9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Medine Sözleşmesi hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Medine Sözleşmesi, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından Yahudiler, müşrik Araplar ve Müslümanlar arasında imzalanan bir vatandaşlık anlaşmasıdır. Şehirde birlikte yaşamanın kurallarını belirlemiş, hak ve sorumlulukları tespit etmiştir. Açıklama:

  Sözleşme, din hürriyetini güvence altına almış, askerî alanda iş birliği sağlamış ve hukuki düzenlemeler yapmıştır. 3. Muhacir ve ensar kardeşliği nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Muhacir ve ensar kardeşliği, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından Medine'de ensar (Medineli Müslümanlar) ve muhacir (Mekke'den göç eden Müslümanlar) arasında kurdurulan bir kardeşlik sistemidir. Açıklama:

  Bu uygulama, muhacirlerin ensarlarla evlerini ve kazançlarını paylaşmasını sağlamış, ensarların da muhacirleri desteklemesini ve korumasını öngörmüştür. 5. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) savaşa izin verilmesinin nedenleri nelerdir?


 6. Cevap: * Müslümanlara yönelik zulüm ve yağma * Müşriklerin tehdit ve düşmanlıkları * Müslümanların güvenliklerini sağlama ihtiyacı Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslümanların zulme uğraması ve düşmanlıklarla karşılaşması üzerine savaş izni almıştır. Bu izin, Müslümanların yurtlarını savunmalarını ve kendilerini korumalarını amaçlamıştır. 7. Mescid-i Kıbleteyn'in önemi nedir?


 8. Cevap: Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kıblenin Kudüs'ten Kâbe'ye çevrildiği yerdir. Açıklama:

  Mescid-i Kıbleteyn, Müslümanların kıblesinin değişmesiyle tarihi bir öneme sahiptir. Bu değişiklik, Müslümanların birlik ve beraberliklerinin bir sembolü olarak görülmüştür. 9. Hendek Savaşı'nda Müslümanlara en büyük tehditi oluşturan olay neydi?


 10. Cevap: Kurayza Yahudilerinin müşriklerle gizlice anlaşması Açıklama:

  Kurayza Yahudileri, savaş esnasında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile aralarındaki antlaşmayı bozarak müşriklerle gizlice anlaştı. 11. Hudeybiye Antlaşması'nın önemi nedir?


 12. Cevap: Mekke'nin fethine giden yolu açması Açıklama:

  Hendek Savaşı'nda müşriklerin başarısızlığı, Müslümanlar için Mekke'nin fethine giden yolu açtı. 13. Münafıkların Kur'an'da anlatılan özelliklerini açıklayınız.


 14. Cevap: Münafıklar, iman etmedikleri hâlde Müslüman gibi göründükleri, ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söyledikleri ve yeryüzünde fesat çıkarmak isteyen kişilerdir. Açıklama:

  Münafıklar, başkalarını kandırmak ve İslam'a zarar vermek için İslam'ı benimsemiş gibi görünürler. Ancak kalpleriyle Allah'a inanmazlar ve Müslümanların birliğine zarar vermeyi amaçlarlar. 15. Abdullah b. Übey b. Selül'ün nifak hareketlerine örnek veriniz.


 16. Cevap: * Uhud Savaşı'nda sahabelerin itirazlarına rağmen orduyu terk ederek Müslümanları yardımsız bırakması. * Mescid-i Dırar'ın inşasıyla Müslümanların birliğini bozmaya çalışması. * Hz. Peygamber'e aleyhte propaganda yapması. Açıklama:

  Abdullah b. Übey b. Selül, Medine'nin önde gelenlerinden biriydi ve İslam'a karşı gizli bir düşmanlık besliyordu. Müslümanların birliğini bozmak ve Hz. Peygamber'in otoritesini zayıflatmak için çeşitli nifak hareketlerine girişti. 17. Hz. Peygamber'in Hayber'in fethindeki amacını belirtiniz.


 18. Cevap: Hayber'in fethi, müşriklerle ittifak halinde olan ve bölge için tehdit oluşturan Yahudilerin gücünü kırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Açıklama:

  Hayber Yahudileri, Müslümanlara karşı komplolar düzenlemiş ve savaş hazırlığı yapmıştır. 19. İslam davetinin önemli vasıtalarından olan davet mektuplarından birini gönderdiği hükümdar kimdir?


 20. Cevap: Bizans İmparatoru Açıklama:

  Metinde, Allah Resulü'nün Bizans İmparatoru Heraklius'a Dıhyetü'l-Kelbî aracılığıyla bir mektup gönderdiğinden bahsedilmektedir. 21. Hz. Peygamber'in Veda Haccı'nda yaptığı kısa konuşmaların amacı nedir?


 22. Cevap: Müslümanlara İslam'ın öğretilerini hatırlatmak ve vazifesini tamamladığını bildirmek Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), Veda Haccı'nda yaptığı kısa konuşmalarda, Müslümanlara dinlerini ikmal ettiğini ve nimeti tamamladığını bildirmiştir. Ayrıca onları İslam'ın temel emir ve yasakları konusunda uyarmış ve birbirlerine karşı sorumlu olduklarını hatırlatmıştır. 23. Hz. Peygamber'in hastalığı nasıl seyretti?


 24. Cevap: Ramazan'da iki kere Kur'an mukabele etti, on günlük itikâfı yirmi güne çıkardı, Uhud ve Baki kabristanlarına veda ziyaretleri yaptı, hastalığı kötüleşerek vefat etti Açıklama:

  Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hastalığı, Veda Haccı'ndan dönüşünden sonra kötüleşmeye başlamış ve bir süre tedavi gördükten sonra vefat etmiştir. Hastalığı sırasında, Müslümanlara İslam'ın öğretilerini hatırlatmak ve bazı önemli ziyaretler yapmak için fırsat bulmuştur. 25. Elçiler Yılı nedir ve önemini açıklayınız.


 26. Cevap: Elçiler Yılı, çevre bölgedeki krallara ve devlet başkanlarına İslam'ı tebliğ etmek için Hz. Peygamber'in elçiler gönderdiği yıldır. Açıklama:

  Bu yıl, İslam'ın yayılmasında önemli bir dönüm noktası olmuş ve bölgedeki devletlerin dikkatini çekmiştir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Allah Resulü (s.a.v.), Mekke'ye silahlı girmek istiyordu.
  2. (.....) Hendek Gazvesi, Medine'nin hendeklerle savunulmasıyla gerçekleşti.
  3. (.....) Uhud Savaşı'nda müşriklerin lideri Ebu Süfyan'dı.
  4. (.....) Hz. Peygamber, Bi'r-i Maune faciasında şehit edildi.
  5. (.....) Kurayza Yahudileri, Hendek Savaşı'nda müminlere ihanet ettiler.
  6. (.....) Hudeybiye Antlaşması, Müslümanlara Mekke'yi ziyaret hakkı verdi.
  7. (.....) Hz. Osman, Hudeybiye görüşmelerinde Müslümanların temsilcisiydi.
  8. (.....) Uhud Savaşı'nda Müslümanlar müşriklerden daha azdı.
  9. (.....) Hendek Gazvesi'nde altı Müslüman şehit oldu.
  10. (.....) Peygamber Efendimiz, savaş değil barış niyetiyle Mekke'ye gitmişti.

 28. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 29. Aşağıdaki cümleleri eşleştirin:

  1. Münafıkların lideri kimdir?
  2. Nifakın tanımı nedir?
  3. Münafıkların Medine'de kurdukları mescide ne ad verilmiştir?
  4. Münafıklar, Tevbe Seferi'ne katılmışlar mıdır?
  5. Allah Resulü, Taif'i kuşattıktan sonra ne yapmıştır?
  6. Münafıklar, Uhud Savaşı'nda ne rol oynamıştır?
  7. Münafığın üç özelliği nedir?
  8. Nifak, Kur'an'da hangi kelimelerle ifade edilmiştir?
  9. Huneyn Savaşı'nda Müslümanları hezimete uğratan neden nedir?
  10. Müstalikoğulları Gazvesi'nde Abdullah b. Übey b. Selül ne yapmıştır?
  Önermeler:
  a. Müslüman olmadığı hâlde Müslüman gibi görünmek
  b. Abdullah b. Übey b. Selül
  c. Kur'an-ı Kerim'de "Mescid-i Dırar" olarak geçer
  d. Hayır, katılmamışlardır
  e. Dua etmiş ve kısa bir süre sonra Taifliler Müslüman olmuştur
  f. Orduyu terk etmiş ve üç bin kişilik müşrik ordusu karşısında Müslümanları yardımsız bırakmıştır
  g. Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine emanet edilen bir şeye ihanet eder
  h. Ehl-i kitap ve münafık
  ı. Çokluklarının kendilerini beğendirmeleri
  j. Muhacirler hakkında yakışıksız ifadelerde bulunmuş ve ordu içinde bozgunculuk yapmıştır

 30. Cevap: 1. b 2. a 3. c 4. d 5. e 6. f 7. g 8. h 9. ı 10. j Açıklama:

  Bu eşleştirme, Hz. Peygamber dönemindeki nifak hareketleri ve münafıkların özellikleri hakkında bilgi edinmenizi sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE YILLARI
  1. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler
  2. Heyetlerle Görüşmeler
  3. İslam’a Davet Mektupları
  4. Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
  5. Nifak ve Münafıklar
  6. Peygamberimizin Vefatı
  7. Seriyye ve Gazveler
  8. Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Ayrıca 9.sınıf peygamberimizin hayatı dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, Medine Sözleşmesi'nin İslam devletinin kuruluşunda önemini ve şehir devletinin vatandaşlarının hak ve yükümlülüklerini anlarlar.

Öğrenciler, muhacir ve ensar kardeşliğinin Müslümanlar arasındaki birlik ve yardımlaşmanın önemini kavrarlar.

Öğrenci, Hz. Peygamber'e (s.a.v.) savaş izni verilmesinin gerekçelerini açıklar.

Öğrenci, Mescid-i Kıbleteyn'in sembolik ve tarihi önemini kavrar.

Hendek Savaşı'nda Müslümanlar için en büyük tehdit unsurlarını kavramak

Hudeybiye Antlaşması'nın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in stratejisi üzerindeki etkisini anlamak

Öğrenciler, münafıkların özellikleri hakkında bilgi edinir ve İslam'ın ikiyüzlülüğü ve riyayı yasakladığını anlarlar.

Öğrenciler, nifakın İslam toplumu içindeki tehlikelerini anlar ve Hz. Peygamber'in münafıklara karşı nasıl mücadele ettiğini görürler. Hz. Peygamber'in münafıklara karşı takındığı tavrı tartışınız. Cevap: Hz. Peygamber, münafıkların niyetlerini bilmesine rağmen onları açıkça ifşa etmemiş ve öldürtmemiştir. Bunun yerine, onlarla tartışmış ve hatalarını göstermeye çalışmıştır. Ayrıca, münafıkların nifaklarına karşı Müslümanları uyarmış ve birlik içinde olmalarını tavsiye etmiştir. Açıklama: Kazanım: Öğrenciler, Hz. Peygamber'in münafıklara karşı sergilediği sabırlı ve merhametli tavrın önemini anlar ve İslam'ın affediciliğini ve merhametini takdir ederler.

Hz. Peygamber'in, İslam devletinin güvenliğini tehdit eden gruplara karşı önlem aldığını ve askeri fetihler gerçekleştirdiğini anlama.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in davet mektuplarını gönderdiği hükümdarları tanıyabilecekler.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Veda Haccı'ndaki mesajının önemini kavrayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) vefatının son günlerindeki durumunu ve vefatının insanların üzerindeki etkisini anlayacaklardır.

Elçiler Yılı'nın İslam'ın yayılmasındaki rolünü anlamak

* Peygamberimizin siyasi ve askeri stratejileri hakkında bilgi edinmek. * Peygamber Efendimizin karşılaştığı zorlukları ve bunları nasıl aştığını öğrenmek. * Peygamberimizin barışçıl tutumunu ve diplomatik başarısını kavramak. * Peygamberimizin savaşta ve barışta gösterdiği liderlik vasıflarını anlamak.

* Nifak ve münafıkların tanımını öğrenmek * Münafıkların Hz. Peygamber döneminde oynadığı rolü anlamak * Münafıklarla mücadele yollarını kavramak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.