2021-2022 9.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Matematik dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

08 Şubat 2022  

Birbirine komşu bütünler iki açının birbirlerine oranı 7 / 11 'dir. Buna göre bu açılardan küçük olanı kaç derecedir?

A) 50    B) 70    C) 90    D) 100    E) 67

08 Şubat 2022  

63 derecelik açıya x derece eklenince dar açı y derece eklenince geniş açı olmaktadır.
Buna göre y - x farkı en fazla kaçtır?

A) 115    B) 130    C) 119    D) 89    E) 98

08 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi bir dar açı ile bir geniş açının toplamı olamaz?

A) 190    B) 189    C) 91    D) 93    E) 102

08 Şubat 2022  

4x + 10 bir dar açıya eşit ise x'in alabileceği en büyük değer hangisidir?

A) 20    B) 19    C) 18    D) 17    E) 16

08 Şubat 2022  

Rakamları farklı dört basamaklı 4x5y sayısı 15 ile tam bölüne bildiğine göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 13    B) 15    C) 17    D) 11    E) 18

08 Şubat 2022  

Beş basamaklı 872x5 sayısı 11 ile tam bölüne bildiğine göre x kaçtır?

A) 2    B) 3    C) 6    D) 8    E) 9

08 Şubat 2022  

Beş basamklı 67x9z sayısı 10 ile bölündüğünde 4 kalanını vermekte 3 ile tam bölüne bilmektedir. Buna göre x + y toplamının alabileceği en büyük değer hangisidir?

A) 6    B) 9    C) 12    D) 11    E) 21

08 Şubat 2022  

Dört basamaklı 2x4y sayısı hem 2 ile hem de 9 ile kalansız bölünmektedir. Buna göre x * y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 60    B) 74    C) 56    D) 82    E) 42

08 Şubat 2022  

Dört basamaklı 3x8y sayısı hem 3 hem de 5 tam olarak bölüne bildiğine göre x alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 27    B) 32    C) 29    D) 15    E) 19

08 Şubat 2022  

Beş basamaklı 5923A sayısının 5 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 11    B) 12    C) 13    D) 20    E) 23

08 Şubat 2022  

Dört basamaklı 49xy sayısı 4 ile kalansız bölüne bilmektedir. Buna göre x * y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 72    B) 64    C) 56    D) 48    E) 36

08 Şubat 2022  

Rakamları farklı 85A4 sayısı 4 ile tam bölüne bildiğine göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8    B) 12    C) 16    D) 20    E) 24

08 Şubat 2022  

Rakamları farklı dört basamaklı 3A67 sayısı 3 ile tam bölüne bildiğine göre A kaç farklı değer alır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

08 Şubat 2022  

56A24 doğal sayısı 3 ile tam bölüne bildiğine göre A sayısının değerleri toplamı kaçtır?

A) 10    B) 12    C) 14    D) 16    E) 18

08 Şubat 2022  

231A sayısının 3 ile tam bölüne bilmesi için A yerine hangi sayı gelemez?

A) 0    B) 3    C) 6    D) 8    E) 9

08 Şubat 2022  

23x6y doğal sayısı 2 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre x ve y'nin toplamının alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15    B) 16    C) 17    D) 18    E) 19

08 Şubat 2022  

A7563AA sayısı 2 ile tam bölüne bildiğine göre A kaç farklı değer alabilir?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

08 Şubat 2022  

4853A doğal sayısı 2 ile kalansız bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 8    B) 10    C) 14    D) 16    E) 18

08 Şubat 2022  

Bir doğal sayının 18 ile bölümünden kalan 5 ve bölüm 10 olduğuna göre bu sayı kaçtır?

A) 135    B) 155    C) 185    D) 193    E) 215