2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13)

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) CEVAPLARI

 1. "Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötü davranışlardan alıkoyar." (Ankebut Suresi, 45. Ayet) Bu ayet hangi konuya işaret etmektedir?

  A) Namazın önemi
  B) Zekat vermenin önemi
  C) Oruç tutmanın önemi
  D) Hac farizasının yerine getirilmesi
  E) Cihad etmenin önemi

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "Namazın önemi"dir. Ayette namazın hayâsızlıktan ve kötü davranışlardan alıkoyduğu belirtilerek namazın önemine dikkat çekilmektedir. Namaz Müslümanlar için önemli bir ibadet olup manevi hayatlarının temel taşlarından biridir. 3. Cihad, insanın el, dil ve malıyla nasıl yapılır? Üç ayrı örnek veriniz.


 4. Cevap: - El ile cihat: Düşmana karşı savaşmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü engellemek için yapılan çalışmalar. - Dil ile cihat: İnsanları İslam'a davet etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için yapılan çalışmalar. - Mal ile cihat: İslam'ın yayılması ve güçlenmesi için yapılan yardımlar. Açıklama:

  El ile cihat, genellikle savaşmak anlamında anlaşılır. Ancak, el ile cihat sadece savaşmak anlamına gelmez. El ile cihat, ayrıca iyiliği yaymak ve kötülüğü engellemek için yapılan her türlü çalışmayı kapsar. Dil ile cihat, insanları İslam'a davet etmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak için yapılan çalışmaları kapsar. Mal ile cihat ise, İslam'ın yayılması ve güçlenmesi için yapılan yardımları kapsar. 5. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), tebliğ görevinde hangi etkenlerden yararlanmıştır?

  A) Sabır, azim, inanç ve kararlılık
  B) Menfaat düşüncesi
  C) Ümitsizlik
  D) Çıkar hesapları
  E) Bencillik

 6. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), tebliğ görevinde sabır, azim, inanç ve kararlılıktan yararlanmıştır. O, çalışmalarına daima sabır, azim, inanç ve kararlılıkla devam etmiştir. Örneğin Müslüman olanların yanı sıra henüz İslam'a girmemiş akraba ve yakın çevresiyle de ilgisini kesmezdi. Davetini sunmak üzere toplantılar düzenler; insanların toplu olarak bulunduğu çarşı, pazar, panayır ve ev gibi yerlerde tebliğ faaliyetini sürdürürdü. İslam'a davet için hiç kimseyi hakir görmezdi. 7. Peygamberimizin (s.a.v.) hangi görevinde vahyin açıklamasını yapmıştır?

  A) Teşri    B) Tebliğ    C) Tebyin    D) Nübüvvet    E) Risalet    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) tebyin görevinde vahyin açıklamasını yapmıştır. 9. Peygamberimizin (s.a.v.) teşri görevinin kapsamı nedir?

  A) Sadece hüküm koymak
  B) Sadece tebliğ etmek
  C) Sadece tebyin etmek
  D) Hüküm koymak, tebliğ etmek ve tebyin etmek
  E) Hiçbiri

 10. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimizin (s.a.v.) teşri görevi, sadece hüküm koymak, sadece tebliğ etmek veya sadece tebyin etmek değildir. O, hüküm koyma, tebliğ etme ve tebyin etme gibi üç görevi bir arada yerine getirir. 11. Peygamberimizin (s.a.v.) hayatı hakkında bilgiler hangi kitapta yer almaktadır?

  A) Kur'an-ı Kerim    B) Siyer-i Nebi     
  C) Buhari            D) Müslim           
  E) Tirmizi                               

 12. Cevap: B Açıklama:

  Siyer-i Nebi, Peygamberimizin (s.a.v.) hayatı hakkında bilgi veren bir kitap olup Arapça ve sonra da Türkçe olarak birçok kez yayınlanmıştır. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğumundan vefatına kadar olan hayatını anlatan bir eserdir. 13. Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in hicrette Peygamberimize (s.a.v.) yol arkadaşı olması hangi surede geçmektedir?

  A) Bakara Suresi    B) Enfal Suresi    
  C) Ahzab Suresi     D) Tevbe Suresi    
  E) Nur Suresi                          

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in hicrette Peygamberimize (s.a.v.) yol arkadaşı olması Ahzab Suresi 33. ayette geçmektedir. 15. Hz. Peygamber Medine'de Müslümanların toplum olarak güçlenmesi için ne yapmıştır?

  A) Medine sözleşmesini imzalamıştır.
  B) Dinî ibadetleri emretmiştir.
  C) Savaşmıştır.
  D) İslam'ı tebliğ etmiştir.
  E) İnsanlara yardım etmiştir.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Hz. Peygamber Müslümanların toplum olarak güçlenmesi için; Müslümanlar ve Yahudiler arasında birlikte yaşamanın ilkelerini içeren "Medine Sözleşmesi"ni imzalamıştır. 17. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hangi ayda en çok nafile oruç tutardı?

  A) Şaban ayı         B) Ramazan ayı      
  C) Muharrem ayı      D) Zilhicce ayı     
  E) Rebiülahir ayı                        

 18. Cevap: A Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) en çok nafile oruçlarını Şaban ayında tutardı. Bunun sebebi, Şaban ayının recep ile ramazan arasında değerli bir ay olması ve insanların çoğunun bu ayın faziletinden habersiz olmasıdır. 19. Peygamberimizin (s.a.v.) görevlerinden biri olan 'tezkiye' nedir?

  A) Toplumu savaşlara hazırlamak
  B) İnsanları temizlemek ve arındırmak
  C) İnsanları cezalandırmak
  D) İnsanları zenginleştirmek
  E) İnsanları korkutmak

 20. Cevap: B Açıklama:

  Tezkiye, Yüce Allah'ın (c.c.) şirk, küfür, günah, ikiyüzlülük, cehalet gibi çirkin düşünce ve davranışlardan insanı temizleyip arındırmasına denir. Peygamberimizin (s.a.v.) görevlerinden biri de insanları bu kötü huylardan arındırmak ve temizlemekti.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Detayları

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test
 • Klasik
 • Test


2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET HAYATINDA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ömer (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Hayatında Cihat
  4. Peygamberimizin Hayatında Dua, Tevekkül ve Zikir
  5. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Zekât
  6. Peygamberimizin Hayatında Namaz
  7. Peygamberimizin Hayatında Oruç
  8. Peygamberimizin Hayatında Hac

Ayrıca

İslam dininin temel prensiplerini ve ibadetlerinin önemini hatırlatmayı amaçlamaktadır.

Cihadın el, dil ve mal ile nasıl yapılacağını öğrenmiş oluruz ve bu doğrultuda çalışmalar yapabiliriz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in tebliğ görevinde sabır, azim, inanç ve kararlılıktan yararlandığını öğrenmek.

Peygamberimizin (s.a.v.) tebyin görevini tanımlayabilme.

Peygamberimizin (s.a.v.) teşri görevini açıklayabilme.

Peygamberimizin (s.a.v.) hayatı hakkında bilgi veren kaynakları tanır.

Hz. Ebu Bekir (r.a.)'in hicrette Peygamberimize (s.a.v.) yol arkadaşı olmasını Kur'an'dan öğrenebilmelerini sağlamak.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in Medine'de yaptığı çalışmaları ve Müslümanların toplum olarak güçlenmesinde rolünü açıklar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in ibadet hayatı hakkında bilgi edinirler.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) tezkiye görevinin ne olduğunu ve bu görevin önemini kavrarlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (2024-03-13) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri