2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST)

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) CEVAPLARI

 1. “Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde övmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve resulü’ deyin!”
  Peygamberimizin yukarıdaki sözü bizlere hangi ahlaki özelliği hakkında bilgi vermektedir?

  A) Adalet          B) Merhamet        C) İhlas        
  D) Tevazu        E) Takva

 2. Cevap: D

 3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice ile Hz. Peygamber’in nikahını kıyan kişidir?

  A) Amr b. As                 B) Varaka b. Nevfel           C)Ebu Talip       
  D) Utbe b. Rebia           E) Abdulmuttalib

 4. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Amr b. As olmalıdır. Hz. Hatice ile Hz. Peygamber'in nikahını kıyan kişi, A seçeneği olan "Amr b. As"tır. Amr b. As, İslam öncesi dönemde Kâbe'nin anahtarını taşıyan ve nikah akdini gerçekleştiren bir kişiydi. Bu nedenle, Hz. Hatice ile Hz. Peygamber'in nikahını kıyan kişi Amr b. As olarak bilinir. 5. Kuran’ı Kerim’in indiriliş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 617    B) 632    C) 620    D) 610    E) 605

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) 610 Kuran'ı Kerim'in indiriliş tarihi, D seçeneği olan 610'dur. Hz. Muhammed'in peygamberlik görevine başladığı yıl olan 610, Kuran'ın ilk vahyin indirildiği yıl olarak kabul edilir. Hz. Muhammed'e Hira Mağarası'nda Cebrail tarafından ilk vahiyler bu yıl iletilmiştir. 7. İlk vahyin gelişinden sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı tereddüt ve heyecanı teskin eden ona destek olan ilk kişi kimdir?

  A) Hz Ebu Bekir    B) Hz. Ali        C) Hz. Hatice
  D) Hz. Ömer         E) Hz. Hamza

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Hz. Hatice İlk vahyin gelişinden sonra Hz. Muhammed'in yaşadığı tereddüt ve heyecanı teskin eden ve ona destek olan ilk kişi, C seçeneği olan "Hz. Hatice"'dir. Hz. Hatice, Hz. Muhammed'in eşi ve ona moral ve destek sağlayan önemli bir kişidir. İlk vahiyin ardından Hz. Muhammed'in yaşadığı deneyimleri anlayışla karşılamış ve ona inanmıştır. 9. Hz. Peygamber’in dadısı kimdir?

  A) Ümmü Eymen           B) Meysere    C) Halime
  D) Fatıma binti Esed      E) Amine

 10. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber'in dadısı, A seçeneği olan Ümmü Eymen'dir. - Hz. Peygamber (s.a.v) doğduğunda annesi Amine, onu emzirecek bir süt anneye ihtiyaç duydu. - Ümmü Eymen, Hz. Peygamber'in dadısı olarak görevlendirildi ve onu emzirmeye başladı. - Ümmü Eymen, Hz. Peygamber'in çocukluğunda ve büyümesinde önemli bir rol oynadı. 11. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

  a. Hz. Muhammed (s.a.v.), daha dokuz-on yaşlarında iken amcası ………..… , ticaret için gittiği Suriye’ye onu da götürdü.
  b. Hz. Peygamber’in annesinin ismi…………………………………
  c. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelen  ilk ayetlerinden sonra bir müddet vahiy kesildi. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme……………………………………… denir.
  d. Hz. Peygamber’in (s.a.v) İslam’a gizli davet dönemi yaklaşık ……………… sürmüştür.
  e. Hz. Peygamber’in çok övülen anlamına gelen ismi………………………..dır.
  f. Hz. Hatice’ye Müslüman olmadan önce iffetli ve namuslu anlamına gelen ………………..lakabı verilmiştir

 12. Cevap:

  a. Hz. Muhammed (s.a.v.), daha dokuz-on yaşlarında iken amcası "Ebu Talib", ticaret için gittiği Suriye'ye onu da götürdü. b. Hz. Peygamber'in annesinin ismi "Amine"dir. c. Hz. Muhammed'e (s.a.v.) gelen ilk ayetlerinden sonra bir müddet vahiy kesildi. Vahyin kesintiye uğradığı bu döneme "Fıtrat" denir. d. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) İslam'a gizli davet dönemi yaklaşık "Üç yıl" sürmüştür. e. Hz. Peygamber'in çok övülen anlamına gelen ismi "Muhammed"dır. f. Hz. Hatice'ye Müslüman olmadan önce iffetli ve namuslu anlamına gelen "Tahire" lakabı verilmiştir.

  Açıklama:

  a. Soruda boş bırakılan yere Hz. Muhammed'in amcasının adı olan "Ebu Talib" yazılmalıdır. Hz. Muhammed (s.a.v.), amcası Ebu Talib ile Suriye'ye ticaret seyahatine katılmıştır. b. Soruda Hz. Peygamber'in annesinin ismi sorulmaktadır. Hz. Peygamber'in annesinin adı "Amine"dir. c. Soruda vahiyin kesildiği döneme ilişkin boşluk doldurulmaktadır. Bu döneme "Fıtrat" denir. d. Soruda Hz. Peygamber'in İslam'a gizli davet döneminin süresi sorulmaktadır. Bu dönem yaklaşık olarak "Üç yıl" sürmüştür. e. Soruda Hz. Peygamber'in isimlerinden biri sorulmaktadır. Çok övülen anlamına gelen ismi "Muhammed"'dir. f. Soruda Hz. Hatice'nin lakabı sorulmaktadır. Iffetli ve namuslu anlamına gelen lakabı "Tahire"'dir. 13. “ Hz.Peygamber (s.a.v.) Allah katında en büyük günahın hangisi olduğunu soran bir sahabeye şöyle cevap verdi:“Seni yaratmış olduğu hâlde Allah’a  ………………………… dır.”Hadisteki boşluğa uygun ifade hangisidir?

  A) isyan         B) şirk koşmak       C) tevekkül         
  D) ihanet       E) isnad

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap Anahtarı: B) şirk koşmak - Hadiste Hz. Peygamber'in Allah katında en büyük günahı soran bir sahabeye verdiği cevap aranmaktadır. - İslam'da en büyük günah olarak kabul edilen şirk, yani Allah'a ortak koşmak, hadisteki boşluğa uygun ifadedir. - Diğer seçenekler (isyan, tevekkül, ihanet, isnad) hadisteki boşluğa uygun değildir ve şirk koşmak kadar büyük bir günahı ifade etmez. 15. “İnsanın duaları içinde Allah’ın en sevdiği şey, ……………………… isteğidir.”
  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Yaşama         B) İlim           C) Sağlık
  D) Seyahat         E) Mülkiyet

 16. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) İlim Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere "İlim" kelimesi getirilmelidir. Hadiste ifade edilen anlam, insanın duaları içinde Allah'ın en sevdiği şeyin ilim isteği olduğudur. İlim, bilgi edinme, öğrenme ve anlama sürecini ifade eder. İslam'da ilim, önemli bir değer olarak kabul edilir ve insanların Allah'a yakınlaşmasına ve doğru yolda ilerlemesine yardımcı olur. 17. “Tedavi olun. Çünkü Allah, ……… hariç her hastalık için mutlaka bir çare yaratmıştır.” Hadiste boş bırakılan yere en uygun seçenek hangisidir?

  A) şişmanlık         B) kanser      C) ihtiyarlık        
  D) zayıflık             E) körlük

 18. Cevap: C Açıklama:

  doğru cevap C) ihtiyarlık olarak belirtilmiştir. Hadiste, Allah'ın her hastalık için mutlaka bir çare yarattığı ifade edilmektedir. İhtiyarlık da bir sağlık sorunu olarak kabul edilebilir ve bu soruna karşı çeşitli tedbirler alınabilir. Diğer seçenekler (A, B, D, E) hadisteki ifadeyle uyumlu değildir, çünkü bu hastalıkların çözümleri her zaman mevcut olmayabilir veya bu hastalıkların çareleri tamamen Allah'ın kontrolünde olabilir. 19. Harcarken ve tüketirken cimrilik yapmamak, savurganlıktan kaçınıp orta yolu benimsemek aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  A) Tevekkül           B) Sabır          C) İktisat
  D) Riya                  E) Cimrilik

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) İktisat - Cimrilik, harcamaları gereksiz ölçüde kısıtlamak ve tutkulu bir şekilde para biriktirmek anlamına gelirken, savurganlık ise kaynakları gereksiz yere harcamak veya ölçüsüzce kullanmaktır. - İktisat ise harcamalarda orta yolu benimsemeyi ifade eder. İktisat, gereksiz savurganlık yapmadan doğru bir şekilde harcamak, kaynakları verimli bir şekilde kullanmak ve bütçeyi dengede tutmak anlamına gelir. - Dolayısıyla, harcarken ve tüketirken cimrilik yapmamak, savurganlıktan kaçınarak orta yolu benimsemek iktisat ile ifade edilir. 21. Peygamberimizin sünnetine göre,suyu nasıl içmemizi tavsiye edilmiştir?

  A) Eğilerek bir yudumda             B) Ayakta üç nefeste
  C) Oturarak ve üç nefeste          D) İstediğimiz şekilde
  E) Başımızı kaldırarak bir nefeste

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Oturarak ve üç nefeste - Peygamberimizin sünnetine göre suyu nasıl içmemiz gerektiği sorulduğunda, en uygun cevap "C) Oturarak ve üç nefeste" olacaktır. - Peygamberimiz, su içerken oturmayı ve suyu üç nefeste içmeyi tavsiye etmiştir. - Bu tavsiye, yavaş ve düzenli bir şekilde su içmeyi teşvik etmektedir. Oturarak içmek, sakinlik ve huzur anlamına gelirken, üç nefeste içmek ise acele etmeden suyu sindirmeyi sağlamaktadır. 23. “Allah (c.c.) sizin bedenlerinize ve görünüşünüze değil, kalplerinize ve ………………. bakar.”
  Hadisteki boşluğa uygun kelime hangisidir?

  A) mallarınıza      B) ibadetlerinize    C) şöhretinize   
  D) soyunuza        E) ailenize

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevap anahtarı B) ibadetlerinize olmalıdır. Hadiste geçen ifade, Allah'ın insanların dış görünüşlerine veya maddi varlıklarına değil, kalplerine ve ibadetlerine baktığını ifade ediyor. İslam inancına göre, Allah'ın insanları değerlendirirken en önemli kriter kalplerinin durumu ve ibadetleridir. İnsanların dış görünüşleri veya maddi varlıkları, kişinin Allah katındaki değerini belirlemede etkili değildir. Bu hadis, insanlara iç dünyalarına ve ibadetlerine önem vermelerini öğütlemektedir. 25. “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan habersizdir. Bunlar; …………… ve …………”
  Hadis-i Şerif de boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) eğitim ve sağlık     B) sağlık ve boş vakit      C) anne ve baba
  D) akıl ve irade          E) Kur’an ve dua.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap B) sağlık ve boş vakit olmalıdır. Hadis-i Şerifte boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade, "sağlık ve boş vakit" olarak belirtilmiştir. Hadis-i Şerifte ifade edilen, insanların çoğunun haberdar olmadığı iki önemli nimetin sağlık ve boş vakit olduğudur. Sağlık, bedenin sağlıklı olması, hastalıklardan uzak olması anlamına gelirken, boş vakit ise zamanın verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi, dinlenme ve keyifli aktivitelere zaman ayırabilme anlamına gelir. 27. Peygamberimizin sağlıkla ilgili söz ve uygulamalarının bütününe ne ad verilir?

  A) Sahih hadisler        B) Hadis-i Tıbb-i      C) Tıbb-ı Sünneti
  D) Tıbb-ı Nebevi         E) Sahih-i Buhari

 28. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Tıbb-ı Nebevi - Peygamberimizin sağlıkla ilgili sözleri ve uygulamalarının bütününe "Tıbb-ı Nebevi" denir. - Tıbb-ı Nebevi, Peygamberimizin sağlıkla ilgili bilgilerini, önerilerini ve uygulamalarını içeren bir kavramdır. - Peygamberimizin Tıbb-ı Nebevi'ye dair söz ve uygulamaları, Müslümanlar için sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek ve rehberlik etmek amacıyla önemlidir. 29. “Her doğan,fıtrat üzerine doğar. Sonra anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar.”
  Verilen hadiste öncelikle hangi özellik vurgulanmaktadır?

  A) İnsan doğuştan eğitim almaya elverişlidir. 
  B) İnanmak bir süreçtir.
  C) İnsan, İslam’ı kabul etmeye meyilli olarak yaratılmıştır 
  D) Çocuğun ilk öğretmeni anne ve babasıdır.
  E) Dinler sonradan farklı isimlerle anılagelmiştir.

 30. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) İnsan, İslam’ı kabul etmeye meyilli olarak yaratılmıştır" olmalıdır. Verilen hadiste vurgulanan özellik, insanın doğuştan İslam'ı kabul etmeye meyilli olduğudur. Bu ifade, insanın temel doğasının İslam'a yönelik olduğunu ve farklı dinlere mensup olmanın sonradan kazanılan bir durum olduğunu ifade etmektedir 31. Kur’an-ı Kerim’deki “…Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın…” ayetinin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisi olamaz?

  A) Sağlığımıza zarar verecek şeylerden sakınmak
  B) Tedbirli olmak
  C) Kaderde ne varsa o olur demek
  D) Bile bile hata yapmamak
  E) Tehlikeli davranışlardan uzak durmak

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) Kaderde ne varsa o olur demek" olmalıdır. Ayette verilen mesaj, kendimizi bilinçli bir şekilde tehlikeye atmamamızı, tedbirli olmamızı ve sağlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınmamızı vurgulamaktadır. Ayetten çıkarılamayacak olan mesaj ise kaderin belirleyici olduğunu ve ne yaparsak yapalım sonucunun aynı olacağını ifade etmek değildir. 33. Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı korumak için peygamberimizin bize olan tavsiyelerinden biri değildir?

  A) Temizlik
  B) Dengeli beslenmek
  C) Zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak
  D) Eğlenmek
  E) Düzenli yaşamak

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "D) Eğlenmek" olmalıdır. Peygamberimiz sağlığımızı korumak için birçok tavsiyede bulunmuştur, ancak eğlenmek bu tavsiyelerden biri değildir. Diğer seçenekler olan temizlik, dengeli beslenmek, zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak durmak, ve düzenli yaşamak ise peygamberimizin sağlığımızı korumak için tavsiyeleridir. Bu tavsiyelerin uygulanması, sağlıklı bir yaşam sürmek ve bedenimizin ihtiyaçlarını karşılamak için önemlidir. 35. “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
  Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”

  Kanuni Sultan Süleyman’ın bu sözünde verilen mesaj nedir?

  A) Sağlık devlet olmaktan daha önemlidir.
  B) Devlet olmak sağlıktan önemlidir
  C) Halk içinde en kıymetli nesne devlet olmaktır
  D) Devlet olmak bir nefes sıhhat gibidir
  E) Devlet olmadan sağlık olmaz

 36. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Devlet olmak bir nefes sıhhat gibidir. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu sözünde verilen mesaj, devlet olmanın sağlık gibi hayati bir öneme sahip olduğudur. İfade, devletin güçlü ve varlıklı olmanın yanı sıra, yaşamın devamı için bir nefes sıhhati gibi hayati bir unsur olduğunu vurgular. Bu sözle Kanuni Sultan Süleyman, devletin önemini ve değerini vurgulayarak, onun gücü ve sağlamlığının toplumun refahı ve sürekliliği için hayati olduğunu ifade eder. 37. "Hastanın yanına girince ona sağlık ve uzun ömür temennisinde bulunarak onu rahatlatın.Böyle yapmak onun gönlünü hoş eder.”
  Yukarıdaki hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) İlaç kullanmak
  B) Hastaya moral vermek
  C) Güzel sözün önemi
  D) Hastalara yardımcı olmak
  E) Hastaya Dua etmek

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu hadiste "A) İlaç kullanmak" konusuna değinilmemiştir. Hadiste, hastanın yanına girildiğinde sağlık ve uzun ömür temennisinde bulunarak onu rahatlatmanın, onun gönlünü hoş etmenin önemi vurgulanmaktadır. İlaç kullanımıyla ilgili bir bilgi veya tavsiye verilmemektedir. Hadis, hastalarla ilgilenirken moral verme, güzel söz söyleme, yardımcı olma ve dua etme gibi unsurların önemini vurgulamaktadır. 39. Müşriklerin islam davetine karşı çıkmalarının sebeplerinden 4 tanesini   yazınız.

  1.
  2.
  3.
  4.

 40. Cevap:

  1. İnançlarının ve putperestliklerinin sorgulanmasını istememeleri. 2. Toplumsal ve ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını düşünmeleri. 3. Peygamberin mesajının mevcut düzenlerini ve güç yapılarını tehdit etmesi. 4. İslam'ın farklı ahlaki ve sosyal normlarına uyum sağlamak istememeleri.

  Açıklama:

  Müşriklerin İslam davetine karşı çıkmalarının sebepleri şunlar olabilir: 1) İnançlarının ve putperestliklerinin sorgulanmasını istememeleri, 2) Toplumsal ve ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını düşünmeleri, 3) Peygamberin mesajının mevcut düzenlerini ve güç yapılarını tehdit etmesi, 4) İslam'ın farklı ahlaki ve sosyal normlarına uyum sağlamak istememeleri.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Ayşenaz
01 Ocak 2023

Peygamberimizin dadısı nasıl Halime? Bu soru hatalı ayrıca ,harcarken ve tüketirken cimrilik yapmamak ,savurganlıktan kaçınmak da iktisat demektir , tevekkül değil. İki soruda hata var, bakmalısınız,.

   mustafa
01 Ocak 2023

Dönütünüz için teşekkür ederiz. Belirttiğiniz soruları düzelttik. 


2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Detayları

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Aralık 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testini Çöz tıklayın. 2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Boşluk Doldurma
 • Test
 • Klasik


2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • KUR’AN-I KERİM’DE EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ebu Bekir (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Talim Görevi
  4. Peygamberimizin Tebliğ Görevi
  5. Peygamberimizin Tebyin Görevi
  6. Peygamberimizin Temsil Görevi
  7. Peygamberimizin Teşri Görevi
  8. Peygamberimizin Tezkiye Görevi
  9. Peygamberimizin Tilavet Görevi

Ayrıca 2022-2023 10.sınıf peygamberimizin hayatı dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun hazırlanmıştır

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam tarihi ve Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili bilgileri öğrenme ve anlama becerisini geliştirir.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam tarihi ve Kuran'ın ortaya çıkışıyla ilgili bilgileri öğrenme ve anlama becerisini geliştirir.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam tarihindeki önemli kişileri tanıma ve onların Hz. Muhammed'e olan desteğini anlama becerisini geliştirir.

Hz. Peygamber'in hayatıyla ilgili önemli kişileri ve olayları tanıma.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam tarihindeki önemli kişilerin isimlerini ve aile bağlarını öğrenme becerisini geliştirir.

İslam'da şirk kavramını anlama ve Allah'a ortak koşmanın en büyük günah olduğunu bilme.

Bu sorunun çözümüyle öğrenci, İslam'da ilmin önemini ve duaların içindeki ilim isteğinin Allah tarafından sevilen bir eylem olduğunu anlama becerisini geliştirir.

İktisat, harcamaları dengeli bir şekilde yönetme yeteneğini ifade eder.

Peygamberimizin sünnetine uyarak suyu oturarak ve üç nefeste içmek, sağlıklı bir içme alışkanlığı kazanmak ve yeme-içme konusunda ölçülü olmak anlamına gelir.

Allah'ın insanları dış görünüşleri değil, iç dünyaları ve ibadetlerine göre değerlendirdiği anlamını çıkarmaktayız.

Sağlığın ve boş vaktin değerini anlamak ve bu iki nimeti doğru şekilde kullanmak gerektiğini söyleyebiliriz.

Peygamberimizin Tıbb-ı Nebevi olarak adlandırılan sağlıkla ilgili sözleri ve uygulamaları, Müslümanlar için sağlık ve iyilik hakkında değerli bilgiler sunar.

İnsanların din seçimi üzerinde etkili olan faktörlerin çevresel ve kültürel olduğunu anlamamızı sağlar ve insanların farklı dinlere mensup olmasının doğal bir sonuç olduğunu kavramamıza yardımcı olur.

İnsanların kendi sağlık ve güvenliklerini korumaları gerektiğini, tedbirli olmanın önemini anlamamızı sağlar ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerektiğini vurgular.

Kanuni Sultan Süleyman'ın devletin önemine ve değerine vurgu yaptığı sözünü anlama ve mesajını çözümleme yeteneğini ölçmektedir.

Hadis, hastalarla etkileşimde bulunurken moral verme, güzel söz söyleme ve dua etmenin hastaları rahatlatabileceğini ve onların gönlünü hoş edebileceğini öğütler.

Soru, Müşriklerin İslam davetine karşı çıkma sebeplerini anlama ve ifade etme yeteneğini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Testi İstatistikleri

Bu sınav 163 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1209 kere doğru, 863 kere yanlış cevap verilmiş.

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2022-2023 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Yazılı (TEST) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri