2021-2022 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


10.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

03 Ocak 2022  

İslamın ilk yıllarında Müslümanların toplandığı, Namaz kıldığı, davet ve irşad merkezinin adı nedir?

A) Daru’l-Erkam     B) Daru’n-Nedve     C) Kubbe
D) Suffe                 E) Kabe

03 Ocak 2022  

İşkenceye maruz kalan sahabiler Nübüvvetin beşinci yılında Peygamberimizin tavsiyesi ile nereye hicret etmişlerdir?

A) Suriye              B) Taif              C) Yemen
D) Habeşistan      E) Mısır

03 Ocak 2022  

İlk Müslüman kadın aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esma bint-i Ebi Bekir    B) Ümmü Seleme
C) Hz.Aişe                         D) Hz.Hatice
E) Hz. Fatıma

03 Ocak 2022  

Efendimizin İslamı açıkça ilan etmek amacıyla çıktığı tepenin adı nedir?

A) Safa          B) Ebu Kubeys          C) Hira
D) Merve       E) Uhud

03 Ocak 2022  

Fetretu’l vahiy ne demektir?

A) Vahyin başlaması                  B) Vahyin sona ermesi
C) Vahyin bir süre kesilmesi      D) Vahyin azalması
E) Vahyin çoğalması

03 Ocak 2022  

Necaşi'nin huzurunda İslamı anlatan ve Müslümanlara sözcülük eden sahabi kimdir?

A) Osman b. Mazun      B) Cafer b. Ebi Talip
C) Ubeyde b. Haris       D) Üsame b. Zeyd
E) Hz. Hamza

03 Ocak 2022  

Allah yolunda şehit edilen ilk hanım sahabi kimdir?

A) Nehdiyye        B) Sümeyye      C) Ümmü Ubeys
D) Lübeyne        E) Aişe

03 Ocak 2022  

Hz Muhammed, peygamberlik görevini yerine getirirken Müslüman olması için hiç kimseyi zorlamamış, ancak Allah’ın görevi gereği insanlara İslam dininin ilkelerini, getirdiği değerleri, üstün özelliklerini anlatmıştır. Medine’ye hicret ile birlikte farklı inançlara sahip insanlarla karşılaşan Müslümanlar bu insanların inançlarına ve ibadetlerine ve değer yargılarına karışmamışlardır.
Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medine'de değişik inançlara sahip insanların bulunduğu
B) İslam dininde din ve vicdan özgürlüğünün var olduğu
C) Hz Muhammed’in sabırlı bir insan olduğu
D) İslam dininin üstün özellikler barındıran bir din olduğu
E) Hz Muhammed'in İslam'ı insanlara anlattığı

03 Ocak 2022  

Bedir Savaşı’nda alınan okuma yazma bilen esirler on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır.
Hz. Muhammed’in bu uygulaması İslam’ın aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

A) İbadet      B) Ahlak          C) İman
D) Kader      E) İlim

03 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisinin Hz. Muhammed’in İslam dinini tebliğ ederken kullandığı metotlardan biri olduğu söylenemez?

A) Ahirette hesap verileceği konusunda insanları uyarmak
B) Allah’tan başkasına tapılmaması gerektiğini vurgulamak
C) İslam’ı kabul etmeyenleri öldürmek
D) Komşu ülkelere İslam'a davet mektupları göndermek
E) İnsanlara güzel öğütler de bulunmak

03 Ocak 2022  
I- 25 yaşında Hz Hatice ile evlenmiştir
II- Tüm çocukları Hz Hatice ile evliliğinden olmuştur
III- 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir
IV- 630 yılında Habeşistan’a hicret etmiştir
Hz. Muhammed ile ilgili yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I-II             B) I-III              C) II-IV
D) III-IV          E) I-IV

03 Ocak 2022  

Hz Muhammed’in İslam dinini açıktan tebliğ etmeye başlamasıyla İslam’ı kabul edenlerin sayısı her geçen gün artıyordu. Sahip oldukları imkanları kaybetme endişesi içinde olan Müşrikler İslam’ın yayılmasına engel olmaya çalışmışlar, Müslümanlara baskı ve şiddet uygulamaya başlamışlardı.
Müşriklerin bu tutumu aşağıdakilerden hangisine neden olmamıştır?

A) Müslümanların Medine'ye hicret etmelerine
B) Müslümanların müşriklere karşı şiddet uygulamasına
C) Medine şehrinin öneminin artmasına
D) Habeşistan'a hicrete
D) Müslümanların güçlenmesine

03 Ocak 2022  

Hazreti Muhammed’in doğum gecesi olarak kutlanan kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadir Gecesi         B) Miraç Kandili
C) Berat Kandili         D) Mevlit Kandili
D) Regaip Kandili

03 Ocak 2022  

Hz. Peygamber, 6 yaşındayken annesi ……..’yi kaybedince dedesi ………’ in yanına yanında kalmıştır. Dedesi de ölünce evleninceye kadar amcası ………’ in yanında kalmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş yerlere sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Halime -Abdülmüttalip -Ebu Talip
B) Amine- Abdülmüttalip -Ebu Talip
C) Halime -Ebu Talip -Abdülmüttalip
D) Amine- Abdullah- Hamza
D) Hatice –Abdullah- Ebu Talip

03 Ocak 2022  

1. Habeşistan’a hicret
2. Peygamberlik görevinin verilmesi
3. Akabe görüşmeleri
4. Kabe hakemliği
Hz. Muhammed’in hayatı ile ilgili yukarıda verilen olayların kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2-1-4-3      B) 4-2-3-1         C) 2-3-1-4
D) 4-2-1-3     E) 3-1-2-4

03 Ocak 2022  

Hz İbrahim’in getirdiği inanç geleneğine bağlı, putlara tapmayan, Allah’ın birliğine inanan dini gruba ne denir?

A) Hanif            B) Sabii             C) Mecusi
D) Hıristian       E) Yahudi

19 Aralık 2021  

“Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde övmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve Rasûlü’ deyin.” “… Ben kral değilim. Ben, kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.”
Yukarıdaki hadis-i şerifler, Hz. Muhammed’in ahlâkî özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

A) Şecaati   B) Sabrı   C) Tevazuu   D) Rıfkı   E) İhlası

19 Aralık 2021  

Kur’an-ı Kerim ilk defa hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

A) Hz. Ömer          B) Hz. Osman          C) Hz. Ali
D) Hz. Hasan         E) Hz. Ebubekir

19 Aralık 2021  

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2018 yılı “Mevlid-i Nebî Haftası” etkinlikleri için belirlenen ana tema aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed (sav) ve Kardeşlik
B) Hz. Muhammed (sav) ve Merhamet
C) Hz. Muhammed (sav) ve Çocuklar
D) Hz. Muhammed (sav) ve Komşuluk
E) Hz. Muhammed (sav) ve Gençlik

19 Aralık 2021  

“Gerçekten ……… ile ……… birbirine bağlıdır. Bunlardan biri kaldırılınca diğeri de kalkar.”
Yukarıdaki hadis-i şerifte birbirine bağlı olduğu bildirilen iki kavram hangisidir?

A) Kalem-kâğıt             B) Kitap-defter
C) Selam-kelam           D) Hayâ-iman
E) Namaz-oruç