2021-2022 9.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Matematik dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

12 Ekim 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bir önermedir?

A) Ceylanlar hızlı koşmaktadır.
B) Çita dünyanın en hızlı koşan hayvanıdır.
C) Türkçe en güzel dildir.
D) En vahşi hayvan aslandır.

12 Ekim 2021  

Bir sınıftaki erkeklerin sayısı kızların sayısına oranı 3 / 7 tir. Erkeklerin yüzde 20 si gözlüklü olduğuna göre gözlüklü olmayan erkek öğrenci sayısının tüm sınıfın yüzdesine oranı kaçtır?

A) 12    B) 24    C) 36    D) 48    E) 56

12 Ekim 2021  

A ve B boş olmayan birer küme olduğuna göre;
A U B = 7
A / B = 3
B / A = 1
ve A kümesinin alt küme sayısı 64 ve B'nin alt küme sayısı 16 olduğuna göre A ∩ B 'nin eleman sayısı hangisidir?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

12 Ekim 2021  

A= {a,b,c}
B= {a,b,c,d,e,f,g}
olduğuna göre B kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi A kümesin kapsamaktadır?

A) 12    B) 13    C) 14    D) 15    E) 16

12 Ekim 2021  

A={M,A,T,E,M,A,T,İ,K} kümesinin 4 elemanlı kümelerinin kaç tanesinde K harfi bulunur?

A) 12    B) 24    C) 32    D) 46    E) 56

12 Ekim 2021  

A={1,2,3,4,5) kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinden kaç tanesinde 1 elemanı bulunur?

A) 3    B) 4    C) 5    D) 6    E) 8

12 Ekim 2021  

(q V p')' ∧ q
Yukarıda verilen önermenin sonucu hangisidir?

A) 0    B) 1    C) q    D) p    E) q'

12 Ekim 2021  

Aşağıda verilen önermelerden hangisinin sonucu 1 dir?

A) (0 ∧ 0) ∧ 1              B) (1 ∧ 0) ∧ 1
C) ( 1 V 1) V 0             D) (1 V 0) ∧ 0
E) (0 ∧ 1) V 0

12 Ekim 2021  

((1 ∧ 0 ) V (1 V 0)) ∧ (1 V 0)
Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0    B) 1    C) 1 ∧ 0    D) 1 V 0    E) 1 ∧ 1

12 Ekim 2021  

I. (1 V 0) V (0 ∧ 1) = 1
II. (1 ∧ 1) ∧ (1 ∧ 0) = 0
III. (0 V 0 ) ∧ (1 V 0) 0
Yukarıda verilen önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                B) Yalnız II
C) I ve II                   D) I, II ve III
E) Hiçbiri

12 Ekim 2021  

( 1 ∧ 0 ) V ( 1 ∧ 0 ) ≡ ?
Yukarıda verilen önermenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1    B) 0    C) Boş    D) 1 V 1    E) 1 V 0

12 Ekim 2021  

6 ayrı önermenin olduğu doğruluk tablosunda toplamda kaç satır bulunur?

A) 6    B) 24    C) 32    D) 64    E) 128

12 Ekim 2021  

Aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur?

A) p: 4 + 1 < 5             B) q: 8 x 2 = 16
C) r: 4-1 = -3                D) s: 2 / 1 = 1
E) t: 1 + 1 = 0

12 Ekim 2021  

I. Beyaz renk en güzel renktir.
II. İnternet yüzyılın icadıdır.
III. Ayna görüntüyü yansıtır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri önerme değildir?

A) I ve II                 B) I ve III
C) I, II ve III            D) Yalnız III
E) Yalnız II