2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02)

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) CEVAPLARI

 1. Bedir Gazvesi'nin sonucunda neler oldu?

  A) Müslümanlar zafer kazandılar.
  B) Mekkeliler zafer kazandılar.
  C) Savaş berabere bitti.
  D) Taraflar arasında barış anlaşması imzalandı.
  E) Hiçbir şey değişmedi.

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Müslümanlar zafer kazandılar" şeklindedir. Bedir Gazvesi, İslam tarihinin en önemli savaşlarından biridir ve Müslümanlar, Mekkeli müşriklerle savaşarak zafer kazanmışlardır. Bu savaş, Müslümanların güçlenmesine ve İslam'ın yayılmasına katkı sağlamıştır. 3. Bedir Gazvesi sonrasında Müslümanlar ne yaptılar?

  A) Savaşa devam ettiler.
  B) Mekkelilerle barış yaptılar.
  C) İslam'ı yaymak için çalışmalarına devam ettiler.
  D) Yeni topraklar fethettiler.
  E) Kendi aralarında çekişmeler yaşadılar.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) İslam'ı yaymak için çalışmalarına devam ettiler." Müslümanlar, Bedir Gazvesi'nin kazanılmasıyla birlikte İslam'ı yaymak için çalışmalarına devam ettiler ve birçok Arap kabilesi İslam'a girdi. Bu, İslam'ın yayılmasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. 5. Kıblenin değişmesi hangi yılda gerçekleşmiştir?

  A) Hicretin 1. yılında     B) Hicretin 5. yılında    
  C) Hicretin 7. yılında     D) Hicretin 10. yılında   
  E) Hicretin 15. yılında   

 6. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Hicretin 10. yılında" olarak verilmiştir. Peygamber Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği dönemde, Müslümanlar namazlarını Mekke'ye doğru kılıyorlardı. Ancak Medine döneminde Kabe'ye doğru yönelme geleneği başlamıştı. Bu dönüm noktası, Hicret'in 2. yılında başlayan Kabe'nin yönü hakkındaki tartışmalar sonrasında Hicret'in 10. yılında Kıble yönünün Mekke'den Kudüs'e çevrilmesiyle gerçekleşmiştir. 7. Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrilmesi hangi olay sonrasında gerçekleşmiştir?

  A) Hudeybiye Antlaşması    B) Bedir Savaşı           
  C) Uhud Savaşı             D) Hayber'in Fethi        
  E) Hendek Savaşı          

 8. Cevap: D Açıklama:Cevap: D) Hayber'in Fethi

  Açıklama:

  Kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrilmesi Hz. Muhammed (sav) ve Medine'deki Müslümanların Hicret'ten sonra yaklaşık 16 veya 17 ay boyunca Kudüs'e yönelerek namaz kıldıktan sonra gerçekleşti. Bu değişiklik, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 143-144. ayetleriyle bildirildi.

  Seçenekler arasından Hayber'in Fethi bu olayın tarihine en yakın olanıdır. Hayber'in Fethi, Hicretin 7. yılında gerçekleşti. Diğer seçeneklerin tarihleri ise şöyledir:

  * Hudeybiye Antlaşması: Hicretin 6. yılında
  * Bedir Savaşı: Hicretin 2. yılında
  * Uhud Savaşı: Hicretin 3. yılında
  * Hendek Savaşı: Hicretin 5. yılında

  Dolayısıyla, kıblenin değişmesiyle en uyumlu tarih Hayber'in Fethi'dir.

  Ancak önemli bir nokta belirtmek gerekir. Kıblenin değişmesi ile Hayber'in Fethi arasında doğrudan bir bağlantı kurmak zordur. Bu değişiklik muhtemelen Hz. Muhammed (sav) ile Medine'deki Müslümanların yaşadıkları çeşitli toplumsal ve dini dinamikler nedeniyle gerçekleşmiştir.

 9. Medine Sözleşmesi hangi tarihte imzalandı?

  A) Mekke'de imzalandı
  B) Uhud Savaşı'ndan sonra imzalandı
  C) Hicret'ten hemen sonra imzalandı
  D) Hudeybiye Antlaşması'ndan önce imzalandı
  E) 630 yılında imzalandı

 10. Cevap: C Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in Medine'ye hicret ettiği tarihten kısa bir süre sonra, yani 622 yılında imzalandı. Sözleşme, Müslümanlar ile Medine'de bulunan Yahudi ve diğer Arap kabileleri arasında bir anlaşma olarak kabul edilir ve İslam tarihinin en önemli belgelerinden biridir. 11. Medine Sözleşmesi'nde hangi maddeler yer almaktadır?

  A) Savaş hükümleri         B) Vergi hükümleri        
  C) İçişleri hükümleri      D) Dışişleri hükümleri    
  E) Tüm seçenekler doğru   

 12. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Tüm seçenekler doğru. Medine Sözleşmesi, savaş hükümleri, vergi hükümleri, içişleri hükümleri ve dışişleri hükümleri gibi çeşitli konuları kapsayan bir anlaşmadır. Bu sözleşme, İslam'ın yayılması ve Medine'deki toplumun düzenlenmesi için önemli bir adımdı. 13. Ashâb-ı Suffe'nin görevi nedir?

  A) Peygamber'in öğretisini öğrenmek ve yaymak
  B) Savaşmak ve İslam'ı savunmak
  C) Ticaret yapmak ve İslam'ı yaymak
  D) Peygamber'e yardım etmek ve onunla birlikte yaşamak
  E) Tüm seçenekler yanlıştır.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Peygamber'in öğretisini öğrenmek ve yaymak"tır. Ashab-ı Suffe, Medine'deki camide Peygamberimiz ile birlikte yaşayan ve onun öğretilerini öğrenen kişilerdi. Görevleri, İslam'ı öğrenip öğretmekti. 15. İsra ve Miraç olayı sırasında Peygamber Efendimiz kimlerle karşılaştı?

  A) Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Yusuf
  B) Hz. İsa, Hz. İdris ve Hz. İbrahim
  C) Hz. İdris, Hz. İlyas ve Hz. Yakub
  D) Hz. Cebrail, Hz. Mikail ve Hz. İbrahim
  E) Hz. Cebrail, Hz. Mikail ve Allah

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı D seçeneğidir. Peygamber Efendimiz İsra ve Miraç olayı sırasında Hz. Cebrail, Hz. Mikail ve Hz. İbrahim ile karşılaşmıştır. 17. Taif Yolculuğu, Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?

  A) Sabrını ve dayanıklılığını gösterir.
  B) İyimserliğini ve umutlu olmayı gösterir.
  C) İnsan sevgisini ve merhametini gösterir.
  D) Tevazuunu ve alçakgönüllülüğünü gösterir.
  E) Hiçbiri.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap Anahtarı: A) Sabrını ve dayanıklılığını gösterir. Taif Yolculuğu, Peygamberimizin Mekke'de yaşadığı zulüm ve baskılar sonrasında yaptığı bir yolculuktur. Peygamberimiz, Taif halkının İslam'a karşı tutumuyla karşılaştığında şiddetli bir dirençle karşılaşmıştır. Ancak Peygamberimiz, sabrını ve dayanıklılığını koruyarak halka tebliğini sürdürmüştür. Bu olay, Peygamberimizin sabrı ve dayanıklılığı ile ilgili önemli bir örnek olarak kabul edilir. 19. Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.) hangi olaylar sonrasında Müslüman oldular?

  A) Hicret sonrası             B) Mekke’nin Fethi sonrası   
  C) Uhud Savaşı sonrası        D) Bedir Savaşı sonrası      
  E) Hendek Savaşı sonrası     

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Uhud Savaşı sonrası" olan bu soruda, Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.)'in Müslüman oluşu bu savaş sonrasında gerçekleşmiştir. Uhud Savaşı'nda yaşanan olaylar, Hz. Hamza'nın İslam'a girişinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Hz. Ömer (r.a.) ise, Müslümanlara karşı düşmanca tutumu nedeniyle Hz. Hamza'nın intikamını almak için yola çıktığında yolda karşılaştığı bir Müslüman tarafından aydınlanmış ve İslam'ı kabul etmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   kaan
08 Mayıs 2023
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Kur’an’ı açıklamasıyla ilgili yanlış bir yargıdır? A) Her ayeti ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. B) Ayetlerin anlaşılmayan yerlerini açıklamıştır. C) Muhatabının anlamadığı kelimeleri açıklamıştır. D) Yaşantısı, Kur’an’ın anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.
   mustafa
08 Mayıs 2023

A) Her ayeti ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. ifadesi yanlıştır. Peygamberimiz, bazı ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklamış olsa da, her ayeti ayrıntılı olarak açıklamamıştır. Bunun yerine, ayetlerin anlaşılmasına yardımcı olan açıklamalar yapmıştır.


2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Detayları

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) 8 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Testini Çöz tıklayın. 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE YILLARI
  1. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler
  2. Heyetlerle Görüşmeler
  3. İslam’a Davet Mektupları
  4. Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
  5. Nifak ve Münafıklar
  6. Peygamberimizin Vefatı
  7. Seriyye ve Gazveler
  8. Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Ayrıca

İslam tarihindeki önemli olaylardan biri olan Bedir Gazvesi'nin sonucunu ve Müslümanların zafer kazandığını bilmektedirler.

İslam tarihi hakkında temel bilgileri anlamalarını ve Bedir Gazvesi'nin İslam'ın yayılmasında nasıl bir rol oynadığını öğrenmelerini sağlamayı hedefler.

İslam tarihi ve önemli olayları hakkında bilgi sahibi olmaktır.

tarihi olayların ve antlaşmaların İslam tarihindeki önemini anlamaktır.

İslam tarihindeki önemli olayları ve tarih bilgisini hatırlama ve anlama becerisini ölçmektedir.

Medine Sözleşmesi'nin önemini anlamak ve İslam tarihi hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam tarihindeki önemli figürlerin rollerini anlamak ve İslam'ın yayılmasına katkıda bulunanların neler yaptığını bilmek gibi kazanımları ölçmek için sorulabilir.

İslam dinine ait önemli olayları ve kişileri hatırlama ve anlama kazanımını hedeflemektedir.

Tarihi olayları ve kişilikleri anlama ve yorumlama.

İslam tarihindeki önemli olayları ve kişilikleri bilmeyi gerektirir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Testi İstatistikleri

Bu sınav 366 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1407 kere doğru, 1373 kere yanlış cevap verilmiş.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri