Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hz. Peygamber'in Medine'de inşasına başlattığı yapı hangisidir?

  A) Ashâb-ı Suffe        B) Mescid-i Nebevî     
  C) Muhacir-Ensar Evi    D) Medine Pazarı       
  E) Ezan Kulesi                                 

 2. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra Mescid-i Nebevî'nin inşasına başlamıştır. 3. Muâhât uygulamasıyla kimler kardeş ilan edilmiştir?

  A) Yahudiler ve Müslümanlar    B) Ensar ve Muhacirler        
  C) Muhacirler ve Küffar        D) Müslümanlar ve Mecusi      
  E) Safalar ve Merveler                                       

 4. Cevap: B Açıklama:

  Muâhât uygulamasıyla Ensar ve Muhacirler kardeş ilan edilmiştir. 5. Medine pazarının kurulması hangi açıdan önemliydi?

  A) Müslümanların ekonomik alanda güçlenmesini sağladı.
  B) Mekke ile ilişkilerin geliştirilmesini kolaylaştırdı.
  C) Yahudilerin ticaret üstünlüğünü kırdı.
  D) Hz. Peygamber'in yetkisini artırdı.
  E) Medine'nin nüfusunu azalttı.

 6. Cevap: A Açıklama:

  Medine pazarının kurulması, Müslümanların ekonomik alanda güçlenerek Yahudilerin ticaret üstünlüğüne ortak olmalarını sağladı. 7. Seriyye nedir?

  A) Hz. Peygamber'in bizzat katıldığı savaşlar
  B) Hz. Peygamber'in kumandanları aracılığıyla yürüttüğü seferler
  C) Mekkelilerin Müslümanlara karşı yaptığı akınlar
  D) Müslümanların Mekke'ye düzenlediği baskınlar
  E) Medine'de düzenlenen askeri tatbikatlar

 8. Cevap: B Açıklama:

  Seriyye, Hz. Peygamber'in bizzat katılmadığı ve kumandanları aracılığıyla yürüttüğü seferlere verilen addır. 9. Uhud Gazvesi'nde İslam ordusunun yenilgisine yol açan temel neden ne olmuştur?

  A) Düşmanın sayıca üstünlüğü
  B) Savaş öncesi yapılan yanlış planlama
  C) Okçuların yerlerini terk etmeleri
  D) Müşriklerin Süfyan b. Harb komutasında olmaları
  E) Müslümanların Uhud Dağı'nın eteğinde kuşatılması

 10. Cevap: C Açıklama:

  Müslümanlar, Uhud Gazvesi'nde okçuların yerlerini terk etmeleri nedeniyle düşmanın arkadan saldırısına maruz kalmış ve bu durum savaşın seyrini müşriklerin lehine değiştirmiştir. 11. Reci Olayı'nın amacı neydi?

  A) Müslümanları İslam'dan caydırmak
  B) İslam'ı diğer kabilelere yaymak
  C) Mekke'ye ticaret kervanı göndermek
  D) Müşriklerin Bedir ve Uhud'daki kayıplarının intikamını almak
  E) Hz. Peygamber'e suikast düzenlemek

 12. Cevap: A Açıklama:

  Reci Olayı'nın amacı, gönderilecek Müslüman muallimleri öldürerek veya Mekkelilere satarak Müslümanları İslam'dan caydırmaktı. 13. Bi'r-i Maune faciasında kim şehit edilmiştir?

  A) Ebu Süfyan                B) Abdullah b. Târık        
  C) Amr b. Ümeyye ed-Damrî    D) Ka’b b. Zeyd             
  E) Selman-ı Fârisî                                       

 14. Cevap: B Açıklama:

  Bi'r-i Maune faciasında Abdullah b. Târık şehit edilmiştir. 15. Hudeybiye Antlaşması'na göre Müslümanlar Mekke'ye hangi şartla girebilirlerdi?

  A) Sadece yolcu kılıçlarıyla     B) Askerî teçhizatla            
  C) Umre için ihrama girerek      D) Hiçbir şartla giremezlerdi   
  E) Savaşarak                                                     

 16. Cevap: A Açıklama:

  Hudeybiye Antlaşması'na göre Müslümanlar sadece yolcu kılıçlarıyla Mekke'ye girebilirlerdi. 17. Mekke'nin Fethi'nde kaç Müslüman ordusu şehre girmiştir?

  A) 6 bin    B) 8 bin    C) 10 bin    D) 12 bin    E) 14 bin    

 18. Cevap: C Açıklama:

  Mekke'nin Fethi'nde Hz. Peygamber'in ordusu 10 bin kişiden oluşuyordu. 19. Hz. Peygamber, Mekke'yi fethettikten sonra tüm Mekkelileri nasıl karşılamıştır?

  A) Sert bir şekilde cezalandırarak
  B) Zalim bir şekilde işkence ederek
  C) Af ederek ve barış içinde
  D) Savaş tehdidinde bulunarak
  E) Köleleştirerek

 20. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, Mekke'yi fethettikten sonra tüm Mekkelileri affetmiş ve barış içinde yaşamalarını sağlamıştır. 21. Hz. Peygamber, münafıkların inşa ettiği hangi yapıyı yıktırmıştır?

  A) Kuba Mescidi      B) Quba Mescidi     
  C) Mescid-i Dırar    D) Uhud Mescidi     
  E) Medine Mescidi                        

 22. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber, münafıkların Mescid-i Nebi'ye alternatif bir ibadet yeri olarak inşa ettikleri Mescid-i Dırar'ı yıktırarak nifak hareketlerinin yayılmasını engellemiştir. 23. Yahudilerle ilk çatışmaya hangi Yahudi kabilesiyle girilmiştir?

  A) Nadiroğulları      B) Kaynukaoğulları   
  C) Kurayzaoğulları    D) Benî Kureyze      
  E) Nadiroğulları                           

 24. Cevap: B Açıklama:

  Kaynukaoğulları, Medine Sözleşmesi'ni ihlal ederek Müslümanlarla ilk çatışmayı başlatmıştır. 25. Hz. Peygamber'in Mekke'den sonra temas kurduğu tek semavi din hangisidir?

  A) Yahudilik       B) Hristiyanlık   
  C) Mecusilik       D) Budizm         
  E) Hinduizm                          

 26. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber'in Mekke'den sonra Hudeybiye Antlaşması vesilesiyle temas kurduğu semavi din Hristiyanlıktır. 27. Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından elçi olarak Habeş Necaşisi'ne kim gönderilmiştir?

  A) Amr b. Ümeyye         B) Abdullah b. Huzafe   
  C) Dıhyetü'l-Kelbî       D) Selit b. Amr         
  E) Şücâ b. Ebi Vehb                              

 28. Cevap: A Açıklama:

  Muharrem ayında gönderilen altı davet mektubundan biri Habeş Necaşisi'ne yollanmış ve elçi olarak Amr b. Ümeyye görevlendirilmiştir. 29. İslam'a davet mektubu gönderilen devletlerden hangisi bu daveti kabul etti?

  A) Bizans İmparatorluğu    B) Mısır                  
  C) Habeşistan              D) Yemen                  
  E) Sâsânî Devleti                                    

 30. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Peygamber'in gönderdiği davet mektubuna Habeş Necaşisi olumlu cevap vererek Müslüman olmuştur. 31. Hz. Peygamber'in Veda Haccı'ndan sonra durumu nasıl değişmiştir?

  A) Sağlığı iyileşmiş ve mescitteki ibadetlerine devam etmiştir.
  B) Sağlığı bozulmuş ve hastalanmıştır.
  C) İslam devletine karşı muhalif bir tavır sergilemeye başlamıştır.
  D) Mekke'ye geri dönerek orada kalmıştır.
  E) Hicaz bölgesinin kontrolünü ele geçirmeye çalışmıştır.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber, Veda Haccı dönüşünde hastalanmış ve durumu ağırlaşarak vefat etmiştir. 33. Peygamberimizin (s.a.v.) kabrinin bulunduğu alana ne ad verilir?

  A) Mescid-i Haram       B) Ravza-i Mutahhara   
  C) Beytullah            D) Kabe                
  E) Müzdelife                                   

 34. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "Peygamberimizin (s.a.v.) kabri ile minberi arasındaki alana 'Ravza-i Mutahhara' denilmiştir." ifadesi geçmektedir. 35. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vefat ettiğini öğrendikten sonra Müslümanları sakinleştiren kişi kimdir?

  A) Hz. Ömer         B) Hz. Ebu Bekir   
  C) Hz. Ali          D) Hz. Osman       
  E) Hz. Ebu Zer                         

 36. Cevap: B Açıklama:

  Metinde "Hz. Ebu Bekir doğruca mescide gelerek Hz. Âişe'nin odasına girdi. ... 'Ey insanlar! Kim Muhammed'e tapıyorsa bilmiş olsun ki Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyorsa bilmiş olsun ki Allah Hay'dır ölmez.' diyerek Müslümanları sakinleştirdi." ifadesi geçmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE YILLARI
  1. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler
  2. Heyetlerle Görüşmeler
  3. İslam’a Davet Mektupları
  4. Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
  5. Nifak ve Münafıklar
  6. Peygamberimizin Vefatı
  7. Seriyye ve Gazveler
  8. Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Ayrıca Lise 9.sınıf peygamberimizin hayatı dersi sene sonu yazılıya hazırlık test soruları 1, cevap ve açıklamalı sorulardan mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

Medine'de kurulan önemli yapıları bilme.

Muâhât uygulamasının amacını ve etkisini bilme.

Peygamberimizin ekonomik alanda yaptığı düzenlemeleri anlama

Peygamberimizin askeri stratejilerini anlama

Uhud Gazvesi'nin sonuçlarını ve derslerini çıkarmak

Peygamberimiz dönemindeki siyasi olayları anlamak

Uhud Savaşı'ndan sonra yaşanan olayları anlama

Hudeybiye Antlaşması'nın şartlarını anlama

Hz. Peygamber'in savaş stratejilerini ve taktiklerini anlama

Hz. Peygamber'in merhametli ve adaletli yapısını anlama

Hz. Peygamber dönemindeki nifak hareketlerini ve münafıkların özelliklerini anlar.

Medine'deki Yahudi kabileleri ve Müslümanlarla ilişkilerini anlama.

İslam'ın diğer dinlerle ilişkilerini ve Hz. Peygamber'in dinler arası diyaloga verdiği önemi anlama.

Hz. Peygamber'in komşu devletlere gönderdiği davet mektuplarını bilir.

Hz. Peygamber'in davet mektubu gönderdiği devletlerden Müslümanlık'ı kabul edenleri bilir.

Hz. Peygamber'in hayatının son dönemini ve vefatını anlama.

Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yerin adını öğrenmek.

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Müslümanları sakinleştiren kişiyi öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 19 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 149 kere doğru, 108 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sene Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri