkisini ve önemini anlama" olarak ifade edilebilir.

İslam dinine ait önemli olayları ve kişileri hatırlama ve anlama kazanımını hedeflemektedir.

Tarih bilgisi ve anlama kazanımıyla ilgilidir.

Peygamberimizin hayatındaki önemli olayları ve İslam'ın yayılışı hakkında bilgi sahibi olmak.

Tarihi olayları ve kişilikleri anlama ve yorumlama.

Hz. Ömer'in İslam'ı kabul etmesinin ardından, İslam'ın yayılmasına büyük katkılar sağladığı anlaşılır.

İslam tarihinde önemli bir kişi olan Hz. Hamza'nın hayatına ve Müslümanlar için oynadığı role dair bilgi edinmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 55 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 462 kere doğru, 311 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri