2021-2022 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


10.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

17 Ocak 2022  

"İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır.” “İlim Çin’de de olsa alınız.” Yanda verilen hadisler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?

A) Allah’a ibadet ettiğini      B) Güvenilir oluşunu
C) Hakkı gözetmesini           D) Bilme önem verdiğini
E) Adalete önem verdiğini

17 Ocak 2022  

İnsanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) Özgürlük arttıkça sorumluluk artar.
B) Sorumluluk arttıkça özgürlük azalır.
C) Özgürlük arttıkça sorumluluk azalır.
D) Herhangi bir ilişki yoktur
E) Sorumluluk arttıkça özgürlük artma veya azalma olmaz.

17 Ocak 2022  

İnsan sosyal bir varlıktır, bireylerin özgürlüklerini sınırsız kabul etmek sosyal hayatta karışıklığa neden olabilir. Bu nedenle kişilerin özgürlüklerinin bir sınırı olması gerektiği kabul edilir.
Bu sınır ve ölçü nedir?

A) Gelenek ve göreneklere uymak
B) Topluma ve çevreye uymak
C) Başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermemek
D) Asra ve çağa ayak uydurmak
E) Kendimize zarar vermemek

17 Ocak 2022  

Bir Müslümanın izinsiz olarak bir başkasının evinin içini gözetlemesi helal değildir. Böyle yapan, günah işlemiş olur.” (Hadis) Peygamberimizin bu sözü ve uyarısı, hangi temel hak ve özgürlükler kapsamına girer?

A) İnanç ve ibadet özgürlüğü
B) Düşünce ve ifade özgürlüğü
C) Yaşama ve hayat özgürlüğü
D) Konut dokunulmazlığı ve özel yaşamın gizliliği
E) Mülkiyet ve Ekonomik özgürlük

17 Ocak 2022  

Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra Müslümanlar hayal kırıklığı ve üzüntü yaşamışlardı. Çünkü Antlaşmanın Müslümanların aleyhine gözüken maddeler içermesi söz konusuydu. Bu nedenle peygamberimize tepki gösteren ve sitemde bulunan Hz. Ömer’in bu tavrını Peygamberimizin olgunlukla karşılaması O’nun hangi özelliğini gösterir?

A) Soğukkanlı olması             B) Yumuşak huylu olması
C) Eleştirilere açık olması      D) Merhametli olması
E) Barışçı olması

17 Ocak 2022  

Dinimize göre, her insan doğuştan ve yaratılıştan gelen temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?

A) İnanç ve ibadet özgürlüğü
B) Sağlık ve eğitim hakkı
C) Düşünce ve ifade özgürlüğü
D) Tüketim ve harcama özgürlüğü
E) Özel yaşamın gizliliği hakkı

17 Ocak 2022  

“Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.”
Yukarıda verilen hadise göre aşağıdakilerden hangisi kişinin helak olmasını gerektirecek bir davranıştır?

A) Bildiğini başkalarıyla paylaşması
B) Bilmediğini öğrenmek için çaba göstermesi
C) İlim öğrenen kişilere engel olması
D) Öğreten ve öğrenenlere destek olması
E) İlim anlatanları dinlemesi

17 Ocak 2022  

“ Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, muhakkak ki insanlar çevrenden dağılır giderlerdi..”(Ali İmran159)
Yukarıda verilen ayette peygamberimizin hangi yönünden bahsedilmektedir?

A) Hoşgörülü oluşunu              B) Merhametini
C) Verdiği sözde durduğunu    D) Danışarak iş yaptığını
E) Sabırlı olduğunu

17 Ocak 2022  

"İki günü eşit olan zarardadır.” (Hadis-i şerif)
Peygamber Efendimiz bu sözüyle bizlere aşağıdaki davranışlardan hangisini tavsiye etmiştir?

A) Yardımlaşma ve paylaşmayı
B) Doğayı ve hayvanları sevmeyi
C) Zamanın değerini bilmeyi
D) Adaletli ve merhametli olmayı
E) Sabrın değerini bilmeyi

17 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

(    )Peygamberimiz farklı inanç gruplarının ifade özgürlüğünü kısıtlamıştır.
(    )Peygamberimiz Kadınlarını dövende hayır yoktur. Demiştir.
(    )Konuşma hürriyeti adı altında haramların reklamını ve insanları günah işlemeye teşvik etmeyi doğru bulurdu.
(    )Seyahat ediniz, sıhhat bulunuz
(    )Bir düşünceye körü körüne bağlanmaya İstişare denir.

17 Ocak 2022  

Peygamber efendimizin katılmadığı askeri seferlere ................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Seriyye        B) Gazve        C) Siyer
D) Megazi        D) Cihat

17 Ocak 2022  

Peygamber efendimizin bizzat kendisinin katıldığı ve komuta ettiği askeri seferlere ne denir?

A) Seriyye        B) Gazve        C) Siyer
D) Megazi        D) Cihat

17 Ocak 2022  

Hac ibadeti ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) İslam'ın beş temel şartından biridir.
B) Her mümin her yıl bu ibadeti yerine getirmekle yükümlüdür.
C) Müminlerin Kabe'yi ziyareti anlamına gelmektedir.
D) Hac ibadetini yerine getiren kişilere hacı denir.
E) Hac ibadetinde müminin zengin olması aranmaktadır.

17 Ocak 2022  

Müminin ibadete açık bir mescitte Allah'ın rızasını kazanmak için ramazanın son 10 günü ibadet niyetiyle burda kalmasına ne denir?

A) İtikaf   B) İntiba   C) İnziva   D) İkba   E) İrfan

17 Ocak 2022  

Oruç ibadeti insanlara;
I. Ahlaki gelişim
II. Nefis terbiyesi
III. Ahiret kazancı
verilenlerden hangisi veya hangilerini kazandırır?

A) I ve II         B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III    E) Yalnız II

17 Ocak 2022  

İnfak ve zekat insanları;
I. Bencillikten
II. Cimrilikten
III. Fakirlikten 
verilenlerden hangisi veya hangilerinden korur?

A) I ve II         B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III    E) Yalnız II

17 Ocak 2022  

Zekat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) İslam'ın beş şartından biridir.
B) Zengin olan müminler üzerine farzdır.
C) Ömrümüzde sadece bir kez vermekle yükümlüyüz.
D) Zekat bir nevi toplumun sigortasıdır.
E) Toplumun maddi ve manevi olarak rahatlamasını sağlar.

17 Ocak 2022  

Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için ihtiyaç sahiplerine; zekat, sadaka gibi yapılan yardımlara ne denir?

A) İnfak        B) Tekvin        C) Tekvil
D) Helal       E) Mukaddes

17 Ocak 2022  

İslam dini ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Rahmet ve şevkat dinidir.
B) Başkalarına acımaya ve yardım etmeye teşvik eder.
C) İslam yalnızca müminlere yardım etmeyi emreder.
D) İslam dininde yardım etmek büyük ameller arasında yer alır.
E) İslam dini tüm insanlığın huzur ve barış içinde yaşamasını amaçlamıştır.

17 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi nafile namazlardan biri değildir?

A) Teravih        B) Evvabin        C) Kuşluk
D) Bayram       E) Cuma