Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar

Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Veda Haccı ne zaman gerçekleşti?

  A) Hz. Muhammed'in Mekke'ye hicretinden sonra
  B) Hz. Muhammed'in Medine'ye hicretinden önce
  C) Hz. Muhammed'in son yılında
  D) Hz. Muhammed'in ilk yılında
  E) Veda Hutbesi'nden sonra

 2. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Hz. Muhammed'in son yılında" olarak verilmiştir. Veda Haccı, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in hayatının son yılında gerçekleşen bir hacdır. Peygamber'in, veda hutbesini okuduğu ve İslam tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bu olay, Müslümanlar için önemli bir ibadet ve hatıra olarak kabul edilir. 3. Veda Haccı'nın önemi nedir?

  A) İslam'ın yayılmasında büyük rol oynadı
  B) İslam'ın beş şartından biri olan haccın nasıl yapılacağına dair rehberlik etti
  C) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in son haccı olduğu için tarihi bir öneme sahiptir
  D) İslam'ın ilk dönemlerinde müslümanların toplanıp kendi aralarında tartıştığı bir olaydı
  E) Hiçbir önemi yoktur, sadece bir hac yolculuğudur

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in son haccı olduğu için tarihi bir öneme sahiptir" olan bu soru, İslam dininin tarihinde önemli bir yere sahip olan Veda Haccı'nın neden önemli olduğunu sorgulamaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in son haccı olduğu için tarihi bir öneme sahip olan Veda Haccı, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bu olay, Müslümanların bir araya gelerek birbirleriyle kaynaşmasına ve kardeşlik bağlarını güçlendirmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca, Veda Haccı sırasında Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yaptığı konuşma, Müslümanların hayatlarında önemli bir rehberlik kaynağı olmuştur. 5. Peygamberimizin vefatından önce son hutbesinde hangi konulara değinmiştir?

  A) İbadet ve güzel ahlak     B) Savaş stratejileri       
  C) Ticaret ve ekonomi        D) Sanat ve edebiyat        
  E) Siyasi düzenlemeler      

 6. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A seçeneği olan "İbadet ve güzel ahlak"tır. Peygamberimizin vefatından önce son hutbesinde, Allah'a ibadet konusunda nasihatlerde bulunmuş, insanlar arasındaki ilişkilerde güzel ahlakın önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca cahiliye dönemine ait bazı uygulamaların terk edilmesi gerektiğini, kadınların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini de belirtmiştir. 7. Peygamberimizin vefatından sonra Medine'de hangi olaylar yaşanmıştır?

  A) Medine halkı huzursuzluk çıkarmıştır.
  B) İslam'ın yayılması hızlanmıştır.
  C) İç savaş çıkmıştır.
  D) Müslümanlar diğer kabilelerle savaşmışlardır.
  E) Hiçbir olay yaşanmamıştır.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) İç savaş çıkmıştır şeklindedir. Peygamberimizin vefatından sonra, Medine'de yönetim konusunda anlaşmazlıklar yaşanmış ve bu durum iç savaşa dönüşmüştür. Bu dönem, İslam tarihinde "Fitne Dönemi" olarak bilinir. 9. Veda Hutbesi'nde Peygamberimiz hangi değerleri vurgulamıştır? Hangi öğretileri aktarmıştır? Aşağıdakilerden hangisi hutbede dile getirilmemiştir?

  A) Sevgi, merhamet ve şefkat
  B) İyilik yapmak, güzel ahlak ve sabır
  C) İnanç, sadakat ve dürüstlük
  D) İşbirliği, dayanışma ve yardımlaşma
  E) Bencillik, bölücülük ve çekişme

 10. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Bencillik, bölücülük ve çekişme. Veda Hutbesi, Hz. Muhammed'in son haccı sırasında verdiği önemli bir konuşmadır. Hutbede Peygamberimiz, insanlar arasında kardeşlik, adalet, eşitlik, birlik, dayanışma, merhamet, sevgi ve saygı gibi değerleri vurgulamıştır. Ayrıca İslam'ın temel prensipleri ve emirleri, kişisel sorumluluk ve hesap verebilirlik de hutbede dile getirilmiştir. Hutbede ise bencillik, bölücülük ve çekişme gibi olumsuz davranışlar dile getirilmemiştir. 11. Veda Hutbesi'nde Peygamberimiz hangi toplumsal sorunlara değinmiştir? Aşağıdakilerden hangisi hutbede dile getirilmemiştir?

  A) Cinsiyet eşitliği ve kadın hakları
  B) İnsanların birbirlerine saygı göstermesi ve kardeşçe yaşaması
  C) Sınıf farklılıklarının ve ayrımcılığın önlenmesi
  D) Adaletin sağlanması ve zulme karşı mücadele
  E) Hayvan hakları ve çevrenin korunması

 12. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Hayvan hakları ve çevrenin korunması. Veda Hutbesi'nde Peygamberimiz, insanlar arasında kardeşlik ve eşitlik ilkesi, adaletin önemi, sınıf farklılıklarının ve ayrımcılığın önlenmesi gibi toplumsal sorunlara değinmiştir. Ancak hayvan hakları ve çevrenin korunması gibi konular hutbede yer almamıştır. 13. Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ali'nin davranışlarına ilişkin hangisi doğrudur?

  A) Hz. Ali hemen Ebu Bekir'in halife seçilmesine destek vermiştir
  B) Hz. Ali, Peygamberimizin yerine geçeceğini iddia etmiştir
  C) Hz. Ali, Mekke'ye sefer düzenlemiştir
  D) Hz. Ali, Peygamberimizin vefatının ardından Medine'den ayrılmıştır
  E) Hz. Ali, Peygamberimizin vefatı sonrasında üzüntüden kendisini kaybetmiştir

 14. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A şıkkıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in vefatından sonra, Hz. Ali hemen Ebu Bekir'in halife seçilmesine destek vermiştir. Hz. Ali, daha sonra halifelik makamına üçüncü sıradan geçmiştir. 15. Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanlar arasında hangi konularda tartışmalar yaşanmıştır?

  A) İnançla ilgili meseleler
  B) Siyasi yapılanma ve liderlik konusu
  C) İslam'ın yayılması ve fetihler
  D) Savaş stratejileri ve taktikleri
  E) Tümü

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneği yani siyasi yapılanma ve liderlik konusu'dur. Peygamberimizin vefatından sonra Müslümanlar arasında ilk tartışmalar liderlik konusunda yaşanmıştır. Bu tartışmalar sonucu Ebu Bekir'in halife seçilmesiyle Râşidîn Halifeliği dönemi başlamıştır. 17. İslam'a davet mektuplarının temel amacı nedir?

  A) İslam'ın öğretilerini yaymak ve insanları İslam'a davet etmek
  B) İslam'ın siyasi gücünü artırmak
  C) Dünya genelinde İslam devletleri kurmak
  D) İslam'ın ekonomik gücünü artırmak
  E) İslam'ın kültürel etkisini yaymak

 18. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: İslam'a davet mektuplarının temel amacı, A seçeneğinde belirtildiği gibi, İslam'ın öğretilerini yaymak ve insanları İslam'a davet etmektir. İslam'ın öğretilerini yaymak ve insanları İslam'a davet etmek, İslam'ın temel hedeflerinden biridir. İslam'a davet mektupları, İslam'ın öğretilerini ve prensiplerini insanlara anlatarak onları İslam'a davet etmek için yazılmıştır. Bu mektuplar, İslam'ın barışçıl mesajını yaymak ve insanlar arasında birlik ve beraberliği teşvik etmek amacıyla yazılmıştır. 19. İslam'a davet mektuplarında hangi konulara değinilir?

  A) İnanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluklar
  B) Savaş stratejileri, savunma ve saldırı taktikleri
  C) Siyasi yapılanma, yönetim ve vergilendirme
  D) İş hayatı, ticaret ve para kazanma yöntemleri
  E) Tümü

 20. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: İslam'a davet mektuplarında A seçeneğinde belirtilen konulara değinilir: inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluklar. İslam'a davet mektupları, İslam'ın öğretilerini yaymak ve insanları İslam'a davet etmek amacıyla yazılmıştır. Bu mektuplar genellikle İslami inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumlulukları ele alır. İslam'ın temel öğretileri olan tevhid, namaz, oruç, zekat ve hac gibi konular da sık sık bu mektuplarda yer alır. 21. Nifak ve münafıkların İslam toplumuna zararları nelerdir?

  A) İslam'ın yayılmasını engellerler
  B) İnsanların İslam'ı doğru öğrenmesine engel olurlar
  C) Fitne çıkartırlar ve insanları birbirine düşürürler
  D) İslam'a uymayan şeyleri yaparak diğer insanları da yanıltırlar
  E) Tümü

 22. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı E'dir, yani tümü doğrudur. Nifak ve münafıkların İslam toplumuna zararları çeşitlidir ve sadece bir alanda sınırlı değildir. Nifak ve münafıklar, İslam toplumunda fitne çıkartarak insanları birbirine düşürür, İslam'ın doğru öğrenilmesine engel olur, İslam'ın yayılmasını engeller, İslam'a uymayan davranışları yaparak diğer insanları da yanıltırlar. 23. Peygamberimiz, Yahudilerle nasıl bir ilişki içerisindeydi?

  A) Dostane            B) Düşmanca    C) Tarafsız
  D) Umursamaz      E) Kararsız

 24. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Dostane. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Yahudilerle ilişkisi genellikle dostaneydi, ancak bazı Yahudi kabileleriyle çatışmalar yaşanmıştır. Peygamberimiz, Medine'ye göç ederken orada yaşayan Yahudilerle anlaşmalar yapmıştır ve onlarla barış içinde yaşamaya çalışmıştır. Ancak, bazı Yahudi kabileleri İslam'ın yayılmasına karşı çıkmış ve Peygamberimizle savaşmıştır. 25. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, hangi Habeş kralı tarafından korundu?

  A) Habeş Kralı Necaşi      B) Habeş Kralı Aksum      
  C) Habeş Kralı Amhara      D) Habeş Kralı Oromo      
  E) Habeş Kralı Somalili   

 26. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A olan "Habeş Kralı Necaşi" olan bu soruda, Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, Necaşi'nin hoşgörüsü ve koruması altında bulundular. Necaşi, İslam'a ve Müslümanlara karşı dostane bir tavır takınmıştı ve bu nedenle Müslümanlar, Habeşistan'da güvende hissettiler. 27. Habeşistan'a hicret eden müminlerin Habeş kralına verdiği mektupta ne söylendi?

  A) İslam'ın doğru yolu olduğu ve hiçbir şekilde müslümanların Hristiyanlarla savaşmak istemediği
  B) İslam'ın Hristiyanlığa bir alternatif olduğu ve Hristiyanlarla savaşmaya hazır oldukları
  C) Hristiyanların İslam'ın yanlış bir din olduğuna inandıkları ve savaşmak istedikleri
  D) İslam'ın Yahudilik ve Hristiyanlık gibi diğer semavi dinlerden daha üstün olduğu
  E) Hiçbir şey söylemediler, sadece krala saygılarını sunmak için gittiler.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) İslam'ın doğru yolu olduğu ve hiçbir şekilde müslümanların Hristiyanlarla savaşmak istemediği" şeklindedir. Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar, Habeş kralına verdiği mektupta İslam'ın barışçıl bir din olduğunu ve savaşmak istemediklerini vurgulamışlardır. Bu olay, İslam'ın barışçıl yönünü vurgulayan önemli bir tarihi olaydır. 29. Müşriklerin İslam Davetine karşı çıkma sebepleri arasında hangisi toplumsal yapıdaki güç dengeleriyle ilgilidir?

  A) İslam'ın putperestliği reddetmesi    B) Ekonomik kaygılar                   
  C) İşgalci Arapların varlığı            D) Toplumsal statü kaygısı             
  E) İslam'ın yayılma hızı               

 30. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı "D) Toplumsal statü kaygısı" dır. Müşriklerin İslam Davetine karşı çıkma sebepleri arasında, İslam'ın toplumsal yapıda değişiklik yapmak istemesi ve güç dengelerini değiştirmesi endişesi de yer alır. Bu sebeplerden dolayı, toplumsal statü kaygısı da önemli bir faktördür. İslam'ın putperestliği reddetmesi, işgalci Arapların varlığı, ekonomik kaygılar ve İslam'ın yayılma hızı da diğer sebepler arasında yer alabilir. 31. Müşriklerin İslam Davetine karşı çıkma sebepleri arasında hangisi siyasi mücadelelerle ilgilidir?

  A) İslam'ın putperestliği reddetmesi
  B) İşgalci Arapların varlığı
  C) Kültürel farklılıklar
  D) İslam'ın tevhid inancı
  E) Peygamberin Mekke'deki güçsüzlüğü

 32. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) İşgalci Arapların varlığı" olan bu soru, Müşriklerin İslam Davetine karşı çıkma sebepleri arasında siyasi mücadelelerle ilgili olan faktöre odaklanmaktadır. İslam'ın yayılmasından endişelenen Mekke'nin ileri gelenleri, İslam'ın siyasi bir tehdit oluşturabileceği ve Arap toplumunun güç dengelerinde değişikliklere neden olabileceği düşüncesine kapılmışlardı. 33. Habeşistan'a Hicret hangi yılda gerçekleşti ve neden yapıldı?

  A) 615 yılında yapıldı ve müşriklerin zulmünden kaçmak için yapıldı.
  B) 616 yılında yapıldı ve İslam'ın yayılması için yapıldı.
  C) 617 yılında yapıldı ve Mekke'deki müslümanların topluca göç etmeleri gerektiği için yapıldı.
  D) 618 yılında yapıldı ve İslam'ın Avrupa'ya yayılması için yapıldı.
  E) 619 yılında yapıldı ve Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında bir ittifak yapmak için yapıldı.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) 615 yılında yapıldı ve müşriklerin zulmünden kaçmak için yapıldı. Habeşistan'a Hicret, Müslümanların Mekke'deki zulümden kaçmak için yaptığı ilk hicret olarak bilinir. Habeşistan, o dönemde Hristiyan bir krallığın yönetimindeydi ve Müslümanların güvenli bir şekilde sığınabilecekleri bir yerdi. Bu olay, İslam tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve İslam'ın yayılmasında büyük bir rol oynamıştır. 35. Mekke'de İslam'ı kabul edenlerin genel özellikleri arasında hangisi en belirleyici faktör değildir?

  A) İnançlarının sağlam olması
  B) Zayıf ve savunmasız olmaları
  C) Toplum tarafından dışlanmış olmaları
  D) Ahlaklı olmaları
  E) Peygamberin sözlerine inanmaları

 36. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) Zayıf ve savunmasız olmaları. Soruda Mekke'de İslam'ı kabul edenlerin genel özellikleri arasında hangisi en belirleyici faktör değildir sorulmuştur. Verilen seçenekler arasında en belirleyici faktör olmayan seçenek ise B) Zayıf ve savunmasız olmaları'dır. İslam'ı kabul edenlerin genel özellikleri arasında en önemli faktörlerden biri inançlarının sağlam olmasıdır. Ayrıca toplum tarafından dışlanmış olmaları ve peygamberin sözlerine inanmaları da İslam'ı kabul etmelerinde etkili olan faktörler arasındadır. 37. Mekke'de İslam'ı kabul edenler arasında hangisi özellikle dikkat çekicidir?

  A) Kadınların sayısının fazla olması    B) İşsiz olmaları                      
  C) Etnik çeşitlilik göstermeleri        D) Ekonomik olarak güçlü olmaları      
  E) Yabancı kökenli olmaları            

 38. Cevap: A Açıklama:

  Soru, Mekke'de İslam'ı kabul edenler arasında hangisinin özellikle dikkat çekici olduğunu sormaktadır. Cevap, A şıkkında belirtilen kadınların sayısının fazla olmasıdır. Bu durum, o dönemde Arap toplumunda kadınların düşük statüsü göz önüne alındığında dikkat çekicidir. 39. İlk Müslümanlardan biri olan Hz. Osman, hangi önemli Kuran derlemesini gerçekleştirdi ve İslam toplumu için hangi önemli hizmetleri yerine getirdi?

  A) Mescid-i Nebevi'nin genişletilmesi, Kuran ayetlerinin ezberlenmesi ve öğretilmesi
  B) İslam Devleti'nin kurulması, İslam bayrağının tasarlanması ve kabul edilmesi
  C) Kuran ayetlerinin ilk defa Arapça harfleriyle yazılması, Kuran'ın tefsirini yapması
  D) İslam'ın Afrika kıtasına yayılması, İslam'ın Afrika dillerine çevrilmesi
  E) Kuran ayetlerinin standart bir yazı formatına dönüştürülmesi, çeşitli İslam kitaplarının derlenmesi

 40. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Kuran ayetlerinin ilk defa Arapça harfleriyle yazılması, Kuran'ın tefsirini yapması. Hz. Osman, İslam'ın dördüncü halifesi ve ilk Müslümanların önde gelen isimlerinden biridir. O, İslam toplumunda birçok önemli hizmeti yerine getirmiştir. Bunlar arasında en önemlisi Kuran'ın ilk defa standart bir yazı formatına dönüştürülmesi ve Arapça harfleriyle yazılmasıdır. Ayrıca Kuran'ın tefsirini yapmıştır. Bu çalışmaları sayesinde, Kuran'ın daha geniş bir kitle tarafından anlaşılması ve okunması mümkün olmuştur. 41. İlk Müslümanlar kimlerdir ve İslam'a nasıl girdiler?

  A) Peygamberimizin yakın akrabaları ve dostları arasından seçilmişlerdir. İslam'a Allah'ın çağrısıyla girdiler.
  B) İslam'ı ilk kabul edenler genellikle yoksul ve ezilen insanlardı. Peygamberimiz onlara yardım ederek İslam'a davet etti.
  C) İlk Müslümanlar öncelikle Yahudi ve Hristiyanlar arasından seçildi. Peygamberimiz onlara İslam'ı anlattı ve onlar da kabul etti.
  D) İlk Müslümanlar öncelikle gençlerden oluşuyordu. Peygamberimiz gençlerin İslam'a daha açık olduğunu düşünüyordu.
  E) İlk Müslümanlar sadece Mekke'de yaşayan Araplar arasından seçilmiştir.

 42. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneğidir. İlk Müslümanlar genellikle yoksul ve ezilen insanlardı ve Peygamberimiz onlara yardım ederek İslam'a davet etti.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar Detayları

Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar 2 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZİN MEDİNE YILLARI
  1. Diğer Din Mensuplarıyla Münasebetler
  2. Heyetlerle Görüşmeler
  3. İslam’a Davet Mektupları
  4. Medine’de İslam Toplumunun Oluşumu
  5. Nifak ve Münafıklar
  6. Peygamberimizin Vefatı
  7. Seriyye ve Gazveler
  8. Veda Haccı ve Veda Hutbesi

Ayrıca Peygamberimizin hayatı dersi 2.dönem test soruları; mebsianvlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

İslam tarihi ve kültürü hakkındaki temel bilgilerini ve olayların kronolojik sıralamasını anlamalarını sağlamayı amaçlar.

Veda Haccı hakkında bilgi sahibi olması ve tarihsel bir perspektifle düşünme becerileri kazanması hedeflenmiştir.

Peygamberimizin son hutbesinde verdiği öğütlerin ve vurguların önemini anlama ve bu öğütlerin hayatımızda uygulayarak güzel ahlak sahibi olma konusunda bilinçlenme şeklinde ifade edilebilir.

İslam tarihindeki önemli olayları ve dönemleri anlama ve hatırlama becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

İslam'ın temel prensiplerini ve değerlerini anlamalarını sağlamaktır.

Tarihsel olayların sosyal ve kültürel yönlerini anlama ve yorumlama kazanımını hedeflemektedir.

İslam tarihinin erken dönemi hakkında bilgi sahibi olmaktır.

"İslam tarihindeki siyasi yapılanma ve liderlik konusunda yaşanan tartışmaları öğrenmek" olarak ifade edilebilir.

İslam'ın öğretilerini ve prensiplerini anlatarak insanları İslam'a davet etmenin önemini anlayabilirim.

İslam'a davet mektuplarının içeriğini anlayarak, İslami inanç, ibadet, ahlak ve sosyal sorumluluklar hakkında bilgi sahibi olabilirim.

İslam dininin önemli kavramlarından biri olan nifak ve münafıkların zararları hakkındaki bilgiyi ölçmektedir.

İslam tarihi ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatı hakkında bilgi sahibi olma.

İslam tarihi ve Sahabe'nin yaşamları hakkında bilgi sahibi olma kazanımını desteklemektedir.

İslam'ın barışçıl yönü ve hoşgörüsü, Habeşistan'a hicret olayı gibi tarihi olaylarda vurgulanmıştır.

Tarihsel olaylara ve toplumsal yapıya dair farkındalık kazandırmayı hedeflemektedir.

İslam'ın yayılmasını etkileyen farklı faktörleri anlamalarını ve İslam'ın yayılması sırasında siyasi güç dengelerinin etkisini anlamalarını amaçlamaktadır.

Tarihi olayları ve önemli dönüm noktalarını anlama.

Verilen seçenekler arasında hangisi en belirleyici faktör değildir gibi bir soruda öncelikle seçeneklerin tamamını inceleyerek en doğru cevabı seçebilme becerisi.

Tarih ve toplumsal yapılar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İslam tarihindeki önemli şahsiyetlerin hayatları hakkında bilgi edinmek ve İslam'ın yayılması ve gelişimi hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olmaktır.

İslam'ın ilk dönemi ve yayılımı hakkında bilgi sahibi olmalarını ve İslam'ın nasıl yayıldığını anlamalarını sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar sınavı 9.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 27 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 140 kere doğru, 220 kere yanlış cevap verilmiş.

Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem Test - 9.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri