2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test CEVAPLARI

 1. Uhud Gazvesi'nde Müslümanların neden yenildiğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Müslümanlar savaşmayı reddetti.
  B) Müslümanlar düşmanı küçümseyerek hazırlıksız yakalandılar.
  C) Müslümanlar arasındaki anlaşmazlık sebebiyle birlikleri bozuldu.
  D) Düşman ordusu Müslüman ordusundan daha fazla askere sahipti.
  E) Müslümanların lideri Hz. Muhammed savaşa katılmadı.

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: (C) Müslümanlar arasındaki anlaşmazlık sebebiyle birlikleri bozuldu. Uhud Gazvesi, İslam tarihinde önemli bir savaştır ve Müslümanların mağlup olduğu bir çatışmadır. Savaş sırasında Müslümanlar, ilk başta üstün bir konumdaydılar, ancak bir grup asker emirleri yerine getirmedi ve düzen bozuldu. Bu, düşman güçlerinin Müslümanları arkadan kuşatmasına ve yenilgiye neden oldu. Dolayısıyla, Müslümanların yenilmesinin nedeni, aralarındaki anlaşmazlık sebebiyle birliklerinin bozulmasıdır. 3. Uhud Gazvesi'nde Hz. Hamza gibi önemli bir sahabenin şehit olması Müslümanlar üzerinde nasıl bir etki yarattı?

  A) Müslümanlar savaşmaktan vazgeçtiler ve Medine'ye geri döndüler.
  B) Müslümanlar savaşa daha da motive oldular ve düşmana karşı daha sert mücadele ettiler.
  C) Müslümanlar arasında güven ve birlik duygusu arttı.
  D) Müslümanlar arasında kargaşa ve huzursuzluk baş gösterdi.
  E) Müslümanlar arasında liderlik mücadelesi başladı.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B. Uhud Gazvesi'nde Hz. Hamza gibi önemli bir sahabenin şehit olması, Müslümanlar üzerinde büyük bir etki yarattı. Bazıları bu durum karşısında korkuya kapılıp savaşmayı reddederken, diğerleri daha da motive oldu ve düşmana karşı daha sert mücadele ettiler. Bu olay, Müslümanlar arasında dayanışma ve birlik duygusunu arttırdı. 5. Bedir Gazvesi ne zaman gerçekleşti ve hangi sebeplerle meydana geldi?

  A) 617 yılında gerçekleşti ve İslam'ın yayılmasını engellemek için yapıldı.
  B) 620 yılında gerçekleşti ve Müslümanların savunma savaşıydı.
  C) 623 yılında gerçekleşti ve İslam'ın yayılmasını kolaylaştırmak için yapıldı.
  D) 625 yılında gerçekleşti ve Mekkelilerle Müslümanlar arasındaki savaşı sonlandırmak için yapıldı.
  E) 627 yılında gerçekleşti ve İslam'ın düşmanlarına karşı güçlerini birleştirmek için yapıldı.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Soru, Bedir Gazvesi'nin tarihi ve sebeplerini sormaktadır. Bedir Gazvesi, 624 yılında gerçekleşmiş ve Müslümanlar ile Mekkeliler arasında bir savaş olmuştur. Mekkeliler, Müslümanların ticari yollarını engellemek istemişlerdir ve bu nedenle Bedir'e gitmişlerdir. Bedir Gazvesi, İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir ve Müslümanlar için bir dönüm noktasıdır. 7. Bedir Gazvesi'nin sonucunda neler oldu?

  A) Müslümanlar zafer kazandılar.
  B) Mekkeliler zafer kazandılar.
  C) Savaş berabere bitti.
  D) Taraflar arasında barış anlaşması imzalandı.
  E) Hiçbir şey değişmedi.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) Müslümanlar zafer kazandılar" şeklindedir. Bedir Gazvesi, İslam tarihinin en önemli savaşlarından biridir ve Müslümanlar, Mekkeli müşriklerle savaşarak zafer kazanmışlardır. Bu savaş, Müslümanların güçlenmesine ve İslam'ın yayılmasına katkı sağlamıştır. 9. Bedir Gazvesi sonrasında Müslümanlar ne yaptılar?

  A) Savaşa devam ettiler.
  B) Mekkelilerle barış yaptılar.
  C) İslam'ı yaymak için çalışmalarına devam ettiler.
  D) Yeni topraklar fethettiler.
  E) Kendi aralarında çekişmeler yaşadılar.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) İslam'ı yaymak için çalışmalarına devam ettiler." Müslümanlar, Bedir Gazvesi'nin kazanılmasıyla birlikte İslam'ı yaymak için çalışmalarına devam ettiler ve birçok Arap kabilesi İslam'a girdi. Bu, İslam'ın yayılmasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. 11. Kıblenin değişmesi hangi yılda gerçekleşmiştir?

  A) Hicretin 1. yılında     B) Hicretin 5. yılında    
  C) Hicretin 7. yılında     D) Hicretin 10. yılında   
  E) Hicretin 15. yılında   

 12. Cevap: D Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "D) Hicretin 10. yılında" olarak verilmiştir. Peygamber Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği dönemde, Müslümanlar namazlarını Mekke'ye doğru kılıyorlardı. Ancak Medine döneminde Kabe'ye doğru yönelme geleneği başlamıştı. Bu dönüm noktası, Hicret'in 2. yılında başlayan Kabe'nin yönü hakkındaki tartışmalar sonrasında Hicret'in 10. yılında Kıble yönünün Mekke'den Kudüs'e çevrilmesiyle gerçekleşmiştir. 13. İlk Seriyyelerin amacı neydi?

  A) İslam'ı yaymak ve yeni müslümanları korumak.
  B) Mekkelilerle savaşmak.
  C) İslam'ı yaymak ve zenginlikleri ele geçirmek.
  D) Tarihi mekanları fethetmek.
  E) Kendi aralarındaki çekişmeleri sonlandırmak.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A şıkkıdır. İlk Seriyyeler, İslam'ı yaymak ve yeni Müslümanları korumak amacıyla yapılan seferlerdir. Bu seferler, İslam dininin yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. İlk Seriyyeler aynı zamanda İslam'ın savaş hukukuna da örnek teşkil eder. 15. İlk Seriyyeler sonrasında Müslümanlar ne yaptılar?

  A) Savaşa devam ettiler.
  B) Mekkelilerle barış yaptılar.
  C) İslam'ı yaymak için çalışmalarına devam ettiler.
  D) Yeni topraklar fethettiler.
  E) Kendi aralarında çekişmeler yaşadılar.

 16. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) İslam'ı yaymak için çalışmalarına devam ettiler." şeklindedir. İlk Seriyyeler sonrasında Müslümanlar, İslam'ı yaymak için çalışmalarına devam etmişlerdir. Bu çalışmalar arasında İslam'ın ilk öğretmeni olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Medine'ye hicreti ve burada İslam toplumunun oluşturulması, diğer kabilelere elçiler gönderilerek İslam'ı anlatmak ve davet etmek, İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an'ın yazılıp topluma yayılması gibi faaliyetler yer almaktadır. 17. Medine Pazarı'nın kuruluş amacı nedir?

  A) Müslümanlar arasında ticaret yapmak için bir ortam sağlamak
  B) Arap yarımadası genelinde ticaretin gelişmesine yardımcı olmak
  C) Medine'yi ekonomik anlamda güçlendirmek
  D) Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak
  E) Tüm Arap kabileleri arasında ticari ilişkileri arttırmak

 18. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A" seçeneğidir, yani Medine Pazarı'nın kuruluş amacı Müslümanlar arasında ticaret yapmak için bir ortam sağlamaktır. Bu pazar, İslam'ın ilk dönemlerinde ekonomik hayatın önemli bir merkezi haline gelmiştir. Müslümanlar, Medine Pazarı'nda ticaret yaparak hem kendi aralarında ticari ilişkilerini geliştirmişler hem de İslam toplumunun ekonomik gücünü arttırmışlardır. 19. Savaşa İzin Verilmesi konusuyla ilgili hangi ayet Hz. Peygamber'e indirilmiştir?

  A) "Size, sizin içinizden savaşa çıkmak isteyenlere izin verildi." (Tevbe Suresi, 9:38)
  B) "Savaşta size karşı olanlara karşı Allah'ın size yardımı yeter." (Enfal Suresi, 8:62)
  C) "Ey iman edenler! Savaşta sabredin, savaşta gayretli olun." (Al-i Imran Suresi, 3:200)
  D) "Müminler savaşa çıktıklarında, Allah'ın yardımıyla zafer kazanırlar." (Saff Suresi, 61:4)
  E) "Savaşta güçlükle karşılaştığınız zaman, bilin ki düşman da aynı güçlüklerle karşılaşmaktadır." (Bakara Suresi, 2:286)

 20. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) 'Size, sizin içinizden savaşa çıkmak isteyenlere izin verildi.' (Tevbe Suresi, 9:38)" olmalıdır. Bu ayet, Hz. Peygamber'e savaş yapma yetkisi verdiği için "Savaşa İzin Verilmesi" konusuyla ilgilidir. Tevbe Suresi'nin 38. ayetinde, müslümanlara, gönüllü olarak savaşmalarına izin verildiği ifade edilir. Ancak, savaşın şartlarına uyulması gerektiği de belirtilir. Savaş, sadece savunma amaçlı olmalı ve saldırganlık yapılmamalıdır. Savaşın hukuki ve ahlaki boyutları, İslam dininde önemli bir yer tutar. 21. Ezanın anlamı ve önemi nedir? Ezanın insanlar için taşıdığı önemi aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle özetleyebiliriz?

  A) Ezan sadece camide okunur
  B) Ezan insanlara namaza davet etmek için okunur
  C) Ezan sadece Ramazan ayında okunur
  D) Ezanın okunması farz bir ibadettir
  E) Ezanın Arapça olması zorunlu değildir

 22. Cevap: B Açıklama:

  Ezan, İslam dininde namazın başlaması zamanını bildirmek için okunan özel bir çağrıdır. Ezanın anlamı, insanlara namaza davet etmektir. Bu davet, herkesin duyabileceği şekilde okunur ve tüm müminleri namaz kılmaya çağırır. Ezanın önemi, İslam dininde namazın önemini vurgulaması ve insanların namaz kılmaları için çağrıda bulunmasıdır. 23. Medine Sözleşmesi hangi tarihte imzalandı?

  A) Mekke'de imzalandı
  B) Uhud Savaşı'ndan sonra imzalandı
  C) Hicret'ten hemen sonra imzalandı
  D) Hudeybiye Antlaşması'ndan önce imzalandı
  E) 630 yılında imzalandı

 24. Cevap: C Açıklama:

  Medine Sözleşmesi, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in Medine'ye hicret ettiği tarihten kısa bir süre sonra, yani 622 yılında imzalandı. Sözleşme, Müslümanlar ile Medine'de bulunan Yahudi ve diğer Arap kabileleri arasında bir anlaşma olarak kabul edilir ve İslam tarihinin en önemli belgelerinden biridir. 25. Medine Sözleşmesi'nde hangi maddeler yer almaktadır?

  A) Savaş hükümleri         B) Vergi hükümleri        
  C) İçişleri hükümleri      D) Dışişleri hükümleri    
  E) Tüm seçenekler doğru   

 26. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E) Tüm seçenekler doğru. Medine Sözleşmesi, savaş hükümleri, vergi hükümleri, içişleri hükümleri ve dışişleri hükümleri gibi çeşitli konuları kapsayan bir anlaşmadır. Bu sözleşme, İslam'ın yayılması ve Medine'deki toplumun düzenlenmesi için önemli bir adımdı. 27. Muhacir-Ensar Kardeşliği nedir ve neden önemlidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu soruyu doğru bir şekilde cevaplar?

  A) Muhacir-Ensar Kardeşliği, Medine'ye göç eden Müslümanların, Medineliler tarafından karşılanması ve onlarla dayanışma içinde olmalarıdır.
  B) Muhacir-Ensar Kardeşliği, Mekke'ye yapılan ilk hicreti ifade eder.
  C) Muhacir-Ensar Kardeşliği, Peygamberimiz'in akrabaları arasında kurduğu bir dayanışma örgütüdür.
  D) Muhacir-Ensar Kardeşliği, yalnızca Muhacirler arasındaki kardeşliği ifade eder.
  E) Muhacir-Ensar Kardeşliği, sadece Peygamberimizin zamanında yaşanan bir olaydır ve günümüzde bir önemi yoktur.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A'dır. Muhacir-Ensar Kardeşliği, Medine'ye göç eden Müslümanların, Medineliler tarafından karşılanması ve onlarla dayanışma içinde olmalarını ifade eder. Bu dayanışma, İslam tarihinde önemli bir yer tutar çünkü hem Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesini sağlamış hem de toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemini vurgulamıştır. 29. Ashâb-ı Suffe, Peygamber'in evinde mi yoksa ayrı bir yerde mi kalıyorlardı?

  A) Peygamber'in evinde kalıyorlardı
  B) Ayrı bir yerde kalıyorlardı
  C) Hem Peygamber'in evinde hem de ayrı bir yerde kalıyorlardı
  D) Kervansaraylarda kalıyorlardı
  E) Tüm seçenekler yanlıştır.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Ayrı bir yerde kalıyorlardı" olan bu soruda Ashab-ı Suffe'nin Peygamber'in evinde değil ayrı bir yerde kaldığı belirtiliyor. Ashab-ı Suffe, Medine'de bulunan mescidin yanında, özel olarak inşa edilmiş bir bölümde kalıyorlardı. Bu bölüm, Peygamber'in vefatına kadar öğrencilerin barınması ve eğitim görmesi için kullanılmıştır. 31. Ashâb-ı Suffe'nin görevi nedir?

  A) Peygamber'in öğretisini öğrenmek ve yaymak
  B) Savaşmak ve İslam'ı savunmak
  C) Ticaret yapmak ve İslam'ı yaymak
  D) Peygamber'e yardım etmek ve onunla birlikte yaşamak
  E) Tüm seçenekler yanlıştır.

 32. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı "A) Peygamber'in öğretisini öğrenmek ve yaymak"tır. Ashab-ı Suffe, Medine'deki camide Peygamberimiz ile birlikte yaşayan ve onun öğretilerini öğrenen kişilerdi. Görevleri, İslam'ı öğrenip öğretmekti. 33. Muhacir-Ensar Kardeşliği'nin oluşumunda hangi faktörler etkili oldu? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir şekilde bu soruyu cevaplar?

  A) Sadece Peygamberimiz'in liderliği etkili oldu.
  B) İslam'ın dayanışma ve yardımlaşma kültürü etkili oldu.
  C) Muhacirlerin getirdikleri zenginlikler etkili oldu.
  D) Ensarların medeniyetinin etkisi oldu.
  E) Muhacirlerin ve Ensarların arasındaki etnik benzerlikler etkili oldu.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir, yani İslam'ın dayanışma ve yardımlaşma kültürü etkili olmuştur. Muhacir-Ensar Kardeşliği'nin oluşumunda, Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlar (Muhacirler) ile Medine'de yaşayan Müslümanlar (Ensarlar) arasında bir dayanışma ve yardımlaşma kültürü oluşmuştur. Bu kültür, İslam'ın temel prensiplerinden biridir ve Müslümanların birbirlerine yardım etmeleri ve birbirlerine destek olmaları gerektiğini vurgular. Bu kardeşliğin oluşması, İslam toplumunun birliğini ve gücünü artırmıştır. 35. Muhacir-Ensar Kardeşliği'nin önemi nedir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru bir şekilde bu soruyu cevaplar?

  A) Muhacir-Ensar Kardeşliği, İslam'ın dayanışma ve yardımlaşma kültürünü vurgulayan önemli bir örnek teşkil eder.
  B) Muhacir-Ensar Kardeşliği, İslam'ın Medine'ye yayılmasına yardımcı oldu.
  C) Muhacir-Ensar Kardeşliği, yalnızca Peygamberimiz'in zamanında yaşanan bir olaydır ve günümüzde bir önemi yoktur.
  D) Muhacir-Ensar Kardeşliği, yalnızca Muhacirler ve Ensarlar arasındaki kardeşliği ifade eder.
  E) Muhacir-Ensar Kardeşliği, yalnızca savaş zamanında önemli hale gelir.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan bu soruda Muhacir-Ensar Kardeşliği'nin İslam'ın dayanışma ve yardımlaşma kültürünü vurgulayan önemli bir örnek teşkil ettiği belirtilmektedir. Bu kardeşlik, Medine döneminde yaşanan ve İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağlayan bir olaydır. Muhacirler ve Ensarlar arasındaki kardeşlik bağı, İslam toplumunun temel taşlarından biri olarak günümüze kadar devam etmiştir. 37. Ashâb-ı Suffe'nin İslam tarihindeki yeri ve önemi nedir?

  A) İslam'ın yayılmasına önemli bir katkı sağlamışlardır
  B) İlk İslam devletinin kurulmasına olanak tanımışlardır
  C) İslam'ın temel prensiplerini öğrenmeleri için önemli bir yer olmuştur
  D) Peygamberimizin örnek hayatını öğrenmeleri açısından önemlidir
  E) Tüm seçenekler doğru

 38. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İslam'ın temel prensiplerini öğrenmeleri için önemli bir yer olmuştur. Ashâb-ı Suffe, Peygamberimiz tarafından seçilmiş ve onun yakın çevresinde bulunmuş fakir sahabelerdir. Bu sahabeler, İslam'ın temel prensiplerini öğrenmek için Peygamberimizin huzurunda kalırlardı. Bu nedenle, Ashâb-ı Suffe'nin İslam tarihindeki yeri ve önemi, İslam'ın temel prensiplerini öğrenmeleri açısından önemli bir yer olmalarından kaynaklanır. 39. Peygamberimiz neden Kuba'ya gitmiştir?

  A) İbadet etmek için               B) Hastaları ziyaret etmek için   
  C) İslam'ın yayılması için         D) Savaşmak için                  
  E) Tatil yapmak için              

 40. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz, Kuba'ya hicret ettiği sırada İslam'ın yayılması için gitmiştir. Kuba, İslam tarihinde önemli bir yer tutar ve Peygamberimiz orada ilk İslam camisini inşa etmiştir. Ayrıca, Kuba'daki Müslümanlar, Medine'ye yapılan hicret sırasında Peygamberimiz ve Müslümanlara yardım etmiştir. Bu nedenle, Kuba, İslam'ın yayılmasında ve Müslümanların güçlenmesinde önemli bir rol oynamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test Detayları

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE YILLARI
  1. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler
  2. Heyetlerle Görüşmeler
  3. İslam’a Davet Mektupları
  4. Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
  5. Nifak ve Münafıklar
  6. Peygamberimizin Vefatı
  7. Seriyye ve Gazveler
  8. Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Ayrıca 2022-2023 9.sınıf peygamberimizin hayatı 2.dönem 2.sınav; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam tarihindeki önemli savaşları ve nedenlerini anlayabilme.

Tarihi olayların toplumlar üzerindeki etkilerini anlama ve analiz etme becerisi.

"İslam tarihindeki önemli olayları ve savaşları tanıyabilme" olarak belirtilebilir.

İslam tarihindeki önemli olaylardan biri olan Bedir Gazvesi'nin sonucunu ve Müslümanların zafer kazandığını bilmektedirler.

İslam tarihi hakkında temel bilgileri anlamalarını ve Bedir Gazvesi'nin İslam'ın yayılmasında nasıl bir rol oynadığını öğrenmelerini sağlamayı hedefler.

İslam tarihi ve önemli olayları hakkında bilgi sahibi olmaktır.

İlk Seriyyelerin İslam'ın yayılmasındaki önemini ve İslam savaş hukukunun gelişimindeki rolünü anlamak önemlidir.

İslam tarihi hakkında temel bilgileri öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir.

tarih ve İslam tarihi konularında bilgi sahibi olmalarını sağlar.

Savaş hakkında İslam'ın görüşünü ve müslümanların savaşa nasıl hazırlandığını açıklar.

İslam dininin ritüellerini anlama ve yorumlama kazanımını hedeflemektedir.

İslam tarihindeki önemli olayları ve tarih bilgisini hatırlama ve anlama becerisini ölçmektedir.

Medine Sözleşmesi'nin önemini anlamak ve İslam tarihi hakkında bilgi sahibi olmak.

İslam tarihindeki önemli olayların anlaşılması ve İslam'ın dayanışma, yardımlaşma ve birlik mesajlarının öğrenilmesidir.

Doğru bilgiye sahip olmak, İslam tarihini ve kültürünü anlamak için önemlidir.

İslam tarihindeki önemli figürlerin rollerini anlamak ve İslam'ın yayılmasına katkıda bulunanların neler yaptığını bilmek gibi kazanımları ölçmek için sorulabilir.

Muhacir-Ensar Kardeşliği'nin oluşumunda İslam'ın dayanışma ve yardımlaşma kültürünün etkisi önemlidir.

İslam toplumunun dayanışma ve yardımlaşma kültürünü anlamaları ve Muhacir-Ensar Kardeşliği'nin tarihsel ve dini önemini kavramaları amaçlanmaktadır.

İslam tarihinin önemli dönemlerindeki sahabe hayatı hakkında bilgi sahibi olmak ve İslam'ın temel prensiplerini öğrenmek için Ashâb-ı Suffe'nin önemini kavramak önemlidir.

Peygamberimiz'in Kuba'ya gidiş sebebi hakkında bilgi sahibi olmak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 229 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1612 kere doğru, 1102 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 2.Sınav - Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri