10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik

10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik CEVAPLARI

 1. Namazının hikmetlerin üç tane yazınız.


 2. Cevap: Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) namazının hikmetlerinden üç tanesi şunlardır: - Namaz, insanı Allah'a (c.c.) yaklaştırır ve imanını güçlendirir. - Namaz, insanı günah ve hatalardan uzaklaştırır. - Namaz, insanın duygu dünyasını zenginleştirir ve ona huzur verir. Açıklama:

  Namaz, insanın Allah'a (c.c.) yakınlığını hissetmesini sağlar ve imanını güçlendirir. Namaz kılan insan, günahlarından arınır ve hatalarından uzaklaşır. Namaz, insanın duygu dünyasını zenginleştirir ve ona huzur verir. 3. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) namazla ilgili hangi hadislerinden üç tane yazınız.


 4. Cevap: Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) namazla ilgili hadislerinden üç tanesi şunlardır: - "Namaz, müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır." (Nisa Suresi, 103. ayet) - "Namaz benim gözümün nurudur." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 3, s.128, 199, 285) - "Geceleyin (uykudan) kalkıp namaz kılan, eşini de uyandırıp namaz kılmasına vesile olan adama Allah rahmet eder (rahmet etsin)." (Tirmizi, Salât, 188) Açıklama:

  Peygamber Efendimiz (s.a.v.), namazın önemini ve faziletini vurgulayan birçok hadis söylemiştir. Yukarıda verilen hadisler, onun namazla ilgili hadislerinden sadece üç tanesidir. 5. Cihadın çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.


 6. Cevap: Cihadın iki çeşidi vardır: - Büyük Cihat: Nefse karşı yapılan mücadeledir. - Küçük Cihat: Dış düşmanlara karşı yapılan mücadeledir. Açıklama:

  Büyük cihat, kişinin nefsini kontrol etmesi ve kötü alışkanlıklarından arınması anlamına gelir. Küçük cihat ise, İslam'ın ilkelerini savunmak için savaşmak anlamına gelir. Ancak günümüzde cihat kelimesinin anlamı değişmiş ve sadece küçük cihat olarak anlaşılmaktadır. 7. Orucun bireyin sosyal hayatında yarattığı değişiklikler nelerdir?


 8. Cevap: Açlığa, susuzluğa ve zorluklara karşı sabırlı olmayı öğretir. El, dil ve gönlün de oruç tutmasını sağlar. Kötü söz söylemeyi ve kavga etmeyi önler. Açıklama:

  Oruç, sadece yemek ve içmekten uzak durmakla sınırlı değildir. Aynı zamanda, el, dil ve gönlün de oruç tutması gerekir. Oruç tutan kişi, açlığa, susuzluğa ve zorluklara karşı sabırlı olmayı öğretir. Ayrıca, kötü söz söylemekten ve kavga etmekten kaçınır. Oruç ibadetinin bu özellikleri, bireyin sosyal hayatında olumlu değişiklikler yapmasını sağlar. 9. Peygamberimizin (s.a.v.) zikir anlayışını açıklayınız.


 10. Cevap: Peygamberimiz (s.a.v.) zikre büyük önem verirdi. Zikir, Allah'ı (c.c.) anmak ve hatırlamaktır. Peygamberimiz (s.a.v.) zikrin kalbi temizlediğini ve insanı Allah'a (c.c.) yaklaştırdığını söylerdi. Açıklama:

  Peygamberimiz (s.a.v.) zikrin önemine vurgu yapmıştır. Zikir, insanların huzur bulmasını ve manevi olarak güçlenmesini sağlar. 11. Hz. Ömer'in (r.a.) Kudüs halkıyla yaptığı anlaşmanın önemli maddelerinden üç tanesi nelerdir?


 12. Cevap: 1. Kudüs halkının canları, malları, kiliseleri, haçları ve hastaları güvence altına alınmıştır. 2. Kiliseleri mesken yapılmayacak ve yıkılmayacaktır 3. İçindeki kutsal eşyaya dokunulmayacaktır. Açıklama:

  Hz. Ömer (r.a.), Kudüs'ü sulh yoluyla fethettiğinde, Kudüs halkıyla bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmada, Kudüs halkının canları, malları, kiliseleri, haçları, hastaları ve bütün fertleri için güvence verilmiştir. Ayrıca kiliseleri mesken yapılmayacak ve yıkılmayacaktır. İçindeki kutsal eşyaya dokunulmayacaktır. 13. Hz. Ömer'in (r.a.) adalet anlayışına dair örnekler veriniz.


 14. Cevap: - Hz. Ömer (r.a.), kendi kabilesinden kimselerin kendisinden özel ayrıcalık istemesi üzerine, "Herkes layık olduğu yere yazılacaktır, siz de sıranız nereye denk düşüyorsa oraya yazılacaksınız." diyerek bu isteği geri çevirmiştir. - Hz. Ömer (r.a.), Müslüman olmayan topluluklara haksızlık yapılmamasını ve onlardan fazla vergi alınmamasını özellikle tavsiye etmiştir. - Hz. Ömer (r.a.), yoksullardan, yaşlılardan eğer mal ve mülkleri yoksa cizye vergisi almamıştır. Açıklama:

  Hz. Ömer (r.a.), adaletli yönetimiyle ünlü bir halifedir. O, uygulamalarında insanların mevkilerine, zenginliklerine ya da soylarına itibar etmemiş; adaletli olmaya çalışmıştır. 15. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in (s.a.v.) görevleri arasında tezkiyeyi de saymaktadır.
  2. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.) kendisine vahiy geldikten sonra çevresindeki insanları İslam'a davet etmedi.
  3. (.....) Tezkiyeden maksat, manevi arınmadır.
  4. (.....) İnsanları kötü huy ve alışkanlıklardan arıtmak, iyilik ve güzelliklerle, sevgi ve yüceliklerle bezemektir.
  5. (.....) İslam dini; beden, elbise, çevre ve mekân temizliğini emretmemiştir.
  6. (.....) Beden, elbise ve çevre temizliği, görünen kir ve pisliklerin temizlenmesi anlamına gelmez.
  7. (.....) Kalbin temizliği, dünyevi ilişkilerde diğer insanlara karşı kötülük, kin, haset gibi olumsuz duygulara kalpte yer vermemeye gayret etmektir.
  8. (.....) Hz. Peygamber'in (s.a.v.) tezkiye görevi, sadece yaşadığı çağla sınırlı kalmıştır.
  9. (.....) Kur'an'da, Allah (c.c.) katında imanın kabule şayan ve sahih olabilmesi için müminlerden, önce tağutu inkâr etmeleri, kalp ve zihinlerini kötülüklerden temizlemeleri istenmez.
  10. (.....) Hz. Peygamber (s.a.v.) hayatı boyunca insanlardan nefislerini kötülüklerden arındırmalarını istedi.

 16. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in (s.a.v.) görevleri arasında tezkiyeyi de saymaktadır. 2. Hz. Peygamber (s.a.v.) kendisine vahiy geldikten sonra çevresindeki insanları İslam'a davet etti. 3. Tezkiyeden maksat, manevi arınmadır. 4. İnsanları kötü huy ve alışkanlıklardan arıtmak, iyilik ve güzelliklerle, sevgi ve yüceliklerle bezemektir. 5. İslam dini; beden, elbise, çevre ve mekân temizliğini emretmiştir. 6. Beden, elbise ve çevre temizliği, görünen kir ve pisliklerin temizlenmesi anlamına gelir. 7. Kalbin temizliği, dünyevi ilişkilerde diğer insanlara karşı kötülük, kin, haset gibi olumsuz duygulara kalpte yer vermemeye gayret etmektir. 8. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) tezkiye görevi, sadece yaşadığı çağla sınırlı kalmamıştır. 9. Kur'an'da, Allah (c.c.) katında imanın kabule şayan ve sahih olabilmesi için müminlerden, önce tağutu inkâr etmeleri, kalp ve zihinlerini kötülüklerden temizlemeleri istenir. 10. Hz. Peygamber (s.a.v.) hayatı boyunca insanlardan nefislerini kötülüklerden arındırmalarını istedi. 17. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. Savaş ve savunma
  b. İnsanın kendi nefsi ve şeytanla mücadelesi
  c. İlmî, fikrî ve entelektüel çalışmalardır.
  d. İnsanlara hizmet etmek ve haksızlıkla mücadele etmek
  1. Cihat
  2. Mücahede
  3. Tefekkür
  4. İbadet

 18. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d Açıklama:

  Cihat, çok kapsamlı ve canlı tutulması gereken bir kavramdır. Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin (s.a.v.) hadislerinde cihat kavramına farklı anlamlar yüklenmiştir. Buna göre cihat; Savaş ve savunma, İnsanın kendi nefsi ve şeytanla mücadelesi, İlmî, fikrî ve entelektüel çalışmalardır, İnsanlara hizmet etmek ve haksızlıkla mücadele etmektir. 19. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Dua etmek
  2. Zikir yapmak
  3. Allah'a tevekkül etmek
  4. Sabretmek
  5. Şükretmek
  6. Allah'a yönelmek
  7. Allah'tan yardım istemek
  8. Allah'ı anmak
  9. Allah'ın yüceliğini dile getirmek
  10. Allah'a güvenmek
  a. Allah'ın her şeye gücü yeter.
  b. Allah'ın adını anmak ve yüceliğini ifade etmek amacıyla insanın yaptığı ibadet ve söylediği sözler.
  c. Başarılı olmamızı ve karşılaştığımız sıkıntıların çözümünü sağlayan.
  d. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uymak.
  e. Allah'ın bizim için takdir ettiği veya başımıza gelen olaylara karşı tevekkül etmek.
  f. Allah'tan ümit kesmemek.
  g. Allah'ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkür etmek.
  h. Allah'a dua edip yardım dilemek.
  ı. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek.
  i. Allah'ın yüceliğini dile getirmek ve manevi olgunluğa ulaşmak amacıyla yapılır.

 20. Cevap: 1. h 2. i 3. e 4. d 5. g 6. f 7. h 8. i 9. i 10. f Açıklama:

  * Dua etmek, Allah'tan yardım istemektir. * Zikir yapmak, Allah'ın adını anmak ve yüceliğini ifade etmek amacıyla insanın yaptığı ibadet ve söylediği sözlerdir. * Allah'a tevekkül etmek, Allah'ın bizim için takdir ettiği veya başımıza gelen olaylara karşı tevekkül etmektir. * Sabretmek, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uymaktır. * Şükretmek, Allah'ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkür etmektir. * Allah'a yönelmek, Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmektir. * Allah'tan yardım istemek, Allah'a dua edip yardım dilemektir. * Allah'ı anmak, Allah'ın yüceliğini dile getirmek ve manevi olgunluğa ulaşmak amacıyla yapılır. * Allah'ın yüceliğini dile getirmek, Allah'ın yüceliğini dile getirmek ve manevi olgunluğa ulaşmak amacıyla yapılır. * Allah'a güvenmek, Allah'ın her şeye gücü yeter. 21. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın

  a. Hz. Ebu Bekir (r.a.)
  b. Hz. Ömer (r.a.)
  c. Hz. Osman (r.a.)
  d. Hz. Ali (r.a.)
  1. Müseyleme'ye karşı yapılan "Yemame Savaşı" nda birçok hafız sahabenin şehit düşmesi
  2. Hz. Ebu Bekir'in (r.a.) vefatı ile kızı Hz. Aişe'ye (r.a.) intikal etmiştir.
  3. Kur'an'ın toplanması işinde görevlendirilmiştir.
  4. Hz. Ali (r.a.)'ın hilafeti döneminde Hz. Muaviye (r.a.) ile yapılan Sıffin Savaşı.

 22. Cevap: 1. a 2. c 3. d 4. b Açıklama:

  Soruları cevaplandırabilmek için tarihi akışın iyi anlaşılmış olması gerekmektedir. 23. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Dua, Allah'a (c.c.) yönelerek ................ denir.
  2. Allah'ı (c.c.) anmak ve hatırlamak anlamına gelen ibadete .............. adı verilir.
  3. Zikir, Allah'ın (c.c.) yüceliğini dile getirmek ve manevi olgunluğa ulaşmak amacıyla yapılır.
  4. Kur'an-ı Kerim'de üç yüze yakın yerde zikir kelimesi geçmektedir.
  5. En büyük zikir, ............................'dır.
  6. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), her an zikir hâlinde yaşamak suretiyle ümmetine örnek bir kişiydi.
  7. Peygamberimiz (s.a.v.) abdestli bulunmaya ve akşam yatarken de abdestli olarak yatmaya teşvik ederdi.
  8. İçerisinde Allah zikir edilen ev ile içinde Allah zikredilmeyen evin misali, ölü ile diri gibidir.
  9. Müslümanlardan Kudüs’ü sulh yoluyla ilk fetheden kişi
  10. Hz. Ömer (r.a.), Kudüs halkıyla bir anlaşma yapmış ve bu anlaşmada aşağıdaki şu hususlara yer verilmiştir:

 24. Cevap: 1. yalvarma ve yakarma 2. zikir 3. Kur'an-ı Kerim'de üç yüze yakın yerde zikir kelimesi geçmektedir. 4. namaz kılmaktır. 5. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), her an zikir hâlinde yaşamak suretiyle ümmetine örnek bir kişiydi. 6. İçerisinde Allah zikir edilen ev ile içinde Allah zikredilmeyen evin misali, ölü ile diri gibidir. 7. Hz. Ömer 8. “Ya Müslüman olacaksınız ya da Müslüman ülkenin vatandaşlığını kabul edeceksiniz.” Açıklama:

  Dua, Allah'a (c.c.) yönelerek yalvarma ve yakarmadır. Zikir, Allah'ı (c.c.) anmak ve hatırlamak anlamına gelen ibadettir. En büyük zikir, namazdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), her an zikir hâlinde yaşamak suretiyle ümmetine örnek bir kişiydi. İçerisinde Allah zikir edilen ev ile içinde Allah zikredilmeyen evin misali, ölü ile diri gibidir. Hz. Ömer (r.a.), Kudüs'ü sulh yoluyla ilk fetheden kişidir. Hz. Ömer (r.a.), Kudüs halkıyla bir anlaşma yapmış ve bu anlaşmada aşağıdaki şu hususlara yer verilmiştir: “Ya Müslüman olacaksınız ya da Müslüman ülkenin vatandaşlığını kabul edeceksiniz.”Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Detayları

10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 23 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İBADET HAYATINDA EN GÜZEL ÖRNEK
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Hz. Ömer (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. Peygamberimizin Hayatında Cihat
  4. Peygamberimizin Hayatında Dua, Tevekkül ve Zikir
  5. Peygamberimizin Hayatında İnfak ve Zekât
  6. Peygamberimizin Hayatında Namaz
  7. Peygamberimizin Hayatında Oruç
  8. Peygamberimizin Hayatında Hac

Ayrıca 10.sınıf siyer dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) namazının hikmetlerini öğrenerek, namaz ibadetine daha fazla önem vereceklerdir.

Öğrenciler, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) namazla ilgili hadislerini öğrenerek, namaz ibadetine daha fazla önem vereceklerdir.

Cihadın çeşitlerini öğrenmiş oluruz ve bu çeşitleri günlük hayatımızda uygulayabiliriz.

Orucun önemini ve sosyal hayattaki olumlu etkilerini anlayarak, bu ibadeti yerine getirmenin gerekliliğini kavramalıyız.

Öğrenciler, Peygamberimizin (s.a.v.) zikir anlayışını anlayacaklardır.

Öğrenciler, Hz. Ömer'in (r.a.) Kudüs halkına karşı hoşgörülü ve adil davrandığını anlayacaklardır.

Öğrenci, Hz. Ömer'in (r.a.) adalet anlayışını öğrenecektir.Hata oluştu: Internal Server Error

Öğrenciler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) görevleri arasında tezkiyenin bulunduğunu ve tezkiyenin, insanları kötülüklerden arındırıp iyiliklerle bezemek olduğunu öğrenirler. Ayrıca, kalbin temizliğinin önemini ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) tezkiye görevinin sadece yaşadığı çağla sınırlı kalmadığını anlarlar

Öğrenciler, cihat kavramının farklı anlamlarını öğrenirler.

Öğrenciler, ibadet hayatında önemli olan kavramları öğreneceklerdir.

Tarihi bilgileri yorumlayabilme.

Öğrenciler, duanın ve zikrin önemini kavrayacak ve günlük yaşamlarında bu ibadetleri yerine getirmenin yollarını öğreneceklerdir. Öğrenciler, Hz. Ömer'in (r.a.) hayatı ve Kudüs'ü sulh yoluyla fethi hakkında bilgi sahibi olacaklar ve onun özgürlüklere yaklaşımını değerlendirebileceklerdir. Öğrenciler, grup çalışması ve tartışma becerilerini geliştireceklerdir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Siyer 2.Dönem Başı Sınav - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi Ünite Özetleri